Giaoa án chính tả lớp 2 cả năm

Giaoa án chính tả lớp 2 cả năm

Giaoa án chính tả lớp 2 cả năm
... c#$2l2l[j"2l#9q^#c3_ 24 2lB"%$#2l3h#2l2l@i9q^#c3_ 24 2l%2o%T%2l%}6B2l%2l:7+719?:HNO"B ...  24 4 2  2  2 *!'B6+B$B6+B*6$$ 2 6!9= 2 2 #9=' 24 # .24 9##/$%9$+% %24 :7+719?:H.<(V9#93' ... 2: - )431?*chữa bài.GV: >$ thơ tả cảnh nhà Bác trong vờn phủ chủ tịch. Bài tập 3:- )431?*B2+B"4#,4.4 2 #./ "!6+$" .2 /,56!6 #2 /'+4chói...
 • 55
 • 381
 • 0

Giáo án Chính tả lớp 2 (cả năm)

Giáo án Chính tả lớp 2 (cả năm)
... 1Ngày soạn : / / 20 0 TUẦN 7Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : CÔ GIÁO LỚP EMI. MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác khổ thơ hai, ba trong bài “Cô giáo lớp em” -Làm ... / 20 0 TUẦN 4Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : TRÊN CHIẾC BÈI.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Trên chiếc bè” . -Củng cố qui tắt chính tả, ... 20 0 TUẦN 3Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : GỌI BẠNI.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác hai khổ thơ cuối trong bài “Gọi bạn” -Tiếp tục củng cố qui tắc chính tả...
 • 131
 • 11,590
 • 104

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam
... / 20 0 TUẦN 4Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : TRÊN CHIẾC BÈI.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Trên chiếc bè” . -Củng cố qui tắt chính tả, ... 20 0 TUẦN 3Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : GỌI BẠNI.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác hai khổ thơ cuối trong bài “Gọi bạn” -Tiếp tục củng cố qui tắc chính tả ... 1Ngày soạn : / / 20 0 TUẦN 7Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : CÔ GIÁO LỚP EMI. MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác khổ thơ hai, ba trong bài “Cô giáo lớp em” -Làm...
 • 131
 • 1,414
 • 8

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam).

Giao an Chinh ta lop 2 (ca nam).
... / 20 0 TUẦN 5Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢTrường TH Thò Trấn Thới Lai 1Ngày soạn : / / 20 0 TUẦN 7Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 ... . . . . . . . . Ngày soạn : / / 20 0 TUẦN 10Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : ÔNG VÀ CHÁUI.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác cả bài “Ông và cháu” -Làm đúng bài ... . . . . . . . . Ngày soạn : / / 20 0 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : LÀM VIỆC THẬT LÀ VUII.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác đoạn cuối trong bài “Làm...
 • 131
 • 861
 • 4

Giáo án chính tả lớp 2 cả năm

Giáo án chính tả lớp 2 cả năm
... cầu.Ngày soạn : / / 20 09 TUẦN 7Ngày dạy : / / 20 09 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : CÔ GIÁO LỚP EMI. MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác khổ thơ hai, ba trong bài “Cô giáo lớp em” -Làm ... : / / 20 09 TUẦN 9Ngày dạy : / / 20 09 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI : ÔN TẬP GIỮA KỲ INgày soạn : / / 20 09 TUẦN 1Ngày dạy : / / 20 09 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI ... . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn : / / 20 09 TUẦN 12 Ngày dạy : / / 20 09 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBài tập 2: Chọn bài tập 2a.-GV hướng dẫn.-GV nhận xét chốt lại : long...
 • 131
 • 1,050
 • 7

Giáo án chính tả lớp 2-Cả năm

Giáo án chính tả lớp 2-Cả năm
... tắc chính tả ng/ngh.-Nhận xét tiết học – Xem lại bàiNgười thiết kế và thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2ANgày soạn : / / 20 0 TUẦN 8Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI ... thực hiện: Nguyễn Thò Lan – Lớp 2ACHÍNH TẢ BẠN CỦA NAI NHỎI.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác nội dung tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ” -Củng cố quy tắc chính tả ng/ngh, làm đúng các bài ... / 20 0 TUẦN 13Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : QUÀ CỦA BỐI.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Quà của Bố” -Tiếp tục luyện tập viết đúng chính...
 • 117
 • 818
 • 4

G.A Chính tả lớp 2 (Cả năm)

G.A Chính tả lớp 2 (Cả năm)
... / 20 0 TUẦN 4Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : TRÊN CHIẾC BÈI.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Trên chiếc bè” . -Củng cố qui tắt chính tả, ... . . . . . . . . Ngày soạn : / / 20 0 TUẦN 10Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : ÔNG VÀ CHÁUI.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác cả bài “Ông và cháu” -Làm đúng bài ... . . . . . . . . Ngày soạn : / / 20 0 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 20 0 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢBÀI 2 : LÀM VIỆC THẬT LÀ VUII.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác đoạn cuối trong bài “Làm...
 • 131
 • 357
 • 0

Giáo án chính tả lớp 3 cả năm đã chỉnh sửa

Giáo án chính tả lớp 3 cả năm đã chỉnh sửa
... học: Chính Tả 27 Lớp 3Trờng Tiểu học Xuân Ngọc Giáo viên: Hoàng Thị Hồng NhungTuần 12 Tiết 24 Chính tả ( nhớ viết): Cảnh đẹp non sôngPhân biệt tr / ch , at/ ac I/Mục tiêu:-Nhớ -viết lại chính ... nhau.1HS đọc.Các nhóm lên dán bài của nhóm mìnhHS NX cả lớp theo dõi và tự sửa lỗi của mình.1HS đọc HS làm vào vở.HS theo dõiTuần 3 Ngày tháng năm 20 06 Tiết 5 Chính tả ( nghe viết): Chiếc ... vào VBTHS NX cả lớp theo dõi và tự sửa lỗi của mình.1HS đọc 2HS thực hiện hỏi đáp .thực hiện trên lớp HS chỉ vào tranh và minh hoạHS theo dõiKế hoạch bi học: Chính Tả 32 Lớp 3...
 • 113
 • 2,258
 • 21

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chim sơn ca và bông cúc trắng

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chim sơn ca và bông cúc trắng
... :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn viết chính tả. Mục tiêu : Giúp HS viết đúng đoạn chính tả. Cách tiến hành : a. Ghi nhớ nội ... vui trong bài tập 3 và làm các bài tập chính tả chưa hoàn thành.1 HS đọc bài.- Các đội tìm từ và ghi vào bảng từ.- Các đội dán lên bảng đọc cho cả lớp. IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:. . ... các bài tập chính tả phân biệt ch/ tr, uôt/ uôc.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng ghi sẵn nội dung đoạn chép và các bài tập chính tả. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ :...
 • 3
 • 4,138
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: giáo án chính tả lớp 1 cả nămgiáo án mĩ thuật lớp 2 cả nămgiáo án mỹ thuật lớp 2 cả nămgiáo án âm nhạc lớp 2 cả nămgiáo án âm nhạc lớp 2 cả năm mới nhấtgiáo án tập đọc lớp 2 cả nămBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP