Giáo án chính tả lớp 2 cả năm

131 1,037 7
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 06:10

. Ngày soạn : / / 20 09 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 20 09 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 2 : LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI I.MỤC TIÊU: -Nghe viết chính xác đoạn. . . Ngày soạn : / / 20 09 TUẦN 2 Ngày dạy : / / 20 09 **** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : CHÍNH TẢ BÀI 1 : PHẦN THƯỞNG I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác một đoạn tóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án chính tả lớp 2 cả năm, Giáo án chính tả lớp 2 cả năm, Giáo án chính tả lớp 2 cả năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn