Chương 3 Phương pháp viết đề cương

15 phương pháp viết đề cương

15 phương pháp viết đề cương
... Trong phần này, tập trung vào viết đề cương nghiên cứu Các phần đề cương nghiên cứu  TÊN ĐỀ TÀI  ĐẶT VẤN ĐỀ – Mục tiêu 1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DỰ KIẾN KẾT QUẢ ... LIÊU THAM KHẢO  PHỤ LỤC Tên đề tài • Tên đề tài nghiên cứu phảI thể rõ chủ đề nghiên cứu • Tên đề tài nghiên cứu lại tập trung vào phương pháp giải vấn đề • Tên đề tài nghiên cứu thường liên ... chứng, mô tả hay phân tích, điều tra đánh giá, thống kê học, phương pháp lý luận Đối tượng phương pháp nghiên cứu • Cỡ mẫu, phương pháp chọn mẫu: Ghi công thức tính cỡ, lý giải cấu phần công...
 • 35
 • 183
 • 0

PHƯƠNG PHÁP VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU mang tính logic và khoa học

PHƯƠNG PHÁP VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU mang tính logic và khoa học
... chỉnh đề cương NC Giúp viết đề cương NC với tính logic & khoa học cao KẾT QUẢ MONG ĐỢI Hiểu tự tin để viết đề cương tốt; Tự tin đóng vai trò nhà NC, người hướng dẫn luận văn, người xét duyệt đề cương, ... đầu vào đầu + Thị trường… MT3: Đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập nông hộ + Giải pháp nhân tố nội lực + Giải pháp nhân tố bên CÁCH VIẾT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Viết pp NC bao gồm ndung: Phương pháp ... luận lại vấn đề liên quan đến thu nhập nông hộ mà từ cần nghiên cứu để đề xuất giải pháp MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung (cách viết: tên đề tài + nhằm để …) - Nghiên cứu “giải pháp ” nhằm...
 • 33
 • 191
 • 0

VẬT lý THỰC PHẨM CHƯƠNG 3 -Phương pháp và thiết bị thường sửdụng để kiểm tra các thông số vật lý của thực phẩm

VẬT lý THỰC PHẨM  CHƯƠNG 3 -Phương pháp và thiết bị thường sửdụng để kiểm tra các thông số vật lý của thực phẩm
... -3, 74 7 ,34 85,15 -1 ,33 11,57 81 ,35 0, 93 14 ,36 -3, 74 7 ,35 85,15 -1 ,33 11,57 81,51 0, 93 14 ,36 84,57 -2,25 9,67 82,09 0,88 14,86 76,89 3, 39 17,70 84,58 -2,28 9,67 82,09 0,86 14,88 76,40 3, 39 17,70 ... 76 ,38 3, 39 17,70 84,58 120 C b -4 ,30 83, 38 TB a b L -2,26 9,70 82,09 0,87 14,87 76,56 3, 39 17,70 O NHI T a 50 phỳt 87,78 110 C L 30 phỳt a b , P SU T Các khái niệm -Nhiệt -Nhiệt độ -áp suất 23 3.5.2 ... 22 3. 4 Ki m tra mu c a th c ph m Cỏc phng phỏp o mu th c ph m Vớ d : trựng s a ti Times thụng s 10 phỳt 85,17 -1 ,32 11,57 81 ,36 0,94 14 ,39 86,97 -3, 18 8,49 85,14 -1 ,33 11,57 81, 83 0,92 14 ,34 -3, 74...
 • 30
 • 790
 • 0

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNN

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNN
... dụng, tăng tỉ lệ thu từ hoạt động đầu tư, dịch vụ 3. 2 Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn NHNN& PTNT HBT Tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn HBT,hoạt động huy động vốn hoạt động giữ ... Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hai Bà Trưng – Hà Nội ” Trong trình hoạt động, NHNN& PTNT Hai Bà Trưng đạt thành công lớn: Công tác huy động vốn ... ích huy động vốn NHTM - Thứ năm: vấn đề gây khó khăn cho NHTM nói chung NHNN& PTNT nói riêng vấn đề NHNN không cho NHTM nước hoạt động với chi nhánh cấp II Với mạng lưới hoạt động rộng lớn NHNN& PTNT...
 • 15
 • 66
 • 0

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNo

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNo
... dụng, tăng tỉ lệ thu từ hoạt động đầu tư, dịch vụ 3. 2 Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn NHNN&PTNT HBT Tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn HBT,hoạt động huy động vốn hoạt động giữ ... “ Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn NHNo & PTNT Hạ Long” Trong trình hoạt động, NHNo & PTNT Hạ Long đạt thành công lớn: Công tác huy động vốn mang lại nhiều lợi ích tích cực cho hoạt động ... chi nhánh, NHNo & PTNT Hạ Long cần tăng cường biện pháp phát triển nâng cao vị thị trường, tăng cường động viên khuyến khích cá nhân, khách hàng doanh nhiệp tổ chức đến với họ Biện pháp hiệu thái...
 • 15
 • 146
 • 0

Tài liệu Chương 3: Phương pháp xây dựng hệ thống thông tin docx

Tài liệu Chương 3: Phương pháp xây dựng hệ thống thông tin docx
... THƠNG TIN Phương pháp nghiên cứu tài liệu hệ thống Phương pháp quan sát hệ thống Phương pháp vấn Phương pháp điều tra PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THƠNG TIN Phương pháp nghiên cứu tài liệu hệ thống • Mục ... 1.  Phương pháp thu thập thơng tin 2.  Phương pháp tiếp cận thơng tin 3.  Phương pháp phân tích hệ thống thơng tin 4.  Các ngun tắc việc thiết kế hệ thơng tin PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THƠNG TIN Phương ... khơng trả lời 10 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN THƠNG TIN Phương pháp tiếp cận tổng qt (tổng thể) Phương pháp tiếp cận cụ thể Phương pháp tiếp cận tổng hợp 11 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THƠNG TIN Phân tích TT...
 • 14
 • 247
 • 0

Chương 3. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử doc

Chương 3. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử doc
... Schaibe-Lomakin phát biểu mối liên hệ cường độ vạch phổ phát xạ nguyên tử với nồng độ chất có plasma Trình bày phương pháp phân tích định lượng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử 15 ... kích thích phát phổ phát xạ Tất nhiên mức độ khác tùy thuộc vào khả kích thích nguồn lượng Phổ phát xạ vật mẫu bao gồm ba thành phần: - Nhóm phổ vạch Đó phổ nguyên tử ion Nhóm phổ vạch nguyên tố ... tố nhiễu 3.1 .3 Các loại vạch phổ đặc trưng nguyên tố Trong ba thành phần: phổ vạch nguyên tử ion; phổ đám phân tử nhóm phân tử; phổ liên tục phổ vạch thành phần đặc trưng cho nguyên tử ion trạng...
 • 15
 • 2,739
 • 68

PHương pháp viết đề tài nghiên cứu khao học sư phạm ứng dụng

PHương pháp viết đề tài nghiên cứu khao học sư phạm ứng dụng
... mức độ ảnh hưởng tác động mà ta đưa giải pháp nghiên cứu có tính thực tiễn , có ý nghĩa đề tài ứng dụng hoạt động phạm 2.2.4 Phép kiểm chứng Khi bình phương (Chi-square test) + Mục tiêu : Dùng ... C=H 2.3.2 Phương pháp dùng biểu đồ phân tán Phương pháp vẽ đồ thị điểm Mỗi điểm đồ thị tương ứng với liệu Thiết kế nghiên cứu với thống kê : Giữa thống kê (bước 3&4) với thiết kế nghiên cứu (bước ... động có ý nghĩa – Không chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên) ta nói tác động biện pháp đề tài nghiên cứu có tác dụng ứng dụng vào thực tiễn Một ví dụ khác : Khi kiểm tra ngôn ngữ nhóm với trường hợp...
 • 13
 • 382
 • 1

báo cáo nghiên cứu khoa học 'phương pháp soạn đề cương chi tiết môn học sử dụng trong dạy học ở các trường đại học đào tạo theo học chế tín chỉ với sự hỗ trợ của e-learning'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'phương pháp soạn đề cương chi tiết môn học sử dụng trong dạy học ở các trường đại học đào tạo theo học chế tín chỉ với sự hỗ trợ của e-learning'
... cao tính tự học tự nghiên cứu để đạt kết tốt học tập ĐCCTMH đổi phương pháp dạy học theo học chế tín 2.1 Nhiệm vụ giảng viên sinh viên trình dạy học Sẽ phương pháp (PP) dạy học theo học chế tín ... Đình (2009), Đào tạo tín - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Hội thảo đổi phương pháp dạy học đại học đào tạo theo học chế tín chỉ, Huế năm 2009 [4] Nguyễn Bảo Hoàng Thanh (2006), Đề tài NCKH công ... lượng đào tạo quản lý theo học chế tín 282 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Mỵ Giang Sơn (2010), Quản lý việc xây dựng đề cương môn học đào tạo...
 • 9
 • 323
 • 0

bài giảng hóa phân tích cơ sở chương 3 phương pháp chuẩn đồ

bài giảng hóa phân tích cơ sở chương 3 phương pháp chuẩn đồ
...  CH3COOH 0,1M CH3COONa 0,1M CH3COOH 0,3M CH3COONa 0,1M NH4Cl 0,1M NH3 0,1M NH4Cl 0,1M NH3 0,3M 3. 3 Dung dịch đệm  Để thấy rõ tác dụng đệm dung dịch, xét ví dụ:  Ví dụ 1: pH dung dịch CH3COOH ... dung chương sở nguyên tắc pp Đường cong chuẩn độ pH-V Dung dịch đệm Chuẩn độ đa axit Pha chế thiết lập nồng độ axit-bazo 3. 1 sở nguyên tắc pp  Dựa phản ứng: H+ + OH- ⇋ H2O  Trong trình chuẩn ... muốn sai số phép chuẩn độ thuộc khoảng pH cuối phép chuẩn phải thuộc khoảng 4 ,3 đến 9,7 Chất thị sử dụng có pT thuộc khoảng 4 ,3 đến 9,7 23 Chuẩn độ acid mạnh, baz mạnh 24 3. 2.2 .Chuẩn độ axit yếu...
 • 39
 • 1,819
 • 2

Chương 3: Phương pháp D’Alembert ppsx

Chương 3: Phương pháp D’Alembert ppsx
... Fqt =   ( F , Fqt ) ≅ §1 Nguyên lý D’Alembert 3.Nguyên lý D’Alembert hệ – Nguyên lý – Hệ phương trình tĩnh động Ví dụ §1 Nguyên lý D’Alembert 3.Nguyên lý D’Alembert hệ 3.1 Nguyên lý Tại thời ... §1 Nguyên lý D’Alembert Lực quán tính Nguyên lý D’Alembert chất điểm Nguyên lý D’Alembert hệ §1 Nguyên lý D’Alembert  w Lực quán tính   Fqt = − mw • Định ... tương đối, chuyển động tịnh tiến với điểm lực quán tính D’Alembert lực quán tính theo   Fqt = −mw §1 Nguyên lý D’Alembert Nguyên lý D’Alembert chất điểm • Nguyên lý Tại thời điểm lực thật...
 • 43
 • 418
 • 2

Chương 3: Phương pháp sử dụng Đặc tính trong quá trình khai thác hệ động lực tàu thủy pps

Chương 3: Phương pháp sử dụng Đặc tính trong quá trình khai thác hệ động lực tàu thủy pps
... Phơng pháp sử dụng đặc tính HĐL động lai chân vịt biến bớc .1.1 Phơng pháp gần xác định thông số công tác động lai chân vịt biến bớc Với HĐL động lai CVBB việc thay đổi tốc độ chiều chạy tàu việc ... lực gió V0 VS Hình 3.7 Biểu diễn cách xác định đặc tính chân vịt điều kiện khai thác sóng gió C0: Đặc tính chân vịt ĐKKT yên sóng gió C1: Đặc tính chân vịt ĐKKT có sóng gió Theo kinh nghiệm khai ... A C2: Đặc tính chân vịt tàu chở lợng hàng Q2 n1 N1 V1=V1 VS 3.2.2 Khi điều kiện sóng gió thay đổi Giả sử tàu hành trình vùng biển yên sóng gió tơng ứng với đặc tính chân vịt C0 Vận tốc tàu V0...
 • 13
 • 200
 • 0

Giáo trình Thiết kế trang phục V - CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NHẢY CỠ VÓC - XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA MÃ HÀNG potx

Giáo trình Thiết kế trang phục V - CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NHẢY CỠ VÓC - XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA MÃ HÀNG potx
... phụ liệu g D n - Phương pháp sang sơ đồn © Truo quye - Phương pháp cắt nguyên phụ liệu Ban - Phương pháp đánh số - Phương pháp ủi ép - Phương pháp bóc tập, phối kiện - Phương pháp kiểm tra bán ... 48 .3 6 .3 25.4 M 39 .5 117 112 117 29.25 78.8 85.7 50.8 6 .3 25.4 Cỡ L 42 124 122 124.5 30 .5 78.8 87 53. 3 6 .3 26.7 XL 44.5 134 .5 132 134 .5 31 .8 80 88 .3 56 6 .3 26.7 ThS TRẦN THANH HƯƠNG - 2007 Thu vien ... Lập tiêu chuẩn kỹ thuật hàng: Việc lập tiêu chuẩn kỹ thuật cho hàng công việc khó khăn phức tạp Nó đòi hỏi nhiều kiến thức kỹ v n đạt yêu cầu Trong phần này, tìm hiểu cách thức lập tiêu...
 • 26
 • 730
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp viết đề cương nghiên cứuphương pháp viết đề cương nghiên cứu khoa họcphương pháp viết đề tàiphương pháp làm đề cương nghiên cứu khoa họcchương 6 phương pháp đọc để nắm bắt thông tinphương pháp viết đề tài khoa họcphương pháp viết đề tài nghiên cứu khoa họcbáo cáo môn vật liệu may chương 3 phương pháp lựa chọn vải và bảo quản hàng may mặc phần ii biện pháp bảo quảnchuong 3 phuong phap chung tu ke toanchuong 3 phuong phap tai khoan ke toanbai tap chuong 3 phuong phap chuan do axit bazochương 3 phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanhchuong 3 phuong phap tinh giagiải bài tập hình học 12 cơ bản chương 3 phương pháp tọa độ trong không gian pdf 3 phương pháp viết bài luận cuối kỳVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủTT 46 BNNPTNT.signedBài tập kinh tế vĩ môVăn bản - Tài liệu | Trang chủDe cuong bao cao xay dung Ky yeu 2017Văn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủCV 215 SNN PTNT vv thuc hien QD 1920 QD TTg cua Thu tuong Chinh phuSEVERE CONGENITAL NEUTROPENIAĐánh giá tình hình thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) ở Việt Nam những năm gần đâyVăn bản - Tài liệu | Trang chủ Chithi so 19 CT TWPhân tích tình hình tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ từ năm 2007 đến năm 2017Văn bản - Tài liệu | Trang chủCerebral Angiography in childrenTai lieu on trac nghiem mon GDCDVăn bản - Tài liệu | Trang chủVăn bản - Tài liệu | Trang chủ CV 6083 UBND KTN