Ôn tập và bổ sung về giải toán

12 176 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2017, 17:41

ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (TT) I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Làm quen với bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ. - Biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học KIỂM TRA BÀI CŨ - Kiểm tra bài cũ: May 8 cỏi ỏo hết 16m vải. Hỏi nếu may 10 cái áo như vậy hết bao nhiêu m vải? - 1 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dừi nhận xét. - GV nhận xét cho điểm HS. DẠY - HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài: Hụm nay, - HS nghe để xác định nhiệm vụ chỳng ta vẫn tiếp tục Giải cỏc bài toỏn cú liờn quan tỉ lệ nhưng mối liên quan tỉ lệ này khác với tiết học trước. của tiết học. 2.2. Tỡm hiểu vớ dụ về quan hệ tỉ lệ (nghịch) a) GV cho HS đọc ví dụ - GV nêu một số câu hỏi – phân tích đề. - GV yờu cầu HS nhắc lại kết luận trờn - 2 HS lần lượt nhắc lại. b) Bài toỏn - GV gọi HS đọc đề bài toán trước lớp. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV nêu câu hỏi phân tích đề. - HS trả lời.  Giải bài toán bằng cách rút về đơn vị - GV yêu cầu HS đọc lại đề bài, cho HS giải cách rút về đơn vị. - Trình bày như C1 trong SGK/21.  Giải bằng cách tỡm tỉ số - GV cho HS đọc lại đề. - Yờu cầu HS giải cách tỡm tỉ số. - Cách trình bày như C2 trong SGK/21. 2.3. Luyện tập – Thực hành Bài 1 - GV gọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV cho HS làm vào vở. - 1 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Túm tắt 7 ngày : 10 người 5 ngày : người ? Bài giải Để làm xong công việc trong 1 ngày thì cần số người là: 10 x 7 = 70 (người) Để làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người là: 70 : 5 = 14 (người) Đáp số: 14 người. - GV yờu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trờn bảng. - 1 HS chữa bài của bạn, HS cả lớp theo dừi bổ sung ý kiến. Bài 2 - GV gọi HS đọc đề bài toán. - GV yờu cầu HS giải bài toỏn. Túm tắt 120 người : 20 ngày 150 người : ngày ? Bài giải Để ăn hết số gạo đó trong 1 ngày thì cần số người là: 120 x 20 = 2400 (người) Số ngày 150 người ăn hết số gạo đó là: 2400 : 150 = 16 (ngày) Đáp số: 16 ngày. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn. - HS chữa bài của bạn trờn bảng lớp. - GVgọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV yờu cầu HS làm bài. - 1 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Túm tắt 3 mỏy: 4 giờ 6 mỏy : giờ Bài giải Cách 1 Để hút hết nước hồ trong 1 giờ thì cần số mỏy bơm là: 3 x 4 = 12 (mỏy) Thời gian 6 máy bơm hút hết nước trong hồ là: 12 : 6 = 2 (giờ) Đáp số: 2 giờ. Cách 2 6 mỏy gấp 3 mỏy số lần là: 6 : 3 = 2 (lần) 6 máy hút hết nước hồ trong: 4 : 2 = 2 (giờ) Đáp số: 2 giờ. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trờn bảng. - HS chữa bài của bạn trờn bảng. CỦNG CỐ - DẶN DÒ - GV tổng kết tiết học, dặn dũ HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập. - Vỡ nờn.; nờn; nh m.( Biu th - Quan h tnhõn l t ni cỏc t ng hoc cỏc cõu, nhm quan h nguyờn - kt qu) - Th no l quan h t? Cho vớ d Bỏccỏc H raquan i tỡm ng nc vo th-hin mi h gia cỏc tcu ng hoc nhng ngy cõu y5/6/1911 vi Bn cng Nh Rng - Nuthỡ ; hthỡ.( Biu th quan h gii thit- kt qu, iu kin - kt qu) Vớ d: V, ca, v - Nờu mtvi, shay, cphoc, quannhng, h t m, ó hc núi rừ tỏc dng ca chỳng - Tuy.nhng; mc dự nhng .( Biu th quan h tng phn) - Khụng nhng m cũn ; khụng ch.m ( Biu th quan h tng tin) Thứ nm ngy 01 tháng 12 nm 2011 Trang 131 Tỡm cỏc cp quan h t nhng cõu sau: a) Nh phc hi rng ngp mn m nhiu a phng, mụi trng ó cú nhng thay i rt nhanh chúng b) Lng cua vựng rng ngp mn phỏt trin, cung cp ging khụng nhng cho hng nghỡn m cua a phng m cũn cho hng trm m cua cỏc vựng lõn cn a Nh phc hi rng ngp mn m nhiu a phng, mụi trng ó cú nhng thay i rt nhanh chúng Biu th quan h nguyờn nhõn - kt qu b Lng cua vựng rng ngp mn phỏt trin, cung cp ging khụng nhng cho hng nghỡn m cua a phng m cũn cho hng trm m cua cỏc vựng lõn cn Biu th quan h tng tin Hóy chuyn mi cp cõu on a hoc on b di õy thnh mt cõu s dng cỏc cp quan h t vỡ nờn hoc chng nhng m a My nm qua, chỳng ta ó lm tt cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyn ngi dõn thy rừ vai trũ ca rng ngp mn i vi vic bo v iu Vỡ1th ven bin cỏc tnh C Mau, Bc Liờu, Ngh An, Thỏi Bỡnh, Qung Ninh u cú cỏc phong tro trng rng ngp mn b ven bin cỏc tnh nh Bn Tre, Tr Vinh, Súc Trng, Tnh, Hi Phũng, Ninh, cútỏc phong tro a.H My nm qua, chỳng ta ó lm ttu cụng thụng vỡQung trng rng ngp mn Rng cũnc Tin, tuyờn truyn ngi dõnngp thy mn rừ vai trũ ca trng rng nờn ngp mnmi i bi vi ngoi vic bo vnh iu ven bin cỏc o bin Cn Vnh, Cn encỏc nh C Mau, Ngh Ninh ( Thỏi Bỡnh),Bc CnLiờu, Ngn, CnAn, Lu,Thỏi CnBỡnh, M ( Qung Nam nh), u cú cỏc phong tro trng rng ngp mn 3 Hai on sau cú gỡ khỏc nhau? on no hay hn? Vỡ sao? a Hụm sau, hai chỳ chỏu ng.1 Mt vi le ngp ln trc mi thuyn Nhỡn phớa trc, cht thy by vt ang ựa gin , cú c vt nõu, vt u , vt li lim v c vt vng cc him Tõm bt ng rỳt khu sỳng nh bn Mai git mỡnh khip hói Cụ bng thy Tõm tr thnh mi tai ho cho by chim Chng kp can Tõm, cụ ng hn lờn thuyn xua tay v hụ to: - i, ny! Bay i, bay i Theo V Lờ Mai b Hụm sau, hai chỳ chỏu ng.1 Mt vi le ngp ln trc mi thuyn.2 Nhỡn phớa trc, cht thy by vt ang ựa gin.3 , cú c vt nõu, vt u , vt li lim v c vt vng cc him.4 Tõm bt ng rỳt khu sỳng nh bn Vỡ vy, Mai git mỡnh khip hói Cng vỡ vy, cụ bng thy Tõm tr thnh mi tai ho cho by chim.7 Vỡ chng kp can Tõm nờn cụ ng hn lờn thuyn xua tay v hụ to: - i, ny! Bay i, bay i.8 a Hụm sau, hai chỳ chỏu ng.1 Mt vi le ngp ln trc mi thuyn Nhỡn phớa trc, cht thy by vt ang ựa gin , cú c vt nõu, vt u , vt li lim v c vt vng cc him Tõm bt 6 ng rỳt khu sỳng nh bn Mai git mỡnh khip hói Cụ bng thy Tõm tr thnh mi tai ho cho by chim Chng kp can Tõm, cụ ng hn lờn thuyn xua tay v hụ to: - i, ny! Bay i, bay i Theo V Lờ Mai Vỡ vy, Mai git mỡnh khip hói Cng vỡ vy, cụ bng thy Tõm tr thnh mi tai ho cho by chim Vỡ chng kp can Tõm1nờn cụ ng hn b Hụm sau, hai chỳ chỏu ng Mt vi le ngp ln trc mi lờn xua vby hụvtto: thuyn.thuyn Nhỡn phớa trc,tay cht thy ang ựa gin.3 , cú c vt nõu, vt u , vt li lim v c vt vng8 cc him.4 Tõm bt Bay bay ng-rỳti, khu ny! sỳng nh bn.5i, Vỡ vy, Maii git mỡnh khip hói Cng vỡ vy, cụ bng thy Tõm tr thnh mi tai ho cho by chim.7 Vỡ chng kp can Tõm nờn cụ ng hn lờn thuyn xua tay v hụ to: - i, ny! Bay i, bay i 3 Hai on sau cú gỡ khỏc nhau? on no hay hn? Vỡ sao? a Hụm sau, hai chỳ chỏu m.1 Mt vi le ngp ln trc mi thuyn Nhỡn phớa trc, cht thy by vt ang ựa gin , cú c vt nõu, vt u , vt li lim v c vt vng cc him Tõm bt ng rỳt khu sỳng nh bn Mai git mỡnh khip hói Cụ bng thy Tõm tr thnh mi tai ho cho by chim Chng kp can Tõm, cụ ng hn lờn thuyn xua tay v hụ to: - i, ny! Bay i, bay i Theo V Lờ Mai b Hụm sau, hai chỳ chỏu m.1 Mt vi le ngp ln trc mi thuyn.2 Nhỡn phớa trc, cht thy by vt ang ựa gin.3 , cú c Tõm bt vt nõu, vt u , vt li lim v c vt vng cc him Khi núi v vit, chỳng ta cn s dng cỏc ng rỳt khu sỳng nh bn Vỡ vy, Mai git mỡnh khip hói Cng t v ỳng Vỡ vỡquan vy, cụh bng thycp Tõm quan tr thnhh mit tai ỳng ho cho lỳc, by chim ch kp can cúTõm cỏcnờncõu quan cht ch chng cụ bộvn ngcú hn mi lờn thuyn xuah tay v hụ to: v - i,ý ny! Bay i, bay i.8 Thứ nm ngy 01 tháng 12 nm 2011 Trang 131 -Tp núi v vit cỏc cõu cú s dng quan h t v cp quan h t - Chun b bi bi sau: ễn v t loi Tiểu học Hiệ p Thu ận oẻ, hạnh phúc Xin trân trọng cảm ơn ! TOÁN ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (tt) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh bước đầu làm quen với một dạng quan hệ tỉ lệ , biết cách giải bài toán có liên quan đến tiû lệ đó 2. Kó năng: Rèn học sinh nhận dạng toán nhanh, giải chính xác. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. Vận dụng điều đã học vào cuộc sống. II. Chuẩn bò: - Thầy: Phấn màu, bảng phụ - Trò: Vở bài tập, bảng con, SGK, nháp. III. Các hoạt động: T G HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: Luyện tập - Giáo viên kiểm tra hai dạng toán tiû lệ đã học - 2 học sinh - Học sinh lần lượt sửa (SGK).  Giáo viên nhận xét cho điểm 1’ 3. Giới thiệu bài mới: Ôn tập giải toán (tt) - Hôm nay, chúng ta tiếp tục học dạng toán tỷ lệ tiếp theo thông qua tiết “Ôn tập giải toán” 30’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1:Nêu ví dụ – nhận xét Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu ví dụ dẫn đến quan hệ tiû lệ - Hoạt động cá nhân Phương pháp: Đàm thoại, thực hành, động não _GV nêu ví dụ (SGK) - Học sinh tìm kết quả điền vào bảng viết sẵn trên bảng  học sinh nhận xét mối quan hệ giữa hai đại lượng. _GV cho HS quan sát bảng rồi nhận xét : “Số ki-lô-gam gạo ở mỗi bao gấp lên bao nhiêu lần thì số bao gạo có được lại giảm đi bấy nhiêu lần “ Lưu ý : không đưa ra khái niệm, thuật ngữ “tỉ lệ nghòch” * Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải các bài toán liên quan đến tiû lệ (dạng rút về đơn vò)  học sinh biết giải các bài toán có liên quan đến tiû lệ - Hoạt động cá nhân Phương pháp: Đàm thoại, thực hành, động não  Bài toán 1: - Học sinh đọc đề - Tóm tắt - Giáo viên gợi ý: Học sinh suy nghó cá nhân tìm cách giải - Học sinh giải - Phương pháp dùng rút về đơn vò _GV phân tích bài toán để giải theo cách 2 “tìm tỉ số” - Khi làm bài HS có thể giải bài toán bằng 1 trong 2 cách * Hoạt động 3: Thực hành Mục tiêu: Rèn kó năng tính toán nhanh - Hoạt động cá nhân (thi đua tiếp sức 2 dãy) Phương pháp: Đ.thoại, thực hành, động não  Bài 1: - Học sinh đọc đề bài _GV gợi mở tìm ra cách giải bằng cách “rút về đơn - Học sinh ghi kết quả vào bảng dạng tiếp sức vò” Muốn làm xong công việc trong một ngày thì cần : 10  7 = 70 (người) Muốn làm xong công việc trong 5 ngày thì cần : 70 : 5 = 14 (người) Đáp số : 14 người  Giáo viên chốt lại - Lớp nhận xét  Bài 2: - Học sinh đọc đề - Nêu tóm tắt. Học sinh giải Một người ăn hết số gạo đó trong : 20  120 =2400 (ngày) 150 người sẽ ăn hết số gạo đó trong : 24000 : 150 = 16 (ngày) Đáp số : 16 ngày - Học sinh sửa bài - Nêu cách làm “Rút về đơn vò”  Giáo viên nhận xét  Bài 3: - HS đọc đề - Nêu tóm tắt. HS giải  Giáo viên chốt lại - Học sinh sửa bài - Phương pháp “Dùng tỉ số” 6 máy bơm so với 3 máy thì gấp : 6 : 3 = 2 (lần) 6 máy bơm hút hết nước hồ sau : 4 : 2 = 2 (giờ) Đáp số : 2 giờ 4’ * Hoạt động 4: Củng cố - Hoạt động nhóm bàn (bảng phụ) - Cho học sinh nhắc lại cách giải dạng toán quan hệ tỷ lệ 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Làm bài nhà - Chuẩn bò: Luyện tập TOÁN ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Qua bài toán cụ thể, làm quen một dạng toán quan hệ tIû lệ biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ đó. 2. Kó năng: Rèn học sinh nhận dạng toán, giải toán nhanh, chính xác. 3. Thái độ: Vận dụng kiến thức giải toán vào thực tế, từ đó giáo dục học sinh say mê học toán, thích tìm tòi học hỏi. II. Chuẩn bò: - Thầy: Phấn màu - bảng phụ - Trò: Vở bài tập - SGK - vở nháp III. Các hoạt động: T G HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: Ôn tập giải toán - Kiểm tra lý thuyết cách giải 2 dạng toán điển hình tổng - tỉ hiệu - tỉ. - 2 học sinh - Học sinh sửa bài 3/18 (SGK)  Giáo viên nhận xét cho điểm. 1’ 3. Giới thiệu bài mới: - Hôm nay, chúng ta tiếp tục thực hành giải các bài toán có lời văn (tt). 30’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Giới thiệu ví dụ dẫn đến quan hệ tỉ lệ Mục tiêu: Giúp HS nêu được mối quan hệ tỉ lệ - Hoạt động cá nhân Phương pháp: thực hành, đ.thoại  Bài 1: - Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét chốt lại dạng toán. - Học sinh đọc đề - Phân tích đề - Lập bảng (SGK) - Học sinh làm bài Giải Mua 1m vải hết : 80000 : 5 = 16000 (đồng) Mua 7m vải hết : 16000  7 = 112000 (đồng) Đáp số : 112000 đồng. - Lần lượt học sinh điền vào bảng  Yêu cầu học sinh nêu nhận xét về mối quan hệ giữa thời gian quãng đường Lưu ý : Chỉ nêu nhận xét như trên, chưa đưa ra khái niệm , thuật ngữ “ tỉ lệ - Lớp nhận xét - thời gian gấp bao nhiêu lần thì quãng đường gấp lên bấy nhiêu lần. thuận”  Bài 2: - Giáo viên yêu cầu HS đọc đề - Học sinh đọc đề - Giáo viên yêu cầu HS phân tích đề Trong 1 giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? Trong 4 giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? - Phân tích tóm tắt - Học sinh tìm dạng toán - Nêu dạng toán - Giáo viên yêu cầu HS nêu phương pháp giải. - Nêu phương pháp giải: “Rút về 1 đơn vò”  Giáo viên nhận xét GV có thể gợi ý để dẫn ra cách 2 “tìm tỉ số”, theo các Lưu ý : HS chỉ giải 1 trong 2 cách bước như SGK Giải 12 ngày so với 3 ngày thì gấp : 12 : 3 = 4 (lần) Trong 12 ngày đội đó trồng được : 1200  4 = 4800 (cây thông) Đáp số : 4800 cây thông * Hoạt động 2: Luyện tập Mục tiêu: Rèn HS biết phân tích đề, làm nhanh, tính đúng. - Hoạt động lớp, cá nhân Phương pháp: Thực hành  Bài 2: - Giáo viên yêu cầu HS - Học sinh đọc đề đọc đề. - Giáo viên yêu cầu HS phân tích đề tóm tắt. - Phân tích tóm tắt - Nêu dạng toán - Nêu phương pháp giải: “Dùng tiû số” - Học sinh tóm tắt: 3 ngày : 1200 cây 12 ngày : cây  Giáo viên chốt lại 2 phương pháp - Học sinh sửa bài  Bài 3: - Giáo viên cho học sinh tóm tắt bài toán - Học sinh dựa vào tóm tắt để tìm ra cách giải - Giáo viên nhận xét - 2 học sinh lên bảng giải Giải a) 4000 người so với 1000 người thì gấp 4000 : 1000 = 4 (lần) Sau một năm số dân xã đó tăng thêm 21  4 = 84 (người) Đáp số : 84 người b) Sau một năm số dân xã đó tăng thêm 60 1000 154000   (người) Đáp số : 60 người - Giáo viên dựa vào kết quả ở phần a, phần b để liên hệ giáo dục dân số. - Cả lớp giải vào vở - Học sinh nhận xét * Hoạt động 3: Củng cố - Nhắc lại kiến thức vừa ôn - Thi đua 2 dãy giải toán nhanh (bảng phụ)  Giáo viên nhận xét - tuyên dương - Học sinh nhận xét 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Về nhà làm bài - Ôn lại các kiến thức vừa học - Chuẩn bò: “Luyện tập” - GIO VIấN :Huyứnh Ngoùc Baờng Taõm Th ngy 11 thỏng nm 2014 Toỏn BI C Mt lp hc cú 30 hc sinh, ú s hc sinh n bng s hc sinh nam Hi lp hc ú cú bao nhiờu hc sinh n, bao nhiờu hc sinh nam? Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn BI C Chn ỏp ỏn ỳng nht 9m 5dm = m A 100 B B 10 C 95 Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn a) Vớ d: Mt ngi i b trung bỡnh mi gi i c 4km Em hóy cho bit quóng ng i c ca ngi i b gi, gi ? gi Quóng ng i c 4km Thi gian i gi gi 8km 12km Nhn xột: Khi thi gian gp lờn bao nhiờu ln thỡ quóng ng i c cng gp lờn by nhiờu ln Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn b) Bi toỏn: Mt ụ tụ gi i c 90km Hi gi ụ tụ ú i c bao nhiờu ki-lụ-một ? Túm tt: gi: 90km gi: km ? Th ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn Túm tt: gi: 90km gi: km ? Bài Cỏch Trong gi ụ tụ i c l: 90 : = 45 (km) (*) Trong gi ụ tụ i c l: 45 x = 180 (km) ỏp s: 180 km (*) Bc ny l bc rỳt v n v giải: Cỏch gi gp gi s ln l: : = (ln) (**) Trong gi ụ tụ i c l: 90 x = 180 (km) ỏp s: 180 km (**) Bc ny l bc tỡm t s Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn Bi 1: Mua 5m vi ht 80000 ng Hi mua 7m vi loi ú ht bao nhiờu tin ? Bi gii: Túm tt: 5m: 80000 ng 7m: ng? Mua vi ht s tin l: 80000 : = 16000 (ng) Mua vi nh th ht s tin l: 16000 x = 112000 (ng) ỏp s: 112000 ng Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn Bi 2: Mt i trng rng trung bỡnh c ngy trng c 1200 cõy thụng Hi 12 ngy i ú trng c bao nhiờu cõy thụng ? Túm tt: ngy : 1200 cõy 12 ngy:cõy? Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn Bi 2: Túm tt: ễn v b sung v gii toỏn ngy: 1200 cõy 12 ngy:cõy? (Cỏch 1) Bi gii: (Cỏch 2) Trung bỡnh ngy trng c l: 12 ngy gp ngy s ln l: 1200 : = 400 (cõy) 12 : = (ln) Trong 12 ngy i ú trng c Trong 12 ngy i ú trng c l: l: 1200 x = 4800 (cõy) 400 x 12 = 4800 (cõy) ỏp s: 4800 cõy ỏp s: 4800 cõy Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn Túm tt: Bi S dõn mt xó hin cú 4000 ngi a/ a, Vi mc tng hng nm l C 1000 ngi tng: 21 ngi c 1000 ngi thỡ tng thờm 4000 ngi tng: ngi? 21 ngi Hóy tớnh xem nm sau s ca xó ú tng thờm b/ bao nhiờu ngi ? b,Nu h mc tng hng nm C 1000 ngi tng : 15 ngi xung c 1000 ngi ch tng 4000 ngi tng: ngi ? thờm 15 ngi thỡ sau mt nm dõn s ca xó ú tng thờm bao nhiờu ngi ? Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn Bi 3: ễn v b sung v gii toỏn Bi gii: a) 4000 ngi gp 1000 ngi s ln l: 4000 : 1000 = (ln) Sau nm s dõn ca xó ú tng thờm l: 21 x = 84 (ngi) b) 4000 ngi gp 1000 ngi s ln l: 4000 : 1000 = (ln) Sau nm s dõn ca xó ú tng thờm l: 15 x = 60 (ngi) ỏp s: a) 84 ngi b) 60 ngi Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn CNG C Mt ụ tụ c i 200km thỡ tiờu th ht 24 lớt xng Hóy vit s vo ch chm: 48 lớt xng a) Nu ụ tụ ó i 400 km thỡ tiờu th ht 12 lớt xng b) Nu ụ tụ ó i 100 km thỡ tiờu th ht V nh: cỏc em xem li cỏc bi v xem trc cỏc bi bi Luyn trang 19 + HSKK lm bi + HSKG lm bi 2, [...]... 2013 Toán Bài 3: Ôn tập bổ sung về giải toán Bài giải: a) 4000 người gấp 1000 người số lần là: 4000 : 1000 = 4 (lần) Sau 1 năm số dân của xã đó tăng thêm là: 21 x 4 = 84 (người) b) 4000 người gấp 1000 người số lần là: 4000 : 1000 = 4 (lần) Sau 1 năm số dân của xã đó tăng thêm là: 15 x 4 = 60 (người) Đáp số: a) 84 người b) 60 người Thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2013 Toán Ôn tập bổ sung về giải toán. .. về giải toán CỦNG CỐ Một ô tô cứ đi 200km thì tiêu thụ hết 24 lít xăng Hãy viết số vào chỗ chấm: 48 lít xăng a) Nếu ô tô đã đi 400 km thì tiêu thụ hết …… 12 lít xăng b) Nếu ô tô đã đi 100 km thì tiêu thụ hết Về nhà: các em xem lại các
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập và bổ sung về giải toán, Ôn tập và bổ sung về giải toán, Ôn tập và bổ sung về giải toán, Hai đoạn văn sau có gì khác nhau? Đoạn nào hay hơn? Vì sao?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn