ĐÁNH GIÁ sự tác ĐỘNG của đầu tư PHÁT TRIỂN đến TĂNG TRƯỞNG KINH tế

15 165 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2016, 21:33

ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Định nghĩa, khái niệm đầu tư tăng trưởng kinh tế I Đầu tư Hiện nay, có nhiều khái niệm khác đầu tư như: Theo quan điểm góc độ tiêu dùng, đầu tư hình thức hạn chế tiêu dùng để thu mức tiêu dùng lớn tương lai; Theo quan điểm góc độ tài chính, đầu tư chuỗi hoạt động chi tiêu để chủ đầu tư nhận chuỗi dòng thu nhằm hoàn vốn sinh lời; Theo nghĩa rộng bao quát đầu tư việc sử dụng phối hợp nguồn lực vào hoạt động nhằm đạt hay số tập hợp mục đích nhà đầu tư tương lai Tuy nhiên, theo Luật đầu tư số: 59/2005/QH11, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 29/11/2005 thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 thì: “Đầu tư việc nhà đầu tư bỏ vốn loại tài sản hữu hình vô hình để hình thành tài sản tiến hành hoạt động đầu tư theo quy định pháp luật” Tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế hiểu gia tăng sản lượng kinh tế theo thời gian Theo quan điểm kinh tế học, tăng trưởng kinh tế thường gia tăng giá trị tổng sản phẩm quốc dân (GNP) gia tăng giá trị GNP bình quân đầu người Tuy nhiên, để phán ánh xác tăng trưởng kinh tế quốc gia, người ta thường tính sản lượng ròng kinh tế, tức tổng sản phẩm quốc nội (GDP) kinh tế Như vậy, tăng trưởng kinh tế tính mức tăng GDP mức tăng GDP bình quân đầu người theo thời gian Điều có nghĩa tăng trưởng kinh tế thể gia tăng mặt lượng kinh tế theo thời gian Tác động đầu tư phát đến tăng trưởng kinh tế II Như biết, đầu tư phát triển hoạt động đầu tư tài sản vật chất sức lao động nhân tố quan trọng để phát triển tăng trưởng kinh tế Đối với kinh tế, hoạt động đầu tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không đóng vai trò trình tái sản xuất xã hội mà tạo cú hích cho phát triển kinh tế nước phát triển thoát khỏi vòng luẩn quẩn nợ nần nghèo đói, tạo phát triển kinh tế phát triển Đầu tư phát triển tác động đến quy mô sản lượng kinh tế *) Trong kinh tế thị trường hàng hoá, dịch vụ điều tiết thông qua quan hệ cung, cầu Do đó, tác động đến quy mô sản lượng kinh tế quốc gia thời kỳ định Trong đó, hoạt động đầu tư lại phận cấu thành lên tổng cung, tổng cầu kinh tế, cụ thể: -Tác động đến tổng cầu: Do tổng cầu kinh tế: AD =C+I+G+NX, tức tổng cầu kinh tế bao gồm: Chi tiêu khu vực Chính phủ + Chi tiêu hộ gia đình doanh nghiệp + Tiết kiệm (hay đầu tư) + Chênh lệch xuất nhập khẩu.Vì vậy, đầu tư yếu tố chiếm tỷ trọng lớn tổng cầu, tác động đến tổng cầu ngắn hạn tác động cách trực tiếp Tức là, tổng cung chưa thay đổi tăng lên đầu tư làm cho tổng cầu kinh tế tăng lên Khi làm cho quy mô sản lượng cân thay đổi ngắn hạn Theo số liệu Ngân hàng giới, đầu tư thường chiếm khoảng 24% -28% cấu tổng cầu tất nước giới - Tác động đến tổng cung: Kết hoạt động đầu tư tài sản lực sản xuất tăng thêm, tạo gia tăng mặt sản lượng kinh tế Nhưng tác động đầu tư dài hạn, đầu tư tăng làm cho sản lượng kinh tế gia tăng, làm cho sản lượng tiềm tăng lên giá sản phẩm giảm xuống Đến lượt nó, giá giảm kích thích, gia tăng tiêu dùng kích thích sản xuất phát triển,tạo gia tăng trưởng kinh tế Sự tác động không đồng thời mặt thời gian đầu tư tổng cầu tổng cung kinh tế làm cho thay đổi đầu tư, dù tăng hay giảm lúc vừa yếu tố trì ổn định vừa yếu tố phá vỡ ổn định kinh tế quốc gia Chẳng hạn, tăng đầu tư, cầu yếu tố đầu tư tăng làm cho giá hàng hoá có liên quan tăng( giá chi phí vốn, giá công nghệ, lao động, vật tư) đến mức độ dẫn đến tình trạng lạm phát Đến lượt mình, lạm phát làm cho sản xuất đình trệ, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn tiền lương ngày thấp hơn, thâm hụt ngân sách, kinh tế phát triển chậm lại Mặt khác, tăng đầu tư làm cho cầu yếu tố có liên quan tăng, sản xuất nghành phát triển, thu hút thêm lao động, giảm tình trạng thất nghiệp, nâng cao đời sống người lâo động, giảm tệ nạn xã hội Tất tác động tạo điều kiện cho phát triển kinh tế Khi giảm đầu tư( Việt Nam thời kì 1982-1989) dẫn đến tác động mặt, theo chiều hướng ngược láio với tác động Vì vậy, điều hành vĩ mô kinh tế, nhà hoạch định sách cần thấy hết tác động hai mặt để đưa sách nhằm hạn chế tác động xấu, phát huy tác động tích cực, trì ổn định toàn kinh tế *) Đầu tư phát triển ảnh hưởng đến dịch chuyển cấu kinh tế: Kinh nghiệm nước giới cho thấy dường tất yếu tăng trưởng nhanh tốc độ mong muốn ( từ 9-10% ) tăng trưởng đầu tư nhằm tạo phát triển khu vực công nghiệp dịch vụ Đối với nghành nông, lâm, ngư nghiệp hạn chế đất đai khả sinh học, để đạt tốc độ tăng trưởng từ 5-6% khó khăn Như vậy, đầu tư định trình dịch chuyển cấu kinh tế nước nhằm đạt tốc độ tăng trưởng nhanh toàn kinh tế Về cấu lãnh thổ, đầu tư có tác dụng giải cân đối phát triển vùng lãnh thổ, đưa vùng kếm phát triển thoát khỏi tình trạng đói nghèo, phát huy tối đa lợi so sánh tài nguyên, địa thế, kinh tế, trị vùng có khả phát triển nhanh hơn, làm bàn đạp thúc đẩy vùng khác phát triển *) Đầu tư tác động đến sở sản xuất kinh doanh: Đối với doanh nghiệp đầu tư có vai trò định dến đời, tồn phát triển sở Khi tạo dựng sở vật chất kĩ thuật cho đời sở cần phải xây dựng nhà xưởng, cấu trúc hạ tầng, mua sắm lắp đặt thiết bị máy móc bệ, tiến hành công tác xây dựng thực chi phí khác gắn liền với hoạt động chu kì sở vật chất kĩ thuật vừa tạo tạo Các hoạt động hoạt động đầu tư Đối với sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tồn sau thời gian hoạt động, sở vật chất kĩ thuật sở hao mòn, hư hoảng Để trì dc hoạt động bình thường cần định kì tiến hành sửa chữa lớn thay để thích ứng với điều kiện hoạt động phát triển khoa học kĩ thuật nhu cầu tiêu dùng sản xuất xã hội, phải mua sắm trang thiết bị thay cho trang thiết bị cũ lỗi thời, có nghĩa phải đầu tư Đầu tư phát triển tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế *) Đầu tư tác động đến tăng trưởng phát triển kinh tế: Cho đến nay, có nhiều mô hình nghiên cứu vai trò hoạt động đầu tư tăng trưởng kinh tế, ví dụ như: Mô hình Robert Solow (1956) cho rằng: việc tăng vốn sản xuất ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế ngắn hạn mà không ảnh hưởng dài hạn, tăng trưởng đạt trạng thái dừng; Mô hình Sung Sang Park cho rằng: nguồn gốc tăng trưởng tăng cường vốn đầu tư quốc gia cho đầu tư người; Theo mô hình Tân cổ điển, nguồn gốc tăng trưởng tùy thuộc vào cách thức kết hợp hai yếu tố đầu vào vốn (K) lao động (L) Theo quan điểm tăng trưởng trường phái kinh tế học vĩ mô Keynes, với mô hình tiêu biểu mô hình Harrod-Domar thì: nguồn gốc tăng trưởng kinh tế lượng vốn (yếu tố K, capital) đưa vào sản xuất tăng lên.Mặc dù mô hình kinh tế đưa khẳng định vai trò đầu tư tăng trưởng kinh tế, than mô hình có hạn chế định Nhưng nguyên lý vai trò đầu tư tăng trưởng tiếp tục làm rõ qua hoạt động thực tiễn.Thực tế cho thấy rằng: mức gia tăng sản lượng kinh tế phụ thuộc vào gia tăng quy mô vốn đầu tư Vì vậy, việc gia tăng quy mô vốn đầu tư sử dụng vốn đầu tư hợp lý nhân tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu đầu tư, tăng suất nhân tố tổng hợp, tác động đến việc chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH, nâng cao sức cạnh tranh kinh tế…do đó, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế Mối quan hệ đầu tư với tăng trưởng mô hình hoá qua công thức: Vốn đầu tư Mức gia tăng GDP = ICOR Trong đó: Hệ số ICOR tỷ số quy mô đầu tư tăng thêm với mức gia tăng sản lượng, suất đầu tư cần thiết để tạo sản lượng tăng thêm Hệ số tính toán sau: Vốn đầu tư tăng thêm ICOR= Đầu tư kì = GDP tăng thêm Nếu đem chia tử mẫu số cho GDP, ta có: Tỷ lệ vốn đầu tư / GDP GDP tăng thêm ICOR= Tốc độ tăng trưởng kinh tế Như vậy, hệ số ICOR không đổi, mức tăng trưởng kinh tế GDP hoàn toàn phụ thuộc vào quy mô vốn đầutư Ở nước phát triển, ICOR thường lớn, từ 5-7 thừa vốn, thiếu lao động, vốn sử dụng nhiều để thay cho lao động, sử dụng công nghệ đại có giá cao Còn nước chậm phát triển ICOR thấp từ 2-3 thiếu vốn, thừa lao động nên cần phải sử dụng lao động để thay cho vốn sử dụng công nghệ đại, giá rẻ *) Đầu tư làm tăng khả khoa học công nghệ đất nước: Công nghệ trung tâm công nghiệp hoá, đầu tư điều kiện tiên phát triển tăng cường khả công nghệ nước ta Theo đánh giá chuyên gia công nghệ, trình độ công nghệ Việt Nam lạc hậu nhiều hệ so với giới khu vực Theo UNIDO, chia trình phát triển công nghệ giới thành giai đoạnthì Việt Nam 90 nước công nghệ Với trình độ công nghệ lạc hậu này, trình công nghiệp hoá Việt Nam gặp nhiều khó khăn không đề chiến lược đầu tư phát triển công nghệ nhanh vững Chúng ta biết có đường để có công nghệ tự nghiên cứu phát minh công nghệ nhập công nghệ từ nước Dù nghiên cứu hay nhập từ nước cần phải có tiền, cần phải có vốn đầu tư Mọi phương án đổi công nghệ không gắn với nguồn vốn đầu tư phương án không khả thi III Sự tác động đầu tư phát triển đến tăng trưởng kinh tế việt nam năm gần Đầu tư phát triển 2013 Vốn đầu tư toàn xã hội thực năm 2013 theo giá hành ước tính đạt 1091,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước 30,4% GDP Trong vốn đầu tư toàn xã hội thực năm 2013, vốn khu vực Nhà nước đạt 440,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 40,4% tổng vốn tăng 8,4% so với năm trước; khu vực Nhà nước 410,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,6% tăng 6,6%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước 240,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 22% tăng 9,9% Vốn đầu tư toàn xã hội thực năm 2013 theo giá hành Cơ So với Nghìn tỷ cấu (%) kỳ đồng năm trước (%) TỔNG SỐ Khu vực Nhà nước Khu vực Nhà nước Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước 1091,1 440,5 410,5 100,0 40,4 37,6 108,0 108,4 106,6 240,1 22,0 109,9 Trong vốn đầu tư thực khu vực Nhà nước năm nay, vốn từ ngân sách Nhà nước ước tính đạt 205,7 nghìn tỷ đồng, 101,5% kế hoạch năm tăng 0,3% so với năm 2012 Thu hút đầu tư trực tiếp nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2013 ước tính đạt 21,6 tỷ USD, tăng 54,5% so với kỳ năm trước, bao gồm: 14,3 tỷ USD vốn đăng ký 1275 dự án cấp phép mới, tăng 70,5% (Số dự án tăng 0,7%) 7,3 tỷ USD vốn đăng ký bổ sung 472 lượt dự án Đầu tư phát triển 2014 Năm 2014, Quốc hội ban hành Luật Đầu tư công, đổi quản lý đầu tư theo kế hoạch trung hạn Vốn huy động tập trung cho công trình quan trọng cấp thiết, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, khắc phụ tình trạng đầu tư dàn trải Năm năm thứ thực đề án tổng thể tái cấu kinh tế có triển khai tái cấu đầu tư đôi với việc tiếp tục giảm dần đầu tư công, giảm tỷ trọng nâng cao hiệu sử dụng vốn nhà nước, hoàn thiện thể chế đầu tư nhằm huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển Các nguồn lực nước cho đầu tư phát triển huy động sử dụng ngày tốt Các sách tài chính, tiền tệ tiếp tục phát huy tác dụng, tập trung vào việc trì lãi suất thấp tạo điều kiện thúc đẩy thu hút giải ngân vốn đầu tư Bên cạnh đó, quan chức phối hợp thực tốt việc tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch giao Đây điểm mấu chốt để đảm bảo tiến độ thực dự án công trình, đẩy nhanh tiến độ thực khối lượng thực hoàn thành Ngoài ra, địa phương nước đẩy mạnh huy động nguồn lực đa dạng hóa hình thức đầu tư, đồng thời tập trung đạo việc giải phóng mặt bằng, công trình trọng điểm quốc gia Nhiều công trình đại, quan trọng giao thông, thủy lợi, hạ tầng đô thị, hệ thống thông tin đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh Tất yếu tố góp phần nâng cao hiệu vốn đầu tư thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực năm 2014 theo giá hành ước tính đạt 1220,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2013 31% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 486,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 39,9% tổng vốn tăng 10,1% so với năm trước; vốn khu vực Nhà nước đạt 468,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,4% tăng 13,6%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước đạt 265,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 21,7% tăng 10,5% Tốc độ phát triển vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2012, 2013 2014 so với năm trước (Theo giá hành) Đơn vị tính: % Tổng số Khu vực Nhà nước Khu vực Nhà nước Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước Năm 2012 109,3 119,0 108,1 Năm 2013 108,4 108,7 107,1 Năm 2014 111,5 110,1 113,6 96,3 109,8 110,5 Trong vốn đầu tư khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực năm 2014 ước tính đạt 207,7 nghìn tỷ đồng, 102% kế hoạch năm tăng 0,3% so với năm 2013 Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước năm có dấu hiệu khả quan so với năm 2013, cấu vốn diễn theo xu hướng tích cực Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế biến chế tạo, thiết bị điện tử lĩnh vực hấp dẫn Tiếp đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản lĩnh vực xây dựng Từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2014, đầu tư trực tiếp nước thu hút 1588 dự án cấp phép với số vốn đăng ký đạt 15642,6 triệu USD, tăng 24,5% số dự án tăng 9,6% số vốn so với kỳ năm 2013 Đồng thời có 594 lượt dự án cấp phép từ năm trước cấp vốn bổ sung với 4588,3 triệu USD Như tổng vốn đăng ký dự án cấp vốn cấp bổ sung đạt 20230,9 triệu USD, giảm 6,5% so với kỳ năm 2013 cao 19% so với kế hoạch Vốn đầu tư trực tiếp nước thực năm 2014 ước tính đạt 12,4 tỷ USD, tăng 7,4% so với năm trước cao 2,9% so với kế hoạch năm 2014 Trong năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút nhà đầu tư nước với số vốn đăng ký đạt 14492,8 triệu USD, chiếm 71,6% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 2545 triệu USD, chiếm 12,6%; ngành xây dựng đạt 1057,4 triệu USD, chiếm 5,2%; ngành lại đạt 2135,7 triệu USD, chiếm 10,6% Cả nước có 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước cấp phép năm, Thái Nguyên dẫn đầu với số vốn đăng ký đạt 3250,6 triệu USD, chiếm 20,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến thành phố Hồ Chí Minh 2863,7 triệu USD, chiếm 18,3%; Bắc Ninh 1426,5 triệu USD, chiếm 9,1%; Khánh Hòa 1258,6 triệu USD, chiếm 8%;Hải Phòng 809,3 triệu USD, chiếm 5,2%; Bình Dương 697 triệu USD,chiếm 4,5%; Đồng Nai 638 triệu USD, chiếm 4,1% Đầu tư phát triển 2015 Năm 2015 tiếp tục thực đề án tổng thể tái cấu kinh tế có tái cấu đầu tư đôi với việc tiếp tục giảm dần đầu tư công, giảm tỷ trọng nâng cao hiệu sử dụng vốn nhà nước, hoàn thiện thể chế đầu tư nhằm huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển Việc triển khai, thực có hiệu văn pháp quy quan trọng hoạt động đầu tư: Luật đầu tư công, Luật đầu tư (sửa đổi), Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Luật đấu thầu, Nghị định đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) góp phần tăng cường quản lý nâng cao hiệu đầu tư Bên cạnh đó, ngành quan chức thực đẩy mạnh huy động nguồn lực đa dạng hóa hình thức đầu tư, đồng thời tập trung đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch giao, đặc biệt chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA vốn vay ưu đãi Môi trường pháp lý đầu tư đổi bước hoàn thiện góp phần thu hút đầu tư trực tiếp nước FDI theo hướng nâng cao chất lượng nguồn vốn, khuyến khích dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sản xuất sản phẩm có khả cạnh tranh tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu, ưu tiên dự án phát triển công nghệ phụ trợ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực năm 2015 theo giá hành ước tính đạt 1367,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014 32,6% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 519,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 38% tổng vốn tăng 6,7% so với năm trước; vốn khu vực Nhà nước đạt 529,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,7% tăng 13%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước đạt 318,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,3% tăng 19,9% Tốc độ phát triển vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2013, 2014 2015 so với năm trước (Theo giá hành) Đơn vị tính: % Tổng số Khu vực Nhà nước Khu vực Nhà nước Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước Năm 2013 108,4 108,7 107,1 Năm 2014 111,5 110,2 113,6 Năm 2015 112,0 106,7 113,0 109,9 110,5 119,9 Trong vốn đầu tư khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực năm 2015 ước tính đạt 220,4 nghìn tỷ đồng, 100,6% kế hoạch năm tăng 6,1% so với năm 2014 Đầu tư trực tiếp nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2015 thu hút 2013 dự án cấp phép với số vốn đăng ký đạt 15,58 tỷ USD, tăng 26,8% số dự án giảm 0,4% số vốn so với kỳ năm 2014 Đồng thời có 814 lượt dự án cấp phép từ năm trước cấp vốn bổ sung với 7,18 tỷ USD Như tổng vốn đăng ký dự án cấp vốn cấp bổ sung đạt 22,76 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm 2014 Vốn đầu tư trực tiếp nước thực năm 2015 ước tính đạt 14,5 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm trước Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư nước lớn với số vốn đăng ký đạt 15,23 tỷUSD, chiếm 66,9% tổng vốn đăng ký; ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa không khí đạt 2809,3 triệu USD, chiếm 12,4%; ngành kinh doanh bất động sản đạt 2394,7 triệu USD, chiếm 10,5%; ngành lại đạt 2320,1 triệu USD, chiếm 10,2% Cả nước có 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước cấp phép năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với số vốn đăng ký đạt 2811,7 triệu USD, chiếm 18% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến Trà Vinh 2526,8 triệu USD, chiếm 16,2%; Bình Dương 2465,8 triệu USD, chiếm 15,8%; Đồng Nai 1471,9 triệu USD, chiếm 9,4%; Hà Nội 910,7 triệu USD, chiếm 5,8%; Hải Phòng 573,1 triệu USD, chiếm 3,7%; Tây Ninh 502,9 triệu USD, chiếm 3,2%; Quảng Ninh 373,9 triệu USD, chiếm 2,4% Trong năm qua, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nước ta đạt thành tựu quan trọng trình phát triển kinh tế xã hội, kinh tế trì mức tăng trưởng cao, chất lượng tăng trưởng ngày cải thiện, cân đối vĩ mô đảm bảo [...]... 3 Đầu tư phát triển 2015 Năm 2015 tiếp tục thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế trong đó có tái cơ cấu đầu tư đi đôi với việc tiếp tục giảm dần đầu tư công, giảm tỷ trọng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, hoàn thiện thể chế về đầu tư nhằm huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển Việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp quy quan trọng trong hoạt động. .. bản pháp quy quan trọng trong hoạt động đầu tư: Luật đầu tư công, Luật đầu tư (sửa đổi), Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Luật đấu thầu, Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã góp phần tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư Bên cạnh đó, các ngành và cơ quan chức năng thực hiện đẩy mạnh huy động các nguồn lực và đa dạng hóa hình thức đầu tư, đồng thời tập trung chỉ đạo tháo gỡ... dự án phát triển công nghệ phụ trợ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện năm 2015 theo giá hiện hành ước tính đạt 1367,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014 và bằng 32,6% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 519,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 38% tổng vốn và tăng 6,7% so với năm trước; vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 529,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,7% và tăng. .. 529,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,7% và tăng 13%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 318,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,3% và tăng 19,9% Tốc độ phát triển vốn đầu tư phát triển toàn xã hội các năm 2013, 2014 và 2015 so với năm trước (Theo giá hiện hành) Đơn vị tính: % Tổng số Khu vực Nhà nước Khu vực ngoài Nhà nước Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Năm 2013 108,4 108,7 107,1 Năm 2014 111,5... lĩnh vực kinh doanh bất động sản và lĩnh vực xây dựng Từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2014, đầu tư trực tiếp của nước ngoài thu hút 1588 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 15642,6 triệu USD, tăng 24,5% về số dự án và tăng 9,6% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013 Đồng thời có 594 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 4588,3 triệu USD Như vậy tổng vốn đăng ký của các... 2015 112,0 106,7 113,0 109,9 110,5 119,9 Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực hiện năm 2015 ước tính đạt 220,4 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% kế hoạch năm và tăng 6,1% so với năm 2014 Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2015 thu hút 2013 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 15,58 tỷ USD, tăng 26,8% về số dự án và giảm 0,4% về số vốn so... chiếm 2,4% Trong những năm qua, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng cao, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện, các cân đối vĩ mô được đảm bảo ... đầu tư, đồng thời tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch được giao, đặc biệt là các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi Môi trường pháp lý đầu tư được đổi mới và từng bước hoàn thiện góp phần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI theo hướng nâng cao chất lượng nguồn vốn, khuyến khích các dự án sử dụng... 2013 nhưng cao hơn 19% so với kế hoạch Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện năm 2014 ước tính đạt 12,4 tỷ USD, tăng 7,4% so với năm trước và cao hơn 2,9% so với kế hoạch năm 2014 Trong năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 14492,8 triệu USD, chiếm 71,6% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 2545 triệu USD, chiếm 12,6%; ngành... phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 7,18 tỷ USD Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 22,76 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm 2014 Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện năm 2015 ước tính đạt 14,5 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm trước Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 15,23 tỷUSD, chiếm 66,9% tổng vốn đăng ... phải đầu tư Đầu tư phát triển tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế *) Đầu tư tác động đến tăng trưởng phát triển kinh tế: Cho đến nay, có nhiều mô hình nghiên cứu vai trò hoạt động đầu tư tăng. .. lượng kinh tế theo thời gian Tác động đầu tư phát đến tăng trưởng kinh tế II Như biết, đầu tư phát triển hoạt động đầu tư tài sản vật chất sức lao động nhân tố quan trọng để phát triển tăng trưởng. .. giới - Tác động đến tổng cung: Kết hoạt động đầu tư tài sản lực sản xuất tăng thêm, tạo gia tăng mặt sản lượng kinh tế Nhưng tác động đầu tư dài hạn, đầu tư tăng làm cho sản lượng kinh tế gia tăng,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ sự tác ĐỘNG của đầu tư PHÁT TRIỂN đến TĂNG TRƯỞNG KINH tế, ĐÁNH GIÁ sự tác ĐỘNG của đầu tư PHÁT TRIỂN đến TĂNG TRƯỞNG KINH tế, ĐÁNH GIÁ sự tác ĐỘNG của đầu tư PHÁT TRIỂN đến TĂNG TRƯỞNG KINH tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay