Slide bài giảng thương mại điện tử chương 1

bài giảng thương mại điện tử chương 1 - gv.nguyễn thị hồng vân

bài giảng thương mại điện tử chương 1 - gv.nguyễn thị hồng vân
... study 10 11 12 Dell eCollaboration Amazon.com B2B P&G - n7 - p74 Covisint - nhúm a Hi p76 Asite, GTN, Chemconect - n4 - p78 General Motor eSCM, B2B - n3 - 84 Cisco elearning - n1 - p86 7-Eleven ... - n3 - 84 Cisco elearning - n1 - p86 7-Eleven n5 - p88 eBay n2 - p 91 Search war - Nhúm a Chin - p95 Cigna Wal-mart Click and mortal Dell - eCollaboration Minh hoạ: Quy trình kinh doanh DELL ... Cỏc dch v ca Google Phng thc kinh doanh ca Google Gii thiu v Google Thnh lp: 19 98 Nhõn viờn16.805 ( 31 thỏng 12 , 2007) Cỏc dch v ca Google Sn phm chớnh ca cụng ty ny l cụng c tỡm kim Google,...
 • 57
 • 727
 • 3

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Trương Việt Phương

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Trương Việt Phương
... dịch điện tử tổ chức cá nhân Định nghĩa TMĐT  Hiện có nhiều quan điểm khác thương mại điện tử”  Nghĩa rộng :Thương mại điện tử giao dịch tài thương mại phương tiện điện tử: trao đổi liệu điện ... hoạt động thương mại phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động mạng mở khác Copyright © 2 011 Pearson Education, Inc Slide 1- 10 E-commerce vs E-business  E-business: ... Hợp quốc: Thương mại điện tử định nghĩa sơ giao dịch thương mại dựa truyền liệu qua mạng truyền thông Internet Định nghĩa TMĐT  Theo nghị định 52/2 013 /NĐ-CP: Hoạt động thương mại điện tử việc...
 • 46
 • 1,121
 • 1

Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử

Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử
... TỔNG QUAN VỀ TMĐT Định nghĩa Đặc trưng Thương mại điện tử Cơ sở hạ tầng để phát triển Thương mại điện tử Cấp độ phát triển Thương mại điện tử Lợi ích Thương mại điện tử Hạn chế rào ... nghĩa Thương mại điện tử Thương mại điện tử định nghĩa sơ giao dịch thương mại dựa truyền liệu qua mạng truyền thông Internet (Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Liên Hợp quốc) Định nghĩa Thương mại ... nối với đối tác kinh doanh, thực giao dịch điện tử phạm vi tổ chức E-commerce = E-Business Định nghĩa Thương mại điện tử  Các hình thức thương mại điện tử phụ thuộc vào mức độ số hoá (degree of...
 • 24
 • 567
 • 2

Bài giảng thương mại điện tử chương 1 giới thiệu về thương mại điện tử

Bài giảng thương mại điện tử  chương 1 giới thiệu về thương mại điện tử
... TMĐT Thương mại điện tử Nội dung Các khái niệm thương mại điện tử Lịch sử phát triển thương mại điện tử Các đặc tính TMĐT Vai trò thương mại điện tử Những vấn đề thương mại điện tử Thương mại điện ... tử Các khái niệm thương mại điện tử Thương mại điện tử (E-Commerce) bao gồm giao dịch thương mại thực thông qua công nghệ kỹ thuật số tổ chức cá nhân  Thương mại điện tử Giao dịch thương mại ... tỷ trang vào năm 2007 Thương mại điện tử 17 Vai trò thương mại điện tử  Đối với người bán: Tăng lợi nhuận, giảm chi phí  Đối với người mua:        Thương mại điện tử Tăng hội mua hàng...
 • 24
 • 455
 • 0

Bài giảng thương mại điện tử chương 1 ths nguyễn thị bích trâm

Bài giảng thương mại điện tử chương 1  ths nguyễn thị bích trâm
... hình thương mại điện tử 4/25/2 014 Mô tả cách thức tiến hành thương mại điện doanh nghiệp ĐH Mở - Khoa Quản trị ki nh doanh Phân tích đặc điểm và vai trò loại hình dịch vụ thương mại điện tử Thương ... doanh 11 4/25/2 014 ĐH Mở - Khoa Quản trị ki nh doanh 12 4/25/2 014 ĐH Mở - Khoa Quản trị ki nh doanh 13 4/25/2 014 ĐH Mở - Khoa Quản trị ki nh doanh 14 4/25/2 014 ĐH Mở - Khoa Quản trị ki nh doanh 15 ... đối tác kinh doanh (connecting) Thương mại giao dịch (t-Commerce) Hợp đồng điện tử (ký kết qua mạng) Thanh toán điện tử (thực qua mạng) (online transaction), Thương mại Thông tin (i-Commerce) Thông...
 • 34
 • 543
 • 1

Bài giảng thương mại điện tử chương 1 ths thái kim phụng

Bài giảng thương mại điện tử chương 1  ths thái kim phụng
... VỀ TMĐT Các khái niệm Đặc trưng Thương mại điện tử Cơ sở hạ tầng để phát triển Thương mại điện tử Cấp độ phát triển Thương mại điện tử Lợi ích Thương mại điện tử Hạn chế rào cản Các khái niệm ... Digg Thương mại điện tử Thương mại điện tử định nghĩa sơ giao dịch thương mại dựa truyền liệu qua mạng truyền thông (Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Liên Hợp quốc) Thương mại điện tử Thương mại ... nhận thông tin số hóa thông qua mạng Internet (Tổ chức Thương mại Thế giới) Thương mại điện tử Khái niệm theo nghĩa hẹp Thương mại điện tử (E-Commerce) trình mua bán hàng hoá/dịch vụ thông tin...
 • 35
 • 375
 • 1

Bài giảng thương mại điện tử chương 1 TS nguyễn đức trí

Bài giảng thương mại điện tử chương 1  TS nguyễn đức trí
... (www.nielsen-netratings.com) 22/9/04 Introduction to e-commerce Thương mại điện tử    Internet hình thành năm 19 60 đến năm 19 90, ứng dụng vào lĩnh vực thương mại Sự hình thành phát triển TMĐT gắn liền với ... Internet Thương mại điện tử Bộ trình duyệt Web, TMĐT vấn đề an tồn Sự gia tăng tên miền thương mại Đăng ký phát hành web Lịch sử hình thành TMĐT Những rủi ro TMĐT 22/9/04 Introduction to e-commerce 1- ... Chi phí tăng lên $10 0 - $15 0/tháng bạn đăng ký thêm dịch vụ mã hố an tồn (SSL) hay chức thương mại điện tử (EC) – Cần thiết bạn muốn có website TMĐT theo chuẩn quốc tế • Chi phí $1K - $3K/tháng...
 • 52
 • 645
 • 1

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 ThS. Phạm Đình Sắc

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 ThS. Phạm Đình Sắc
... 62794 811 62039 516 19 48367 91 126552583 310 3 416 86 13 411 5 711 3 64 310 14 84 415 95 15 0 714 18 16 92 712 4 40329324 50298644 52733588 792 011 56 10 1242066 24 516 9932 460 016 890 83.90 90.00 90.72 76.00 83.70 80 .10 ... doanh  Trên thực tế, thương mại điện tử có vai trò quan trọng nhiều 12 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?  Một số ý kiến : thương mại điện tử hình thức giao dịch hỗ trợ phương tiện điện tử  Tất hoạt động ... Vậy thương mại điện tử thực qua Internet hay hệ thống máy tính nối mạng? Đúng vậy, giao dịch Internet gọi thương mại điện tử 14 Định nghĩa TMĐT  Hiện có nhiều quan điểm khác thương mại điện...
 • 74
 • 525
 • 0

bài giảng thương mại điện tử chương 1 tổng quan thương mại điện tử

bài giảng thương mại điện tử chương 1  tổng quan thương mại điện tử
... Bài giảng tham khảo từ:  Bài giảng Thương mại điện tử - ThS Lê Thị Nhàn – ĐH KHTN  Bài giảng Thương mại điện tử - TS Vũ Thanh Nguyên – ĐH CNTT Company Logo Ví dụ mở đầu – Dell Thành lập 19 85 ... điện tử quan tài Xí nghiệp & công ty Cơ quan hành Chính phủ Theo anh chị thành phần tham gia quan trọng thực thương mại điện tử? Theo anh chị hoạt động thường xuyên xảy thực thương mại điện ... nghệ thông tin, thương mại điện tử để triển khai tiếp thị, quảng cáo, xúc tiến, bán hàng toán qua mạng Company Logo Các anh/chị thảo luận thuận lợi bất lợi thực thương mại điện tử Company Logo...
 • 55
 • 301
 • 0

Bài giảng thương mại điện tử chương 1 TỔNG QUAN về THƯƠNG mại điện tử

Bài giảng thương mại điện tử chương 1  TỔNG QUAN về THƯƠNG mại điện tử
... dung Chương 1: Tổng quan thương mại điện tử Chương 2: Các mô hình kinh doanh điện tử Chương 3: An toàn TMĐT Chương 4: Vấn đề pháp lý TMĐT Chương 5: Thanh toán điện tử Chương 6: Marketing TMĐT Chương ... thương mại điện tử Thương mại điện tử việc tiến hành giao dịch thương mại thông qua mạng Internet, mạng truyền thông phương tiện điện tử khác” Khái niệm thương mại điện tử Thuật ngữ Thương mại ... điểm thương mại điện tử • TMĐT phương thức thương mại sử dụng phương tiện điện tử để làm thương mại Nói xác hơn, TMĐT việc trao đổi thông tin thương mại thông qua phương tiện công nghệ điện tử, ...
 • 74
 • 181
 • 0

Bài giảng thương mại điện tử chương 1 tổng quan về thương mại điện tử (40tr)

Bài giảng thương mại điện tử  chương 1 tổng quan về thương mại điện tử (40tr)
... Page 19 97 - - - - 15 19 98 - 11 ,2* 34 - - 19 99 58 31, 2 68 98,4 - 2000 13 2 - - - - 20 01 283 - - - - 2002 533 - - - 11 00 2003 963 380* 16 00 12 00 - 2005 19 65 - - - - (*) Doanh số thƣơng mại điện tử ... nghĩa rộng thương mại điện tử hiểu giao dịch tài thương mại phương tiện điện tử Nếu hiểu thƣơng mại điện tử theo phƣơng diện này, thƣơng mại điện tử vấn đề mẻ với Bởi giao dịch điện tử, đƣợc thực ... ARM Research 282 433 516 919 917 19 29 15 73 3632 2655 5950 4329 8530 - 604 11 38 216 0 3675 5904 8823 12 275 3 71 704 13 75 22 61 3350 4739 Theo báo cáo „Nhứng số thƣơng mại điện tử , tháng năm 2004 Trung...
 • 40
 • 593
 • 0

Bài giảng thương mại điện tử chương 1 sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử

Bài giảng thương mại điện tử chương 1  sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử
... ! : # !7 )( [ !7 ( ) ) !7*6U D1 1 D1 1 (R"" K" )D DWD D E ":" %Y F J< F ;< ! e F% : J # $"*G )" Y e H " !" $ *! " + ' R8 ' ( 3G "1 ' !7 FD ( )D D !7 * - = ) q "% 7 %1 > B *! " + " y : H "+T ( ... TN " R QH I-7 $ *! " +* - *: l1 G) : " $ " % H" %& # $ " % & "M b"% " TO qa % @ qaD 1 1@ " *E ( ) !"@ @ @ @ TP a T Dq TZZZ DD TZZL a a (% " q " % q " % b"% " 1% d% 1U qt W > ?@ : A u " b"% B ... R "M " H $ G"v 1" [ " ! M "J1 F 7p R" " % H b"% "wh!" $ ) ! LM BN* O ) [ I5 *& w RQ ) x7" 7" % *C # Y ( ) Y J9 9" " % ) ( )< F ; )< w #! ) ) ") " % H $ o )` " : # Y ( ) Y U D1 1 " % (R"" K")...
 • 13
 • 610
 • 0

Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1 ThS. Thiều Quang Trung

Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1 ThS. Thiều Quang Trung
... từ mối quan hệ mang tính thương mại dù có hay hợp đồng GV Thiều Quang Trung 11 Một số khái niệm GV Thiều Quang Trung 12 Một số khái niệm • Hoạt động thương mại điện tử: – Là việc tiến hành phần ... hoá” GV Thiều Quang Trung Một số khái niệm • Theo Ủy ban Thương mại điện tử Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), "Thương mại điện tử liên quan đến giao dịch thương mại trao ... Commerce, 19 96) định nghĩa: Thương mại điện tử việc trao đổi thông tin thương mại thông qua phương tiện điện tử, không cần phải in giấy công đoạn toàn trình giao dịch GV Thiều Quang Trung 10 Một...
 • 56
 • 235
 • 0

bài giảng thương mại điện tử chương 2 - gv.nguyễn thị hồng vân

bài giảng thương mại điện tử chương 2 - gv.nguyễn thị hồng vân
... t - Sn xut theo n hng ca khỏch hng: Build to order - Hp tỏc gia nh sn xut linh kin v lp rỏp VD: Dell - Marketing theo i tng KH - Nghiờn cu th trng in t - Qung cỏo in t - Tng tỏc vi khỏch hng - ... GI TR Mua sm trc tuyn - Mua nguyờn liu trc tuyn (sn xut ụ tụ, mỏy bay ) - u thu trc tuyn mua nguyờn liu - VD: Covisint -Qun tr t hng trc tuyn - Ký kt hp ng t ng qua mng - Qun tr quỏ trỡnh thc ... doanh nghip - a im (thnh ph) Kt qu tỡm kim - Tờn cụng ty a ch Email Gii thiu, tel, fax Website www.jetro.go.jp Cụng c tỡm kim: - T khúa - Tờn doanh nghip - a im (thnh ph) Kt qu tỡm kim - Tờn cụng...
 • 83
 • 2,745
 • 2

bài giảng thương mại điện tử chương 3 - gv.nguyễn thị hồng vân

bài giảng thương mại điện tử chương 3 - gv.nguyễn thị hồng vân
... mạng (e-mail, chat, forum ) Thanh toán, giao hàng truyền thống Trường Đại học Ngoại thương Thương mại điện tử Nội dung Hợp đồng điện tử - P1 03 Thanh toán điện tử - p 130 Chữ ký điện tử - p4 73 Luat ... chinh TMDT Hợp đồng điện tử Tổng quan hợp đồng điện tử  Một số hợp đồng điện tử phổ biến  Một số điểm cần lưu ý sử dụng hợp đồng thương mại điện tử  1.1 Tổng quan Hợp đồng điện tử   Điều 11, ... tử Vai trò toán điện tử  Các phương thức toán điện tử  Quy trình toán điện tử B2B  Quy trình toán điện tử B2C  2.1 Vai trò Thanh toán điện tử 2.2 Các bên tham gia toán điện tử Chủ sở hữu thẻ/...
 • 49
 • 1,336
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng thương mại điện tử căn bản pdfbài giảng thương mại điện tử chương 9 ths trương việt phươngbài giảng thương mại điện tử pptbài giảng thương mại điện tử căn bảnbài giảng thương mại điện tử ptitbài giảng thương mại điện tử căn bản đại học thương mạitài liệu thương mại điện tử chương 1 pdfbài tập thương mại điện tửbài học thương mại điện tửslide thuyết trình thương mại điện tửslide bài giảng kỹ thuật điện tửtrinh bay nhung moi de doa thuong mai dien tu chuong 6bai tap thuong mai dien tubài giảng giáo án điện tử lớp 1 môn toánslide bài giảng tài chính tiền tệ chương 1tổng quan về tài chính tiền tệBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP