bài giảng mác lênin chương 8 CHỦ NGHĨA XÃ hội HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG

Chương 8 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG

Chương 8 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG
... HOẢNG CỦA MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI XÔ VIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN Sự khủng hoảng của mô hình CNXH Xô viết Những nguyên nhân bản III TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CNTB – Những ... TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CNTB – Những giới hạn lịch sử CNXH –Tương lai của xã hội loài người XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THÀY CÔ ĐÃ LẮNG NGHE ...
 • 4
 • 735
 • 0

slide bài giảng ktct chương iii chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng -----

slide bài giảng ktct chương iii chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng -----
... HOẢNG CỦA MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI XÔ VIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN Sự khủng hoảng của mô hình CNXH Xô viết Những nguyên nhân bản III TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CNTB – Những ... TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CNTB – Những giới hạn lịch sử CNXH –Tương lai của xã hội loài người XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THÀY CÔ ĐÃ LẮNG NGHE ...
 • 4
 • 1,928
 • 1

Slide sử 12 XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) (Tiếp) _Thị Giang

Slide sử 12 XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965) (Tiếp) _Thị Giang
... 21 XÂY DỰNG CNXH MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965) (Tiếp) 1, Chiến lược chiến tranh Đặc biệt của đế quốc Mĩ ở miền Nam ... BÀI 21 XÂY DỰNG CNXH MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965) (Tiếp) 2, Miền Nam chiến đấu chống chiến tranh Đặc biệt của Mĩ b, ... Chiến đấu chống CTĐB (1964-1965) BÀI 21 XÂY DỰNG CNXH MIỀN BẮC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965) (Tiếp) 2, Miền Nam chiến đấu chống...
 • 28
 • 256
 • 0

QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐÓ VÀO CÔNG CUỘC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY

QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐÓ VÀO CÔNG CUỘC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY
... Của Hồ Chí Minh Về Con Đường Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ơ Việt Nam Vào Công Cuộc Xây Dựng Nhà Nước Việt Nam Hiện Nay 12 3.1 Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Bỏ Qua Chế Độ ... Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Chương 2: Quan Điểm Của Hồ Chí Minh Về Con Đường Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ơ Việt Nam 2.1 Quan Điểm Của Mác-Lê Nin Về Thời Kì Quá Độ 7 2.2 Quan ... Tưởng của Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội 1.1 Cơ Sở Hình Thành Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam 1.2 Đặc Điểm Của Xã Hội Việt Nam Trong Thời Kì Quá Độ...
 • 22
 • 862
 • 0

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 8 docx

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 8 docx
... phóng người mà bước thực hóa nghiệp giải phóng người khỏi chế độ áp bức, bóc lột người với người 1 18 Những nguyên lý chủ nghĩa MacLênin tiến tới thực mục tiêu cao nhất: “ biến người từ vương quốc ... liên minh công - nông vững chắc, có lôi kéo nông dân, đưa nông dân theo đường xã hội chủ nghĩa - sở khách quan việc xây dựng khối liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân cách mạng ... đồng thời, lao động giai đoạn khong phương tiện kiếm sống mà trở thành nhu cầu số người nhu cầu cơm ăn, nước uống Khi đó, người thực nguyên tắc phân phối “ làm theo lực, hưởng theo nhu cầu “ Mác...
 • 16
 • 210
 • 0

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 1 pot

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 1 pot
... thực tiễn, là: thời kỳ từ 18 93 đến 19 07; thời kỳ từ 19 07 đến 19 17; thời kỳ từ sau Cách mạng Tháng Mười thành công (19 17) đến Lênin từ trần (19 24) Những năm 18 93 đến 19 07 năm Lênin tập trung chống ... nghĩa Mác (19 13 ), Phép biện chứng Bút ký triết học (19 14 – 19 16), nhà nước chuyên vô sản, bạo lực cách mạng, vai trò Đảng cộng sả n đường xây dự ng chủ nghĩa xã hội Nhà nước cách mạng (19 17)… Cách ... trĩ” tả khuynh” phong trào cộng sản (19 20), Lại bàn công đoàn, tình hình trước mắt sai lầm đồng chí … (19 21) , Về sách kinh tế (19 21) , Bàn thuế lương thực (19 21) Với cống hiến to lớn ba phận lý luận...
 • 16
 • 210
 • 0

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 2 ppsx

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 2 ppsx
... thực tiễn vậy, quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện, siêu hình nhận thức thực tiễn 22 Những nguyên lý chủ nghĩa MacLênin Lênin cho rằng: “Muốn thực hiểu vật, cần phải nhìn bao quát ... giới quan phương pháp luận chung hoạt động sáng tạo lĩnh vực nghiên cứu khoa học II CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT Nguyên lý mối liên hệ phổ biến a Khái niệm mối liên hệ, mối liên ... chứng, khái niệm mối liên hệ dùng để qui định, tác động chuyển hóa lẫn vật, tượng hay mặt, yếu tố 21 Những nguyên lý chủ nghĩa MacLênin vật, tượng giới; khái niệm mối liên hệ phổ biến dùng để mối...
 • 16
 • 606
 • 6

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 4 ppt

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 4 ppt
... phân hóa giai cấp xã hội đời tồn chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất, đặc biệt tư liệu sả n 54 Những nguyên lý chủ nghĩa MacLênin xuất chủ yếu xã hội, có điều kiện có khả khách quan làm phát ... người phân tích từ hai giác độ sau đây: + Con người kết tiến hóa phát triển lâu dài giới tự nhiên sở khoa học kết luận chứng minh toàn phát triển chủ nghĩa vật khoa học tự nhiên, đặc biệt học ... thuyết bao quát nguyên lý chủ nghĩa MácLênin phương thức sản xuất tư chủ nghĩa * Chương 4 HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 63 Những nguyên lý chủ nghĩa MacLênin Học thuyết giá trị (giá trị lao động)...
 • 16
 • 193
 • 0

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 5 pdf

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 5 pdf
... giá tiền cơng Đơn giá tiền cơng = Tiền cơng danh nghĩa tiền cơng thực tế - Tiền cơng danh nghĩa: số tiền mà người cơng nhân nhận bán sức lao động cho nhà tư - Tiền cơng thực tế: tiền cơng biểu ... tiền cơng giá lao động Hình thức tiền cơng + Tiền cơng tính theo thời gian: hình thức trả cơng theo thời gian lao động cơng nhân (giờ, ngày, tháng) Tiền cơng tính theo thời gian = + Tiền cơng ... nó, vậy, tiền cơng thực tế giai cấo cơng nhân có xu hương hạ thấp Nhưng, hạ thấp tiền cơng thực tế diễn xu hướng, có xu hướng chống lại hạ thấp tiền cơng Một mặt, đấu tranh giai cấp cơng nhân đòi...
 • 16
 • 171
 • 0

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 7 pot

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 7 pot
... tư thuê đất nộp cho địa chủ - Nguồn gốc địa tô: giá trị thặng dư công nhân nông nghiệ p tạ o - sở địa tô: quyền sở hữu ruộng đất Địa tô tư chủ nghĩa địa tô phong kiến: - Giống nhau: + Đều ... bại nảy sinh xu hướng thỏa hiệp 100 Những nguyên lý chủ nghĩa MacLênin - Khủng hoảng kinh tế: 1 873 1898: Làm phá sản hàng loạt tư vừa nhỏ, xí nghiệp khác muốn tồn phải đổi kỹ thuật, thúc đẩy trình ... tế giới hình thành liên minh khối liên kết khu vực điển hình: + Cộng đồng Kinh tế châu Âu EC (19 57) tiến tới hình thành EU (Liên minh châu Âu) từ 1992, từ ngày 1-1-1999 đồng tiền chung châu Âu...
 • 16
 • 181
 • 0

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 9 docx

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 9 docx
... lập quan quyền lực nhằm trước hết bảo vệ lợi ích sau nhằm đáp ứng nhu cầu ổn định trật tự xã hội quan quyền lực nhà nước dân chủ chủ nô, thực thống trị đa số người lao động, tưc người nô lệ ... văn hóa tinh thần nhân dân, đưa nhân dân lao động trở thành chủ thể sáng tạo hưởng thụ văn hóa 1 39 Những nguyên lý chủ nghĩa MacLênin Cách mạng xã hội chủ nghĩa cách mạng toàn diện, triệt để tất...
 • 16
 • 175
 • 1

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 10 ppt

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 10 ppt
... nhân dân Nước Nga trước cách mạng Tháng Mười so với nước phát triển khác bị lạc hậu từ 50 năm đến 100 năm Khi bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, thu nhập quốc dân tính theo đầu người 1/22 Mỹ ... giới gộp lại; 1/3 lực lượng lao động toàn giới, tức khoảng tỷ người bị thất nghiệp mức khác nhau; 100 nước phát triển, mức thu nhập bình quân đầu người giảm so với thập niên trước, hàng ngày có...
 • 14
 • 171
 • 0

28 câu hỏi chủ nghĩa xã hội khoa học

28 câu hỏi chủ nghĩa xã hội khoa học
... phất triïín ch ëu ca ch nghơa xậ hưåi khoa hổc? a) Nhûäng àiïìu kiïån vâ tiïìn àïì àúâi ca ch nghơa xậ hưåi khoa hổc Ch nghơa Mấc nối chung vâ ch nghơa xậ hưåi khoa hổc nối riïng àúâi trïn nhûäng ... phc nhûäng hẩn chïë ca chng vâ chûáng minh bùçng khoa hổc cấc tiïn àoấn thiïn tâi ca cấc võ tiïìn bưëi - Tiïìn àïì khoa hổc: nhûäng phất kiïën vïì khoa hổc tûå nhiïn, àùåc biïåt lâ hổc thuët vïì ... HƯÅI KHOA HỔC 13 - vùn kiïån cố tđnh chêët cûúng lơnh àêìu tiïn ca phong trâo cưång sẫn vâ cưng nhên qëc tïë b) Nhûäng giai àoẩn phất triïín ch ëu ca ch nghơa xậ hưåi khoa hổc Ch nghơa xậ hưåi khoa...
 • 65
 • 319
 • 0

chuyên đề ôn thi kinh tế chính trị phần thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

chuyên đề ôn thi kinh tế chính trị phần thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
... thành phần kinh tế tư nhân Đồng thời, xã hội cũ để lại nhiều thành phần kinh tế kinh tế tư nhân nhiều hình thức tổ chức sản xuất – kinh doanh khác nhau, kinh tế cá thể nông dân, thợ thủ công người ... phần kinh tế tư nhân.) Hơn nữa, theo Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng, Kinh tế tư nhân động lực kinh tế kinh tế ... vai trò chủ đạo Kinh tế nhà nước kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Như vậy, thành phần kinh tế tư nhân khuyến khích thành phần kinh tế nhà nước thành phần kinh tế chiếm...
 • 15
 • 435
 • 2

[Triết Học] Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học - GS,TS. Đỗ Nguyên Phương phần 1 pdf

[Triết Học] Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học - GS,TS. Đỗ Nguyên Phương phần 1 pdf
... yếu - Tư tưởng xã hội chủ nghĩa kỷ XVI - XVII: Chủ nghĩa xã hội không tưởng kỷ XVI - XVII có nhiều đại biểu xuất sắc: Tômát Morơ (14 7 8 -1 535); Tômađô Campanenla (15 6 8 -1 639); Giêrắcdơ Uynxtenli (16 0 9 -1 652) ... luận giải khoa học lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin - Phương pháp khảo sát phân tích mặt trị - xã hội dựa điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể phương pháp có tính đặc thù chủ nghĩa xã hội khoa học ... hội khoa học Chủ nghĩa xã hội khoa học sử dụng phương pháp luận chung chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử triết học Mác-Lênin: Chỉ có dựa phương pháp luận khoa học chủ nghĩa xã hội khoa...
 • 18
 • 175
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng những nguyên lý của chủ nghĩa mác lênin chương 8bài giảng mác lênin cô nguyễn thị phương linh phần 1 đại học nông lâm tphcmbài giảng điện tử làm quen chữ cái a ă âbài giảng điện tử làm quen chữ cái a ă â chủ đề bản thântiểu luận về sự khủng hoàng và sụp đổ ở mô hình chủ nghĩa xã hội ở liên xôsự sụp đổ và tan rã mô hình chủ nghĩa xã hội của liên xôvấn đề khâu trung gian với công tác tôn giáo của đảng trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt namtriển vọng của chủ nghĩa xã hộicác yếu tố của xã hội chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội tư bảncương vực nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namtrường đh sư phạm kỹ thuật tp hcm cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namthời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hộiphân tích những đặc điểm khác biệt của việc thiết kế chương trình tọa đàm phát thanh trực tiếp so với phát thanh phát lạilãi suất danh nghĩa amp lãi suất thựcví dụ lãi suất danh nghĩa amp lãi suất thựcTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 02. My home. Lesson 4. Communicationbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 4. Learning a foreign languageBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKE HOACH NGHIEN CUUMạ đồng và bạc hóa họcPPCT KHTN6 2017 2018nghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIA10 chiến lược facebook marketingBáo Cáo Môn Học Máy Thu Hoạch Nông NghiệpTHIẾT kế và tối ưu hóa CÔNG THỨC gliclazideXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDTHẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG NIMESULIDNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN KALI CLORID 600 mg PHÓNG THÍCH kéo dàiBài tập chia dạng đúng của từ có ĐÁP ÁN KÈM THEOBài tập TENSES THÌ HTĐ+HTTD