slide môn học HDJ bài 4 using forms and frames

Slide tin học 12 bài 4 cấu trúc bảng _N.H Hòan

Slide tin học 12 bài 4 cấu trúc bảng _N.H Hòan
... Microsoft Access Tiết 10 - Bài 4: CẤU TRÚC BẢNG NỘI DUNG CỦA BÀI Các khái niệm - Trường (Field) - Bản Ghi (Record) - Kiểu liệu (Data Type) Tạo sửa cấu trúc bảng a Tạo cấu trúc bảng b Thay đổi thứ tự ... (logic) Tạo sửa cấu trúc bảng a Tạo cấu trúc bảng - Cách 1: Nháy đúp Create table in Design View - Cách 2: Nháy nút lệnh nháy đúp Design View Tạo sửa cấu trúc bảng a Tạo cấu trúc bảng Định nghĩa ... Video bước thay đổi cấu trúc bảng c Xoá đổi tên bảng - Xoá bảng + Bước 1: Chọn tên bảng trang bảng; + Bước 2: Nháy nút Edit→Delete (Delete) chọn lệnh - Đổi tên bảng + Bước 1: Chọn bảng; + Bước 2:...
 • 50
 • 184
 • 0

Slide tin học 12 bài 4 cấu trúc bảng _N.Q Hương

Slide tin học 12 bài 4 cấu trúc bảng _N.Q Hương
... bit Meno Kiểu văn – 65536 kí tự 2/ TẠO VÀ SỬA CẤU TRÚC BẢNG a Tạo cấu trúc bảng Nháy chọn Nháy chọn 2/ TẠO VÀ SỬA CẤU TRÚC BẢNG Cửa sổ cấu trúc bảng Định nghĩa trường Các tính chất trường Tạo ... Bài 4: CẤU TRÚC BẢNG MỤC TIÊU • Kiến thức: - Hiểu khái niệm cấu trúc bảng gồm trường, ghi, kiểu liệu - Biết khái niệm khóa • Kỹ năng: - Biết cách tạo sửa cấu trúc bảng, cập nhật ... khóa Lưu cấu trúc bảng • Chọn File -> Save click vào nút lệnh • Gõ tên bảng vào ô Table Name hộp thoại Save As • Nhấn OK phím Enter Video hướng dẫn tạo cấu trúc bảng b Thay đổi cấu trúc bảng Chọn...
 • 39
 • 352
 • 0

Slide tin học 12 bài 4 cấu trúc bảng _N.T.T Vân

Slide tin học 12 bài 4 cấu trúc bảng _N.T.T Vân
... tên bảng Xóa bảng 1- Chọn tên bảng trang bảng 2- Nháy nút chọn lệnh Edit >Delete Đổi tên bảng 1- Chọn bảng 2- Chọn Edit -> Rename 3- Xóa tên bảng cũ & gõ tên bảng mới, nhấn phím Enter BÀI TẬP ... > Primary key Lưu cấu trúc bảng 1- Chọn lệnh File > Save nháy nút lệnh 2- Gõ tên bảng vào ô Table Name hộp thoại Save As 3- Nháy nút OK nhấn phím Enter b) Thay đổi cấu trúc bảng Thay đổi thứ ... liệu kiểu Boolean (Logic) bit Memo Dữ liệu kiểu văn -65536 kí tự Ví dụ: Tạo sửa cấu trúc bảng a) Tạo cấu trúc bảng Cách 1: Nháy đúp Create table in Design view Nháy đúp vào Create table in Design...
 • 32
 • 161
 • 0

Slide tin học 7 bài 4 sử dụng các hàm để tính tóan _T.N Hoa

Slide tin học 7 bài 4 sử dụng các hàm để tính tóan _T.N Hoa
... tiên? Nhập hàm Bài SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Một số hàm chương trình bảng tính: a) Hàm tính tổng Ta cộng điểm tất để Làm môn học tổng điểm có học sinh học sinh? Bài SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN ... =Average(A1:A3) tính sử dụng hàm Average giúp ta tính trung bình cộng cho giá trị Bài SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Hàm chương trình bảng tính Hàm công thức định nghĩa từ trước  Hàm sử dụng để thực tính ... Làm NỘI DUNG BÀI HỌC Hàm chương trình bảng tính Cách sử dụng hàm Một số hàm chương trình bảng tính Bài SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Hàm chương trình bảng tính: Em lập công thức tính =Average(3,10,2)...
 • 32
 • 255
 • 0

Bài giảng slide môn học Ghép kênh tín hiệu số

Bài giảng slide môn học Ghép kênh tín hiệu số
... BÀI GIẢNG MÔN GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ GIỚI THIỆU MÔN HỌC  Thời lượng môn học:  4ĐVHT (48LT + 2KT + 10TH)  Mã học phần: 411GKS360  Mục tiêu:  Nắm kiến thức tín hiệu; cách thức tín hiệu số ghép ... NGÔ THU TRANG BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang BÀI GIẢNG MÔN GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ NHẬP MÔN GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ  Khái niệm ghép kênh (Multiplexing)  Thuật ngữ ghép kênh : trình kết ... Trang 15 BÀI GIẢNG MÔN GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ GHÉP KÊNH PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN (6)  Sơ đồ khối TDM tín hiệu số Bộ lọc thấp Bộ lọc thấp ° Bộ lọc thấp Tín hiệu analog Báo hiệu Các bit báo hiệu Bộ...
 • 155
 • 481
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN HỌC inventor - CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ CHI TIẾT TỪ KIM LOẠI TẤM

BÀI GIẢNG MÔN HỌC inventor - CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ CHI TIẾT TỪ KIM LOẠI TẤM
... Chương thiết kế chi tiết từ kim loại Tạo chi tiết dạng Feature cách sử dụng công cụ thiết kế mô hình chi tiết (Part model) công cụ chuyên dùng cho thiết kế chi tiết (Sheet Metal) ... đổi môi trường: Applications\ Sheet Metal Modeling 4. 1 Thiết lập kiểu kim loại Sheet Metal Styles 04/ 22/16 GV: Nguyn ng Quý - H 4. 2 Tạo mặt kim loại Face chọn biên dạng chọn hướng quét chọn bán ... tròn góc 04/ 22/16 Góc bo tròn GV: Nguyn ng Quý - H 4. 11 Lệnh Corner Chamfer Dùng để vát mép cạnh 4. 12 Lệnh Punch Dùng để đột kim loại theo tiêu chuẩn 04/ 22/16 GV: Nguyn ng Quý - H 4. 13 Lệnh Flat...
 • 9
 • 83
 • 0

Bài giảng môn học thuế chương 4 thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài giảng môn học thuế  chương 4 thuế tiêu thụ đặc biệt
... THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 1.1 Khái niệm: 1.Khái niệm đặc điểm thuế TTĐB: Thuế tiêu thụ đặc biệt loại thuế gián thu Thuế TTĐB đánh vào loại hàng hóa dịch vụ đặc biệt 1.2 Đặc điểm: Thuế đánh lần Thuế ... từ 16 đến 24 chỗ, trừ loại quy định điểm 4 , 4e 4g 15 d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định điểm 4 , 4e 4g 15 17 2.1 Thuế suất thuế TTĐB ST T Hàng hoá, dịch vụ Thuế suất (%) ... chưa thuế GTGT công ty B 40 0.000đ/cây Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng thuốc 65% Giá tính thuế TTDB hàng hóa gia công ? = - ? ? d) Đối với hàng bán trả góp: Giá tính thuế...
 • 43
 • 189
 • 0

Tin hoc 10: Bai 4 Thuat toan tim kiem

Tin hoc 10: Bai 4 Thuat toan tim kiem
... thut toỏn tỡm kim : + Thut toỏn tỡm kim tun t + Thut toỏn tỡm kim nh phõn HS v nh lm bi s trang 44 sgk .Xem trc bi : Ngụn ng lp trỡnh ... hạng a1, a2, , aN giá trị khoá k; Bước 2: Đầu 1, Cuối N; Bước 3: Giữa [(Đầu + Cuối)/2]; Bước 4: Nếu aGiữa = k thông báo số Giữa kết thúc; Bước 5: Nếu aGiữa > k đặt Cuối = Giữa - chuyển sang ... hạng a1, a2, , aN giá trị khoá k; Bước 2: i 1; Bước 3: Nếu = k thông báo số i, kết thúc; Bước 4: i i+1; Bước 5: Nếu i > N thông báo dãy A số hạng có giá trị k, kết thúc; Bước 6: Quay lại B3...
 • 14
 • 7,248
 • 66

Tin học 10. Bài 4: Bài toán và thuật toán

Tin học 10. Bài 4: Bài toán và thuật toán
... Output: UCLN m n – Bài toán nấu cơm • Input: Gạo, nước • Output: Cơm chín Một toán tạo thành phần là: Input (giả thiết), Output (kết luận) KHÁI NIỆM THUẬT TOÁN • Thuật toán để giải toán dãy hữu hạn ... 1 KHÁI NIỆM BÀI TOÁN • Là việc mà ta muốn máy tính thực để từ thông tin đưa vào (Input) ta tìm thông tin (Output) • Ví dụ: – Tìm UCLN hai số nguyên dương ... Dừng + B4: Nếu ai>max max:=ai (hoặc max←ai) + B5: i:=i+1 (hoặc i←i+1) quay lại bước 2 KHÁI NIỆM THUẬT TOÁN • Ví dụ: Tìm giá trị lớn dãy số nguyên có n phần tử Nhập n, a ,a a – Thuật toán: max:=a...
 • 8
 • 20,417
 • 103

Hoa học 10. Bài 4. Sự cđ của electron trong nguyên tử

Hoa học 10. Bài 4. Sự cđ của electron trong nguyên tử
... sao? Có loại obitan nguyên tử nguyên tử? Bài Sự chuyển động electron nguyên tử Obitan nguyên tử I Sự chuyển động electron nguyên tử Mô hình hành tinh nguyên tử: Mô hình nguyên tử cũ Rơ-dơ-pho, Bo ... Bài Sự chuyển động electron nguyên tử Obitan nguyên tử *Trong nguyên tử, electron chuyển động nào? Sự chuyển động electron có giống vật thể lớn không? *Thế obitan nguyên tử hình dạng ... nhân electron bị hút hạt proton C bên hạt nhân thường xa hạt nhân, thể tích nguyên tử mây electron nguyên tử D bên bên hạt nhân, electron tìm thấy chỗ nguyên tử Đáp án: B Obitan nguyên tử khác...
 • 26
 • 576
 • 0

Tin học 6 Bài 4

Tin học 6 Bài 4
... chó sủa đường ⇒ Dạng âm E Nhìn xe đạp đẹp chạy đường Bài EM CĨ THỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ NHỜ MÁY TÍNH Một số khả máy tính 12 34 * 56 =69 1 04 ? Bài EM CĨ THỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ NHỜ MÁY TÍNH Một số khả ... Kiểm Tra Bài Cũ Câu 1: Trả Lời: Kể tên dạng thông tin ? Có dạng thông tin : + Dạng văn + Dạng hình ảnh + Dạng âm Thanh Câu 2: Những câu sau thuộc dạng thông tin nào? A Nghe hát từ ... cơng tác quản lí Cơng cụ học tập giải trí Điều khiển tự động robot Liên lạc, tra cứu mua bán trực tuyến Bài EM CĨ THỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ NHỜ MÁY TÍNH Máy tính điều chưa thể Bài EM CĨ THỂ LÀM ĐƯỢC...
 • 11
 • 255
 • 0

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE GIẢNG DẠY MÔN HỌC HDJ DỰA TRÊN ASP.NET VÀ HTML5

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE GIẢNG DẠY MÔN HỌC HDJ DỰA TRÊN ASP.NET VÀ HTML5
... quản lý thành viên XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE GIẢNG DẠY MÔN HỌC HDJ DỰA TRÊN ASP.NET HTML5 DANH MỤC CÁC BẢNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE GIẢNG DẠY MÔN HỌC HDJ DỰA TRÊN ASP.NET HTML5 LỜI NÓI ĐẦU ... 35 XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE GIẢNG DẠY MÔN HỌC HDJ DỰA TRÊN ASP.NET HTML5 Hình 2.9 : Mô hìnhCSDL 2.3.3 Danh sách bảng CSDL Trang 36 XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE GIẢNG DẠY MÔN HỌC HDJ DỰA TRÊN ASP.NET ... THỐNG WEBSITE GIẢNG DẠY MÔN HỌC HDJ DỰA TRÊN ASP.NET HTML5 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu kiến thức HTML, HTML5, CSS3, DOM, Javascript - Xây dựng hệ thống website giảng dạy môn học HDJ dựa ASP.NET...
 • 56
 • 1,659
 • 0

Sinh học 7 - Bài 4: TRÙNG ROI pot

Sinh học 7 - Bài 4: TRÙNG ROI pot
... cách dd, sinh sản trùng 3 .SINH SẢN : roi vô -Yêu cầu học sinh làm tập cách phân đôi SGK trang 18 -Giáo viên đưa đáp án chiều dọc tính thể theo Hoạt động 2: Tập đoàn trùng roi -Yêu cầu học sinh nghiên ... vôn vốc dd -Một vài học sinh đọc toàn Tập đoàn trùng nào? +Hình thức sinh sản tập đoàn vôn vốc +Tập đoàn vôn vốc cho ta nội dung tập vừa hoàn thành roi gồm nhiều tế bào có roi -Học sinh suy nghĩ ... phân động vật đơn bào -Học sinh khác bổ sung (nêu hóa chức động vật đa bào? được: tập đoàn bắt đầu có -Giáo viên yêu cầu học sinh phân chia chức năng) rút kết luận -Học sinh rút kết luận IV.KIỂM...
 • 4
 • 967
 • 0

Sinh học 6 - Bài 4: CÓ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA docx

Sinh học 6 - Bài 4: CÓ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA docx
... - Nêu đặc điểm chung thực vật? - Thực vật nước ta phong phú, cần phải trồng thêm bảo vệ chúng? Bài học Hoạt động 1: Thực vật hoa thực vật hoa Mục tiêu: - HS nắm quan xanh hoa - Phân ... hạt, hoa hồng, hoa cúc quả, su hào, bắp cải hoa Kết luận: - Thực vật nhóm: thực vật hoa thực vật hoa Hoạt động 2: Cây năm lâu năm Mục tiêu: HS phân biệt năm lâu năm Hoạt động GV - GV viết ... mẫu hoa thực vật chia phân chia thành nhóm? - Các nhóm khác bổ sung, đưa - GV cho HS đọc mục  cho biết: ý kiến khác để trao đổi - - Thế thực vật hoa - Dựa vào thông tin  trả lời cách hoa? ...
 • 6
 • 3,937
 • 1

Sinh học 11 - Bài 4 : CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG potx

Sinh học 11 - Bài 4 : CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG THIẾT YẾU VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG potx
... hoa thiết yếu gồm nguyên -Vì kali nguyên tố dinh dưỡng thết yếu tố đại lượng (C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg) nguyên tố vi lượng (Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo) ? Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu ? - Nguyên ... N có màu vàng nhạt ? Phiếu học tập dinh dưỡng Học sinh học theo phiếu Dấu hiệu Nguyên tố Dấu hiệu thiếu nguyên tố Vai trò thiếu 2 .Vai trò nguyên tố khoáng Ni tơ -Vai trò Phốt +Tham gia cấu tạo ... sát hình THIẾT YẾU Ở TRONG CÂY 4. 1 ? Hãy mô tả thí nghiệm, nêu nhận xét, giải thích ? Học sinh : mô tả cách tiến hành thí nghiệm -Nêu nhận xét : Thiếu kali sinh -Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng...
 • 6
 • 7,834
 • 7

Xem thêm