Ẩn dụ bổ sung trong thơ ở sách ngữ văn trung học

Ẩn dụ bổ sung trong thơ sách ngữ văn trung học

Ẩn dụ bổ sung trong thơ ở sách ngữ văn trung học
... quan hệ ẩn dụ ẩn dụ bổ sung, chế chuyển nghĩa ẩn dụ bổ sung, màu sắc tu từ giá trị diễn đạt ẩn dụ bổ sung ngữ cảnh tu từ 42 CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU ẨN DỤ BỔ SUNG TRONG THƠ SÁCH NGỮ VĂN TRUNG HỌC 2.1 ... thơ chương trình Sách giáo khoa trung học 2.1.1.3 Kết phân loại ẩn dụ bổ sung thơ sách Ngữ văn trung học Căn vào tiêu chí cấu trúc – ngữ nghĩa, 777 ẩn dụ bổ sung văn thơ, sách giáo khoa môn Văn ... với ẩn dụ bổ sung đưa số ví dụ ẩn dụ bổ sung độc đáo Trong Phong cách học tiếng Việt, (1982), tác giả Lê Anh Hiền đề cập đến ẩn dụ bổ sung, dừng lại định nghĩa sơ lược vài ví dụ ẩn dụ bổ sung...
 • 133
 • 300
 • 0

Tìm hiểu tri thức từ ngữ trong bộ sách ngữ văn trung học cơ sở

Tìm hiểu tri thức từ ngữ trong bộ sách ngữ văn trung học cơ sở
... Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học vinh lê quang phúc tìm hiểu tri thức từ ngữ sách ngữ văn trung học sở Chuyên ngành: ngôn ngữ học Mã số: 60.22.01 luận văn thạc sĩ ngữ văn Ngời hớng ... hc ca tri thc t ng 92 3.2 V tớnh h thng ca tri thc t ng 94 3.3 V tớnh k tha v phỏt trin ca tri thc t ng .95 3.3.1 V tớnh k tha 95 3.3.2 V s phỏt trin ca tri thc ... V TRI THC T NG TRONG SGK NG VN THCS 3.1 V dung lng, trng tõm, tớnh khoa hc ca tri thc t ng 85 3.1.1 Nhn xột v dung lng tri thc t ng 85 3.1.2 Nhn xột v trng tõm ca tri...
 • 109
 • 109
 • 1

So sánh phần phong cách học trong sách tiếng việt hợp nhất năm 2000 và sách ngữ văn trung học phổ thông hiện nay luận văn thạc sỹ ngữ văn

So sánh phần phong cách học trong sách tiếng việt hợp nhất năm 2000 và sách ngữ văn trung học phổ thông hiện nay luận văn thạc sỹ ngữ văn
... NHẤT NĂM 2000 VÀ SÁCH NGỮ VĂN THPT HIỆN NAY 1.1 Nhìn chung sách Tiếng Việt hợp năm 2000 sách Ngữ văn THPT 1.1.1 Sơ lược sách Tiếng Việt hợp năm 2000 1.1.1.1 Sách Tiếng Việt 10 hợp năm 2000 Về ... trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận văn gồm chương: Chương Tổng quan phần Phong cách học sách Tiếng Việt hợp năm 2000 sách Ngữ văn THPT Chương Tri thức phần Phong cách học sách Tiếng Việt ... Việt hợp năm 2000 sách Ngữ văn THPT Chương So sánh phần Phong cách học ba sách giáo khoa THPT Sau Tài liệu tham khảo 15 Chương TỔNG QUAN VỀ PHẦN PHONG CÁCH HỌC TRONG SÁCH TIẾNG VIỆT HỢP NHẤT NĂM...
 • 116
 • 332
 • 0

Dạy học tác phẩm nghị luận Trung đại trong sách ngữ văn trung học phổ thông

Dạy học tác phẩm nghị luận Trung đại trong sách ngữ văn trung học phổ thông
... giải pháp dạy học tác phẩm nghị luận trung đại thử nghiệm s phạm I Các Giải pháp dạy học tác phẩm nghị luận trung đại Xác định tiêu chí phân loại tác phẩm nghị luận trung đại SGK Ngữ văn THPT ... nghị nghị luận trung đại nhà trờng Trung học phổ thông I Khảo sát việc dạy học tác phẩm nghị luận trung đại nhà trờng Trung học phổ thông Nhà trờng THPT sử dụng hai hệ thống chơng trình (CT) sách ... thức Trong dạy học văn, cách thức tiếp nhận giải mã văn theo thể loại Học tác phẩm cụ thể để tự tiếp nhận tác phẩm khác thể loại với văn học Không ý dạy học theo thể loại mà dạy học Ngữ văn theo...
 • 27
 • 645
 • 0

Văn học trung đại Việt Nam trong sách ngữ văn trung học phổ thông mới - một số đánh giá và kiến nghị

Văn học trung đại Việt Nam trong sách ngữ văn trung học phổ thông mới - một số đánh giá và kiến nghị
... thức 11 văn - Học thức văn - Học thức 10 văn văn học; hai văn bản văn học; Cú na văn học; hai học tác giả văn học tit hc v tỏc gia riêng tác giả văn học - Đọc thêm văn văn hc tác giả văn học - Đọc ... cộng: - Học thức 14 văn - Hc chớnh thc 14 - Học thức 18 văn văn học; hai văn bn hc, tit v tỏc văn học; hai bi v tỏc tác giả văn học gi hc gia, - Đọc thêm 14 văn văn học - Đọc thêm văn văn - Đọc ... Đọc thêm văn văn học học BNG SO SNH NI DUNG PHN VN HC TRUNG I VIT NAM TRONG SCH GIO KHOA VN HC 11 (CHNG TRèNH C) V TRONG SCH GIO KHOA NG VN 11 (CHNG TRèNH MI) SGKvăn học 11(sỏch SGK Ngữ văn 11...
 • 110
 • 627
 • 1

Ẩn dụ tu từ trong thơ Tố Hữu

Ẩn dụ tu từ trong thơ Tố Hữu
... ẩn dụ 1.2 Các kiểu ẩn dụ 1.3 Đặc điểm ẩn dụ tu từ 17 1.4 Một số nét khái quát nhà thơ Tố Hữu 23 Chương 2: ĐẶC ĐIỂM ẨN DỤ TU TỪ TRONG THƠ TỐ HỮU 29 2.1 Thống kê, phân loại ẩn dụ tu từ thơ Tố Hữu ... ĐIỂM CỦA ẨN DỤ TU TỪ 1.3.1 Phân biệt ẩn dụ tu từ với ẩn dụ từ vựng Ẩn dụ từ vựng ẩn dụ nghĩa chuyển cố định hóa hệ thống ngôn ngữ, đưa vào từ điển toàn dân sử dụng Trong đó, ẩn dụ tu từ mang tính ... Luận văn so sánh cách sử dụng ẩn dụ tu từ qua tập thơ Tố Hữu để làm bật nét ẩn dụ tu từ trình sáng tác Tố Hữu Đóng góp luận văn 5.1 Về lý luận: Nghiên cứu ẩn dụ tu từ thơ Tố Hữu góp phần làm sáng...
 • 123
 • 1,778
 • 9

Khóa luận tốt nghiệp văn học: Sự thể hiện của ẩn dụ tu từ trong thơ Xuân Quỳnh

Khóa luận tốt nghiệp văn học: Sự thể hiện của ẩn dụ tu từ trong thơ Xuân Quỳnh
... vào từ loại chức ẩn dụ, tác giả chia ẩn dụ làm ba loại: Ẩn dụ định danh, ẩn dụ nhận thức, ẩn dụ hình tượng Trong ba loại ẩn dụ này, ẩn dụ nhận thức ẩn dụ định danh thuộc ẩn dụ từ vựng, hiệu tu từ ... Bảng thống kê ẩn dụ tu từ thơ Xuân Quỳnh 27 2.1.3.2 Nhận xét 29 Giá trị ẩn dụ tu từ thơ Xuân Quỳnh 30 2.1 Ẩn dụ tu từ biểu thị cho phong cách thơ Xuân Quỳnh ... thơ Xuân Quỳnh khóa luận tìm hiểu về: Sự thể ẩn dụ tu từ thơ nhà thơ Xuân Quỳnh Chúng thiết nghĩ, việc nghiên cứu giá trị nghệ thuật phương tiện biện pháp tu từ nói chung giá trị ẩn dụ tu...
 • 56
 • 533
 • 2

ẩn dụ tri nhận trong thơ nguyễn duy

ẩn dụ tri nhận trong thơ nguyễn duy
... luận ẩn dụ tri nhận chế nhận biết ẩn dụ tri nhận; 3.1.2 Tiến hành khảo sát ẩn dụ thơ Nguyễn Duy dƣới góc độ ngôn ngữ học tri nhận, cụ thể kiểu loại ẩn dụ cấu trúc chủ yếu, đồng thời qua chế ẩn dụ ... sống Ẩn dụ tri nhận thơ Nguyễn Duy vấn đề mẻ khó Ở chƣơng này, tìm hiểu ẩn dụ cấu trúc thơ Nguyễn Duy 2.3.2 Ẩn dụ cấu trúc thơ Nguyễn Duy 2.3.2.1 Bảng thống kê chung Theo kết khảo sát, thơ Nguyễn ... “Khảo luận ẩn dụ tri nhận (NXB Lao động – Xã hội, 2009).Tác giả bàn đời ẩn dụ, chất ẩn dụ phân lọai kiểu loại ẩn dụ tri nhận (gồm: ẩn dụ cấu trúc, ẩn dụ thể, ẩn dụ định hƣớng ẩn dụ kênh liên lạc)...
 • 136
 • 1,055
 • 6

Ẩn dụ tri nhận trong thơ Nông Quốc Chấn

Ẩn dụ tri nhận trong thơ Nông Quốc Chấn
... phần cung cấp thêm kiến thức ẩn dụ tri nhận chế nhận biết ẩn dụ tri nhận 3.1.2 Bằng việc nghiên cứu ẩn dụ tri nhận thơ Nơng Quốc Chấn, qua chế ẩn dụ tri nhận sử dụng thơ, hi vọng làm sáng tỏ nghệ ... mẻ ẩn dụ tri nhận, tình u sâu sắc với thơ Nơng Quốc Chấn, chúng tơi định chọn Ẩn dụ tri nhận thơ Nơng Quốc Chấn làm đề tài nghiên cứu luận văn Nghiên cứu đề tài ẩn dụ tri nhận thơ Nơng Quốc Chấn ... tài Ẩn dụ ẩn dụ tri nhận - khái niệm phân loại 1.1 Về khái niệm chất ẩn dụ 1.2 Khái qt ẩn dụ tri nhận 1.2.1 Các quan điểm tiền tri nhận ẩn dụ 1.2.2 Ngơn ngữ học tri nhận 1.2.3 Khái niệm ẩn dụ tri...
 • 110
 • 377
 • 6

luận văn: ẩn dụ tri nhận trong thơ xuân diệu

luận văn: ẩn dụ tri nhận trong thơ xuân diệu
... Khảo sát ẩn dụ tri nhận Trong sách này, tác giả trình bày cặn kẽ đời ẩn dụ, chất ẩn dụ phân loại kiểu loại ẩn dụ tri nhận, gồm loại: ẩn dụ cấu trúc, ẩn dụ thể, ẩn dụ định hƣớng ẩn dụ kênh liên ... Chƣơng 2: Ẩn dụ cấu trúc thơ Xuân Diệu Chƣơng 3: Ẩn dụ thể thơ Xuân Diệu 10 CHƢƠNG : MẤY VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ẨN DỤ VÀ ẨN DỤ TRI NHẬN 1.1 Khái niệm ẩn dụ Ngôn ngữ học truyền thống coi ẩn dụ vấn ... ẩn dụ tri nhận thơ Xuân Diệu Tuy nhiên, trình khảo sát, thấy, thơ Xuân Diệu sử dụng chủ yếu hai loại ẩn dụ: ẩn dụ cấu trúc ẩn dụ thể Vì luận văn trình bày cụ thể kết nghiên cứu hai loại ẩn dụ Mục...
 • 120
 • 1,478
 • 11

ẨN DỤ TU TỪ TRONG THƠ TỐ HỮU

ẨN DỤ TU TỪ TRONG THƠ TỐ HỮU
... KÊ ẨN DỤ TRONG CÁC TẬP THƠ Ẩn dụ hình tượng Tên tập thơ Ẩn dụ hình thức Ẩn dụ tính chất, đặc điểm Ẩn dụ cách thức Ẩn dụ bổ sung Ẩn dụ tượng trưng 116 Biến thể ẩn dụ Nhân hóa Vật hóa Tổng Từ 39 ... hoạt nhiều loại ẩn dụ tu từ: ẩn dụ hình tượng, ẩn dụ tượng trưng, ẩn dụ bổ sung biến thể ẩn dụ nhân hóa vật hóa Các loại ẩn dụ Tố Hữu sử dụng mức độ khác nhau: ẩn dụ hình tượng sử dụng nhiều với ... huyết Những tính chất Ẩn dụ tu từ thơ Tố Hữu xuất với nhiều kiểu loại đa dạng nét sáng tạo riêng ẩn dụ tu từ thơ Tố Hữu từ cho Nổi bật phải kể đến ẩn dụ hình tượng, ẩn dụ đặc điểm, tính thấy...
 • 31
 • 299
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ẩn dụ tu từ trong thơ xuân diệuẩn dụ tri nhận trong thơ xuân diệuẩn dụ tri nhận trong thơ nguyễn duyan du ntri nhan trong tho nong quoc chantìm hiểu phương pháp soạn một giáo án dạy phần đọchiểu văn bản trong chương trình ngữ văn trung học cơ sở theo tinh thần đổi mớibài học truyện an dương vương và mị châu trọng thủy trong chương trình ngữ văn trung học phổ thôngsach giai ngu van trung hoc co soviệt dạy học các tác phẩm văn học việt nam sau 1975 theo chương trình và sách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thôngsách giáo khoa ngữ văn trung học phổ thôngmục máy móc thiết bị bổ sung trong dự ánkinh doanh dịch vụ bổ sung trong du lịchẩn dụ tu từ trong ca dao nam bộbổ sung sửa đổi chính sách tín dụng trong từng thời kỳnghiên cứu bổ sung cơ chế chính sách nâng cao trách nhiệm các nghành các cấp trong quản lý đầu tư từ nguồn vốn nsnndoi bo sung hoan thien chinh sach va phap luat thuong mai cua vn trong qua trinh ky ket tham gia va thuc hien cac dieu uoc quoc te ve thuong maiBài 20. Họ nội, họ ngoạiTăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng.tiểu thủ công nghiệp ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà NẵngVận dụng kế toán quản trị trong kiểm soát chất lượng toàn diện tại công ty dược - trang thiết bị y tế Bình Định.Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động tại công ty cổ phần Phước Kỳ Nam .Chương I. §7. Tỉ lệ thứcBảng chia 4Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânBài 7. Ăn, uống đầy đủBài 6. Tiêu hoá thức ănXây dựng mô hình tích hợp ABC và EVA trong việc đánh giá thành quả hoạt động tại công ty cổ phần cao su đà nẵngPhân tích hàm lượng chất không tan trong bột giặtChương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?Bài 19. Đường giao thôngTuần 13. Bông hoa Niềm VuiTuần 8. Bàn tay dịu dàngTuần 7. Người thầy cũTuần 7. Người thầy cũBài 25. Một số loài cây sống trên cạn