Slide logic mờ (môn CAD)

slide bài giảng môn công nghệ môi trường chương 1, 2: Mở đầu

slide bài giảng môn công nghệ môi trường chương 1, 2: Mở đầu
... xuất công cụ quản lý giúp c i thin môi trường kinh tế Một áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp trình sản xuất, sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất giảm rủi ro đến người môi trường ... với sản phẩm: - Giảm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường suốt chu kỳ sống sản phẩm từ khâu khai thác đến thải bỏ Đối với dịch vụ: - SXSH đưa yếu tố môi trường vào thiết kế phát triển dịch vụ CHNG ... nguyên liệu đầu vào Thay đổi quy trình sản xuất Kiểm soát tốt quy trình SX Cải tiến sản phẩm Quản lý tốt nội vi Cải tiến thiết bị Thay đổi công nghệ SXSH đem lại lợi ích Cải thiện hình ảnh công ty...
 • 73
 • 2,240
 • 11

slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 6: Dự báo bằng hình nhân tố

slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 6: Dự báo bằng mô hình nhân tố
... hình nhân tố) hình nhân tố có dạng tổng quát sau: y t = f ( x1t , x t , , x mt ) + u t ( t = 1,2, , n ) Tùy theo kỹ thuật xây dựng hình, chia hình nhân tố thành: hình nhân tố ... lý sơ thông tin,số liệu Bước 4: Xây dựng hình dự báo kỹ thuật hồi quy OLS Bước 5: Kiểm tra hình Bước 6: Dự báo khoảng dự báo hình nhân tố  Dạng hình: ˆ ˆ ˆ y =a +a 1x  Hệ phương ... hình đa nhân tố Dự báo theo MÔ HÌNH MỘT NHÂN TỐ: Là hình có biến giải thích: y = f(x) + u Trong đó: y tiêu cần dự báo x nhân tố ảnh hưởng  Quy trình thực hiện: Bước 1: Xác định nhân tố...
 • 22
 • 656
 • 1

slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 5: Dự báo bằng hình tăng trưởng bão hòa

slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 5: Dự báo bằng mô hình tăng trưởng bão hòa
... Chương V DỰ BÁO BẰNG MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG BÃO HOÀ  Một số phương pháp dự báo nghiên cứu ngắn hạn: - Đối với chuỗi thời gian tương đối ổn định áp dụng phương pháp ngoại suy xu - Đối với ... thời vụ Với chương học tiếp cận với phương pháp dự báo dài hạn sở hình tăng trưởng theo hàm mũ hình dùng để phân tích mức bão hoà Các hình bỏ qua nét đặc trưng ngắn hạn, quan tâm đến ... + c S- x t S- x t ln = − aSt- c xt S- x t = e −aSt-c xt S = + e −aSt-c xt S xt = + e −aSt −c Các tham số cần ước lượng a, S, c  Trường hợp S biết: S = S0 S xác định bên hình dựa vào kinh...
 • 20
 • 677
 • 4

slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 7: Dự báo bằng hình cân đối liên ngành

slide bài giảng môn dự báo kinh tế kinh doanh - chương 7: Dự báo bằng mô hình cân đối liên ngành
... Chương DỰ BÁO BẰNG MÔ HÌNH CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH (I/O) I CÁCH TIẾP CÂÂN:  Trong kinh tế cần phải đảm bảo nhiều mối quan hệ cân đối: cân đối giá trị vật (Tiền–hàng), Cân đối ngành, khu ... = h - A’h e = (E-A’) h h = (E-A’ )-1 e = B’e h’ = (E-A )-1 e’ =e’B A’ ma trận chuyển vị A Như nhu cầu vốn đầu tư cho ngành j là: Ij(t+1) = hj(t)*∆Xj(t+1) Ví dụ/174: III MÔ HÌNH CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH ... dùng,  Quan hệ cân đối hình thành nên tính kế hoạch I CÁCH TIẾP CÂÂN:  Quá trình phát triển kinh tế trình chuyển từ nấc thang lên nấc thang khác  Dự báo dựa hình CĐLN ( hình I/O) cho...
 • 20
 • 438
 • 1

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương mở đầu: giới thiệu về môn học kinh tế môi trường

slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương mở đầu: giới thiệu về môn học kinh tế môi trường
... quản môi trường/ tài nguyên khác nhau;  Sẽ áp dụng nghiên cứu thực tế vấn đề môi trường Việt Nam Nội dung Chương 1: Môi trường phát triển  Chương 2: Kinh tế học chất lượng môi trường Chương ... 3: Kinh tế tài nguyên  Chương 4: Đánh giá giá trị môi trường Chương 5: Phân tích chi phí – lợi ích  Chương 6: Quản môi trường  Tài liệu tham khảo Nguyễn Thế Chinh (2003) Kinh tế quản ... chế sách kinh tế nhằm cải thiện môi trường Kinh tế môi trường gì? KTMT trả lời câu hỏi sau đây:  Đâu nguyên nhân kinh tế làm suy thoái tài nguyên môi trường?  Mức chất lượng môi trường chấp...
 • 30
 • 2,044
 • 11

slide bài giảng môn kinh tế vi 2 chương 3: Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn

slide bài giảng môn kinh tế vi mô 2 chương 3: Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
... tương ứng P 1-P kết xảy V1 V2 Hàm lợi ích tuyến tính: U = P.V1+(1-P).V2 Hàm Cobb-Douglass: U=V1P.V2(1-P) Hay LnU=P.LnV1+(1-P).LnV2 Ví dụ PA1: Chắc chắn có 10000$ PA2: tham gia trò chơi Nhận ... sản với xác suất 1% Giá trị k vng (EMV) n EMV = Pi Vi i =1 Pi : Xác xuất xảy kết thứ i Vi: Giá trị tiền kết thứ i Lựa chọn định: EMV > Lựa chọn số định: EMVMax n P =1 i =1 i Ví dụ Kết Phương ... vng = ớch li k vng khụng mua bo him Mc bo him ti a v ti thiu ch li 22 3,6 21 7,71 20 0 Phớ bo him ti a = 26 03 Phớ bo him ti thiu = 25 00 47397 40000 47500 50000 Giỏ tr ti sn ...
 • 36
 • 2,390
 • 5

slide bài giảng môn kinh tế vi 2 - chương 1: hình kinh tế và phương pháp tối ưu hóa

slide bài giảng môn kinh tế vi mô 2 - chương 1: Mô hình kinh tế và phương pháp tối ưu hóa
... Víưdụ hình tối đa hóa lợiưnhuận Đặc điểm hình kinh tế Giả thiết ceterisưparibus Giả định tối u hóa Phân biệt rõ vấn đề thực chứng chuẩn tắc 2 Tối u hóa 2. 1 Cấu trúc toán tối u hóa Các ... buộc Ví dụ: Tối ư hóa 1ưbiến u TR = 45Q 0,5Q2 TC = Q3 8Q2 + 57Q + Tìm Q tối đa hóa lợi nhuận Tối ư hóa nhiềuưbiến u = 80X 2X2 XY 3Y2 + 100Y Tối ư hóa bịưràngưbuộc u Tối đa hóa lợi nhuận ... 1 hình kinh tế hình trừu tợng hóa thực tế, giữ lại yếu tố bản, loại bỏ yếu tố không Xây dựng hình kinh tế Khái niệm giả định Phân tích lý thuyết Dự đoán Kiểm định thực tế Thực tế xác...
 • 12
 • 1,969
 • 1

slide bài giảng môn kinh tế vi 2 - chương 4: Lý thuyết hãng

slide bài giảng môn kinh tế vi mô 2 - chương 4: Lý thuyết hãng
... 180 27 0 510 720 900 1110 1350 1 620 1950 23 40 27 90 180 450 690 900 1080 129 0 1530 1800 21 30 25 20 29 70 AFC AVC ATC MC 180 27 0 450 90 25 5 345 60 24 0 300 45 22 5 27 0 36 22 2 25 8 30 22 5 25 5 25 .71 23 1.43 ... 22 2 25 8 30 22 5 25 5 25 .71 23 1.43 25 7.14 22 .5 24 3.75 26 6 .25 20 26 0 28 0 18 27 9 29 7 27 0 24 0 21 0 180 21 0 24 0 27 0 330 390 450 500 450 400 350 AFC AVC 300 25 0 ATC MC 20 0 150 100 50 10 3.3 Chi phí dài ... = TR - TC kế toán = TR TCkế toán kinh tế = TR TCkinh tế kinh tế > 0: siêu lợi nhuận kinh tế = 0: lợi nhuận bình thường kinh tế < 0: lỗ Nguồn gốc lợi nhuận thuyết cạnh tranh thuyết...
 • 35
 • 2,608
 • 2

slide bài giảng môn kinh tế vi 2 - chương 5: Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền

slide bài giảng môn kinh tế vi mô 2 - chương 5: Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền
... yu t sn xut ngn hn P, AC, MC p S S SMC2 SMC1 p2 * p*1 D2 SMC2 SMC1 O q*1 q *2 q O D1 Q*1 Q *2 Q S thay i giỏ yu t sn xut di hn p S p2* S2 p1* S1 D2 O D1 Q*1 Q *2 Q c quyn ng cu Doanh thu cn biờn TR ... max MC ATC D Q Q1 Q*Q2 MR Giá P* xác định theo cầu thị trờng Nhà độc quyền ngời đặt giá MC P= 1+ EP Nhà độc quyền có sức mạnh thị trờng Chỉ số Lerner P MC L= P Trong độc quyền đờng cung Cầu ... Qm Qc MR Q Phân biệt giá cấp P P1 P* P2 P3 ATC MC D Q* Khối Khối Khối MR Q Phân biệt giá cấp P P P P1 MC P2 MR2 MR1 D1 Q1 * MR1 D2 Q1 Q2* MR2 DT MRT Q2 Q*T QT MRT nh giỏ hai phn P A T* p1 B...
 • 20
 • 2,470
 • 0

slide bài giảng môn kinh tế vi 2 - chương 6: Cạnh tranh không hoàn hảo

slide bài giảng môn kinh tế vi mô 2 - chương 6: Cạnh tranh không hoàn hảo
... Q2 Q2 M2 O M1 Q1 O Q1 Cỏc hm phn ng Q2 Q2 Hm phn ng ca hóng Q Hm phn ng ca hóng 2 Q2 Q2 O Q14 Q13 Q 12 Q1 Q1 Cõn bng Cournot Q2 R1 * Q2 Q2 Q2 R2 Q2 O Q1* Q13Q 12 Q1 Q1 Mụ hỡnh Bertrand P2 R1 P21 ... lc A (300, 300) (25 0, 25 0) Chin lc B Hóng Chin lc B Phn thng: (hóng1, hóng 2) ( 125 , 125 ) Trũ chi tun t v ngn chn gia nhp (20 0, 25 0) Cu kt Gia nhp E ng ngoi I Cnh tranh Cu kt (-5 0, 0) (0, 500) ... lựa chọn sản lượng người không coi bị ảnh hưởng định Người trước chiếm lợi Cõn bng Stackelberg Q2 R1 2 C Q2 Q2S 13 12 E E O Q1C Q1S R2 Q1 Bin thiờn d oỏn i = P(Q)i - CiQi ú n Q i =1 i =Q Ti...
 • 26
 • 2,137
 • 1

slide bài giảng môn kinh tế vi 2 chương 2: Phân tích cầu

slide bài giảng môn kinh tế vi mô 2 chương 2: Phân tích cầu
... (A-F )2 Dự báo A - F TB trượt quý (A-F )2 10 11 12 20 22 23 24 18 23 19 17 22 23 18 23 5, 428 8 25 ,000 1,7689 7, 128 9 9,0000 5, 428 9 13,4689 7, 128 9 4,0000 78,3534 21 ,4 22 ,0 21 ,4 20 ,2 19,8 20 ,8 19,8 2, 56 ... (A-F )2 Dự báo với w = 0,5 A-F (A-F )2 10 11 12 20 22 23 24 18 23 19 17 22 23 18 23 -1 1,3 1,9 2, 3 -4,4 1,9 -2, 7 -3,9 2, 3 2, 6 -3 ,2 2,8 Tổng 1,0 1,69 3,61 5 ,29 19,36 3,61 7 ,29 15 ,21 5 ,29 6,67 10 ,24 ... 19,36 3 ,24 10 ,24 7,85 10 ,24 62, 48 13 21 ,67 23 ,00 21 ,67 21 ,67 20 ,00 19,67 19,33 20 ,67 21 ,00 21 ,33 2, 33 -5,0 1,33 -2, 67 -3,0 2, 33 3,67 -2, 67 2, 00 Tổng 20 ,6 1,6 -3,0 -4,4 1,8 3 ,2 -2, 8 3 ,2 Tổng 78,3534...
 • 44
 • 2,426
 • 5

slide bài giảng môn kinh tế vi 2 chương 7: Thị trường yếu tố sản xuất

slide bài giảng môn kinh tế vi mô 2 chương 7: Thị trường yếu tố sản xuất
... Giá sản phẩm không thay đổi Giá sản phẩm giảm w1 w2 w2 DL MRPL2 MRPL1 l1 l2 l2 l L1 Hãng Đư ngưcầuưlaoưđộngưcủa thị trư ng ờ L2 Ngành L2 DL L 1 .2 Cung lao động Khái niệm cung lao động Các yếu tố ... lao động đờng sản phẩm doanh thu cận biên lao động W,MRPL w1 w2 MRPL = MPL.P MRPL = MPL.MR L1 L2L1 L2 L Đư ngưcầuưlaoưđộngưcủaưhãngưtrongưdàiưhạn w w1 DLLR w2 MRPL2 MRPL1 L1 L2 L Đư ngưcầuưlaoưđộngưcủaưngành ... Thị trờng yếu tố sản xuất Th trng lao ng Th trng t Th trng t bn Đơn giá tiền lơng Th trng lao ng 1.1 Cầu lao động Khái niệm cầu lao động w1 w2 DL h1 h2 Số lao động Cầu lao...
 • 20
 • 2,299
 • 5

slide bài giảng môn pháp luật đại cương hình tổ chức bộ máy nhà nước hoa kỳ

slide bài giảng môn pháp luật đại cương mô hình tổ chức bộ máy nhà nước hoa kỳ
... hình tổ chức máy nhà nước Hoa Kỳ Hình thức thể  Cách thức tổ chức quyền lực nhà nước Bộ máy nhà nước  Chế độ bầu cử, thành lập quan nhà nước I/ HÌNH THỨC CHÍNH THỂ ... đồng bộ, thống gắn kết quan nhà nước III/ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC HOA KỲ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC HOA KỲ QUỐC HỘI LIÊN BANG (LẬP PHÁP) THƯỢNG VIỆN HẠ VIỆN HỆ THỐNG TÒA ÁN LIÊNG BANG (TƯ PHÁP) TỔNG THỐNG (HÀNH PHÁP) ... phủ Hoa Kỳ nay, nội không nhắc đến hiến pháp Nhiệm vụ Nội cố vấn Tổng thống 15 BỘ CƠ QUAN NGANG BỘ BỘ  Bộ ngoại giao  Bộ ngân khố  Bộ quốc phòng  Bộ pháp Bộ nội vụ  Bộ nông nghiệp  Bộ...
 • 47
 • 3,367
 • 14

Bài tiểu luận môn Công nghệ tri thức ỨNG DỤNG LOGIC MỜ TRONG MÁY ĐIỀU HOÀ

Bài tiểu luận môn Công nghệ tri thức ỨNG DỤNG LOGIC MỜ TRONG MÁY ĐIỀU HOÀ
... TP.H Chớ Minh, Nm 2012 CễNG NGH TRI THC V NG DNG MC LC CễNG NGH TRI THC V NG DNG .1 PHN I : C S Lí THUYT .2 PHN II : NG DNG LOGIC M TRONG MY IU HO .13 ... 17 Ti liu tham kho 20 -1- CễNG NGH TRI THC V NG DNG : C S Lí THUYT I LOGIC M: I.1 Gii thiu : Logic m l mt ngnh ca logic, xỏc nh mc ph thuc hay mc thnh viờn ca mt i tng ... gii ó u t phỏt trin v ng dng Fuzzy Logic vo mi ngnh v ó cho nhng sn phm rt hu ớch Hy vng tng lai nc ta ng dng nhiu Fuzzy Logic v s cú nhiu sn phm cú giỏ tr cao - 19 - CễNG NGH TRI THC V NG DNG...
 • 22
 • 301
 • 0

BÁO CÁO-SLIDE BÀI GIẢNG MÔN THIẾT KẾ LOGIC SỐ

BÁO CÁO-SLIDE BÀI GIẢNG MÔN THIẾT KẾ LOGIC SỐ
... thiết kế VHDL (tt) Bài giảng Thiết kế logic số BÀI GIẢNG: THIẾT KẾ LOGIC SỐ CHƢƠNG 3- CĂN BẢN VỀ NGÔN NGỮ VHDL 3.3 Các đơn vị thiết kế VHDL (tt) Ví dụ Bài giảng Thiết kế logic số BÀI GIẢNG: THIẾT ... Bài giảng Thiết kế logic số BÀI GIẢNG: THIẾT KẾ LOGIC SỐ CHƢƠNG 3- CĂN BẢN VỀ NGÔN NGỮ VHDL 3.3 Các đơn vị thiết kế VHDL (tt) Bài giảng Thiết kế logic số BÀI GIẢNG: THIẾT KẾ LOGIC SỐ CHƢƠNG 3- ... character 12 Bài giảng Thiết kế logic số BÀI GIẢNG: THIẾT KẾ LOGIC SỐ CHƢƠNG 3- CĂN BẢN VỀ NGÔN NGỮ VHDL 3.4.2 Kiểu liệu VHDL ►Ví dụ: 13 Bài giảng Thiết kế logic số BÀI GIẢNG: THIẾT KẾ LOGIC SỐ CHƢƠNG...
 • 47
 • 167
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: slide bai giang mon kinh te vĩ mô cô lê phương thảo quỳnhbài tập môn logic mờ và ứng dụngslide bài giảng môn kinh tế vi mô 2 chương 7 thị trường yếu tố sản xuấtslide bài giảng môn kinh tế vi môlogic mờlý thuyết logic mờlệnh mở auto cadkỹ thuật logic mờnghiên cứu logic mờlogic mờ trong gishệ thống logic mờthuật ngữ trong logic mờđiều khiển logic mờ fuzzy logic controlcấu trúc bộ điều khiển logic mờslide bài giảng môn quy hoạch tuyến tínhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học