GIÁO ÁN PP TIET 5 TIA HH6

GIÁO ÁN PP TIET 5 TIA HH6

GIÁO ÁN PP TIET 5 TIA HH6
... Tia AB tia Ay; - Tia BA tia Bx Chú ý: Hai tia không trùng gọi hai tia phân biệt x A y Tia Ax tia Ay n O m Tia Om tia On x A B y Tìm tia phân biệt hình vẽ? - Tia Ax tia Ay - Tia Ax tia By - Tia ... hai tia Ax By hai tia đối nhau? b) Trên hình vẽ có tia đối nhau? x A B y Trả lời a) Hai tia Ax By hai tia đối chúng chung gốc b) Các tia đối có hình vẽ là: Tia Ax tia Ay; tia Ax tia AB Tia Bx tia ... Bx tia By; tia BA tia By 3- Hai tia trùng nhau: x A B y Hai tia AB Ay đối với tia Ax, hai tia AB Ay có đặc điểm gì? Hai tia AB Ay có: - Chung gốc A - Nằm phía đường thẳng xy Ta nói tia AB Ay trùng...
 • 18
 • 202
 • 0

Giáo án 6 tiết 5

Giáo án 6 tiết 5
... Gv: Nhận xét yêu cầu Hs giải thích câu trả lời Giáo viên: Nguyễn Thị Vy Tin học Néi dung bµi d¹y Một số khả máy tính - Khả tính toán nhanh - Tính toán với độ xác cao - Khả lưu trữ lớn - Khả làm ... vào việc gì? - Thực tính toán - Tự động hóa công việc văn phòng - Hỗ trợ công tác quản lí - Công cụ học tập giải trí - Điều khiển tự động rô-bốt - Liên lạc, tra cứu mua bán trực tuyến Máy tính điều ... dÉn vÒ nhµ : - Học cũ - Làm tập 1, 2, sgk tập sách tập - Chuẩn bi 4: Máy tính phần mềm máy tính Giáo viên: Nguyễn Thị Vy ...
 • 3
 • 187
 • 0

Giáo án toán lớp 5 : Tia doc

Giáo án toán lớp 5 : Tia doc
... gốc Bài 5: TIA 1 .Tia Hai tia trùng o x y A B Tia Ox ; Tia Oy Hai tia đối x O y Tia Ox Tia Oy (hoặc Ox Oy hai tia đối nhau) Nhận xét: sgk/122 x Tia Ax trùng với Tia Bx (hoặc Ax By hai tia trùng ... nhau? Tia Ax tia Ay hai tia đối Tia Bx tia By hai tia đối x A B y Gọi tên tia hình vẽ Tia Ax Trùng với A A B x Tia AB Em cho biết hai tia trùng hình sau? x Tia Mx Trùng với Tia MN M N Chú : Hai tia ... nhau) Chú ý : sgk/122 Hai tia nhận xét gìcác gốc củatrong Em viết tên tia có hai tia Em có chung gốc A tạo thành đường tia Az? At, thẳng hình sau? zt z A t Tia : At Tia : Az Đây hai tia đối Mỗi...
 • 9
 • 259
 • 0

Giáo án toán lớp 5 tiết 5 tia

Giáo án toán lớp 5 tiết 5 tia
... gốc Bài 5: TIA 1 .Tia Hai tia trùng o x y A B Tia Ox ; Tia Oy Hai tia đối x O y Tia Ox Tia Oy (hoặc Ox Oy hai tia đối nhau) Nhận xét: sgk/122 x Tia Ax trùng với Tia Bx (hoặc Ax By hai tia trùng ... nhau? Tia Ax tia Ay hai tia đối Tia Bx tia By hai tia đối x A B y Gọi tên tia hình vẽ Tia Ax Trùng với A A B x Tia AB Em cho biết hai tia trùng hình sau? x Tia Mx Trùng với Tia MN M N Chú ý: Hai tia ... không trùng gọi hai tia phân biệt a) Ta thấy hai tia Ox OA trùng nhau, tia OB trùng với tia nào? y Tia OB trùng với tia Oy B b) Hai tia Ox Ax có trùng không? Vì sao? x A O Tia Ox Ax không trùng...
 • 9
 • 325
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tiết 1-7

Giáo án tiếng việt 5 tiết 1-7
... nhận xét khẳng định câu HS đặt đặt hay VD: a/ Việt Nam quê hương em b/ Quê hương, quán em Việt Nam c/ Việt Nam nơi chôn rau cắt rốn em - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà viết vào vơ từ đồng nghĩa ... 2-Chép tiếng cho vào mô hình cấu tạo tiếng, nắm qui tắc đặt dấu tiếng Đồ dùng dạy học - Phấn màu + bút + số tờ phiếu khổ to Các hoạt động dạy-học Hoạt động giáo viên - Kiểm tra HS - GV dán lên ... chọn đề - HS làm - HS nộp - GV nhận xét tiết làm HS - Yêu cầu HS nhà chuẩn bị cho tiết TLV sau Thứ …………ngày………… tháng……… năm …… KỂ CHUYỆN Tiết ……………… Tiếng vĩ cầm Mỹ Lai Mục tiêu nhiệm vụ Dựa...
 • 80
 • 862
 • 4

Giáo án toán lớp 5 tiết 1-35

Giáo án toán lớp 5 tiết 1-35
... bng lm bi v 11 11 5 55 = = 2 5 10 - GV cha bi v cho im HS Bi - GV yờu cu HS c bi - GV yờu cu HS lm bi 6 ì4 24 = = 25 25 ì 100 15 15 ì 25 3 75 = = 4 ì 25 100 31 31ì 62 = = 5 2 10 - HS lờn bng ... 5 ì3 5 ì = = = 10 10 ì ì ì ì 21 20 ì 20 3ì 5 ì : = ì = = = 25 20 25 21 25 ì 21 ì ì ì 35 40 14 40 ì14 ì8 ì ì ì = = = 16 7 5 5 17 51 17 26 17 ì 26 17 ì13 ì 2 : = ì = = = 13 26 13 51 13 ì 51 ... mnh l: 60 : 12 x = 25 (m) Chiu di ca mnh l: 60 25 = 35 (m) Din tớch ca mnh l: 25 x 35 = 8 75 (m2) Din tớch li i l: 8 75 : 25 = 35 (m2) ỏp s: Chiu rng; 25m; Chiu di: 35m; Li i: 35m2 - GV gi HS cha...
 • 72
 • 9,280
 • 36

Giáo án đạo đức 5 tiết 8-14

Giáo án đạo đức 5 tiết 8-14
... DẶN DÒ - GV tổng kết - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực tham gia hoạt động, tìm hiểu bài, nhắc nhở em chưa cố gắng Tuần 11 ĐẠO ĐỨC KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ Tiết I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp ... HƯỚNG DẪN HS THỰC HÀNH - Yêu cầu HS tìm hiểu phong tục, tập quán thể tình cảm kính già yêu trẻ dân tộc ta Tuần 12 ĐẠO ĐỨC KÍNH GIÀ YÊU TRẺ Tiết Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động SẮM VAI XỬ LÝ ... CỐ, DẶN DÒ - GV tổng kết - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực tham gia xây dựng bài, nhắc nhở em chưa cố gắng Tuần 13 ĐẠO ĐỨC TÔN TRỌNG PHỤ NỮ Tiết I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp HS hiểu:...
 • 10
 • 591
 • 0

Giáo án địa lý 5 tiết 8-14

Giáo án địa lý 5 tiết 8-14
... Hoảt âäüng 54 DÁN TÄÜC ANH EM TRÃN ÂÁÚT NỈÅÏC VIÃÛT NAM + Nỉåïc ta cọ bao nhiãu dán täüc? + Nỉåïc ta cọ 54 dán täüc + Dán täüc no cọ âäng nháút? Säúng + Dán täüc Kinh (Viãût) cọ säú dán âäng ch ... nhiãu dán? Dán säú nỉåïc ta âỉïng thỉï máúy cạc nỉåïc Âäng Nam Ạ? + Dán säú tàng nhan gay khọ khàn gç viãûc náng cao âåìi säúng nhán dán? Tçm mäüt vê dủ củ thãø vãư háûu qu ca viãûc gia tàng dán ... ta cọ bao nhiãu dán täüc? Dán täüc no cọ säú dán âäng nháút, phán bäú ch úu åí âáu? Cạc dán täüc êt ngỉåìi säúng åí âáu? + Âiãưn cạc thäng tin cn thiãúu vo så âäư sỉû phán bäú dán cỉ åí Viãût Nam...
 • 16
 • 356
 • 0

Giáo án khoa học 5 tiết 7-14

Giáo án khoa học 5 tiết 7-14
... hoả trang 56 , 57 SGK v tr låìi cạc cáu hi * Loải gảch no dng âãø xáy tỉåìng? * Loải gảch no âãø lạt sn nh, lạt sán hồûc vèa h, äúp tỉåìng? * Loải ngọi no âỉåüc dng âãø låüp mại nh hçnh 5? - Gi ... xục thäng dáùn thỉåìng” sau: - Cạc nhọm tho lûn, phán vai táûp + Chia nhọm mäùi nhọm HS diãùn + u cáưu HS âc låìi thoải ca cạc nhán váût hçnh v phán vai diãùn lải tçnh húng “Nam, Thàõng, Hng âang ... Bãûnh viãm gan A láy truưn qua âỉåìng no? tiãu hoạ Vi rụt viãm gan A cọ phán ngỉåìi bãûnh Phán cọ thãø dênh vo tay, chán, qưn ạo, nhiãùm vo nỉåïc, bë cạc âäüng váût dỉåïi nỉåïc àn, cọ thãø láy...
 • 31
 • 472
 • 0

Giáo án chi tiết tiếng việt 5

Giáo án chi tiết tiếng việt 5
... giọt ma loáng thoáng rơi; ngời gánh rau bó huệ trắng muốt; bầy sáo liệng chấp chới cánh đồng lúa 29 Giỏo ỏn Ting Vit Nm hc 2007- 2008 kết đòng; mặt trời mọc xanh tơi c) HS tìm chi tiết thể quan ... Đáp án: Đàn cá hồi vợt thác Suốt đêm thác réo điên cuồng Nớc tung lên Mặt trời vừa nhô lên Dòng thác óng ánh sáng rực dới nắng Tiếng nớc xối gầm vang Những cá hồi lấy đà lao vút lên nh chim ... khai trờng em HS bắt đầu đợc hởng giáo dục hoàn toàn Việt Nam - Là giáo dục tự nớc Việt Nam độc lập nhằm đào tạo công dân nhân tài để phục vụ cho đất nớc dân tộc Việt Nam - Bác Hồ tởng tợng thấy...
 • 241
 • 214
 • 0

Giáo án chi tiết tiếng việt 5

Giáo án chi tiết tiếng việt 5
... tuần đầu sách Tiếng Việt lớp 5, tập II Đồ dùng dạy học - GV chuẩn bị đề kiểm tra dựa theo đề luyện tập in SGK (tiết 7), theo quy định Vụ Giáo dục Tiểu học, giáo viên, hiệu trởng phòng Giáo dục địa ... chim đập cửa bão, chim chết lạnh ngắt bị mèo tha đi, không đợc nghe "tiếng cánh chim về", tiếng hót "trong vắt" sớm mai, thơng xót chim sẻ mẹ chết để lại tổ trứng mà "những chim non mãi chẳng ... trắng muốt ánh sáng Ngời săn mải ngắm nai, mồ hôi đầm trán Cái dây da tụt xuống, ánh đèn ló lệch vào bóng tối, nai chạy biến bóng Ngời săn luống cuống giơ tay đẩy dây da lên Nhng sáng đèn không...
 • 197
 • 228
 • 0

giao an chi tiet tieng viet 5

giao an chi tiet tieng viet 5
... tên danh hiệu cho - Gọi HS nhận xét làm bạn bảng chốt lại đáp án : hùng Những danh hiệu đợc in nghiêng cha tả - Danh hiệu Anh hùng Lực lợng vũ trang gồm hai phận Anh hùng / Lực lợng vũ trang Danh ... đọc thầm SGK - Hãy nêu tên danh hiệu có - Các tên danh hiệu có đoạn bài, tên đợc in nh văn : Anh hùng Lực lợng vũ trang ? nhân dân, Bà mẹ Việt Nam Anh - Cho biết danh hiệu gồm phận phận ? - Yêu ... lớp, lớp viết vào giấy nháp số tên danh hiệu sau : Huân chơng Kháng chi n, Huân chơng Lao động, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lợng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Giải thởng Hồ Chí Minh -...
 • 173
 • 208
 • 0

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 72: LUYỆN TẬP CHUNG doc

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 72: LUYỆN TẬP CHUNG doc
... hạn : Ta có  4,6 >4, 35 4,6  4. 35 Bài : làm a) 0,8 x X = 1,2 x10 210: X=14,92– 6 ,52 0,8 x X = 12 210: X = 8,4 X = 12 : 0,8 tập tập tiết 71 b) X = 210 : 8,4 X = 15 X = 25 c) 25 : X = 16 : 10 d) ... d) 35+   35  0 ,5  0,03  35, 53 10 100 Bài : GV cần hướng dẫn HS chuyển hỗn số thành phân số thập Gv lưu ý H không nên cộng số tự nhiên với phân số phân thực so Bài : cho H làm sánh hai phân ... 400 +50 +0,07 HS đặt tính tính = 450 ,07 b) 30+ 0 ,5+ 0,04 = 30 ,54 phần c) d) GV hướng dẫn chuyển phân số thập phân thành số thập phân để tính, chẳng hạn : c) 100 +7 + 100 = 100 +7 +0,08 = 107,08 d) 35+ ...
 • 5
 • 3,025
 • 2

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 73 : Luyện Tập Chung pot

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 73 : Luyện Tập Chung pot
... thức số : ( 128,4 -7 3,2 ) : 2,4 – 18,32 H làm vào nháp GV nhận xét sửa Kết : ( 128,4 -7 3,2 ) : c) 91,08 : 36 = 25, 3 d) : 6, 25 = 0,48 Bài : GV đọc toán, yêu cầu HS đọc lại.G tóm tắt toán lên bảng, ... Bài giải: Số mà động chạy l : 2,4 -1 8.32 = 4,68 120 : 0 ,5 = 240 ( b) Cách làm tương tự ) phần a) Đáp số : Bài : cho H làm chữa bài, chẳng hạn: a) X- 1,27 = 13 , 5: 4 ,5 b) X+18,7 =50 , 5: 2 .5 X-1,27 = ... X-1,27 = X+ 18,7= 20,2 X X = + 1,27 = 20, 2-1 8,7 X X = 4,27 = 1 ,5 240 C) X x 12 ,5 = x 2 ,5 X x 12 ,5 = 15 X = 1 5: 12 ,5 X = 1,2 Củng cố, dặn dò : Rút kinh nghiệm : ...
 • 5
 • 1,877
 • 0

Xem thêm