Phân lập, tuyển chọn và đánh giá một số đặc tính của một số chủng lactobacillus trên cá chim vây vàng (Đại học Nha Trang)

Phân lập, tuyển chọn đánh giá một số đặc tính của một số chủng lactobacillus trên chim vây vàng

 Phân lập, tuyển chọn và đánh giá một số đặc tính của một số chủng lactobacillus trên cá chim vây vàng
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA MỘT SỐ CHỦNG LACTOBACILLUS TRÊN CÁ CHIM ... Tổng quan chim vây vàng 14 1.2.1 Giới thiệu chung chim vây vàng 14 1.2.2 Tình hình nghiên cứu chim vây vàng giới nước 15 1.2.2.1 Tình hình nghiên cứu chim vây vàng giới ... nuôi chim vây vàng Các nội dung nghiên cứu đề tài: - Phân lập chủng Lactobacillus Vibrio ruột chim vây vàng - Tuyển chọn chủng Lactobacillus có hoạt tính khảng Vibrio - Nghiên cứu đặc điểm...
 • 74
 • 473
 • 2

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA MỘT SỐ CHỦNG LACTOBACILLUS TRÊN CHIM VÂY VÀNG

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA MỘT SỐ CHỦNG LACTOBACILLUS TRÊN CÁ CHIM VÂY VÀNG
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA MỘT SỐ CHỦNG LACTOBACILLUS TRÊN CÁ CHIM ... nuôi chim vây vàng Các nội dung nghiên cứu đề tài: - Phân lập chủng Lactobacillus Vibrio ruột chim vây vàng - Tuyển chọn chủng Lactobacillus có hoạt tính khảng Vibrio - Nghiên cứu đặc điểm ... chim vây vàng Việt Nam 1.2.2 Tình hình nghiên cứu chim vây vàng giới nước 1.2.2.1 Tình hình nghiên cứu chim vây vàng giới Năm 1986, Đài Loan, Lâm Liệt Đường thu gom 126 chim vây vàng...
 • 72
 • 321
 • 0

Phân lập, tuyển chọn đánh giá một số đặc tính của trùng Lactorbacillus

Phân lập, tuyển chọn và đánh giá một số đặc tính của trùng Lactorbacillus
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA MỘT SỐ CHỦNG LACTOBACILLUS ... vật mang đặc tính probioic áp dụng, có nhóm vi khuẩn Lactobacillus Với lí nên tiến hành thực đề tài Phân lập, tuyển chọn đánh giá tiềm probiotic chủng Lactobacillus phân lập Cá Chim vây vàng” Mục ... 2.3.1 Phương pháp phân lập, tuyển chọn 2.3.1.1 Phân lập Lactobacillus Phân lập chủng Lactobacillus nội tạng cá chim vây vàng môi trường MRS Cân 5g mẫu nội tạng cá chim vây vàng cho vào túi nilon,...
 • 74
 • 249
 • 0

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA MỘT SỐ CHỦNG LACTOBACILLUS TRÊN CHIM VÂY VÀNG

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA MỘT SỐ CHỦNG LACTOBACILLUS TRÊN CÁ CHIM VÂY VÀNG
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA MỘT SỐ CHỦNG LACTOBACILLUS TRÊN CÁ CHIM ... nuôi chim vây vàng Các nội dung nghiên cứu đề tài: - Phân lập chủng Lactobacillus Vibrio ruột chim vây vàng - Tuyển chọn chủng Lactobacillus có hoạt tính khảng Vibrio - Nghiên cứu đặc điểm ... chim vây vàng Việt Nam 1.2.2 Tình hình nghiên cứu chim vây vàng giới nước 1.2.2.1 Tình hình nghiên cứu chim vây vàng giới Năm 1986, Đài Loan, Lâm Liệt Đường thu gom 126 chim vây vàng...
 • 52
 • 235
 • 0

Phân lập, tuyển chọn đánh giá đặc tính probiotic một số chủng lactobacillus trên chim vây vàng

Phân lập, tuyển chọn và đánh giá đặc tính probiotic một số chủng lactobacillus trên cá chim vây vàng
... sinh kh i, thu ch ph m 1.2 T ng quan v chim vây vàng 1.2.1 Gi i thi u chung v chim vây vàng chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède ,1801) loài phân b ch y u vùng bi n nhi t Nh t ... nuôi chim vây vàng N i dung nghiên c u c a tài bao g m: - Phân l p ch ng Lactobacillus ng ru t chim vây vàng - Tuy n ch n ch ng Lactobacillus có ho t tính kháng Vibrio - Nghiên c u c tính probiotic ... v chim vây vàng 12 iii 1.2.1 Gi i thi u chung v chim vây vàng 12 1.2.2 Tình hình nghiên c u chim vây vàng th gi i nư c 14 1.2.2.1 Tình hình nghiên c u cá...
 • 78
 • 165
 • 0

Báo cáo khoa học : PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC TÍNH PROBIOTIC CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT HỮU ÍCH ĐỂ SẢN XUẤT CÁC CHẾ PHẨM PROBIOTIC DÙNG TRONG CHĂN NUÔI ppt

Báo cáo khoa học : PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC TÍNH PROBIOTIC CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT HỮU ÍCH ĐỂ SẢN XUẤT CÁC CHẾ PHẨM PROBIOTIC DÙNG TRONG CHĂN NUÔI ppt
... phân lập, đánh giá, tuyển chọn chủng vi sinh vật đặc tính probiotic phục vụ cho vi c sản xuất chế phẩm Probiotic dùng chăn nuôi VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu nghiên cứu Các vật ... ITS4 chủng nấm men theo phương pháp Manitis cs (1982) Đánh giá số đặc tính probiotic chủng VSV hữu ích Đánh giá khả chịu nhiệt: Các chủng vi sinh vật nuôi cấy môi trường MRS TRẦN QUỐC VI T - Phân ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN Phân lập, tuyển chọn, phân loại định danh chủng vi sinh vật hữu ích Từ nguồn khác (chất chứa đường ruột lợn, gà mẫu sản phẩm probiotic thương mại), 64 chủng vi sinh vật phân lập,...
 • 12
 • 395
 • 0

PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÁC GENE ĐỘC TÍNH CỦA VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH TRÊN TÔM

PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC GENE ĐỘC TÍNH CỦA VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH TRÊN TÔM
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC GENE ĐỘC TÍNH CỦA VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus ... chủng V parahaemolyticus phân lập 1.3 Nội dung thực hiện - Phân lập Vibrio spp mẫu tôm thu thập Đánh giá tiêu sinh hoá chủng vi khuẩn Vibrio spp phân lập - Định danh diện vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus ... pháp PCR Xác định diện gene gây độc vi khuẩn V .parahaemolyticus phương pháp PCR 10 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm về giống Vibrio Giống Vibrio thuộc họ Vibrionaceae loài vi khuẩn...
 • 43
 • 549
 • 2

Phân lập, tuyển chọn ứng dụng một số vi khuẩn có khả năng phân giải xenlulo, góp phần xử lý rác thải sinh hoạt

Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng một số vi khuẩn có khả năng phân giải xenlulo, góp phần xử lý rác thải sinh hoạt
... vi khuẩn khả phân giải Xenlulo Một số vi khuẩn phân lập đợc đóng vai trò tích cực trình phân huỷ rác thải sinh hoạt góp phần vào vi c xử nớc thải rò rỉ từ trình ủ rác phơng pháp sinh học ... cho trình sống vi sinh vật Vi sinh vật (vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm mốc) khả phân giải hợp chất nhờ xúc tác enzym nội bào Lipaza Lipaza vi sinh vật phổ tác dụng rộng Một số vi sinh vật sinh enzym ... tuyển chọn số vi khuẩn khả phân giải xenlulo - ứng dụng vào trình xử rác thải sinh hoạt - Tiến hành xử nớc rác sau trình phân huỷ 2.2 Một số phơng pháp nghiên cứu vi sinh vật học 2.2.1 Phơng...
 • 45
 • 768
 • 0

nghiên cứu tuyển chọn đánh giá sinh trưởng phát triển của các dòng bố mẹ ở ruộng sản xuất hạt lai f1 một số tổ hợp lúa lai hai dòng mới

nghiên cứu tuyển chọn và đánh giá sinh trưởng phát triển của các dòng bố mẹ ở ruộng sản xuất hạt lai f1 một số tổ hợp lúa lai hai dòng mới
... 2: Đánh giá sinh trưởng phát triển dòng bố mẹ ruộng sản xuất hạt lai F1 số tổ hợp lúa lai hai dòng chọn a Phương pháp bố trí thí nghiệm Bố trí thí nghiệm theo phương pháp sản xuất thử hạt lai F1, ... đánh giá sinh trưởng phát triển dòng bố mẹ ruộng sản xuất hạt lai F1 số tổ hợp lúa lai hai dòng mới 1.2 Mục đích, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích - Nghiên cứu tuyển chọn tổ hợp lai triển vọng ... Hà Nội - Đánh giá đặc điểm sinh trưởng phát triển, đặc điểm tính dục dòng bố mẹ ruộng sản xuất thử hạt lai F1 số tổ hợp lúa lai hai dòng triển vọng Gia Lâm - Hà Nội 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá đặc...
 • 126
 • 178
 • 0

Phân lập, tuyển chọn bước đầu đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm nấm vùng rễ trên một số cây nông nghiệp

Phân lập, tuyển chọn và bước đầu đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm nấm vùng rễ trên một số cây nông nghiệp
... từ vài trò thực tiễn nấm vùng rễ nhằm tạo sở áp dụng công nghệ trên, phục vụ nghiên cứu tiếp theo, tiến hành thực đề tài Phân lập, tuyển chọn bước đầu đánh giá hiệu sử dụng chế phẩm nấm vùng rễ ... xuất sử dụng chế phẩm đa chủng nấm nhằm tăng suất ổn định hiệu lực sản phẩm Việc nghiên cứu phát triển ứng dụng chế phẩm vi sinh từ nấm rễ nấm vùng rễ áp dụng hiệu cho nhiều loài trồng nông lâm nghiệp ... nấm 43 3.4.4 Xác định khả đối kháng chủng nấm vùng rễ 44 3.4.5 Kiểm tra độ an toàn chủng nấm lựa chọn 44 3.4.6 Định tên phân loại số chủng nấm vùng rễ lựa chọn tạo chế phẩm...
 • 99
 • 463
 • 6

Nghiên cứu sản xuất probiotic enzym tiêu hoá dùng trong chăn nuôi phân lập, tuyển chọn, định danh đánh giá các đặc tính probiotic của các chủng vi sinh vật hữu ích

Nghiên cứu sản xuất probiotic và enzym tiêu hoá dùng trong chăn nuôi phân lập, tuyển chọn, định danh và đánh giá các đặc tính probiotic của các chủng vi sinh vật hữu ích
... the khang sinh an toan vai vat nuoi Mot nhung chat la probiotic 2.3 Cac vi sinh vat probiotic, vai tro va co che tac dong cua probiotic 2.3.1 Cac vi sinh vat probiotic Cac vi sinh vat probiotic ... cua cac vi sinh vat c6 hai duang tieu hoa thong qua viec san sinh cac bacteriocin, axit huu ca, canh tranh duang chat va vi tri bam dinh tren niem mac rugt vv De c6 dugc cac vi sinh vat probiotic, ... nguai da biet Igi dung nhung vi sinh vat c6 ich O > f nhieu ITnh virc de phuc vu dai song dan sinh Hien nay, cong nghe vi sinh vin la mot bon ITnh vuc quan cua cong nghe sinh hoc hien dai (Cong nghe...
 • 36
 • 552
 • 0

Tuyển chọn đánh giá ảnh hưởng của phân bón với một số giống bí rau

Tuyển chọn và đánh giá ảnh hưởng của phân bón với một số giống bí rau
... tài: Tuyển chọn đánh giá ảnh hưởng phân bón số giống rau 1.2 Mục tiêu đề tài - Tuyển chọn số giống có suất chất lượng tốt theo hướng chuyên rau - Xác định mức độ bón phân phù hợp cho giống ... 4.2.4 Ảnh hưởng tương tác công thức phân bón giống đến đường Kính tiêu chuẩn giống rau( mm) 56 4.2.5 Ảnh hưởng công thức phân bón giống đến số tiêu chuẩn giống rau 58 4.2.6 Ảnh hưởng ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN TÀI THANH HÀ TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN VỚI MỘT SỐ GIỐNG BÍ RAU Chuyên...
 • 100
 • 539
 • 0

Phân lập tuyển chọn nghiên cứu, khả năng phân hủy sinh học hydrocacbon thơm của một vài chủng vi khuẩn được phân lập từ nước ô nhiễm dầu tại quảng ninh

Phân lập tuyển chọn và nghiên cứu, khả năng phân hủy sinh học hydrocacbon thơm của một vài chủng vi khuẩn được phân lập từ nước ô nhiễm dầu tại quảng ninh
... thi im mi b ụ nhim v vi lng ln vi sinh vt trng thỏi sinh trng tt trc cỏc vi sinh vt bn a kp thớch nghi, tn cụng v lm thay i cu trỳc c cht Tuy nhiờn, vic lờn men vi sinh vt vi lng ln l iu khụng ... khụng m bo vi sinh vt gi nguyờn c cỏc c tớnh phõn hy ụ nhim [26], [27] 1.4 Phõn hy sinh hc cỏc PAH bi vi sinh vt 1.4.1 Vi sinh vt phõn hy PAH Hin nay, cú nhiu nghiờn cu v kh nng ca vi sinh vt s ... vi sinh vt v an ton i vi mụi trng, cn cú s giỏm sỏt cht ch a cỏc vi sinh vt t ni ny sang ni khỏc x lý ụ nhim, nht l vi cỏc vi sinh vt ó c chuyn gen quỏ trỡnh b sung vi sinh vt t hiu qu, cn phi...
 • 78
 • 681
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp enzym βgalactosidaza có hiệu suất caobáo cáo xây dựng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với chất lượng đào tạo tại trường đại học kinh tế đại học đà nẵngphân lập tuyến chọn các chủng bacillus có khả năng sinh tống họp biofilm và nghiên cứu ứng dụng biofilm trong việc ức chế sự phát triển một số vi sinh vật gây hạiphân lập tuyển chọn chủng bacillus subtilis có khả năng sinh tổng hợp chất ức chế α glucosidase và tối ưu điều kiện nuôi cấy để thu chất ức chế αglucosidase caothực trạng chất lượng tiêm chủng mở rộng và đánh giá một số giải pháp can thiệp tại tuyến xã huyện đà bắc tỉnh hoà bình năm 2007 2008phân lập tuyển chọn một số chủng lactobacillus có khả năng sinh axit lactic cao từ các sản phẩm lên men trên địa bàn tỉnh thái nguyên để chế tạo chế phẩm sinh học probiotic sử dụng cho vật nuôiphân lập tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định đạm azosporillum trong rễ cây ngô tại một số địa điểm của tỉnh đăk nôngphân tích và đánh giá một số điểm mới của luật hợp tác xã 2012 so với luật hợp tác xã năm 2003phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn bacillus đối kháng nấm fusarium oxysporum gây bệnh héo rũ trên một số cây trồng cạn potluận văn thiết kế và đánh giá một bài kiểm tra tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên xây dựng dân dụng tại trường đại học dân lập hải phòngphân tích và đánh giá một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của xí nghiệpphân tích và đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩmphân tích và đánh giá một bài trắc nghiệmphương pháp nghiên cứu là phương pháp mô tả hồi cứu nhằm phân tích và đánh giá một số chỉ tiêu và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm đông âuphân khúc thị trường và đánh giá lựa chọn thị trường mục tiêuĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại