Giáo án chính tả lớp 2-Cả năm

117 811 4
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 07:10

. Thò Lan – Lớp 2A CHÍNH TẢ BẠN CỦA NAI NHỎ I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác nội dung tóm tắt trong bài “Bạn của Nai nhỏ” -Củng cố quy tắc chính tả ng/ngh,. Nguyễn Thò Lan – Lớp 2A CHÍNH TẢ GỌI BẠN I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác hai khổ thơ cuối trong bài “Gọi bạn” -Tiếp tục củng cố qui tắc chính tả ng/ngh, phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án chính tả lớp 2-Cả năm, Giáo án chính tả lớp 2-Cả năm, Giáo án chính tả lớp 2-Cả năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn