Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Ôn tập bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
... 2009 Toán: Ôn tập bổ sung giải toán (tiếp theo ) 10 người làm xong công việc phải hết ngày Nay muốn làm xong công việc ngày cần người ? (Mức làm người nhau) Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán: Ôn ... tháng năm 2009 Toán: Ôn tập bổ sung giải toán (tiếp theo ) b) Bài toán : Muốn đắp xong nhà ngày, cần có 12 người Hỏi muốn đắp xong nhà ngày cần có người ? (Mức làm người nhau) Bài giải Cách Muốn ... tháng năm 2009 Toán: Ôn tập bổ sung giải toán (tiếp theo ) b) Bài toán : Muốn đắp xong nhà ngày, cần có 12 người Hỏi muốn đắp xong nhà ngày cần có người ? (Mức làm người Bài giải nhau) Cách...
 • 9
 • 192
 • 0

Ôn tập bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
... tháng năm 2009 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Bài tập : 1/21 : 10 người làm xong công việc phải hết 7ngày Nay muốn làm xong công việc ngày cần người (Mức làm người ) Vở toán Thứ tư ngày ... tháng năm 2009 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Bài /21 : Tóm tắt : ngày : 10 người ngày : người Bài giải : Muốn làm xong công việc ngày cần : 10 x = 70 (người ) Muốn làm xong công việc ngày ... gấp lên lần số bao gạo có lại giảm nhiêu lần Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Bài toán :Muốn đắp xong nhà ngày ,cần có 12 người Hỏi muốn đắp xong nhà ngày cần...
 • 8
 • 238
 • 0

Ôn tập bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
... 72000 đồng tiền công Hỏi với mức trả công , làm ngày người trả tiền ? Tóm tắt 2ngày : 72000 đồng ngày : …… đồng ? Giải Số tiền công trả ngày ; 72000 : = 36000 ( dồng) Số tiền công trả cho ngày ... ô tô để chở 120 học sinh Hỏi đợt thứ hai muốn chở 160 học sinh tham quan cần dùng xe ô tô thế? Giải Tóm tắt : 120 học sinh : ô tô => 1ô tô ….học sinh ? 160 học sinh …ôtô ? Mỗi ô tô chở số học ... Bài 1/19 Mua 12 hết 24 000 đồng Hỏi mua 30 hết tiền? Giải: Tóm tắt: 12quyển : 24 000 đồng 30 : Đồng Số tiền mua là: 4000 : 12 = 000 (đồng) Số tiền...
 • 6
 • 171
 • 1

Ôn tập bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
... tháng năm 2009 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Bài tập : 1/21 : 10 người làm xong công việc phải hết 7ngày Nay muốn làm xong công việc ngày cần người (Mức làm người ) Vở toán Thứ tư ngày ... tháng năm 2009 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Bài /21 : Tóm tắt : ngày : 10 người ngày : người Bài giải : Muốn làm xong công việc ngày cần : 10 x = 70 (người ) Muốn làm xong công việc ngày ... gấp lên lần số bao gạo có lại giảm nhiêu lần Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Bài toán :Muốn đắp xong nhà ngày ,cần có 12 người Hỏi muốn đắp xong nhà ngày cần...
 • 8
 • 223
 • 0

Ôn tập bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
... Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Ví dụ : Có 100 kg gạo chia cho bao x2 :5 Số ki-lô-gam 10kg kg 5kg gạo bao ... người làm xong công việc phải hết ngày Nay muốn làm xong công việc ngày cần người (Mức làm người ) Bài /21 : Tóm tắt : ngày : 10 người ngày : người ? Bài giải : Muốn làm xong công việc ngày cần: ... cần: 10 x = 70 (người ) Muốn làm xong công việc ngày cần: 70 : = 14 (người ) Đáp số : 14 người Bài 2: Tóm tắt 120 người : 20 ngày 150 người : ngày? Bài giải Để ăn hết số gạo ngày, cần số người...
 • 11
 • 449
 • 2

Ôn tập bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
... Tốn KHỞI ĐỘNG Bài 3: Có thể giải tốn quan hệ tỉ lệ theo cách nào? A Rút đơn vị B. Tìm tỉ số C Cả hai cách Thứ tư ngày 27 tháng năm 2017 Tốn ƠN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TỐN (tt) 1.Ví dụ: Có 100 ... số bao gạo tương ứng điền vào trống 2.Nhận xét thay đổi số ki-lơ-gam gạo bao số bao gạo tương ứng cột liền kề Thứ tư ngày 27 tháng năm 2017 Tốn ƠN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TỐN (tt) 1.Ví dụ: Có ... người là: 12 : = (người) Đáp số: người Thứ tư ngày 27 tháng năm 2017 Tốn ƠN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TỐN (tt) Luyện tập Làm cá nhân SGK – trang 21 ...
 • 9
 • 142
 • 1

Giải bài tập trang 21 SGK Toán 5: Ôn tập bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Giải bài tập trang 21 SGK Toán 5: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)
... án Hướng dẫn giải 1, 2, 3, trang 21 SGK Toán 5: Luyện tập Ôn tập bổ sung giải toán (tiếp theo) Bài trang 21 SGK Toán – Luyện tập VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Một người ... dẫn giải 3: Tóm tắt: máy bơm: máy bơm: … giờ? Giải máy bơm so với máy bơm gấp: : = (lần) máy bơm hút hồ sau: : = (giờ) Đáp số: Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, 3, trang 21 SGK Toán 5: Luyện tập Ôn tập ... 800 000 – 600 000 = 200 000 (đồng) Đáp số: 200 00 đồng Bài trang 21 SGK Toán – Luyện tập Một đội 10 người ngày đào 35 m nương Người ta bổ sung thêm 20 người đào ngày đào mét mương? (Mức đào người...
 • 4
 • 3,293
 • 0

ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (TT) pptx

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (TT) pptx
... cho HS làm vào - HS lờn bảng làm bài, HS lớp làm vào tập Túm tắt ngày : 10 người ngày : người ? Bài giải Để làm xong công việc ngày cần số người là: 10 x = 70 (người) Để làm xong công việc ngày ... C1 SGK/21  Giải cách tỡm tỉ số - GV cho HS đọc lại đề - Yờu cầu HS giải cách tỡm tỉ số - Cách trình bày C2 SGK/21 2.3 Luyện tập – Thực hành Bài - GV gọi HS đọc đề toán - HS đọc đề toán trước ... đọc đề toán trước - HS đọc đề toán trước lớp, HS lớp đọc thầm đề lớp SGK - GV nêu câu hỏi phân tích đề - HS trả lời  Giải toán cách rút đơn vị - GV yêu cầu HS đọc lại đề bài, cho HS giải cách...
 • 5
 • 5,542
 • 4

bài giảng toán 5 chương 1 bài 8 ôn tập bổ sung về giải toán

bài giảng toán 5 chương 1 bài 8 ôn tập và bổ sung về giải toán
... Chú ý: Khi làm bài, HS giải toán hai cách Toán: ôn tập bổ sung giảI toán Bài 1: Mua 5m vải hết 80 000 đồng Hỏi mua 7m vải loại hết tiền ? Tóm tắt 5m: 80 000 đồng 7m: … đồng ? Bài giải: Mua m vải ... tiền : 80 000 : = 16 000 ( đồng ) Mua m vải hết số tiền là: 16 000 x = 11 2 000 (đồng) Đáp số: 11 2 000đồng Toán: ôn tập bổ sung giảI toán Bài 2: Một đội trồng rừng trung bình ngày trồng 12 00 thông ... 2: Cách 1: Bài giải Bài giải gấp số lần là: Trong 1giờ ô tô là: 4: = (lần) (**) 90: = 45( km) (*) Trong ô tô là: Trong ô tô là: 45 x = 18 0 (km) 90 x = 18 0 (km) Đáp số: 18 0 km Đáp số: 18 0 km (*)...
 • 8
 • 468
 • 2

bài giảng toán lớp 5 ôn tập bổ sung về giải toán

bài giảng toán lớp 5 ôn tập và bổ sung về giải toán
... tháng năm 2013 Toán Ôn tập bổ sung giải toán b) Bài toán: Một ô tô 90km Hỏi ô tô ki-lô-mét ? Tóm tắt: giờ: 90km giờ: … km ? Thứ ngày 24 tháng năm 2013 Toán Ôn tập bổ sung giải toán Tóm tắt: giờ: ... “tìm tỉ số” Thứ ba ngày 24 tháng năm 2013 Toán Ôn tập bổ sung giải toán Bài 1: Mua 5m vải hết 80000 đồng Hỏi mua 7m vải loại hết tiền ? Bài giải: Tóm tắt: 5m: 80000 đồng 7m: …đồng? Mua mét vải hết ... 2013 Toán Ôn tập bổ sung giải toán Bài 2: Một đội trồng rừng trung bình ngày trồng 1200 thông Hỏi 12 ngày đội trồng thông ? Tóm tắt: ngày : 1200 12 ngày:…cây? Thứ ba ngày 24 tháng năm 2013 Toán Bài...
 • 13
 • 424
 • 0

Ôn tập bổ sung về giải toán

Ôn tập và bổ sung về giải toán
... số : 180 km Cách Bài giải là: là: Tìm gấp số lần tỉ số 4:2=2 ( lần ) Trong ô tô đợc Thứ năm 2008 ngày tháng 10 năm Toán ôn tập bổ sung giải toán Ví dụBài Luyện toán Bài tập Bài Bài tắt ấ) ngời ... đợc? lần đợc lênđờng Thứ bảy ngày tháng 10 năm 2008 Toán ôn tập bổ sung giải toán Ví dụ : Bài toán : Một ô tô đợc 90 km Hỏi ô tô đợc ki Tóm Bài giải lô -tắt: mét ? Cách : 90 Trong ô tô đợc là: ... tháng 10 năm 2010 Toán ôn tập bổ sung giải toán 1.Ví dụ : Một ngời trung bình đ ợc km Hỏi , , ngời đợc bao Thời gian đi? nhiêu ki-lô-mét Quãng đờng đợc km km 12 km Quãng đờng không đổi, thời gian...
 • 5
 • 144
 • 0

Ôn tập bổ sung về giải toán

Ôn tập và bổ sung về giải toán
... Thứ sáu ngày 02 tháng 10 năm 2008 Toán Ôn tập bổ sung giải toán Bài Một đội trồng rừng trung bình ngày trồng đợc 1200 thông Hỏi 12 ngày đội trồng đợc thông ? Bài giải: (Cách 2) Tóm(Cách tắt: 1) ... đợc gấp lên nhiêu lần Thứ sáu ngày 02 tháng 10 năm 2008 Toán Ôn tập bổ sung giải toán b, Bài Một ô tô toán: đợc 90km Hỏi ô tô đợc km? Bài giải: (Cách 2) (Cách 1) Tóm tắt: 2giờ: Trong 1giờ ôtô đợc ... vị tỉ số Thứ sáu ngày 02 tháng 10 năm 2008 Toán Ôn tập bổ sung giải toán Bài Mua 5m vải hết 80000 đồng Hỏi mua 7m vải loại hết tiền? Tóm tắt: Bài giải: Mua mét vải hết số tiền là: 5m: 80000đồng...
 • 9
 • 164
 • 0

Ôn tập bổ sung về giải toán

Ôn tập và bổ sung về giải toán
... Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Bài tập : 10 người làm xong công việc phải hết 7ngày Nay muốn làm xong công việc ngày cần người (Mức làm người ) Thứ tư ngày 06 tháng năm 2017 Toán : Ôn tập ... Thứ tư ngày 06 tháng năm 2017 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Bài toán : Muốn đắp xong nhà ngày, cần có 12 người Hỏi muốn đắp xong nhà ngày cần ... người nhau) Tóm tắt : ngày : 12 người ngày : .người? Thứ tư ngày 06 tháng năm 2017 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Tóm tắt : ngày : 12 người ngày : .người? Cách : Cách Muốn đắp xong nhà ngày...
 • 5
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: toan lop 5 luyen tap on tap va bo sung ve giai toan ttôn tập và bổ sung về giải toán lớp 5tiõt 16 ôn tập và bổ sung về giải toánôn tập và bổ sung về giải toán chưa sửaôn tập và bổ sung giải toánôn tập và bổ sung giải toán tiếp 20ôn tập và bổ sung một số kiến thức căn bản về excelgiáo án về ôn tập và bổ túc về số tự nhiênde cuong về ôn tập và bổ túc về số tự nhiên lop 6de cuong chuong 1 ôn tập và bổ túc về số tự nhiên lop 6giáo án toán lớp 5 tiết 16 ôn tập về giải toán tiếp theo potxon tap ve giai toan tiep theobai toan on tap ve giai toan tiep theoôn tập về giải toán tiếp theo pdfôn tập và bổ túc về số tự nhiênBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