Tác động của chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu á có thu nhập thấp luận văn thạc sĩ 2016

Tác động của thể chế công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia khu vực Asean Luận văn thạc

Tác động của thể chế công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia khu vực Asean Luận văn thạc sĩ
... C KINH T TP H CHÍ MINH NGUY NG C A TH CH N NG KINH T T I CÁC QU C GIA KHU V C ASEAN LU PGS TP H Chí Minh L u khoa h tin, s li u lu lu c l p c a Các thông th K t qu nghiên c u c công b b t k công ... ch ng th ng kinh t t i qu c gia khu v c ASEAN, nh ng qu c gia có ch nh ng th ch công t t s ng c có th ch công s c l i, ng ch m Ngoài ra, lu t ph n quan tr ng vào nghiên c u v th ch công K t qu ... trì công ty không hi u qu n i th c 37 o bi n d ng kinh t khu v c công b ng cách s d ng ngu n v án hi u qu Các quan ch c có th s ph c t p k thu t c a d án khu v d che gi u ho c m ng cho giao...
 • 81
 • 428
 • 2

Mối quan hệ giữa quy mô chính phủtăng trưởng kinh tếcác quốc gia ASEAN

Mối quan hệ giữa quy mô chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia ASEAN
... Tóm tắt  Mối quan hệ chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế vấn đề có nhiều tranh cãi Các nghiên cứu ngày thực để kiểm định giả thuyết mối quan hệ quy phủ tăng trưởng kinh tế phi tuyến  Nghiên ... nước ASEAN giai đoạn 1980-2011 Kết thực nghiệm cho thấy có tồn mối quan hệ phi tuyến quy phủ tăng trưởng kinh tế cho nước ASEAN Câu hỏi nghiên cứu Liệu có tồn mối quan hệ phi tuyến quy phủ ... phủ tăng trưởng kinh tế nước ASEAN hay không? Quy phủ nên để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế? Bối cảnh thực tế  Khu vực ASEAN, sau khủng hoảng năm 1997, cải cách khu vực công đạt ổn định kinh...
 • 32
 • 2,028
 • 10

Chăm sóc cộng đồngcác quốc gia Châu Á thu nhập thấp và trung bình

Chăm sóc cộng đồng ở các quốc gia Châu Á có thu nhập thấp và trung bình
... cậy Các quốc gia bước vào giai đoạn nước thu nhập trung bình Những quốc gia thu nhập trung bình sáng kiến gì? Quốc gia hướng tiếp cận cấu tiến Chăm sóc toán nhà (dịch vụ công) Chăm sóc ... cao tuổi khu vực Thách thức học (1)  Cân đối chăm sóc gia đình chăm sóc thành viên không dựa vào gia đình - Chăm sóc gia đình tảng chăm sóc xã hội Các chương trình chăm sóc khác cần phải trình ... phụ thu c Tại nhà Chăm sóc cộng đồng Nằm liệt giường Chăm sóc tổ chức Định hướng tương lai Không kim nam việc chăm sóc cho người cao tuổi quốc gia thu nhập trung bình Các phủ cần hỗ trợ...
 • 13
 • 84
 • 0

Nghiên cứu của CEPR Chi tiêu chính phủtăng trưởng kinh tế: khảo sát lý luận tổng quan

Nghiên cứu của CEPR Chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế: khảo sát lý luận tổng quan
... hình thuyết sử dụng phổ biến nghiên cứu mối quan hệ chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế Cuối cùng, viết điểm qua kết nghiên cứu thực nghiệm kết luận Chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế thuyết kinh ... ràng mối quan hệ chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế Hầu hết nhà kinh tế đồng ý có trường hợp định việc cắt giảm chi tiêu phủ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, có trường hợp gia tăng chi tiêu phủ có lợi ... tương quan với tăng trưởng kinh tế Trong khảo sát mối liên hệ tăng trưởng kinh tế khu vực phủ cho kết khác Một số nghiên cứu cho tăng trưởng kinh tế chi tiêu công cộng thuế khoá có mối tương quan...
 • 21
 • 474
 • 1

Mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủtăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á

Mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á
... B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T TP.H CHÍ MINH TR N TOÀN TH NG M I QUAN H GI A CHI TIÊU CHÍNH PH VÀ T NG TR NG KINH T : NGHIÊN C U TH C NGHI M T I CÁC QU C GIA KHU V C ÔNG NAM Á Chuyên ... kinh t qu c gia khu v c ông Nam Á hay không ? - Tác khu v c ông Nam Á chi u hay ng 1.4 c chi u? Ph m vi nghiên c u it ph t ng tr ng nghiên c u c a lu n v n m i quan h gi a chi tiêu ng kinh t t i ... hình nghiên c u khác nhiên ch a th c s có nhi u nghiên c u v khu v c ông Nam Á Các nhà nghiên c u v n không ng ng tranh lu n v vi c gia t ng chi tiêu công hay c t gi m chi tiêu công s có tác d...
 • 89
 • 578
 • 1

chi tiêu chính phủtăng trưởng kinh tế

chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế
... hệ chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế Hầu hết nhà kinh tế đồng ý có trường hợp định việc cắt giảm chi tiêu phủ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, có trường hợp gia tăng chi tiêu phủ có lợi cho tăng trưởng ... quy mô chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế xây dựng nhà kinh tế Richard Rahn (1986), nhà kinh tế sử dụng rộng rãi nghiên cứu vai trò chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế Đường cong Rahn hàm ý tăng trưởng ... hệ chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế Cuối cùng, viết điểm qua kết nghiên cứu thực nghiệm kết luận Chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế Lý thuyết kinh tế thường không cách rõ ràng tác động chi tiêu phủ...
 • 22
 • 594
 • 2

phân tích cấu chi tiêu chính phủtăng trưởng kinh tế ở Việt nam

phân tích cơ cấu chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở Việt nam
... động tích cực tăng trưởng kinh tế; trái lại, gia tăng tiêu dùng phủ làm giảm tăng trưởng kinh tế Các số liệu thống kê cho thấy chi tiêu ngân sách Việt Nam năm gần có xu hướng tăng nhanh chi m ... Nghiên cứu nhằm phân tích mối quan hệ cấu chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế trình chuyển đổi tỉnh Việt Nam Trước tiên xây dựng mô hình tăng trưởng tân cổ điển với nhiều loại chi tiêu phủ khác nhau, ... tích mối quan hệ chi ngân sách tăng trưởng kinh tế ngắn hạn Nhiều khoản chi, ví dụ chi ngành y tế giáo dục, có tác động nhỏ tăng trưởng kinh tế ngắn hạn lại có tác động tích cực lớn tăng trưởng...
 • 16
 • 1,110
 • 1

Tài liệu Chi tiêu chính phủtăng trưởng kinh tế: Khảo sát lý luận tổng quan pptx

Tài liệu Chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế: Khảo sát lý luận tổng quan pptx
... ràng mối quan hệ chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế Hầu hết nhà kinh tế đồng ý có trường hợp định việc cắt giảm chi tiêu phủ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, có trường hợp gia tăng chi tiêu phủ có lợi ... động chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên hầu hết nhà kinh tế thống với rằng, số trường hợp cắt giảm quy mô chi tiêu phủ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, số trường hợp khác gia tăng chi tiêu phủ ... hình thuyết sử dụng phổ biến nghiên cứu mối quan hệ chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế Cuối cùng, viết điểm qua kết nghiên cứu thực nghiệm kết luận Chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế thuyết kinh...
 • 22
 • 676
 • 5

Báo cáo " Tác động của đầu tư nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế trong mô hình nền kinh tế dư thừa lao động " pptx

Báo cáo
... tăng trưởng kinh tế theo thời gian Tầm quan trọng vốn thể rõ: tăng trưởng vốn định lượng việc làm gia tăng sản lượng kinh tế Nền kinh tế mở Trong kinh tế mở, luồng đầu nước rõ ràng tác động ... tiễn tầm quan trọng đầu nước tăng trưởng kinh tế nước phát triển hình đặt trọng tâm vào tầm quan trọng vốn tăng trưởng kinh tế Hạn chế chưa tính đến trình độ lao động nước sở hướng thu hút ... tả vận hành kinh tế theo thời gian Chúng ta phân tích tác động đầu nước đến tăng trưởng kinh tế theo nhân tố ảnh hưởng công nghệ sản xuất θ , tốc độ đầu s f lợi tức trả cho vốn r f đến...
 • 7
 • 389
 • 0

Chi tiêu chính phủtăng trưởng kinh tế: Khảo sát lý luận tổng quan doc

Chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế: Khảo sát lý luận tổng quan doc
... ràng mối quan hệ chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế Hầu hết nhà kinh tế đồng ý có trường hợp định việc cắt giảm chi tiêu phủ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, có trường hợp gia tăng chi tiêu phủ có lợi ... động chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên hầu hết nhà kinh tế thống với rằng, số trường hợp cắt giảm quy mô chi tiêu phủ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, số trường hợp khác gia tăng chi tiêu phủ ... hình thuyết sử dụng phổ biến nghiên cứu mối quan hệ chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế Cuối cùng, viết điểm qua kết nghiên cứu thực nghiệm kết luận Chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế thuyết kinh...
 • 22
 • 454
 • 1

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾCÁC QUỐC GIA MỚI NỔI CHÂU Á.PDF

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở CÁC QUỐC GIA MỚI NỔI CHÂU Á.PDF
... nhân t kinh t GDP th l i bình quân c a qu c gia m i n i Châu Á ng Tóm t t Bài vi t nghiên c kinh t ng c a nhân t iv ng qu c gia m i n i Châu Á kho ng th i gian t 2011, t ng vào nhân t b t n kinh ... Châu Á Trong khái ni m v ng c a s qu c gia ng kinh t h u c ng thu n b i nhi u tác gi khái ni m v s b t n nhân t kinh t khác T m c a Riot Researches Institution, s kinh t t khái ni t m kinh ... C KINH T TP.HCM NG C A CÁC NHÂN T NG KINH T N CÁC QU C GIA M I N I CHÂU Á Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã s : 60340201 LU C S KINH T NG D N KHOA H C: PGS.TS NGUY N TH LIÊN HOA TP.H Chí Minh L Tác...
 • 53
 • 321
 • 0

TÁC ĐỘNG CỦA NỢ NƯỚC NGOÀI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾCÁC QUỐC GIA MỚI NỔI CHÂU Á.PDF

TÁC ĐỘNG CỦA NỢ NƯỚC NGOÀI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở CÁC QUỐC GIA MỚI NỔI CHÂU Á.PDF
... cứu:  Nghiên cứu tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế Quốc gia Châu Á  So sánh mức độ tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế khu vực quốc gia thuộc Đông Nam Á khu vực quốc gia Đông Nam Á ... ròng nước Mục tiêu luận văn tập trung nghiên cứu tác động nợ nước đến tăng trưởng kinh tế quốc gia Châu Á với câu hỏi nghiên cứu cụ thể sau:  Nợ nước tác động đến tăng trưởng kinh tế quốc gia ... nợ nước tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế Trong nhân tố nợ nước ngoài/ xuất khẩu, lạm phát tỷ giá hối đoái có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế - Tác động nợ nƣớc lên tăng trƣởng...
 • 92
 • 801
 • 2

Chi tiêu chính phủtăng trưởng kinh tế ở nigeria, 1970 2008 phương pháp phân tích từng phần

Chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở nigeria, 1970 2008 phương pháp phân tích từng phần
... động chi u chi tiêu quốc phòng vào tăng trưởng kinh tế [30] Thực tế nghiên cứu mối quan hệ chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế Nigeria Kết định lượng chi tiêu đầu tư thực tế phủ có ảnh hưởng tích ... đoán tăng trưởng kinh tế tương lai Nhiều nhà nghiên cứu nổ lực xem xét tầm ảnh hưởng chi tiêu phủ lên s ự tăng trưởng kinh tế Ví dụ, [15] xem xét tầm ảnh hưởng chi tiêu dùng phủ lên tăng trưởng kinh ... phủ góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, có vài nhà nghiên cứu không đồng tình với khẳng định tăng chi tiêu phủ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thay vào họ lại cho chi tiêu phủ cao...
 • 15
 • 208
 • 0

ĐÁNH GIÁ sự tác ĐỘNG của đầu tư PHÁT TRIỂN đến TĂNG TRƯỞNG KINH tế

ĐÁNH GIÁ sự tác ĐỘNG của đầu tư PHÁT TRIỂN đến TĂNG TRƯỞNG KINH tế
... phải đầu Đầu phát triển tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế *) Đầu tác động đến tăng trưởng phát triển kinh tế: Cho đến nay, có nhiều mô hình nghiên cứu vai trò hoạt động đầu tăng ... lượng kinh tế theo thời gian Tác động đầu phát đến tăng trưởng kinh tế II Như biết, đầu phát triển hoạt động đầu tài sản vật chất sức lao động nhân tố quan trọng để phát triển tăng trưởng ... giới - Tác động đến tổng cung: Kết hoạt động đầu tài sản lực sản xuất tăng thêm, tạo gia tăng mặt sản lượng kinh tế Nhưng tác động đầu dài hạn, đầu tăng làm cho sản lượng kinh tế gia tăng, ...
 • 15
 • 259
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng kinh tế lượng phân tích tác động của đầu tư phát triển đến tăng trưởng kinh tế của việt namthực trạng chính sách tiền tệ cung tiền chính sách tài khóa chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở việt namnghiên cứu định lượng tác động của chi tiêu chính phủ chính sách tài khóa và cung tiền chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế tại việt namtac dong cua chi tieu chinh phu doi voi gdpcác đề tài về tác động của chi tiêu chính phủ tới ttkttác động của chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế tại các địa phương tại việt nam1 cơ sở lý luận và thực tiễn về sự tác động của quan hệ chính trị đến quan hệ kinh tế việt nam hoa kỳ2 thực tiễn sự tác động của quan hệ chính trị đến quan hệ kinh tế việt nam hoa kỳ giai đoạn 1995 20103 sự tác động của quan hệ chính trị đến quan hệ kinh tế việt nam hoa kỳ giai đoạn 1995 2010 đặc điểm và triển vọngnguyễn thị thu thủy 2014 tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế việt nam luận án tiến sĩ kinh tế đại học kinh tế quốc dânảnh hưởng của chi tiêu chính phủ đến adnghiên cứu tác động của chi tiêu công tới tăng trưởng kinh tế tại các địa phương ở việt namtác động của dồn điền đổi thửa đến phát triển kinh tế hộ nông dân tại xã phú mậucơ sở thực tiễn về sự tác động của quan hệ chính trị đến quan hệ kinh t hai nước việt nam hoa kỳtac dong cua phan cap tai khoa den tang truong kinh te tai viet namBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP