slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương mở đầu: giới thiệu về môn học kinh tế môi trường

30 3,279 11
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2014, 09:16

GIỚI THIỆU MÔN HỌC KTMT NGUYỄN QUANG HỒNG 0983305368 Hệ kinh tế Sản xuất Tiêu dùng Hãng sản xuất Hộ gia đình Đầu ra Đầu vào Hệ tự nhiên nuôi dưỡng cuộc sống (Không khí, đất, nước, nguyên nhiên li u, ti n nghi, )ệ ệ Lấy ra Trả lại Mặt trời Bối cảnh  Hoạt động kinh tế của con người ngày càng mạnh mẽ làm suy giảm tài nguyên suy thoái môi trường.  Sự cạn kiệt tài nguyên ô nhiễm đang tác động lại con người. (VD thiếu nước, lương thực, nước biển dâng…)  Các chính phủ người dân đã nhận thức được vấn đề cần giải quyết.  Trên khía cạnh kinh tế, cần đánh giá đo lường tác động đến TNMT trong các quyết định kinh tế từ đó hình thành ngành KTMT. [...]... án quản môi trường/ tài nguyên khác nhau;  Sẽ có thể áp dụng nghiên cứu thực tế các vấn đề môi trường ở Việt Nam Nội dung Chương 1: Môi trường phát triển  Chương 2: Kinh tế học chất lượng môi trườngChương 3: Kinh tế tài nguyên  Chương 4: Đánh giá giá trị môi trườngChương 5: Phân tích chi phí – lợi ích  Chương 6: Quản môi trường  Tài liệu tham khảo Nguyễn Thế Chinh (2003) Kinh tế và. .. gì? Kinh tế môi trường là một nhánh của kinh tế học nghiên cứu các vấn đề môi trường theo quan điểm phương pháp phân tích của kinh tế học, tập trung vào các nội dung sau:  Ứng dụng công cụ kinh tế để nghiên cứu các nguồn tài nguyên môi trường được sử dụng quản như thế nào? (phân bổ các nguồn tài nguyên khan hiếm cho các mục đích sử dụng có tính cạnh tranh)  Xem xét các hoạt động kinh tế ảnh... nguyên môi trường để đưa vào quá trình ra quyết định?  Giải pháp nào giải quyết các vấn đề suy thoái tài nguyên môi trường? Tiếp cận nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm Tại sao con người gây suy thoái môi trường?  Có phải do ý thức bảo vệ môi trường kém?  Có phải do cách thức xây dựng nền kinh tế các thể chế đã hướng mọi người ra các quyết định gây hậu quả phá hoại môi trường?  Các nhà kinh tế tin... Xem xét các hoạt động kinh tế ảnh hưởng đến các môi trường tự nhiên ra sao? Đo lường những ảnh hưởng đó như thế nào?  Xem xét cách thay đổi các thể chế chính sách kinh tế nhằm cải thiện môi trường Kinh tế môi trường là gì? KTMT trả lời các câu hỏi sau đây:  Đâu là nguyên nhân kinh tế cơ bản làm suy thoái tài nguyên môi trường?  Mức chất lượng môi trường bao nhiêu là có thể chấp nhận được?  Làm... tạo (khoáng sản)  Quản các nguồn tài nguyên  Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thống kê  Phương pháp hình  Phương pháp điều tra  Phương pháp phân tích chi phí – lợi ích  Dự kiến kết quả Cuối khóa học, người học được kỳ vọng:  Hiểu được các mối liên kết giữa các vấn đề khác nhau về môi trường tài nguyên thiên nhiên các hoạt động kinh tế ảnh hưởng lên môi trường tài nguyên thiên... khối giá trị  Ứng dụng vào trường hợp cụ thể  Làm thế nào đánh giá hiệu quả dự án đầu tư có tính đến yếu tố môi trường? Phân tích tài chính phân tích kinh tế  Xác định giá trong phân tích kinh tế trong các trường hợp cụ thể  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án  Khai thác sử dụng hợp TN hình khai thác sử dụng tài nguyên tái tạo (thuỷ sản, rừng)  hình khai thác sử dụng tài nguyên... sản xuất tiêu dùng hàng hóa Tại sao con người lại có quyết định sản xuất, tiêu dùng phát thải như thế? (1) Do các thể chế kinh tế xã hội hiện hành đã tạo ra các “khuyến khích kinh tế hướng người ta ra quyết định như thế  Thiếu quyền sở hữu đối với các tài nguyên môi trường có nghĩa là không có động cơ khuyến khích chúng ta tính các hậu quả môi trường do mình gây ra  Mức chất lượng môi trường. .. trường tài nguyên thiên nhiên;  Biết được các vấn đề môi trường tài nguyên thiên nhiên này có thể được giải quyết như thế nào bằng các công cụ kinh tế phù hợp cải cách vấn đề quyền sở hữu/thể chế;  Làm quen với các kỹ thuật đánh giá khác nhau có thể được sử dụng để lượng hóa bằng tiền tác động môi trường của các hoạt động kinh tế/ các chương trình/các chính sách;  Hiểu được phân tích lợi ích... nhiễm nào sẽ đạt được hiệu quả về mặt kinh tế?  Xác định mức ô nhiễm tối ưu nhân tố ảnh hưởng  Xử ô nhiễm tốt hơn là không làm gì cả nhưng ngăn ngừa ô nhiễm là cách tốt nhất để có một hành tinh xanh (Miller,1993)  Làm sao có thể đo lường bằng tiền giá trị của tài nguyên môi trường? Tại sao phải đo lường?  Giá trị của môi trường được nhìn nhận trên cả giá trị sử dụng giá trị phi sử dụng  Các... thận bàng quang của phụ nữ mang thai ở Nga Rủi ro v ề s ức khỏe do các hóa ch ất độ h ại trong c đất, nước, không khí Sudan: bằng chứng về sự liên quan giữa nhiễm độc thuốc trừ sâu các bệnh gây chết yểu - tỷ lệ cao hơn trong phụ nữ nông dân Trung Quốc: Ô nhiễm không khí ở Thủ đô Bắc Kinh đã từng là một trở ngại lớn cho việc thành phố này được chọn để tổ chức Thế vận hội Olympic 2008 Kinh tế môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương mở đầu: giới thiệu về môn học kinh tế môi trường, slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương mở đầu: giới thiệu về môn học kinh tế môi trường, slide bài giảng môn kinh tế và quản lý môi trường - chương mở đầu: giới thiệu về môn học kinh tế môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay