BUỔI 1 ôn tập HHKG KHỐI đa DIỆN và THỂ TÍCH KHỐI đa DIỆN 50 câu trắc nghiệm

ÔN TẬP VẬT LÝ_ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU_ Trắc nghiệm pdf

ÔN TẬP VẬT LÝ_ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU_ Trắc nghiệm pdf
... Tụ điện không cho dòng điện chiều qua, cho dòng điện xoay chiều “đi qua” B Hiệu điện hai đầu tụ điện luôn chậm pha dòng điện qua tụ điện góc π/2 C Dòng điện qua tụ điện luôn sớm pha hiệu điện ... CHUYÊN ĐỀ 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Đối với dòng điện xoay chiều, ta áp dụng tất công thức dòng điện không đổi cho giá trò A Hiệu dụng ... thay đổi hiệu điện dòng điện xoay chiều C Máy biến thiết bò thay đổi hiệu điện dòng điện không làm thay đổi tần số D Máy biến thiết bò thay đổi hiệu điện dòng điện xoay chiều không làm thay đổi...
 • 42
 • 144
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử – câu hỏi matching

Câu hỏi ôn tập môn thương mại điện tử – câu hỏi matching
... hợp www.fita.org Cổng thông tin TMĐT B2B www.verisign.com Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử www.schwab.com Dịch vụ tài điện tử www.artexport.com.vn Catalogue điện tử www.dell.com Nhận xử ... nhật tin vào Category tạo Sắp xếp theo thứ tự trình phát triển hoạt động thương mại điện tử sau Sử dụng Email máy tính công việc kinh doanh Quảng bá diện web Ứng dụng phần mềm chuyên dụng intranet ... động kinh doanh Ứng dụng mạng extranet hoạt động kinh doanh Liên kết, chia xẻ thông tin hợp tác với bên liên quan thông qua : ERP, SCM, CRM ...
 • 2
 • 501
 • 1

Bài tập HHKG -đề thi ĐH về thể tích

Bài tập HHKG -đề thi ĐH về thể tích
... NGUYỄN VĂN TUÂN 2) (ĐHK-B-09) 3) (ĐHK-D-09) 4) (TNPBL2-08) 5) (TNPBL1-08) 6) (TNPBL2-07) 7) (TNPBL1-07) 8) (TNPB06) 9)(TNPB09) 10) (ĐHKA-06) 11) (ĐHKB-06) GV NGUYỄN VĂN TUÂN 12) (ĐHKD-06) 13) (A-07)...
 • 4
 • 215
 • 2

ôn tập chương 5 đại số giải tích 11

ôn tập chương 5 đại số và giải tích 11
... Đại Số & Giải Tích 11 HĐGV a/ Của hypebol y = A(2;3) HĐHS x +1 -Lên bảng trình bày lời giải điểm -HS lại trả lời vào x −1 nháp -Nhận xét -Chỉnh sửa hoàn ... cơng thức tính tổng n số hạng cấp số cộng 4/ Trình bày định nghĩa cấp số nhân cơng thức tính tổng n số hạng cấp số nhân 5/ Trình bày cơng thức tính tổng cấp số nhân lùi vơ hạn 6/ Trình bày cách ... độ y0 = -Lên bảng trình bày lời giải -HS lại trả lời vào nháp -Nhận xét -Chỉnh sửa hoàn thiện -Ghi nhận kiến thức -Lên bảng trình bày lời giải -HS lại trả lời vào nháp -Nhận xét -Chỉnh sửa hoàn...
 • 2
 • 6,192
 • 26

Giáo án thể dục lớp 3 - Bài :34 ÔN TẬP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ THỂ DỤC RLTTCB ppsx

Giáo án thể dục lớp 3 - Bài :34 ÔN TẬP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ VÀ THỂ DỤC RLTTCB ppsx
... Có thể cho 2 -3 đội chạy lúc 7’ vòng tròn PHẦN KẾT THÚC 1.Hồi tĩnh : Đứng chỗ 1’ hàng ngang vỗ tay , hát GV HS hệ thống học nhận xét học 1’ 2.Nhận x - Dăn dò: Về nhà ôn nội dung đội hình đội ngũ ... *Trò chơi :”Kéo cưa lừa xẻ “ Ôn thể dục phát triển chung PHẦN CƠ BẢN Kiểm tra cũ : Ôn tập hàng ngang dóng hàng , theo 1-4 hàng dọc 8’ hàng ngang 2 .Bài :Các tổ luyện tập theo khu vực quy định / ... ĐẦU Nhận lớp :GV nhận lớp , 2’ Tập trung đội phổ biến nội dung , yêu cầu học lớp 2.Khởi động : Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập hình hàng dọc 1’ Vòng tròn 1’ Từng cặp đôi 3x nhịp *Trò...
 • 5
 • 587
 • 0

Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN TẬP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ THỂ DỤC RLTTCB pptx

Giáo án môn thể dục lớp 3:Tên bài dạy : ÔN TẬP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ VÀ THỂ DỤC RLTTCB pptx
... Nhận lớp :GV nhận lớp , phổ biến 2’ nội dung , yêu cầu học lớp 2.Khởi động : Chạy chậm theo hàng dọc 1’ hàng dọc xung quanh sân tập *Trò chơi : Kéo cưa lừa xẻ “ Tập trung đội hình Vòng tròn 1’ Ôn ... thể dục phát triển chung Từng cặp đôi 3x nhịp PHẦN CƠ BẢN Kiểm tra cũ : Ôn tập hàng 8’ hàng ngang ngang dóng hàng , theo 1-4 hàng dọc Ôn tập hợp hàng ngang , dóng hàng , theo 1-4 hàng dọc -Ôn ... 1-4 hàng dọc -Ôn tập vượt chướng ngại vật thấp , chuyển hướng phải trái Chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột “ 2 .Bài :Các tổ luyện tập theo khu vực quy định / GV HS thay lăm huy lần -Ôn vượt chướng...
 • 4
 • 202
 • 0

Ôn tập chương III (Đại số giải tích 11 nâng cao) pptx

Ôn tập chương III (Đại số và giải tích 11 nâng cao) pptx
... THPT NguyÔn §×nh ChiÓu B CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - GV: Bài tập câu hỏi trắc nghiệm, slide, computer projecter - HS: Ôn tập làm tập trước nhà (ôn tập lại kiến thức chương làm tập phần ôn tập chương) ... tổng n Bảng 4: ÔN TẬP VỀ CSC, CSN số hạng -Từng nhóm CẤP SỐ CỘNG CẤP SỐ NHÂN ĐN: Dãy số (un) ĐN: Dãy số (un) là CSC nếu: CSN nếu: un+1=un+d; n  un+1=un.q; n  d: Công sai q: Công bội trao đổi ... THPT NguyÔn §×nh ChiÓu HĐ2: ÔN Thật vậy: Từ giả thiết ta có TẬP VỀ DS -Các k 1  1 uk  2k  k 1 uk+1= = = k (đpcm) 2 nhóm trao đổi -Nói rõ để đưa vấn đề cần Bảng 3: ÔN TẬP VỀ DÃY SỐ làm phương...
 • 11
 • 2,142
 • 16

50 câu trắc nghiệm ôn tập chứng chỉ B Tin Học

50 câu trắc nghiệm ôn tập chứng chỉ B Tin Học
... D B t buộc phải viết thường Câu < /b> 16: Một Table Access xuất dạng: A Một tập < /b> tin Excel B Một tập < /b> tin Word C Một tập < /b> tin Word hay tập < /b> tin Excel D B t kỳ loại tập < /b> tin Câu < /b> 17: Để tạo liên kết ngoại ... Fields D Cả A, B C sai Câu < /b> 40: Giả sử ta có hai b ng A B có quan hệ 1-1 với nhau, ta xây dựng biểu mẫu FormA FormB dựa b ng A B Khi ta liên kết biểu mẫu FormA FormB ta được: A B C D Tạo biểu mẫu phụ ... dạng: A B C D Form dạng danh sách Form dạng biểu đồ Form trắng ta tự thiết kế Form tạo hướng dẫn Access Câu < /b> 38: Các điều khiển Form bao gồm: A B C D Text Box, Label, Button List Box, Combo Box,...
 • 9
 • 41
 • 0

50 Câu Trắc Nghiệm 12 Cơ Bản (Đã soạn kỹ)

50 Câu Trắc Nghiệm 12 Cơ Bản (Đã soạn kỹ)
... D 43,2g Câu 33: Cho hợp chất hữu cơ: Glucozơ, Saccarozơ, Fructozơ, Tinh bột, Glyxerol etanol Có chất KHÔNG tham gia phản ứng với Cu(OH)2? A chất B chất C chất D chất Câu 34: Chọn câu câu sau: ... andehit hai chức D ancol xeton no Câu 49: Số chất đồng phân có nhân thơm có CTPT C 8H8O2 tác dụng dung dịch NaOH tạo muối nước là: Câu I .12 trang 44 A B C D.5 Câu 50: Hỗn hợp (X) gồm hai este đồng ... CH3COOH C C2H3COOH D C2H5COOH Câu 47: Số đồng phân este có chứa nhân thơm có CTPT C8H8O2 là: Câu I.5 A B C D Câu 48: Hợp chất hữu chứa loại nhóm chức có CTPT C3H6O2 là: Câu I.6 A axit este B ancol...
 • 4
 • 882
 • 25

50 câu trắc nghiệm ôn thi 12

50 câu trắc nghiệm ôn thi 12
... …………………… in this area A don’t smoke B not smoking C to not smoke D not to smoke 48 He thought much of his childhood …………… he lived with his family A that B where C when D which 49 I think he ………… ... C fit D mild D brought D foot D hook D wear D fish 43 Television ………… very popular since the 1950s A is B was C has been D had been 44 Who sings best in your school? Minh ………… A sings B is C ... faster 22 Jane ………………… to me twice a month A was writing B writes C was written D are writing 23 This student is not good …………… physics A to B in C at D with 24 She will help you ………… she has some...
 • 3
 • 261
 • 2

