G.A Chính tả lớp 2 (Cả năm)

131 356 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2013, 15:10

. chỗ trống ng hay ngh -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : ngày tháng, nghỉ ngơi, người bạn, nghề nghiệp, Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a -GV g i ý hướng dẫn bằng g/ gh ,sắp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái, HTL bảng chữ cái. Bài tập 2: Tìm các chữ bắt đầu bằng g hay gh. -GV g i ý. -GV nhận xét ghi bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: G.A Chính tả lớp 2 (Cả năm), G.A Chính tả lớp 2 (Cả năm), G.A Chính tả lớp 2 (Cả năm)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn