thực trạng và giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia tam đảo, khu vực vĩnh phúc

107 964 10
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2014, 03:29

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  HÀ THỊ KIM TUYẾN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, KHU VỰC VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC ĐỊA LÝ Chuyên ngành : Địa lý học Mã số : 60 13 95 Thái Nguyên, năm 2011 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đã từ lâu vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học, chất lượng của các hệ sinh thái và các cảnh quan, hệ động vật, thực vật giàu có của nhiều vườn quốc gia bị suy thoái do sức ép của nhân dân sinh sống phía ngoài các vườn quốc gia đã được nhiều người quan tâm. Việc xây dựng vùng đệm, tạo thành một vành đai bảo vệ bổ sung cho vườn quốc gia để loại trừ các ảnh hưởng từ phía ngoài đã được đặt ra ở nhiều nước trên thế giới. Ở nước ta, nhiều vườn quốc gia và các khu bảo tồn đã và đang được xây dựng, nhưng phần lớn các khu vực này lại thường nằm xen với khu dân cư và chịu sức ép hết sức nặng nề từ phía ngoài. Để giải quyết vấn đề này và nhiệm vụ bảo tồn, cần thiết phải có những biện pháp hữu hiệu, đáp ứng những nhu cầu trước mắt của nhân dân địa phương, nhưng đồng thời cũng đáp ứng được những yêu cầu của bảo tồn. Vùng đệm được xây dựng chính là để giải quyết các khó khăn đó, nhằm nâng cao cuộc sống cho các cộng đồng dân cư địa phương, tạo thêm công ăn việc làm cho họ để họ giảm bớt sức ép lên các khu bảo tồn và đồng thời giáo dục, động viên họ tích cực tham gia vào công tác bảo tồn. Vườn Quốc gia Tam Đảo được thành lập tháng 3/1996, cách Hà Nội khoảng 70 km về phía bắc. Với tổng diện tích 34.945 ha nó là một trong những Vườn Quốc gia lớn nhất ở Việt Nam và là một trong những khu rừng tự nhiên cuối cùng ở sát Hà Nội. Vườn Quốc gia Tam Đảo được đánh giá là một trong những khu vực có đa dạng sinh học cao nhất nước, với nhiều loài động, thực vật quí hiếm không chỉ riêng của Tam Đảo mà còn của Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, do sức ép lớn của dân cư và việc quản lý còn bất cập nên trong thời gian qua nguồn tài nguyên thiên nhiên của Vườn Quốc gia đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đã dẫn đến việc phá huỷ các tầng thực vật thấp, Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 việc săn bắn và thu hái không được kiểm soát đã dẫn đến sự suy kiệt các loài thực vật và động vật quí hiếm của Vườn Quốc gia. Trong những năm vừa qua ngành du lịch phát triển mạnh đã phần nào làm vẻ đẹp tự nhiên của thị trấn Tam Đảo và các vùng xung quanh có nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên của Vườn Quốc gia. Với xu hướng thay đổi đáng quan ngại này, việc tìm hiểu thực trạng và giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng đệm vườn quốc gia Tam Đảo một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết, không chỉ có ý nghĩa trong việc tạo ra những thu nhập bền vững cho người dân mà còn giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội của dân cư vùng đệm và bảo tồn đa dạng sinh học của vườn quốc gia. Từ đó đưa ra những biện pháp quản lý vườn quốc gia Tam Đảo và vùng đệm hiệu quả hơn trong tương lai. Vì vậy, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia Tam Đảo, khu vực Vĩnh Phúc”. Ngoài ra, thông qua việc nghiên cứu vấn đề nêu trên tác giả mong muốn quá trình nghiên cứu của bản thân gắn liền với hoạt động trong thực tiễn để đóng góp những thành quả nghiên cứu của mình vào công tác bảo tồn và phát triển bền vững các khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn, vườn quốc gia, rừng đặc dụng, tự nhiên ở Việt Nam nói chung và VQG Tam Đảo nói riêng. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục tiêu Trên cơ sở đúc kết lí luận và thực tiễn đề tài phân tích thực trạng phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm VQG Tam Đảo khu vực Vĩnh Phúc, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tạo ra một sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm và góp phần nâng cao các hoạt động bảo tồn VQG Tam Đảo. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Tổng quan có chọn lọc có cơ sở lý luận và thực tiễn về sinh kế vùng đệm VQG, áp dụng vào địa bàn nghiên cứu. - Phân tích thực trạng hoạt động sinh kế của cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia Tam Đảo khu vực Vĩnh Phúc. - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bảo tồn, phát triển vườn quốc gia Tam Đảo. 3. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3.1. Về nội dung Nghiên cứu thực trạng sinh kế của cộng đồng dân cư vùng đệm VQG Tam Đảo thuộc khu vực Vĩnh Phúc, đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng đệm vườn quốc gia Tam Đảo. 3.2. Về phạm vi lãnh thổ Nghiên cứu trên phạm vi 03 xã thuộc vùng đệm VQG Tam Đảo là: xã Đạo Trù, xã Đại Đình, xã Hồ Sơn thuộc huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc 3.3. Thời gian nghiên cứu Dùng các nguồn tài liệu, số liệu từ 2000-2010 và kết quả điều tra của đề tài. 4. Các quan điểm và phƣơng pháp nghiên cứu 4.1. Các quan điểm nghiên cứu 4.1.1. Quan điểm tổng hợp Các hiện tượng kinh tế - xã hội chịu sự tác động tương hỗ của nhiều yếu tố khác nhau, chúng tạo nên mối quan hệ qua lại mật thiết với nhau. Sự thay đổi các yếu tố này sẽ kéo theo sự thay đổi của các yếu tố khác. Vì vậy, khi nghiên cứu các hiện tượng phải xem xét trên nhiều mặt và đặt chúng trong mối quan hệ biện chứng với các yếu tố khác. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 4.1.2. Quan điểm lãnh thổ Quan điểm lãnh thổ là quan điểm đặc thù của ngành Địa lí, vì bất cứ đối tượng địa lí KTXH nào cũng gắn liền với một lãnh thổ nhất định. Do vậy, khi nghiên cứu một vấn đề chúng ta phải đặt nó trong một không gian lãnh thổ cụ thể. 4.1.3. Quan điểm lịch sử Khi nghiên cứu một đối tượng địa lí, phải chú ý tới sự hình thành, phát triển của đối tượng đó trong quá khứ; như vậy mới hiểu được bản chất của sự vật hiện tượng đó ở hiện tại và lí giải được nguồn gốc của chúng. Vận dụng quan điểm này vào đề tài cần xem xét quá trình sinh sống và thực trạng sinh kế của cộng đồng dân cư vùng đệm từ trước tới nay. 4.1.4. Quan điểm kinh tế Trong nghiên cứu Địa lí KTXH nói chung và đề tài nói riêng thì quan điểm kinh tế cũng có vai trò quan trọng, nó thể hiện thông qua các số liệu thống kê về dân số, lao động, việc làm, thu nhập, mức sống hộ gia đình…của cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia. 4.1.5. Quan điểm phát triển bền vững Đây vừa là quan điểm vừa là mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đưa ra những giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo vệ môi trường sinh thái. Quan điểm phát triển bền vững còn cho thấy sự cần thiết phải bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái, đánh giá tác động của hoạt động sinh kế đến môi trường và khả năng chịu đựng của môi trường trước sự phát triển kinh tế. 4.2. Các phương pháp nghiên cứu 4.2.1. Phương pháp thu thập, xử lí tài liệu Phương pháp này được sử dụng đển hệ thống hoá và tóm tắt về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn có liên quan đến đề tài này. Ngoài ra, thu thập số liệu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 thứ cấp tại phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Tài nguyên và môi trường, phòng thống kê và các phòng ban khác ở huyện Tam Đảo, Ban quản lý vườn Quốc gia Tam Đảo Nguồn gốc của các tài liệu này đều được chú thích rõ ràng sau mỗi bảng số liệu. 4.2.2. Phương pháp điều tra xã hội học(PRA) Chọn mẫu điều tra trong khu vực nghiên cứu theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Phỏng vấn trực tiếp chủ hộ bằng các câu hỏi đã được chuẩn bị trước và in sẵn. Thu thập các thông tin sơ cấp tại các hộ nông dân trên địa bàn vùng đệm thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo. - Mục tiêu chọn mẫu điều tra Mục tiêu của hoạt động điều tra thực địa nhằm thu thập đầy đủ, toàn diện và chính xác các thông tin về đời sống sinh hoạt, các hoạt động sinh kế của cộng đồng dân cư, tư tưởng, ý thức của họ về vấn đề bảo vệ vườn quốc gia. - Cơ sở chọn mẫu điều tra Ba xã được lựa chọn để điều tra là các xã Hồ Sơn, Đại Đình và Đạo Trù thuộc huyện Tam Đảo. Đây là 03 xã điển hình, đại diện được cho tất cả các xã còn lại trong huyện nằm trong vùng đệm VQG Tam Đảo khu vực Vĩnh Phúc. Xã Đạo Trù đại diện cho các xã vùng sâu vùng xa, xã Đại Đình đại diện cho các xã vùng giữa còn xã Hồ Sơn đại diện cho các xã gần với khu vực thị trấn Tam Đảo. 4.2.3. Phương pháp phân tích tổng hợp Dựa vào các tài liệu thu thập được tại các sở ban ngành và các số liệu thống kê qua bảng hỏi, tiến hành phân tích tổng hợp số liệu theo yêu cầu của đề tài nhằm rút ra kết quả của việc nghiên cứu. 4.2.4. Phương pháp chuyên gia Phối hợp và tham gia ý kiến của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực duy trì và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên để xây dựng phương pháp thực hiện và tổ chức điều tra đạt kết quả cao. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 6 4.2.5. Phương pháp thực địa Trong quá trình làm luận văn, tác giả đã đi thực tế khảo sát, quan sát thực địa trên địa bàn nghiên cứu và phỏng vấn những người có trách nhiệm trong các cơ quan quản lý nhà nước. Qua kết quả điều tra thực tế đối chiếu lại một số nhận định, kịp thời điều chỉnh hướng nghiên cứu khi cần thiết. 4.2.6. Phương pháp bản đồ, biểu đồ Phương pháp bản đồ, biểu đồ là phương pháp đặc trưng của khoa học Địa lý nói chung và nghiên cứu địa lý kinh tế - xã hội nói riêng. Bản đồ không chỉ cụ thể hoá đối tượng mà còn cho phép chúng ta thấy rõ được các hiện tượng địa lý trong không gian. Biểu đồ và đồ thị thể hiện được nội dung nghiên cứu một cách trực quan, nghiên cứu sự tương quan giữa các hiện tượng và mối quan hệ giữa chúng. 5. Đóng góp của luận văn - Đúc kết, làm phong phú thêm các vấn đề lí luận và thực tiễn về phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia. - Phân tích các điều kiện sinh sống chủ yếu của cộng đồng dân cư vùng đệm VQG Tam Đảo. - Đánh giá các kết quả điều tra thực trạng sinh kế của dân cư vùng đệm VQG Tam Đảo, những tác động và những vấn đề bất cập… - Đề xuất các giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia Tam Đảo khu vực Vĩnh Phúc, góp phần vào việc bảo tồn lâu dài vườn Quốc gia Tam Đảo. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận phần nội dung của luận văn được chia thành 3 chương: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 7 Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia. Chương II: Nguồn lực và thực trạng hoạt động sinh kế của cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia Tam Đảo, khu vực Vĩnh Phúc. Chương III: Định hướng và giải pháp phát triển sinh kế bền vững vùng đệm vườn Quốc gia Tam Đảo. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 8 NỘI DUNG CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SINH KẾ BỀN VỮNG CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ VÙNG ĐỆM VƢỜN QUỐC GIA 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1. Sinh kế 1.1.1.1. Khái niệm về sinh kế Tiếp cận sinh kế là khái niệm tương đối mới mẻ, nó phản ánh bức tranh tổng hợp các sinh kế của người dân hay cộng đồng, chứ không chỉ theo phương thức truyền thống chú trọng đến một hoặc hai sinh kế (chẳng hạn như nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp thủy sản). Tiếp cận sinh kế sẽ mang lại cho cộng đồng cũng như những người hỗ trợ từ bên ngoài cơ hội thoát nghèo, thích nghi các điều kiện tự nhiên xã hội và có những thay đổi tốt hơn cho chính họ và cho các thế hệ tiếp theo [5]. Vì mục tiêu này, chúng ta xem xét khái niệm sinh kế và phân tích sinh kế cho người dân vùng đệm. Một sinh kế bao gồm năng lực tiềm tàng, tài sản (cửa hàng, nguồn tài nguyên, đất đai, đường xá) và các hoạt động cần có để kiếm sống [12]. Theo Uỷ ban Phát triển Quốc tế (Vương quốc Anh), một sinh kế bao gồm 3 thành tố chính: Nguồn lực và khả năng mà con người có được, chiến lược sinh kế và kết quả sinh kế. Kết quả của sinh kế là những thay đổi có lợi cho sinh kế của cộng đồng. Nhờ các chiến lược sinh kế mang lại cụ thể là thu nhập cao hơn, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, cuộc sống ổn định hơn, giảm rủi ro, đảm bảo tốt hơn an toàn lương thực và sử dụng bền vững hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên. 1.1.1.2. Sinh kế bền vững Hướng phát triển sinh kế cho người dân vùng đệm tại các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia trong và ngoài nước là sinh kế bền vững. Trước Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 9 khi xem xét vấn đề sinh kế bền vững chúng ta cần tìm hiểu một số khái niệm về phát triển bền vững. Theo Hội đồng thế giới về môi trường và phát triển thì “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại khả năng của các thế hệ tương lai trong đáp ứng các nhu cầu của họ”. Hội nghị môi trường toàn cầu Rio de Janerio (6/1992) đưa ra thuyết phát triển bền vững; nghĩa là sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường một cách khoa học đồng thời với sự phát triển kinh tế. Phát triển bền vững là một mô hình chuyển đổi mà nó tối ưu các lợi ích kinh tế và xã hội trong hiện tại nhưng không hề gây hại cho tiềm năng của những lợi ích tương tự trong tương lai [2]. Phát triển là mô hình phát triển mới trên cơ sở ứng dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho nhu cầu của con người thế hệ hiện nay mà không làm hại cho thế hệ mai sau [1]. Một sinh kế được xem là bền vững khi nó phải phát huy được tiềm năng con người để từ đó sản xuất và duy trì phương tiện kiếm sống của họ. Nó phải có khả năng đương đầu và vượt qua áp lực cũng như các thay đổi bất ngờ [4]. Sinh kế bền vững không được khai thác hoặc gây bất lợi cho môi trường hoặc cho các sinh kế khác ở hiện tại và tương lai trên thực tế thì nó nên thúc đẩy sự hòa hợp giữa chúng và mang lại những điều tốt đẹp cho các thế hệ tương lai [5]. Sinh kế bền vững, nếu theo nghĩa này, phải hội đủ những nguyên tắc sau: Lấy con người làm trung tâm, Dễ tiếp cận, Có sự tham gia của người dân, Xây dựng dựa trên sức mạnh con người và đối phó với các khả năng dễ bị tổn thương, Tổng thể, Thực hiện ở nhiều cấp, Trong mối quan hệ với đối tác, Bền vững và Năng động [5]. [...]... nghiệm phát triển sinh kế cộng đồng dân cƣ vùng đệm tại một số VQG và khu bảo tồn ở Việt Nam 1.2.2.1 Dự án phát triển sinh kế các vườn quốc gia tại Đắk Lắk Từ năm 2003, dự án đẩy mạnh sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số v ùng đệm hai vườn quốc gia Chư Giang Sin và Yokdon vào tiến trình phát triển kinh tế của tỉnh Đắk Lắk Mục tiêu giai đoạn II là giới thiệu phương pháp lập kế hoạch phát triển chung... Vườn Quốc gia U Minh Thượng và Phú Quốc - Năng lực lập kế hoạch, thiết kế và quản lý dự án được cải thiện Sau khi nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn về sinh kế bền vững cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia, tác giả đã làm nổi bật được những khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đó là khái niệm về sinh kế, cộng đồng dân cư và vùng đệm Trên cơ sở lý luận, tác giả đã đưa ra được cơ sở thực tiễn... vùng đệm tại một số VQG và khu bảo tồn của Việt Nam Cơ sở lý luân và thực tiễn là cơ sở quan trọng để tác giả nghiên cứu đề tài Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 24 CHƢƠNG 2 NGUỒN LỰC VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ VÙNG ĐỆM VƢỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, KHU VỰC VĨNH PHÚC 2.1 KHÁI QUÁT VỀ VƢỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO 2.1.1 Quá trình hình thành và phát. .. chế lập kế hoạch cấp huyện và xã theo đường hướng sử dụng các phương pháp thân thiện với môi trường và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên Nhằm thúc đẩy sinh kế cho vùng đệm của vườn quốc gia, dự án hỗ trợ việc lập kế hoạch của địa phương và các cơ quan thực hiện việc lập kế hoạch phát triển bền vững kinh tế vùng đệm Mục tiêu tổng thể của kế hoạch này là phác thảo các cơ hội sinh kế thay... nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) ban hành các loại quy chế rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, quy định vùng đệm của các vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên Tuy vậy cho đến nay quan niệm về vùng đệm vẫn chưa rõ ràng, nhất là về ranh giới và vùng đất nào quanh khu bảo tồn phải được đưa vào vùng đệm Trước năm 1990, vùng đệm được hiểu là những khu vực nằm bên trong của khu bảo... các cư dân sống trong vùng đệm" Vùng đệm chịu sự quản lý của chính quyền địa phương và các đơn vị kinh tế khác nằm trong vùng đệm Định nghĩa trên đã nói rõ chức năng của vùng đệm là: Góp phần vào việc bảo vệ khu bảo tồn mà nó bao quanh; nâng cao các giá trị bảo tồn của chính bản thân vùng đệm; và tạo điều kiện mang lại cho những người dân sinh sống trong vùng đệm những lợi ích từ vùng đệm và từ khu. .. http://www.lrc-tnu.edu.vn 22 1.2.2.3 Kết hợp Bảo tồn và Phát triển Khu Dự trữ Sinh quyển tỉnh Kiên Giang Dự án sẽ tập trung triển khai hoạt động tại ba trọng điểm của Khu Dự trữ Sinh quyển tỉnh Kiên Giang mà đã được UNESCO công nhận năm 2006, gồm Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Vườn Quốc gia Phú Quốc và khu vực rừng phòng hộ ven biển thuộc Kiên Lương và Hòn Chông Mục tiêu của dự án là quản lý bền vững nguồn tài nguyên... bảo vệ có hiệu quả hơn là chỉ có biện pháp hàng rào, ngăn cấm, tuần tra và xử phạt [13] Điều khó khăn nhất gặp phải trong việc quản lý vùng đệm của vườn quốc gia và khu bảo tồn nước ta hiện nay là: - Hầu hết vùng đệm đều có đông dân cư sinh sống Ví dụ vườn quốc gia Ba Vì có tới 42000 dân, Bạch Mã 62000 dân, Cát Tiên 162000 dân, Cúc Phương có 50000 dân [4] - Vùng đệm thuộc quyền quản lý của chính quyền... người 2 Dược sỹ trung cấp người 3 Dược tá người 10 Nguồn: Ban Quản lý vườn quốc gia Tam Đảo – năm 2010 2.2.3 Tình hình phát triển kinh tế Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và của vùng đệm vườn quốc gia Tam Đảo nói riêng, vùng đệm vườn quốc gia Tam Đảo đã đạt được các kết quả về kinh tế được thể hiện qua bảng 2.5 dưới đây: Số hóa bởi Trung... Sơn - Huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh phúc, Vườn Quốc Gia Tam Đảo thuộc địa phận 23 xã, 5 huyện và một thị trấn: Tam Đảo, Lập Thạch, Bình xuyên (Vĩnh Phúc) , Sơn Dương (Tuyên Quang), Đại Từ (Thái Nguyên) với diên tích: 36.883 ha trong đó phận khu bảo vệ nghiêm ngặt 17.295 ha có độ cao từ 400 m trở lên, phân khu phục hồi sinh thái 17.268 ha, phân khu nghỉ mát và du lịch 2.303 ha và vùng đệm 15.515 ha Khu hành chính . về sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia. Chương II: Nguồn lực và thực trạng hoạt động sinh kế của cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia Tam Đảo, khu vực Vĩnh Phúc. . cứu thực trạng sinh kế của cộng đồng dân cư vùng đệm VQG Tam Đảo thuộc khu vực Vĩnh Phúc, đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng đệm vườn quốc gia Tam. xuất các giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia Tam Đảo khu vực Vĩnh Phúc, góp phần vào việc bảo tồn lâu dài vườn Quốc gia Tam Đảo. 6. Kết cấu của
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng và giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia tam đảo, khu vực vĩnh phúc, thực trạng và giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia tam đảo, khu vực vĩnh phúc, thực trạng và giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia tam đảo, khu vực vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay