ĐỌC KHÍ máu ĐỘNG MẠCH

Bài Giảng Đọc Khí Máu Động Mạch

Bài Giảng Đọc Khí Máu Động Mạch
... - Lâm sàng - Kiểm tra KMĐM có phù hợp: - Kiểm tra mẩu máu ĐM hay TM Bước 2:Xác định kềm toan 1- pH < 7,37 : toan máu 2- pH > 7,43 : kềm máu 2-pH = 7,4 +/- 0,03 + bình thường + Kềm toan bù hoàn ... CÂU 4: CÁC BƯỚC ĐỌC KMĐM - Bước 1: Kiểm tra :lâm sàng KMĐM có phù hợp - Bước 2:Xác định kềm toan - Bước : xác định ... đơn KL: toan chuyển hoá đơn Case 3: - Bước 1:kiểm tra -Bước 2: xác định kềm toan pH = 7,44 : kềm máu -Bước : xác định kềm toan nguyên phát pH tăng,PaCO2 = 12< 35 : kềm hô hấp - Bước 4: Bù trừ,...
 • 19
 • 251
 • 1

Bài giảng hướng dẫn đọc khí máu động mạch ths BS bùi nghĩa thịnh

Bài giảng hướng dẫn đọc khí máu động mạch  ths BS bùi nghĩa thịnh
... HCO3- -  10 mmHg PaCO2 PHÂN TÍCH KHÍ MÁU (Tình trạng Toan - Kiềm) Xác định mức độ bù trừ (rule of thumb)  Chuyển hóa: 7,XX (pCO2 = XX) PHÂN TÍCH KHÍ MÁU (Tình trạng Toan - Kiềm) Xác định ... chuyển hoá  PaCO2 > 45 toan hô hấp  PaCO2 < 35 kiềm hô hấp  Ghép với pH máu, trùng rối loạn tiên phát PHÂN TÍCH KHÍ MÁU (Tình trạng Toan - Kiềm) Xác định mức độ bù trừ Rối loạn Thay đổi ... Cơ chế giữ thăng pH  Hệ đệm (hệ đệm bicarbonate)  Loại bỏ ion H+ (phổi, thận) PHÂN TÍCH KHÍ MÁU (Tình trạng Toan - Kiềm) Xác định tình trạng toan hay kiềm (pH)  pH > 7,4 kiềm  pH < 7,4...
 • 12
 • 247
 • 0

Đọc Kết Quả Khí Máu đông mạch

Đọc Kết Quả Khí Máu đông mạch
... thường 9 áp dụng qui luật đọc KMĐM 10 10 pH thay đổi pH < 7.36 nhiễm toan: PaCO2 giảm or BT toan CH nguyên phát (QL1) Sự chênh lệch PaCO2 dự đoán đo cho biết toan kiềm HH kết hợp (QL 2) PaCO2 ... có RL toan kiềm CH kết hợp hay không (QL 4) 11 11 pH thay đổi pH > 7.44 nhiễm kiềm PaCO2 BT or cao kiềm CH nguyên phát So sánh chênh lệch PaCO2 cho biết RL toan kiềm HH kết hợp (QL 2) PaCO2 ... nguyên phát (QL1) Sự chênh lệch pH đo pH chuẩn (7.4) cho biết RL cấp or mãn có RL toan kiềm CH kết hợp hay không (QL 4) 12 12 pH bình thường PaCO2 cao toan HH kiềm CH hỗn hợp (QL5) PaCO2 thấp...
 • 14
 • 1,504
 • 10

Tài liệu Giáo trình Theo dõi khí máu động mạch trong thở máy doc

Tài liệu Giáo trình Theo dõi khí máu động mạch trong thở máy doc
... hết khí Máu khó đẩy pit tơng khó phân biệt máu ĐM TM Dùng lực hút máu hút khí vào đuổi khí làm O2 CO2 máu động mạch Nhiều heparin q: Khí heparin (PO2 = 150, PCO2 = 0.3 mmHg) trộn với khí mẫu máu ... thường thở máy, lâm sàng, XN 2.3 Ảnh hưởng thở máy với thơng khí phế nang: - PaCO2 phản ánh xác thơng khí phút (VE) - VE giảm PaCO2 tăng giảm thơng khí - VE tăng PaCO2 giảm tăng thơng khí VE ... HH ↓: bệnh nhược cơ, hội chứng Guillan – Baré II Theo dõi KMĐM q trình thở máy: 2.1 Mục đích: - Biết tình trạng thơng khí, tình trạng oxy hóa máu chế SHH - Biết tình trạng toan – kiềm - Điều...
 • 6
 • 351
 • 6

PHÂN TÍCH KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH doc

PHÂN TÍCH KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH doc
... mô Hb  Tính toán SaO2  Tính toán CaO2 FiO2  Tính toán PaO2  Dự đoán shunt  Thông số khí máu động mạch Bình thường Ý nghĩa pH 7,35-7,45 PaCO2 35-45 mmHg Áp suất riêng phần CO2 PaO2 80-100 mmHg ... lượng O2 máu chuyên chở BE -2 → +2 mEq/L Kiềm dư BEecf -5 → +5 mEq/L Kiềm dư dịch ngoại bào aADO2 < 10-60 mmHg Chênh áp O2 phế nang-mao mạch LÀM GÌ KHI CÓ KẾT QUẢ ? Kiểm tra độ tin cậy mẫu máu?  ... MỤC TIÊU BÀI HỌC Biết định làm KMĐM Phân tích KMĐM Biện luận KMĐM TẠI SAO PHẢI LÀM KMĐM ? Cần biết thông tin  Trao đổi oxy phổi  Thông...
 • 92
 • 7,590
 • 33

Phân Tích Khí Máu Động Mạch

Phân Tích Khí Máu Động Mạch
... MỤC ĐÍCH  Phân tích khí máu pH, Oxy máu ( Hemoximetry)  Cung cấp thông tin liên quan đến tình trạng thông khí, acid- base, oxy hóa máu  Mẫu: Động mạch hay tónh mạch trộn Thông số ... đường máu Điều trò bệnh nhân sai lầm dựa kết phân tích mẫu máu không thích hợp GIỚI HẠN VÀ GIÁ TRỊ Máu đông chống đông không cách Mẫu máu nhiễm bẩn Khí Thuốc chống đông không Hòa loãng Máu ... Đánh giá đáp ứng điều trò (thở oxy, thông khí học) Theo dõi mức độ tiến triển bệnh lý biết chống đònh Máy phân tích khí máu hoạt động không Mẫu máu không chống đông cách, có bọt, đựng syringe...
 • 19
 • 1,553
 • 12

Theo dõi khí máu động mạch trong thở máy 1

Theo dõi khí máu động mạch trong thở máy 1
... Đại cương:  Khí Khí máu ĐM với tình trạng toan kiềm máu ĐM với tình trạng suy HH TD KMĐM thở máy:  Mục đích u cầu  Ảnh hưởng thở máy với thơng khí  Ảnh hưởng thở máy oxy hóa máu  Cài đặt ... lực hệ thống HH ↓: nhược cơ, Guillan – Bare Theo dõi khí máu động mạch tiến hành thở máy Mục đích  Biết tình trạng thơng khí, tình trạng oxy hóa máu  biết tình trạng SHH, chế SHH  Biết tình ... (Tobin, 19 90) Kết KMĐM sai lệch do:  Dùng bơm tiêm nhựa:  PaO2 thấp thực tế: PO2 > 221mmHg  lọt khí  Khó  Máu  đuổi hết khí khó đẩy pit tơng  khó phân biệt máu ĐM TM Dùng lực hút máu  hút khí...
 • 45
 • 814
 • 29

Theo dõi khí máu động mạch trong thở máy 2

Theo dõi khí máu động mạch trong thở máy 2
... chỉnh máy thở Điều chỉnh máy thở theo KMĐM  Đối với PaCO2 theo cơng thức sau:  VE × PaCO2 = VE' × PaCO2'  VT × f × PaCO2 = VT' × f' × PaCO2' (nên tăng VT trước)  Đối với PaO2:  PaO2 / FiO2 = ... tiêm nhựa:  PaO2 thấp thực tế: PO2 > 22 1mmHg  lọt khí  Khó  Máu  đuổi hết khí khó đẩy pit tơng  khó phân biệt máu ĐM TM Dùng lực hút máu  hút khí vào  lúc đuổi khí làm O2 CO2 máu Kết KMĐM ... số GTBT (PB 760 mmHg) Thơng khí PaCO2 35 - 45 mmHg 32 - 42 mmHg Oxy hóa máu PaO2 80 - 100 mmHg 60 - 80 mmHg pH 7.35 - 7.45 7. 32 - 7. 42 HCO3- 22 - 26 mEq/L BE -2 +2 mEq/L Acid-Base GTBT (PB 630...
 • 45
 • 671
 • 10

Theo dõi khí máu động mạch trong thở máy

Theo dõi khí máu động mạch trong thở máy
...  Máu khó đẩy pit tơng  khó phân biệt máu ĐM TM Dùng lực hút máu hút khí vào đuổi khí làm O2 CO2 máu động mạch Nhiều heparin q:  Khí heparin (PO2 = 150, PCO2 = 0.3 mmHg) trộn với khí mẫu máu ... Hypercapnia + Mode thở hỗ trợ ta điều chỉnh VT - Thở máy làm tăng VD  VA giảm 2.4 Ảnh hưởng thở máy oxy hóa máu: - Áp lực đường thở trung bình: cao với dạng sóng giảm dần - I/E: thơng khí I/E đảo ngược ... thường thở máy, lâm sàng, XN 2.3 Ảnh hưởng thở máy với thơng khí phế nang: - PaCO2 phản ánh xác thơng khí phút (VE) - VE giảm  PaCO2 tăng  giảm thơng khí - VE tăng  PaCO2 giảm  tăng thơng khí...
 • 6
 • 805
 • 18

Tài liệu Theo dõi khí máu động mạch trong thở máy (Ths Bs Vũ Đình Thắng) pptx

Tài liệu Theo dõi khí máu động mạch trong thở máy (Ths Bs Vũ Đình Thắng) pptx
... cương: Khí máu ĐM với tình trạng toan kiềm Khí máu ĐM với tình trạng suy HH TD KMĐM thở máy: Mục đích u cầu Ảnh hưởng thở máy với thơng khí Ảnh hưởng thở máy oxy hóa máu Cài đặt bước đầu theo KMĐM ... Cơ lực hệ thống HH ↓: nhược cơ, Guillan – Bare Theo dõi khí máu động mạch tiến hành thở máy Mục đích Biết tình trạng thơng khí, tình trạng oxy hóa máu biết tình trạng SHH, chế SHH Biết tình trạng ... > 221mmHg lọt khí Khó đuổi hết khí Máu khó đẩy pit tơng Dùng lực hút máu khó phân biệt máu ĐM TM hút khí vào lúc đuổi khí làm O2 CO2 máu ĐM Kết KMĐM sai lệch do: Nhiều heparin q: Khí heparin (PO2=150,...
 • 45
 • 342
 • 3

Tài liệu Giáo trình Phân tích khí máu động mạch docx

Tài liệu Giáo trình Phân tích khí máu động mạch docx
... MỤC ĐÍCH ☯ Phân tích khí máu pH, Oxy máu ( Hemoximetry) ☯ Cung cấp thông tin liên quan đến tình trạng thông khí, acid- base, oxy hóa máu ☯ Mẫu: Động mạch hay tónh mạch trộn ☯Thông số ... mạch động mạch hóa phản ánh tình trạng acid-base không phản ánh xác tình trạng oxy hóa máu bệnh nhân ☯ Errors quy trình điều chỉnh nhiệt độ kết phân tích ☯Kết phân tích có giá trò nếu: Quá trình ... đường máu ☯Điều trò bệnh nhân sai lầm dựa kết phân tích mẫu máu không thích hợp GIỚI HẠN VÀ GIÁ TRỊ Máu đông chống đông không cách ☯Mẫu máu nhiễm bẩn Khí Thuốc chống đông không Hòa loãng Máu...
 • 18
 • 838
 • 7

hướng dẫn phân tích khí máu động mạch

hướng dẫn phân tích khí máu động mạch
... pháp Chọc động mạch Copyright â1998 BMJ Publishing Group Ltd Lấy qua catheter động mạch phương pháp Lấy mẫu mao mạch Tai biến Co thắt động mạch Tắc mạch huyết khối tắc mạch khí Phản ... chọc, NK huyết Máu tụ nơi chọc ĐM (người già) Chảy máu Tổn thương mạch máu Tắc động mạch Phản xạ phó giao cảm Đau, tổn thương thần kinh ngoại vi sai lầm lấy mẫu xn Khí lẫn mẫu máu Anh hưởng chuyển ... ĐM sau nơi có shunt giải phẫu (BN TNT chu kì) vị trí lấy mẫu Động mạch quay Động mạch cánh tay Động mạch đùi Động mạch quay Ưu điểm Nông nhất, dễ sờ dễ cố định Có tuần hoàn bàng hệ qua ĐM trụ...
 • 141
 • 843
 • 3

Điều trị nội khoa - THỦ THUẬT CHỌC ĐỘNG MẠCH LẤY MÁU PHÂN TÍCH KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH ppsx

Điều trị nội khoa - THỦ THUẬT CHỌC ĐỘNG MẠCH LẤY MÁU PHÂN TÍCH KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH ppsx
... III-THỦ THUẬT LẤY MÁU ĐỘNG MẠCH QUAY: 1-Về nguyên tắc, mẫu máu động mạch giống tất đông mạch Do lấy máu động mạch Tuy vậy, lâm sàng, động mạch thường dùng để lấy máu xét nghiệm động mạch quay, động ... HCO3 2 2-2 6mEq/ L CaO2 1 6-2 2ml O2/ dl V-MỘT SỐ SAI LẦM CỦA PHÂN TÍCH KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH THƯỜNG GẶP: Có loại sai lầm thường gặp:  Mẫu máu có lẫn bọt khí  Mẫu máu có lẫn máu tónh mạch máu tónh mạch ... bọt khí nên loại bỏ Sai lầm bọt khí lẫn vào máy xét nghiệm 2-Mẫu máu lẫn máu tónh mạch máu tónh mạch: a-Sai lầm hay gặp lấy máu trường hợp bệnh nhân tụt huyết áp (không nhận biết đặc điểm máu động...
 • 6
 • 304
 • 0

So sánh sự biến đổi về cơ học phổi, khí máu động mạch của bệnh nhân ALI và ARDS được thông khí nhân tạo bằng phương pháp kiểm soát áp lực và kiểm soát thể tích theo chiến lược thông khí bảo vệ

So sánh sự biến đổi về cơ học phổi, khí máu động mạch của bệnh nhân ALI và ARDS được thông khí nhân tạo bằng phương pháp kiểm soát áp lực và kiểm soát thể tích theo chiến lược thông khí bảo vệ
... So sánh biến đổi học phổi, khí máu động mạch bệnh nhân ALI ARDS thông khí nhân tạo phương pháp kiểm so t áp lực kiểm so t thể tích theo chiến lược thông khí bảo vệ So sánh biến chứng của phương ... thông khí áp suất hay thông khí thể tích áp dụng chiến lược Tại Việt Nam chưa có nghiên cứu tiến hành để so sánh hiệu thông khí kiểm so t áp với thông khí kiểm so t thể tích theo chiến lược thông ... A/C) Có hai phương thức chung áp dung thông khí nhân tạo kiểm so t thể tích ( volume control) kiểm so t áp lực (presure control) * Thông khí kiểm so t thể tích: Với thông khí thể tích, thông số...
 • 55
 • 368
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: khi máu động mạchsơ đồ khí máu động mạchphân tích khí máu động mạchnghiên cứu biến đổi khí máu động mạch ở bệnh nhân copdđánh giá sự cải thiện lâm sàng khí máu động mạch sau điều trị đợt cấp copdnghiên cứu sự biến đổi khí máu động mạch ở bệnh nhân viêm tụy cấp xơ gantheo dõi khí máu động mạch trong thở máy 1đánh giá sự thay đổi khí máu động mạch sau mổ và các yếu tố nguy cơ của giảm oxy máu động mạch ở bệnh nhân đƣợc phẫu thuật bụngđánh giá mức độ cải thiện về lâm sàng khí máu động mạch sau điều trị đợt cấp copd theo hướng dẫn của goldđánh giá mức độ cải thiện về lâm sàng khí máu động mạch sau điều trị đợt cấp copd theo hướng dẫn củchẩn đoán siêu âm tĩnh mạch và đo khí máu động mạchlàm xét nghiệm khí máu động mạchxét nghiệm khí máu động mạch ngay sau khi bệnh nhân ổn địnhtrị khí máu động mạchthông số khí máu động mạchBài 26. Đá vôiBài 15. Phòng bệnh viêm gan ABài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyếtLÝ THUYẾT MẠCHTuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông ĐàNgoại bệnh lý sách đào tạo bác sĩ đa khoa tập 1Tuần 5. Từ đồng âmTính toán lượng tử 123456đồ án điều khiển đông cơ bước sử dụng ic 74ls194Tuần 7. Từ nhiều nghĩaTuần 7. Từ nhiều nghĩaBài 11. Lâm nghiệp và thuỷ sảnBài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưTiết 9. HH: Những bông hoa những bài caHóa học đại cương 11113Cẩm nang du học 123abcChương II. Bài 4. Trau chuốt hình vẽBENCHMARKING BEST PRACTICES INLòng thành tri ânkt giua k1 lop4 co matran montoan