Bài giảng đường lối chương 1 nguyễn ai quốc với quá trình tìm đường giải phóng dân tộc và sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

bài giảng môi trường con người chương 1 CON NGƯỜI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CON NGƯỜI

bài giảng môi trường con người chương 1 CON NGƯỜI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CON NGƯỜI
... 10 /16 /2008 Q TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CON NGƯỜI Q trình phát triển (tt) Người vượn Người khéo léo Người đứng thẳng Người cận đại Người đại CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ Các ... hưng người trí dân số giới phải ổn định vào lúc 26 10 /16 /2008 DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮN G Con người sản phN m cao nhất, tinh túy tự nhiên Là chủ thể xã hội: động lực sản xuất + hưởng thụ Sự phát ... GUN – PHÁT TRIỂN Dân số tài ngun rừng 21 triệu hecta rừng bị phá năm Xói mòn, thiên tai, lũ lụt Dân số VN : tăng 1% tương ứng 2,5% rừng bị 16 10 /16 /2008 MỐI QUAN HỆ DÂN SỐ - TÀI N GUN – PHÁT TRIỂN...
 • 31
 • 302
 • 0

Bài giảng chương 2 con người sự phát triển của con người GV nguyễn chí hiếu

Bài giảng chương 2 con người và sự phát triển của con người  GV nguyễn chí hiếu
... Q TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CON NGƯỜI Q trình phát triển (tt) Người vượn Người khéo léo Người đứng thẳng Người cận đại Người đại GV: Nguyễn Chí Hiếu Tác động đến mơi trường qua ... quan hệ dân số - tài ngun phát triển Các vấn đề dân số Dân số tồn phát triển xã hội GV: Nguyễn Chí Hiếu CÁC NHU CẦU CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI Lương thực, thực phẩm: tồn phát triển (xây dựng thể, cung ... Khơng khí sạch: N2, O2, CO2… Nước Khơng gian: 35 – 40 người/ km2 GV: Nguyễn Chí Hiếu CÁC QUAN ĐIỂM DÂN SỐ HỌC quan điểm dân số học: Thuyết Malthus Thuyết q độ dân số GV: Nguyễn Chí Hiếu THUYẾT MALTHUS...
 • 33
 • 176
 • 0

Vai trò của Nguyễn Quốc trong quá trình thành lập đảng

Vai trò của Nguyễn Aí Quốc trong quá trình thành lập đảng
... ng li ỳng n cho Cỏch mng (CM) Vit Nam Xó hi Vit Nam lõm vo tỡnh trng khng hong sõu sc v ng li Vai trũ ca nguyn ỏi quc quỏ trỡnh thnh lp ng: a Hon cnh xut thõn: Ch tch H Chớ Minh (tờn khai sinh ... ch khụng phi vic ca mt vi ngi phi bit hp lc lng cỏch mng, xõy dng sc mnh dõn tc h minh khng nh "trong thi a ngy nay, giai cp cụng nhõn l giai cp c nht v nht cú s mnh lch s l lónh o cỏch mng n ... l quy lut thnh lp ng ca giai cp Cụng nhõn Vit Nam KT LUN Vi s i ca ng cng sn Vit Nam cho ta thy vai trũ rt to ln ca Nguyn Ai Quc vic truyn bỏ ch ngha Mỏc Lờ nin giỏo dc t tng chớnh tr cỏch mng...
 • 14
 • 6,382
 • 11

Bải giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế doc

Bải giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, và đoàn kết quốc tế doc
... dung đại đoàn kết dân tộc Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc Hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc II tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết quốc tế II tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết ... I tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc I tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc 1.Vai trò đại đoàn kết DT nghiệp CM 1.Vai trò đại đoàn kết DT nghiệp CM Nội dung đại đoàn kết dân tộc ... kết quốc tế Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế Nội dung hình thức đoàn kết quốc tế Nội dung hình thức đoàn kết quốc tế Nguyên tắc đoàn kết quốc tế Nguyên...
 • 63
 • 1,631
 • 4

bài giảng lịch sử 9 bài 3 quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc sự tan rã của hệ thống thuộc địa

bài giảng lịch sử 9 bài 3 quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
... TRUNG QUỐC Sự đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Mười năm đầu xây dựng chế độ ( 194 9- 195 9) Đất nước thời kì biến động ( 195 9- 197 8) Công cải cách-mở cửa (từ năm 197 8 đến nay) Tiết 5: Tiết 5: Bài 4: ... đời vào thời gian nào? a) 1/10/ 194 9 b) 1/10/ 195 0 c) 1/10/ 194 8 d) 1/10/ 195 2 Từ 197 9 đến năm 2000, tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tăng trung bình bao nhiêu? b) 9. 6% a) 9- 10% d) - 12% c) 7 -9% ... độc lập phát triển kinh tế nào? Tiết 5: Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á I TÌNH HÌNH CHUNG II TRUNG QUỐC S: 9. 596 .560 km2 Dân số: 1 ,3 tỷ (2002) Lược đồ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tiết 5: Bài 4: CÁC...
 • 16
 • 1,330
 • 0

vAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

vAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
... năm 1927-1930 : Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm (Thái Lan ) Trung Quốc, với danh nghĩa đại diện Quốc tế Cộng sản triệu tập Hội nghị hợp tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Về mặt tổ chức ... nước Nguyễn Ái Quốc vào VN, mở lớp đào tạo trị Quảng Châu lý luận CM thực tiễn đấu tranh CM Việt Nam chuẩn bị cho việc thành lập ĐCS Việt Nam ⇒ Đây chuẩn bị thất yếu cho thành lập Đảng Cộng Sản Việt ... tháng 11-1924 Nguyễn Ái Quốc Quảng Châu – Trung Quốc chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Tại đây, Người sáng lập Hội liên hiệp dân tộc thuộc địa bị áp Á-Đông • Nguyễn Ái Quốc chọn...
 • 34
 • 560
 • 0

đề tài vai trò của nguyễn ái quốc trong quá trình vận động thành lập đảng 21930

đề tài  vai trò của nguyễn ái quốc trong quá trình vận động thành lập đảng 21930
... CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀ TÀI: VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP ĐẢNG (1930) LỚP HỌC PHẦN: 211200847 NHÓM: STT 10 HỌ VÀ TÊN Lò Thị Phương Mai Nguyễn Thị ... đời Đảng bước ngoặt trọng đại cho cách mạng Việt Nam Quá trình vận động thành lập Đảng trình đấu tranh chuẩn bị lâu dài, toàn diện Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh người làm cách mạng Việt Nam Trong ... nhờ Đệ tam quốc tế” 1.2.3 Quá trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc Ngày 5-6-1911, từ cảng Nhà Rồng, (Nguyễn Tất Thành )Nguyễn Ái Quốc làm phụ bếp tàu Đô đốc Trêvin bắt đầu hành trình vạn dặm,...
 • 27
 • 445
 • 1

Thành phần loài nấm đối kháng trichoderma trên đồng lạc ở nghệ an sự phát triển của t harzianum tri 011(1) NL trên moi trường rắn luận văn tốt nghiệp đại học

Thành phần loài nấm đối kháng trichoderma trên đồng lạc ở nghệ an và sự phát triển của t harzianum tri 011(1) NL trên moi trường rắn luận văn tốt nghiệp đại học
... lúc thời gian thu mẫu huyện trùng với thời kỳ sinh trưởng ph t tri n lạc giai đoạn trưởng thành hoa – thời kỳ rễ lạc ph t tri n mạnh nên xu t nhiều loài nấm Trichoderma Bảng 3.1 T n su t xu t Trichoderma ... phần loài nấm 11 đối kháng Trichoderma đồng lạc Nghệ An ph t tri n Trichoderma hazianum Tri. 011(1). NL môi trường rắn K t nghiên cứu đóng góp phần quan trọng việc phòng trừ nấm mốc sinh độc t ... Trichoderma harzianum Tri. 011(1). NL .44 Hình 3.2 Cuống bào t đính Trichoderma harzianum Tri. 011(1 )NL 44 Hình 3.3 M t trước m t sau nấm Trichoderma harzianum Tri. 011(1 )NL đĩa petri ...
 • 86
 • 462
 • 0

Vi chất dinh dưỡng sự phát triển của trẻ pdf

Vi chất dinh dưỡng và sự phát triển của trẻ pdf
... thiếu vitamin D, trẻ em bị còi xương; trẻ bị còi xương ảnh hưởng đến phát triển chiều cao tầm vóc trẻ sau Vitamin D có thức ăn động vật trứng, sữa, gan bò, gan lợn, cá, đặc biệt gan cá thu Vitamin ... vitamin hòa tan chất béo (dầu, mỡ) Do vậy, để đáp ứng đủ nhu cầu vitamin A cho thể, bữa ăn trẻ cần có đủ thực phẩm giàu vitamin A tăng cường thêm dầu, mỡ giúp trẻ hấp thu tốt vitamin A Vitamin D thể ... Vitamin A có nhiều vai trò thể: trước hết vai trò trình tăng trưởng Trẻ em cần vitamin A để phát triển bình thường Vitamin A cần thiết cho thị giác thành...
 • 3
 • 225
 • 0

Cha mẹ sự phát triển của bé - Phần 1 pdf

Cha mẹ và sự phát triển của bé - Phần 1 pdf
... bớt sợ hãi cách sau: -Cho đủ thời gian để thích ứng với hoàn cảnh - tuần -Nói chuyện với bé sợ - có phải sợ bạn mới? Có phải sợ phải làm tâp nhiều khó? Có phải sợ bị ăn hiếp hay ... nên giải thích chấn an cho -Bạn cố gắng dành cho nhiều thời gian tuần đầu Nếu có thể, tuần đầu đó, bạn xếp để có mặt nhà tan trường Giúp hoàn thành tập Vài điều cần giúp trẻ hoàn ... Giúp đỡ sợ hãi học Khi bắt đầu học, tới trường lớp mới, có lẽ sợ hãi Trường hợp phổ biến, nhiên có bị sợ hãi làm ảnh hưởng bất lợi tới sức khỏe tinh thần Bạn giúp giảm bớt...
 • 5
 • 210
 • 0

Vấn đề lợi nhuận bản chất của lợi nhuận trong sự phát triển của nền Kinh Tế nước ta hiện nay pps

Vấn đề lợi nhuận và bản chất của lợi nhuận trong sự phát triển của nền Kinh Tế nước ta hiện nay pps
... triển cuả kinh tế hàng hoá trình kinh tế khách quan Nó bắt đầu kinh tế tự nhiên phát triển đến trình độ làm xuất tiền đề kinh tế hàng hoá Sự xuất kinh tế hàng hoá xuất tiền đề phủ định kinh tế ... đề kinh tế tồn mà chừng sản xuất mang hình thái hàng hoá Đặc biệt nước ta vấn đề lợi nhuận cần quan tâm Nghiên cứu vấn đề lợi nhuận giúp phân biệt lợi nhuận kinh tế thị trường Việt Nam lợi nhuận ... rộng phát triển b Quá trình chuyển từ kinh tế hàng hoá giản đơn sang kinh tế thị trường Kinh tế hàng hoá kinh tế thị trường khác trình độ phát triển Kinh tế thị trường hình thức phát triển cao kinh...
 • 25
 • 124
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trò của nguyễn ái quốc trong quá trình thành lập đảngtrò của nguyễn ái quốc trong quá trình thành lập đảng cộng sản việt nambài tập lớn môn đường lối lãnh tụ nguyễn ái quốc là người sang lập đảng cộng sản vnambài giảng toán 3 chương 1 bài 9bài giảng toán 3 chương 1 bài 8bài giảng toán 3 chương 1 bài 7bài giảng toán 3 chương 1 bài 6bài giảng toán 3 chương 1 bài 5bài giảng toán 3 chương 1 bài 2bài giảng toán 3 chương 1 bài 1bài giảng toán 2 chương 1 bài 4bài giảng toán 2 chương 1 bài 3bài giảng toán 2 chương 1 bài 2bài giảng toán 2 chương 1 bài 1bài giảng ôn tập chương 1 hình học 10PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học