bài giảng toán 5 chương 1 bài 8 ôn tập và bổ sung về giải toán

8 469 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 15:22

. x 2 = 18 0 (km) Đáp số: 18 0 km (**) bước này là bước “tìm tỷ số” Chú ý: Khi làm bài, HS có thể giải bài toán bằng một trong hai cách trên. Toán: ôn tập và bổ sung về giảI toán Bài 1: Mua 5m vải. tiền là: 16 000 x 7 = 11 2 000 (đồng) Đáp số: 11 2 000đồng Toán: ôn tập và bổ sung về giảI toán Bài 2: Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 12 00 cây thông . Hỏi trong 12 ngày đội. class="bi x0 y0 w0 h0" alt="" Kiểm tra bài cũ Bài cũ: Bài 1a:Tổng của hai số là 80 . Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó. Toán: ôn tập và bổ sung về giảI toán a,Ví dụ:Một người đi bộ trung
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 5 chương 1 bài 8 ôn tập và bổ sung về giải toán, bài giảng toán 5 chương 1 bài 8 ôn tập và bổ sung về giải toán, bài giảng toán 5 chương 1 bài 8 ôn tập và bổ sung về giải toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn