NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC GENE MÃ HÓA ENZYME THAM GIA THỦY PHÂN CELLULOSE TỪ KHU HỆ VI SINH VẬT TRONG RUỘT MỐI BẰNG KỸ THUẬT METAGENOMICS

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu sàng lọc gene hoá enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi sinh vật trong ruột mối bằng kỹ thuật Metagenomics

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu sàng lọc gene mã hoá enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi sinh vật trong ruột mối bằng kỹ thuật Metagenomics
... sống cộng sinh ruột hiệu quả, tiến hành đề tài Nghiên cứu sàng lọc gene hoá enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi sinh vật ruột mối kỹ thuật Metagenomics Mục tiêu đề tài Đánh giá ... mối từ vi sinh vật sống cộng sinh ruột mối Trong đó, hệ vi sinh vật cộng sinh ruột mối đóng vai trò quan trọng vi c tiêu hóa hiệu nguồn thức ăn lignocellulose mối Vì vậy, ruột mối nguồn gene ... vật mối bậc thấp đƣợc xem nguồn khai thác gene cellulase lý tƣởng sử dụng trình thủy phân cellusose Do đó, để nghiên cứu hệ vi sinh vật ruột mối khai thác gene hóa cellulase từ hệ vi sinh vật...
 • 27
 • 344
 • 1

NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC GENE HÓA ENZYME THAM GIA THỦY PHÂN CELLULOSE TỪ KHU HỆ VI SINH VẬT TRONG RUỘT MỐI BẰNG KỸ THUẬT METAGENOMICS

NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC GENE MÃ HÓA ENZYME THAM GIA THỦY PHÂN CELLULOSE TỪ KHU HỆ VI SINH VẬT TRONG RUỘT MỐI BẰNG KỸ THUẬT METAGENOMICS
... vật tƣơng ứng sống cộng sinh ruột hiệu quả, tiến hành đề tài Nghiên cứu sàng lọc gene hoá enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi sinh vật ruột mối kỹ thuật Metagenomics Mục tiêu ... mối từ vi sinh vật sống cộng sinh ruột mối Trong đó, hệ vi sinh vật cộng sinh ruột mối đóng vai trò quan trọng vi c tiêu hóa hiệu nguồn thức ăn lignocellulose mối Vì vậy, ruột mối nguồn gene ... CHIẾT VÀ TINH SẠCH DNA ĐA HỆ GENE VI SINH VẬT SỐNG TRONG RUỘT MỐI Toàn ruột mối thợ gồm ruột trƣớc, ruột ruột sau đƣợc tách lấy Sau đó, DNA đa hệ gene hệ vi sinh vật ruột mối đƣợc tách lấy tinh...
 • 27
 • 763
 • 0

Nghiên cứu gen hóa Enzyme tham gia thủy phân Cellulose từ khu hệ vi khuẩn ruột mối bằng kỹ thuật Metagenomics

Nghiên cứu gen mã hóa Enzyme tham gia thủy phân Cellulose từ khu hệ vi khuẩn ruột mối bằng kỹ thuật Metagenomics
... tài Nghiên cứu gen hóa enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi khu n ruột mối kỹ thuật Metagenomics 19 Mục tiêu đề tài Phân lập, tách dòng biểu gen hóa cellulase từ DNA đa hệ gen ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Thị Thảo NGHIÊN CỨU GEN MÃ HÓA ENZYME THAM GIA THỦY PHÂN CELLULOSE TỪ KHU HỆ VI KHU N RUỘT MỐI BẰNG KỸ THUẬT METAGENOMICS LUẬN ... hệ gen vi khu n ruột mối kỹ thuật Metagenomics Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng vi khu n ruột mối thuộc chi Coptotermes Mối Vi n Sinh thái Bảo vệ công trình cung cấp Nội dung nghiên cứu (1)...
 • 201
 • 323
 • 0

Nghiên cứu gen hóa enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi khuẩn ruột mối bằng kỹ thuật metagenomics

Nghiên cứu gen mã hóa enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi khuẩn ruột mối bằng kỹ thuật metagenomics
... 90 3.3 GEN M HểA ENZYME THU PHN CELLULOSE CA VI KHUN RUT MI C gestroi 96 3.3.1 D oỏn chc nng gen ca DNA a h gen vi khun rut mi C gestroi 96 3.3.2 Gen mó húa enzyme phõn hy cellulose ... Cụng ngh Gen, Vin Cụng ngh sinh hc, Vin Hn lõm Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam v c h tr bi ti Ngh nh th vi Nht Bn: Phõn lp h gen mó húa cho enzyme thy phõn lignocellulose t khu h vi sinh rut mi Vit Nam ... thy phõn cellulose 27 1.3 CELLULASE CA VI KHUN 28 1.3.1 S lc v h cellulase 28 1.3.2 Cellulase ca vi khun v vi khun c 30 1.3.2.1 Cellulase vi khun v vi khun c a...
 • 27
 • 183
 • 1

Nghiên cứu một số tính chất có lợi của hệ vi sinh vật trong ruột cá cơm trắng

Nghiên cứu một số tính chất có lợi của hệ vi sinh vật trong ruột cá cơm trắng
... đề tài Nghiên cứu số tính chất lợi hệ vi sinh vật ruột cơm trắng với mục đích cung cấp phần thông tin hệ vi sinh vật ruột khai thác số tinh chất lợi chúng làm tiền đề cho nghiên ... vi c nghiên cứu ' 'Nghiên cứu số tính chất lợi hệ vi sinh vật ruột cơm trắng' ' góp thêm phần thông tin hệ vi sinh vật ruột khả sinh tổng hợp enzyme protease ngoại bào khai thác số tính ... hệ vi sinh vật ruột cơm nhằm cung cấp số thông tin hệ vi sinh vật ruột Khai thác nguồn gen hệ vi sinh vật hiếu khí sinh protease ngoại bào phân lập từ ruột cơm Khai thác nguồn gen hệ...
 • 120
 • 385
 • 1

NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN HÓA P24 CỦA HIV-1 PHÂN TYPE AE CỦA BỆNH NHÂN Ở HÀ NỘI EXPRESSION OF GENE ENCODING P24 ppt

NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA P24 CỦA HIV-1 PHÂN TYPE AE CỦA BỆNH NHÂN Ở HÀ NỘI EXPRESSION OF GENE ENCODING P24 ppt
... chứng bệnh (AIDS) Đây sở để xây dựng phác đồ điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV Xuất phát từ vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu biểu gen hóa p24 HIV-1 phân typ A/E bệnh nhân Nội ... kế thành công vector biểu mang đoạn gen p24 hóa kháng nguyên lõi HIV-1 Type AE 3.2 Biểu tế bào E.coli BL21 DE3 Vector pET32a+ .p24 biến nạp vào E.coli BL21 DE3 nuôi cấy biểu Để tối ưu hóa điều ... phú, nhiều hãng nghiên cứu sản xuất Tuy nhiên, giá thành cao chưa hẳn phù hợp với phân týp HIV lưu hành Việt Nam HIV-1 type lưu hành chủ yếu gây đại dịch toàn cầu HIV-1 gồm bốn phân nhóm M, N,...
 • 7
 • 182
 • 0

nghiên cứu sự thủy phân tinh bột bởi γ amylase vi sinh vật dạng hòa tan và dạng cố định

nghiên cứu sự thủy phân tinh bột bởi γ amylase vi sinh vật dạng hòa tan và dạng cố định
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Hà Tú Trâm NGHIÊN CỨU SỰ THỦY PHÂN TINH BỘT BỞI γ- AMYLASE VI SINH VẬT DẠNG HỊA TAN VÀ DẠNG CỐ ĐỊNH Chun ngành: Vi sinh vật học Mã số: ... dịch sau thủy phân tinh bột tan bột CPE γ- amylase từ Asp niger dạng hòa tan 49 Đồ thị 3.5: Nồng độ glucose tạo thành dung dịch sau thủy phân tinh bột tan CPE γ- amylase – TM dạng hòa tan ... hành đề tài Nghiên cứu thủy phân tinh bột γ- amylase vi sinh vật dạng hòa tan dạng cố định với nhiệm vụ cụ thể sau: - Nghiên cứu số điều kiện ni cấy nấm mốc Asp niger để thu γ amylase có hoạt...
 • 118
 • 108
 • 0

Nghiên cứu đa dạng di truyền cây tiêu (Piper nigrum L.) tại thị xã Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bằng kỹ thuật RAPD

Nghiên cứu đa dạng di truyền cây tiêu (Piper nigrum L.) tại thị xã Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bằng kỹ thuật RAPD
... “NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÂY TIÊU (Piper nigrum L.) TẠI THỊ XÃ BÀ RỊA TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU BẰNG KỸ THUẬT RAPD Hội đồng hƣớng dẫn: TS TRẦN THỊ DUNG CN LƢU PHÚC LỢI Cây hồ tiêu (Piper nigrum ... CÔNG NGHỆ SINH HỌC ************ NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÂY TIÊU (Piper nigrum L.) TẠI THỊ XÃ BÀ RỊA THUỘC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU BẰNG KỸ THUẬT RAPD LUẬN VĂN KỸ SƢ CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ ... di truyền tiêu (Piper nigrum L.) thị Rịa thuộc tỉnh Rịa Vũng Tàu kỹ thuật RAPD Hy vọng kết đề tài đóng góp phần định vào tiền đề công tác chọn tạo giống tiêu Rịa Vũng Tàu nói riêng...
 • 75
 • 389
 • 1

Nghiên cứu mô hình bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch, tỉnh hà giang

Nghiên cứu mô hình bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh voọc mũi hếch, tỉnh hà giang
... động bảo tồn tham gia cộng đồng hội áp dụng Khu bảo tồn loài sinh cảnh Voọc mũi hếch, tỉnh Giang Đề xuất hình bảo tồn tham gia cộng đồng Khu bảo tồn loài sinh cảnh Voọc mũi hếch, tỉnh ... Các hình mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng dân cư địa phương mang lại hiệu bảo tồn tốt Nghiên cứu hình bảo tồn tham gia cộng đồng Khu bảo tồn loài sinh cảnh Voọc mũi hếch, tỉnh Giang ... n” hình thức bảo tồn Bảo tồn chỗ (bảo tồn nguyên vị) Bảo tồn chuyển chỗ (bảo tồn chuyển vị) Hình thức bảo tồn Khu bảo tồn loài sinh cảnh Voọc mũi hếch tỉnh Giang bảo tồn nguyên vị 1.2 Khu...
 • 14
 • 352
 • 0

nghiên cứu định lượng kháng sinh erythromycin trong tôm, cá bằng kỹ thuật sóng vuông quét nhanh trên cực giọt chậm và khả năng đào thải

nghiên cứu định lượng kháng sinh erythromycin trong tôm, cá bằng kỹ thuật sóng vuông quét nhanh trên cực giọt chậm và khả năng đào thải
... ước lượng thời gian ngưng thuốc trước thu hoạch an toàn Từ hai yêu cầu trên, em chọn đề tài Nghiên cứu định lượng kháng sinh Erythromycin tôm, kỹ thuật sóng vuông quét nhanh cực giọt chậm khả ... trình nghiên cứu dùng kỹ thuật sóng vuông quét nhanh cực giọt chậm dùng để định lượng erythromycin mẫu tôm xanh rô phi Một số công trình nghiên cứu khả đào thải, chuyển hóa erythromycin số loài ... khả nhận danh erythromycin A với kháng sinh khác 17 Bảng 3.3: Thế bán sóng đặc trưng số kháng sinh định danh phương pháp sóng vuông quét nhanh cực giọt chậm Stt Kháng sinh Thế bán sóng E1/2 Erythromycin...
 • 27
 • 581
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất thải nhà máy và bệnh viện đến khu hệ vi sinh vật đất tt

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất thải nhà máy và bệnh viện đến khu hệ vi sinh vật đất tt
... trường chất thải bệnh vi n chưa sử lý triệt để Đê kháo sát mức độ tính chất ô nhiễm đất xung quanh nhà máy bệnh vi n, vi c nghiên cứu ảnh hưỡng chất thải nhà máy bệnh vi n đến khu hệ vi sinh vật đất ... lượng vi sinh vật theo phương pháp Koch 1000m Đất khảo sát thuộc khu vực: bậnh vi n Bach Mai bệnh vi n Quân...
 • 41
 • 123
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất thải nhà máy và bệnh viện đến khu hệ vi sinh vật đất

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất thải nhà máy và bệnh viện đến khu hệ vi sinh vật đất
... trường chất thải bệnh vi n chưa sử lý triệt để Đê kháo sát mức độ tính chất ô nhiễm đất xung quanh nhà máy bệnh vi n, vi c nghiên cứu ảnh hưỡng chất thải nhà máy bệnh vi n đến khu hệ vi sinh vật đất ... lượng vi sinh vật theo phương pháp Koch 1000m Đất khảo sát thuộc khu vực: bậnh vi n Bach Mai bệnh vi n Quân...
 • 5
 • 87
 • 0

Nghiên cứu mô hình bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voọc mũi hếch, tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu mô hình bảo tồn có sự tham gia của cộng đồng tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voọc mũi hếch, tỉnh Hà Giang
... tồn loài sinh cảnh Voọc mũi hếch, tỉnh Giang 39 Sơ đồ 02: Đề xuất hình quản lý Khu bảo tồn loài sinh cảnh Voọc mũi hếch, tỉnh Giang 69 vi MỞ ĐẦU Khu bảo tồn loài sinh cảnh Voọc mũi hếch, ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG NGUYỄN THẾ PHƢƠNG NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BẢO TỒN CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH VOỌC MŨI HẾCH, TỈNH HÀ GIANG ... bảo tồn tham gia cộng đồng 1.7.1 Bảo tồn tham gia cộng đồng giới Trên giới hình quản lý khu bảo tồn tham gia cộng đồng hay hình đồng quản lý đƣợc triển khai đạt hiệu việc bảo tồn...
 • 119
 • 266
 • 0

LUẤN ÁN TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG KHÁNG SINH ERYTHROMYCIN TRONG TÔM, CÁ BẰNG KỸ THUẬT SÓNG VUÔNG QUÉT NHANH TRÊN CỰC GIỌT CHẬM VÀ KHẢ NĂNG ĐÀO THẢI

LUẤN ÁN TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG KHÁNG SINH ERYTHROMYCIN TRONG TÔM, CÁ BẰNG KỸ THUẬT SÓNG VUÔNG QUÉT NHANH TRÊN CỰC GIỌT CHẬM VÀ KHẢ NĂNG ĐÀO THẢI
... HỌC BÁCH KHOA NGUYỄN PHƯỚC MINH NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG KHÁNG SINH ERYTHROMYCIN TRONG TÔM, CÁ BẰNG KỸ THUẬT SÓNG VUÔNG QUÉT NHANH TRÊN CỰC GIỌT CHẬM VÀ KHẢ NĂNG ĐÀO THẢI Chuyên ngành: Chế Biến Thực ... hai yêu cầu trên, chọn đề tài Nghiên cứu định lượng kháng sinh Erythromycin tôm, kỹ thuật sóng vuông quét nhanh cực giọt chậm khả đào thải nhằm tìm hướng kiểm soát dư lượng kháng sinh góp phần ... hay cực phổ sóng vuông Kỹ thuật sóng vuông ghép nối kỹ thuật Stripping kỹ thuật có độ nhạy cao [40], [44] Trong luận án dùng kỹ thuật Stripping sóng vuông quét nhanh cực giọt chậm kỹ thuật phân...
 • 191
 • 277
 • 0

Sàng lọc và định danh một số chủng nấm sợi có hoạt tính kháng vi sinh vật được phân lập từ các mẫu thu thập ở vịnh bái tử long

Sàng lọc và định danh một số chủng nấm sợi có hoạt tính kháng vi sinh vật được phân lập từ các mẫu thu thập ở vịnh bái tử long
... danh số chủng nấm sợi hoạt tính kháng vi sinh vật gây bệnh phân lập từ mẫu thu thập vịnh Bái Tử Long Đối tượng Các chủng nấm phân lập từ trầm tích, hải miên biển thu c khu vực biển Bái Tử Long ... tiềm vi sinh vật ngày tăng, vi sinh vật biển đặc biệt nấm biển hứa hẹn nhiều tiềm tương lai Vì lựa chọn đề tài: Sàng lọc định danh số chủng nấm sợi hoạt tính kháng vi sinh vật phân lập từ mẫu ... chọn, sàng lọc, định danh nghiên cứu hoạt tính sinh học Mục tiêu Sàng lọc 2-3 chủng nấm sợi hoạt tính kháng vi sinh vật cao từ môi trường biển, định danh chủng nghiên cứu Kết - Phân lâp làm chủng...
 • 53
 • 212
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nguyễn thị thảo anhbài tập hóa học chương 2 của nguyễn thị thảo minhsách bài tập hóa học 9 nguyễn thị thảo minh chương 3hoa nguyên thi thảonghiệp vụ thanh toán quốc tế nguyễn thị thu thảobáo cáo qt marketing đề tài chiến lược xây dựng thương hiệu gvhd ts trần hứu cường svth nguyễn anh tuấn phạm thị thảo nguyễn thị sanggiáo viên hướng dẫn pgs ts nguyễn thị thu thảophan thị thu hà pgs ts nguyễn thị thu thảo 2002 ngân hàng thương mại quản trị và nghiệp vụ nxb thống kênguyen thi tan ncs 23 da sua pdfchuyende 2 nguyen thi tan ncs 23 da sua pdfnguyễn thị phương thảo kiểm toán viên phụnguyễn thị hạ thảo kỹ thuật viênnguyễn thị diệu thảo 2009 dạy học theo dự án và vận dụng trong đào tạo giáo viên trung học cơ sở môn công nghệ luận án tiến sĩ giáo dục học trường đại học sư phạm hà nộitác giả nguyễn thithiếu tướng nguyễn thị địnhNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-Supervisorhuong dan nhan co tuc bang tien matnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20176. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banB Chuong trinh - the le bieu quyetBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013Du thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 2013Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018Phieu dong gop y kien 2014A Chuong trinh - the le bieu quyetPhu luc 2 - Ban ke khai nguoi co lien quan04 Du kien danh sach Ban kiem phieu09 Quyet Nghi DHCD 2014Noi dung sua doi Dieu leGiai trinh chenh lech so lieu BCTC 2013Bao cao tai chinh 6 thang nam 2015Báo cáo Tài Chính năm 2015 | NBSteel.VN BCTC nam 2015 TNBtài liệu miễn phí chuong 3