Tiếng anh 9 - 50 câu trắc nghiệm (1)

Tiếng anh 9 - 50 câu trắc nghiệm (1)
... 28.Peter’s school is in the city center It - far from here A isn’t B wasn’t C weren’t D aren’t 29. Mr Kelly can’t use his computer today It - A was repaired B repair C is being repai D ... very popular TV program It -by millions of people every week A watches B is watching C watched D is watched 31.My neighbors moved to the south last month I - them since then A didn’t see ... D which 39 Millions of tons of garbage …….….into the oceans since the 20th century A are thrown B were thrown C have thrown D have been thrown 40 If they replace these bulbs by energy-saving bulbs,they…a...
 • 3
 • 1,200
 • 40

Bài giảng 50 Câu trắc nghiệm vật lý phần dòng điện trong các môi trường

Bài giảng 50 Câu trắc nghiệm vật lý phần dòng điện trong các môi trường
... có dòng điện kim loại phải có tác nhân ion hoá phải có điện trường c) Dòng điện chân không khg tuân theo định luật Ôm d) Dòng điện chất điện phân tuân theo định luật Ôm Câu 47 Chọn câu a) Trong ... catốt bị nung nóng Câu 39 Câu không ? a) Trong vùng điện trường từ trường, tia catốt truyền thẳng b) Điện trường làm lệch tia catốt theo hướng ngược với điện trường c) Tia catốt dòng electrôn bay ... chảy vật liệu quan trọng sử dụng để hàn điện Câu 31 Câu không nói phụ thuộc cường độ dòng điện I vào hiệu điện U trình dẫn điện chất khí? a) Với U nhỏ, dòng điện I tăng theo U b) Với U đủ lớn, dòng...
 • 4
 • 570
 • 27

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÝ LỚP 12A4 - 50 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN VẬT LÝ LỚP 12A4 - 50 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU
... Trường THPT Yên Thành ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12A4( 0 7-0 8) Môn: Vật Thời gian: 90phút (không kể thời gian giao đề) đề 453 Bài 1.Chọn câu trả lời sai:Ý nghĩa hệ số công suất ... cực đại 200(V) Tìm R? A .50 Ω; B.100 Ω: C. 150 Ω; D.200Ω L V V Hết - Trường THPT Yên Thành ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LỚP 12A4( 0 7-0 8) Môn: Vật Thời gian: 90phút (không ... A Biến đổi hiệu điện dòng điện xoay chiều B Biến đổi hiệu điện dòng điện không đổi C Biến đổi hiệu điện dòng điện xoay chiều hay dòng điện không đổi D Biến đổi công suất dòng điện không đổi Bài...
 • 13
 • 161
 • 0

BÀI KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 12 - 50 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU

BÀI KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 12 - 50 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU
... m¹ch lµ: B Z = 275Ω; P = 120 W Z = 250 ; P = 128 W D Z = 275Ω; P = 128 W Z = 235Ω; P = 128 W F điện áp xoay chiều u = 120 cos100πt(V) Cường độ dòng điện Đặt vào tụ điện C = 500 0π tức thời mạch có dạng ... dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng không dùng giá trò hiệu dụng ? B Hiệu điện Công suất D Suất điện động Cường độ dòng điện Cho mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện điện ... : Khi truyền tải điện dòng điện xoay chiều ba pha xa ta phải dùng dây dẫn ? A C B D C©u 20 : F điện áp xoay chiều u = 120 cos100πt(V) Cường độ dòng điện Đặt vào tụ điện C = 500 0π tức thời mạch...
 • 11
 • 255
 • 0

Ôn thi Đại học môn tiếng Anh: Đề kiểm tra tiếng anh 45 câu trắc nghiệm (có đáp án)

Ôn thi Đại học môn tiếng Anh: Đề kiểm tra tiếng anh 45 câu trắc nghiệm (có đáp án)
... three parts 44 Rae Armantrout's colleagues think that she A should write more B has a sweet voice C deserves the prize D is a strange professor 45 What can we learn from the text? A "Versed" ... child would come over and pull on her hair she never barked or tried to get away Funny thing is she would smile This frightened people because they thought she was showing her teeth Far from the ... language is used and raises questions to make the reader think In March, she won the National Book Critics Circle Award for "Versed." "This book has gotten more attention," Armantrout said, "but...
 • 6
 • 235
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập chương ii đại số và giải tích 11ôn tập chương 4 đại số và giải tích 11 trang 142ôn tập chương iii đại số và giải tích 11 nâng cao pptx50 câu trac nghiem cuoi hoc ki 1 mon tieng anh 11diện các câu trắc nghiệm kiến thứcđề cương ôn tập toán khối 8 học kỳ 1 và một số đề tham khảoôn tập về dao động điện từôn tập kỹ thuật mạch điện tửôn tập kiến thức cũ điện tửôn thi toán 2 kỳ 1 ôn tập toán 2đề ôn tập toán khối dđề cương ôn tập môn cung cấp điệncâu hỏi ôn tập môn thương mại điện tửđề cương ôn tập môn khí cụ điệncâu hỏi ôn tập môn vật liệu điệnĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh