Phát triển sinh kế bền vững cho người dân tái định cư từ thực tiễn vùng hồ thủy điện lai châu

Phát triển sinh kế bền vững cho người dân tái định công trình thuỷ điện Sơn La

Phát triển sinh kế bền vững cho người dân tái định cư công trình thuỷ điện Sơn La
... PHC SINH K BN VNG CHO NGI DN TI NH C CA CễNG TRèNH THU IN SN LA 3.1.CC QUAN IM KHễI PHC SINH K BN VNG CHO NGI DN TI THU IN SN LA - Khụi phc sinh k phi m bo tớnh ton din ca s bn vng, khụi phc sinh ... TIN V SINH K V KHễI PHC PHT TRIN SINH K BN VNG CHO NGI DN TC CA CC CễNG TRèNH THU IN 1.1 C S Lí THUYT V SINH K V KHễI PHC SINH K BN VNG CHO NGI DN TC CA CC CễNG TRèNH THU IN 1.1.1 Khỏi nim sinh ... SINH K BN VNG CHO NGI DN TI NH C CA CễNG TRèNH THU IN SN LA 72 3.1.CC QUAN IM KHễI PHC SINH K BN VNG CHO NGI DN TI THU IN SN LA 72 3.2 PHNG HNG KHễI PHC SINH K BN VNG CHO NGI DN TI...
 • 110
 • 36
 • 0

thực trạng và giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân vùng đệm vườn quốc gia tam đảo, khu vực vĩnh phúc

thực trạng và giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia tam đảo, khu vực vĩnh phúc
... luận thực tiễn sinh kế bền vững cho cộng đồng dân vùng đệm vườn quốc gia Chương II: Nguồn lực thực trạng hoạt động sinh kế cộng đồng dân vùng đệm vườn quốc gia Tam Đảo, khu vực Vĩnh Phúc ... sinh kế bền vững cho cộng đồng dân vùng đệm vườn quốc gia - Phân tích điều kiện sinh sống chủ yếu cộng đồng dân vùng đệm VQG Tam Đảo - Đánh giá kết điều tra thực trạng sinh kế dân vùng đệm ... đúc kết lí luận thực tiễn đề tài phân tích thực trạng phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân vùng đệm VQG Tam Đảo khu vực Vĩnh Phúc, từ đề xuất số giải pháp nhằm tạo sinh kế bền vững cho...
 • 107
 • 648
 • 7

thực trạng và giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi

thực trạng và giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
... luận phát triển sinh kế bền vững nói chung phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng; - Đánh giá thực trạng phát triển sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số Huyện Ba - ... phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi năm tới 98 4.2.1 Cơ sở giải pháp 98 4.2.2 Giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho ... giá thực trạng phát triển sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba năm gần để đề xuất giải pháp phát triển sinh kế bền vững đồng bào đân tộc thiểu số huyện Ba năm tới Học viện Nông nghiệp...
 • 151
 • 393
 • 4

465 Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định của công trình thuỷ điện Sơn La

465 Khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của công trình thuỷ điện Sơn La
... tiễn sinh kế khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định công trình thủy điện Chương 2: Thực trạng khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định công trình thủy điện Sơn La Chương ... nhằm khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định công trình thủy điện Sơn La CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SINH KẾ VÀ KHÔI PHỤC SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ CỦA ... CỦA CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SINH KẾ VÀ KHÔI PHỤC SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ CỦA CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN 1.1.1 Khái niệm sinh kế khôi phục sinh kế bền vững...
 • 104
 • 936
 • 16

Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất phục vụ phát triển sinh kế bền vững khu vực xã tản lĩnh, huyện ba vì, thành phố hà nội

Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất phục vụ phát triển sinh kế bền vững khu vực xã tản lĩnh, huyện ba vì, thành phố hà nội
... khu n khổ luận văn thạc sỹ, học viên lựa chọn đề tài: Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất phục vụ phát triển sinh kế bền vững khu vực Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Nội Mục tiêu nhiệm vụ ... nghiên cứu - Mục tiêu: Đánh giá mối quan hệ biến đổi sử dụng đất nông nghiệp sinh kế người dân Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Nội, nhằm góp phần phục vụ phát triển sinh kế bền vững - Nhiệm vụ nghiên ... nghiên cứu: o Phân tích biến động sử dụng đất khu vực nghiên cứu giai đoạn 1993 2010 Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Nội o Xác định mối quan hệ biến đổi sử dụng đất nông nghiệp sinh kế người...
 • 23
 • 515
 • 0

khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định của dự án thủy điện hòa bình

khôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của dự án thủy điện hòa bình
... YẾU KHÔI PHỤC SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ CỦA DỰ ÁN THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH .50 3.1.CÁC QUAN ĐIỂM KHÔI PHỤC SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ CỦA DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN HÒA BÌNH ... KHÔI PHỤC SINH KẾ CHO NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ CỦA DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN HÒA BÌNH 2.1 VẤN ĐỀ DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ CỦA DỰ ÁN THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH 2.1.1 Đặc điểm chung dự án thuỷ điện Hòa Bình Dự án Thủy điện Hòa ... KHÔI PHỤC SINH KẾ CHO NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ CỦA DỰ ÁN THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH 37 2.2.1 Thực trạng khôi phục sinh kế dự án di dân tái định 37 2.2.2 Kết sinh kế qua triển khai dự án di dân...
 • 78
 • 487
 • 4

Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất phục vụ phát triển sinh kế bền vững khu vực xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất phục vụ phát triển sinh kế bền vững khu vực xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
... tài: Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất phục vụ phát triển sinh kế bền vững khu vực Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Nội Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu - Mục tiêu: Đánh giá mối quan hệ biến đổi ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Hoàng Hoa NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG KHU VỰC XÃ TẢN LĨNH, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ... đổi sử dụng đất nông nghiệp sinh kế ngƣời dân Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Nội, nhằm góp phần phục vụ phát triển sinh kế bền vững - Nhiệm vụ nghiên cứu: o Phân tích biến động sử dụng đất khu vực...
 • 89
 • 264
 • 0

Cơ hội sinh kế cho người dân tái định tập trung khi triển khai dự án mỏ sắt thạch khê, huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh

Cơ hội sinh kế cho người dân tái định cư tập trung khi triển khai dự án mỏ sắt thạch khê, huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh
... ch n sinh k ti p c n ñư c h i sinh k hi u qu T th c t ñ t v y, ti n hành nghiên c u ñ tài: h i sinh k cho ngư i dân tái ñ nh t p trung tri n khai d án m s t Th ch Khê, huy n Th ch Hà, t ... h i sinh k c a ngư i dân tái ñ nh t p trung tri n khai d án m s t Th ch Khê; - ð xu t m t s gi i pháp cho ngư i dân tái ñ nh t p trung theo quy ho ch ti p c n h i sinh k tri n khai d án ... II CƠ S LÝ LU N VÀ CƠ S TH C TI N 2.1 CƠ S LÝ LU N V CƠ H I SINH K VÀ TÁI ð NH CƯ .5 2.1.1 h i sinh k c a ngư i dân (livelihood) 2.1.2 Di dân tái ñ nh 13 2.2 CƠ S...
 • 175
 • 283
 • 0

Nâng cao thu nhập cho người dân tái định ở thành phố huế tỉnh thừa thiên huế

Nâng cao thu nhập cho người dân tái định cư ở thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
... TRẠNG THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.2 Các khu tái định 2.2.1 Các khu tái định cho người dân vạn đò 2.2.2 Các khu tái định cho người dân bị thu ... phát triển bền vững  Nâng cao thu nhập cho người dân tái định cần có tham gia cấp quyền nơi tiếp nhận người dân tái định Nâng cao thu nhập cho người dân tái định nhằm xóa đói giảm ... CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 3.1 Phương hướng, quan điểm TP Huế Nâng cao thu nhập phải quan điểm toàn diện,...
 • 18
 • 354
 • 2

Mối quan tâm về sinh thái và vấn đề phát triển sinh thái bền vững trong các tác phẩm chọn lọc của tác giả al gore

Mối quan tâm về sinh thái và vấn đề phát triển sinh thái bền vững trong các tác phẩm chọn lọc của tác giả al gore
... sâu phân tích mối quan tâm sinh thái phát triển bền vững phản ánh tác phẩm văn học tuyển chọn Al Gore, học quản lý sinh thái gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sinh thái cho sinh viên Việt ... phân tích tác phẩm chọn lọc nhằm vào việc phân tích quan tâm tác giả môi trường mối quan tâm sinh thái phản ánh tác 10 phẩm liên quan đến tôn trọng trái đất sống đa dạng nó, bảo vệ lực tái sinh trái ... hoán dụ câu hỏi tu từ, Al Gore đem đen cho độc giả nhận thức sâu sắc vấn đề môi trường mà giới quan ngại Các vấn đề môi trường tác giả Al Gore đề cập đến hai tác phẩm chọn lọc có giá trị việc giáo...
 • 22
 • 148
 • 0

Tiềm năng phát triển du lịch bền vững thành phố điện biên phủ và các vùng phụ cận

Tiềm năng phát triển du lịch bền vững thành phố điện biên phủ và các vùng phụ cận
... cứu đề t i: Tiềm phát triển du lịch bền vững th nh phố Điện Biên Phủ v vùng phụ cận nhằm tìm hiểu tiềm v góp phần phát triển du lịch cách bền vững, bảo vệ môi trờng sinh thái v phát triển kinh ... giá tiềm du lịch khu lòng chảo Điện Biên v vùng phụ cận nhằm đề định hớng phát triển du lịch cách bền vững 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá lý luận v thực tiễn du lịch v phát triển du lịch bền ... phát triển lo i ngời không đe doạ sống lo i sinh vật khác h nh tinh 2.1.1.4 Du lịch bền vững Tổ chức Du lịch giới (WTO) đ có định nghĩa du lịch bền vững nh sau: Du lịch bền vững l phát triển...
 • 147
 • 366
 • 0

Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện điện bàn tỉnh quảng nam

Phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện điện bàn  tỉnh quảng nam
... phát triển bền vững nông nghiệp Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG HUYỆN ĐIỆN BÀN - TỈNH QUẢNG NAM 2.1 Tình hình huyện Điện Bàn ảnh hưởng đến trình phát triển nông nghiệp bền vững ... sở lý luận phát triển nông nghiệp bền vững Chương Thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam thời gian vừa qua Chương Một số giải pháp phát triển nông nghiệp bền ... bền vững huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 1.1 Khái niệm phát triển nông nghiệp bền vững...
 • 27
 • 733
 • 1

phát triển bảo hiểm y tế cho người dân nông thôn trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh

phát triển bảo hiểm y tế cho người dân nông thôn trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh
... Thực trạng phát triển BHYT cho người dân nông thôn địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 64 4.1.1 Khái quát BHXH huyện Lương Tài 64 4.1.2 Phát triển BHYT cho người dân nông thôn qua ... ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ TH Y PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH: ... trọng phát triển BHYT cho người dân nông thôn 2.1.3 Đặc điểm phát triển BHYT cho người dân nông thôn 11 2.1.4 Nội dung phát triển BHYT cho người dân nông thôn 15 2.1.5 Các y u tố...
 • 125
 • 156
 • 1

Đánh giá sinh kế của người dân tái định bản tân sơn, xã muôn sơn, huyện con cuông

Đánh giá sinh kế của người dân tái định cư bản tân sơn, xã muôn sơn, huyện con cuông
... đến sinh kế người dân Đan Lai tái định Môn Sơn huyện Con Cuông, Nghệ An 2.2 Nội dung nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng sinh kế người Đan Lai trước sau tái định - Tìm hiểu sống người dân ... KHOA NÔNG - LÂM - NGƯ ĐÁNH GIÁ SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ BẢN TÂN SƠN XÃ MUÔN SƠN HUYỆN CON CUÔNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH KHUYẾN NÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người thực hiện: Hồ ... thuật ngữ tái định 1.1.1.1 Tái định Theo Peter R Burbridge, tái định (TĐC) “Việc lập cá nhân, nhóm hộ gia đình toàn làng, Vậy lập dân dừng lên để ngụ số Việc tái định cư, việc...
 • 72
 • 256
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phát triển sinh kế bền vữngkhôi phục sinh kế bền vững cho người dân tái định cư của dự án thủy điện hòa bìnhphát triển nông nghiệp bền vững ở huyện điện bàn tỉnh quảng namcơ sở lý luận và thực tiễn về sinh kế của người dân tái định cưmức độ hài lòng của người dân tái định cư về sự liên kết xã hộilấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững thực trạng giáo dục đào tạo và vai trò của sinh viên trong việc phát huy nguồn lực con ngườiquan điểm lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững và những giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở việt nam xphân tích quan điểm của đảng lấy phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước taphan tich quan diem lay phat huy nguon nhan luc con nguoi la yeu to co ban cho su phat trien nhanh va ben vungviệc phát huy nguồn lực con người là nhân tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vữngtại sao đảng chủ trương quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa phải lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vữngtại sao công nghiệp hóa hiện đại hóa phải lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vữngquản lý dịch hại tổng hợp cho cây cà phê một giải pháp sinh thái trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vữngphát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững3 15 nguyên nhân và hậu quả của chương trình phát triển sinh kế không bền vữngQuyết định 31 2016 QĐ-UBND về quy định tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Sóc TrăngQuyết định 2732 QĐ-UBND năm 2016 về cho phép thành lập Hội Xây dựng tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 1479 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 khép kín khu dân cư xóm Nam, thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 47 2016 QĐ-UBND Quy định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình PhướcQuyết định 6151 QĐ-BCN năm 2016 về kiện toàn Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà NộiQuyết định 3145 QĐ-UBND năm 2016 bổ sung diện tích khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhQuyết định 6159 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1 5000Quyết định 1416 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2020Quyết định 1600 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020Quyết định 32 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05 2014 QĐ-UBND Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc TrăngQuyết định 45 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch thành phố Hà NộiQuyết định 66 2016 QĐ-UBND Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ AnQuyết định 3324 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình ThuậnQuyết định 4025 QĐ-UBND năm 2016 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình ĐịnhDecree No. 66 2015 ND-CP of the Government on regulations on aviation authoritiesDecree No. 79 2015 ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on vocational educationDecree No. 85 2015 ND-CP detailing a number of articles the Labor Code in terms of policies for female employeesLich thi tu (3009 0810)LT DuocLich thi lai hk2 (16 17) chinh quy dot 2Lich thi tu (2110 0511)LT Duoc