VL1 đáp án elearning chương 3 đầy đủ

De & Dap An Hai Duong 06_07_2009(day du,sua duoc)

De & Dap An Hai Duong 06_07_2009(day du,sua duoc)
... dạng MKN ( Hai tam giác vuông có góc ANM chung ) => AH AN = => MK .AN = AH.MN (2) MK MN Từ (1) (2) ta có: MK .AN + ME.BN = MN.AH + MN.HB = MN(HB+AH) = MN.AB Do AB không đổi, nên MK .AN + ME.BN lớn ... thứ x (km) (x>0) => Vận tốc ô tô thứ hai x-10(km) 300 x 300 Thời gian ô tô thứ hai hết quãng đờng là: x 10 300 300 =1 Theo ta có phơng trình: x 10 x Thời gian ô tô thứ hết quãng đờng là: Giải ... vận tốc xe thứ 60km/h, xe thứ hai 50 km/h Câu IV: Tứ giác AHMK nội tiếp đờng tròn đờng kính AM( ã K AKM = ã AHM = 900 ) ã ã Vì tứ giác AHMK nội tiếp nên KMH = HAN A (cùng bù với góc KAH) ã ã...
 • 3
 • 178
 • 0

Tài liệu Đề +Dáp án KT chương 3( tiết 46)

Tài liệu Đề +Dáp án KT chương 3( tiết 46)
... đáp án tóm tắt biểu điểm chấm Câu a) Đáp án x + y = 2( y + 1) + y = y = y =1 x y = x = y +1 x = y + x = điểm 2đ...
 • 3
 • 156
 • 0

Bài soạn Đề và đáp án KT chương 3 lớp 9

Bài soạn Đề và đáp án KT chương 3 lớp 9
... CANH -*** -ĐỀ SỐ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MƠN: ĐẠI SỐ I/ TRẮC NGHIỆM: (3 iểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng: Phương trình sau phương trình bậc hai ẩn? A 2+x =3 ; B x2 – y = ; C -x ... đường thẳng x – y = x + 2y = là: A (3; 3) ; B (2; 2) ; C (1; 1) ; D (-1; 1) Cặp số (1; - 2) khơng nghiệm phương trình sau đây? A 3x – 2y = ; B 0x – 2y = ; C 3x + 0y = ; D x–y=2 2x − y = Xác đònh ... 2x − 3y = A (x ; y) = ( ; 1) B (x ; y) = ( II/ TỰ LN : (7điểm ) 1) Gi¶i c¸c hƯ ph¬ng tr×nh 2x − y = a)   x + y = −2 ; – 1) b) C (x ; y) = (4 ; 1) D (x ; y) = (3 ; 1) 2x + 3y =  3x + 2y...
 • 3
 • 273
 • 1

Đề - Đáp án KT chương 3 Đại số 8 (1)

Đề - Đáp án KT chương 3 Đại số 8 (1)
... (3 điểm): x = a) (1.5 điểm): (2x )(x + 7) = x + = x = (1 điểm) x = Vậy phơng trình cho có tập nghiệm S = ;7 (0.5 điểm) b) (1.5 điểm): 3x x + = x + 2x (1) (0.25 điểm) (1) (2x - 3) (3x ... (1) (0.25 điểm) (1) (2x - 3) (3x - 2) = (6x + 1)(x + 7) (0.25 điểm) 6x2 4x 9x + = 6x2 + 42x + x + 6x2 13x + = 6x2 + 43x + (0.25 điểm) 56x = -1 ĐKXĐ: x -7 x x= (thoả mãn ĐKXĐ) 56 (0.25 ... (thoả mãn ĐKXĐ) 56 (0.25 điểm) (0.5 điểm) 56 Vậy phơng trình cho có tập nghiệm S = Câu 3: (3 điểm): Đổi 24 phút = 27 (0.25 điểm) Gọi chiều dài quãng đờng AB x (km) Điều kiện: x > (0.25...
 • 2
 • 186
 • 0

Đề - Đáp án KT chương 3 Đại số 8 (2)

Đề - Đáp án KT chương 3 Đại số 8 (2)
... điểm) (6 x 1)( x 3) (2 x + 5) (3 x + 2) = (3 x + 2)( x 3) (3 x + 2)( x 3) => 6x2 19x + = 6x2 + 19x + 10 - 38 x = x= (thoả mãn ĐKXĐ) 38 (0.5 điểm) (0.5 điểm) (0.25 điểm) 38 Vậy phơng trình ... đáp án biểu điểm A Trắc nghiệm: điểm: Câu 1: (2 điểm): Mỗi ý cho điểm: Đáp án: B ; D ; C ; B Tự luận: điểm: Câu 2: (3 điểm): 3. C x3 2x =6+ a (1,5 điểm): 3( x 3) 90 + 5(1 x) = 15 15 3x ... 90 + 10x 13x = 104 x= 104 13 (0.25 điểm) (0.25 điểm) (0.25 điểm) (0.25 điểm) 104 (0.5 điểm) 13 Vậy phơng trình cho có tập nghiệm S = b.(1,5 điểm): 6x 2x + (1) = 3x + x3 ĐKXĐ: x (1)...
 • 3
 • 204
 • 0

Đề - Đáp án KT chương 3 Đại số 8 (3)

Đề - Đáp án KT chương 3 Đại số 8 (3)
... ĐKXĐ: x (0.25 điểm) a (1,5 điểm): 2 (1) x + x + + x = 4( x 1) x x3 => x2 + x+ + 2x2 = 4x - 3x2 3x = (0.5 điểm) 3x(x - 1) = x = x = x = (0.5 điểm) x = Nhận thấy x = thoả mãn ĐKXĐ, x ... (1,5điểm): (x +2)(2x2 5x + 4) = (x + 2) (x+2)(2x2 5x + 3) = (0.25 điểm) (x + 2)(2x2 2x 3x + 3) = (0.25 điểm) (x + 2)[2x(x ) 3( x )] = (0.25 điểm) (x + 2)(x )(2x ) = (0.25 điểm) ... cho có tập nghiệm S = { 4;5} (0.25 điểm) Câu 3: (3 điểm): Gọi độ dài đoạn đờng đất x (km) Điều kiện: < x < 110 Thời gian ngời hết đoạn đờng đất x (giờ) 30 (0.25 điểm) (0.5 điểm) Vì đoạn đờng đát...
 • 3
 • 227
 • 0

Đề - Đáp án KT chương 3 Đại số 8 (4)

Đề - Đáp án KT chương 3 Đại số 8 (4)
... x + 1)( x 3) ĐKXĐ: x - x (1) (0.25 điểm) x x 2x + =0 2( x 3) 2( x + 1) ( x + 1)( x 3) x( x + 1) + x( x 3) 2.2 x =0 2( x 3) ( x + 1) x(x+1) + x(x - 3) - 4x =0 x2 +x +x2 -3 x 4x = 2x2 ... đáp án biểu điểm A Trắc nghiệm: điểm: Câu 1: (4 điểm): Mỗi ý cho điểm Đáp án: B ; A; 3. D ; C B Tự luận: điểm Câu 2: (3 điểm): Giải phơng trình: a (1,5 điểm): 2x3 5x2 + 3x = x(2x2 5x + 3) ... trình: a (1,5 điểm): 2x3 5x2 + 3x = x(2x2 5x + 3) = (0.25 điểm) x(2x2 2x 3x + 3) = (0.25 điểm) x[2x(x - 1) 3( x )] = x(x )(2x ) =0 (0.5 điểm) x = x = x = x =1 x = x = (0.25 điểm)...
 • 3
 • 256
 • 0

KT HKI ( đáp án và ma trận đầy đủ)

KT HKI ( đáp án và ma trận đầy đủ)
... 450 (N) (0 .5đ) G = G1 + G2 = X1 + X2 = X = 500 + 550 = 1050 (N) (0 .5đ) b Theo nguyên tắc bổ sung ta có tổng số nuclêôtít gen: N = A + T + G + X = (A + G) x = (T + X) x = (4 50 + 1050) x = 3000 (N) ... với cá thể mang tính trạng lặn (0 .25) * Kết luận (1 .5): - Nếu kết phép lai phân tích đồng tính cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp (trội) (0 .75đ) - Còn kết lai phân tính (theo tỷ lệ ... 10đ I ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008-2009 Mơn thi: Sinh học lớp THCS Câu : (2 .0 Điểm) * Định nghĩa(0.5): Là phép lai cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen (0 .25)...
 • 3
 • 107
 • 0

KT HKI (đáp án và ma trân đầy đủ)

KT HKI (đáp án và ma trân đầy đủ)
... ĐÌNH TÂM MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Hoá I MỤC TIÊU: 1/ Kiểm tra kết nắm kiến thức học sinh phần hoá vô 2/ Kiểm tra kỉ viết phương trình hoá học, kỉ thực hành, nhận biết, tính toán hoá học ... kỉ thực hành, nhận biết, tính toán hoá học 3/ Kiểm tra việc vận dụng viết PTHH, tính toán hoá học II MA TRẬN: Nội dung/hình Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng T.Điểm thức stạo S.câu điểm...
 • 3
 • 94
 • 0

De KT HH9 chuong 3 ( day du)

De KT HH9 chuong 3 ( day du)
... AF HK (4 ), theo AE tia phân giác góc IAM hay AE tia phân giác HAK (5 ) Từ (4 ) (5 ) => HAK tam giác cân A có AE đờng cao nên đồng thời đơng trung tuyến => E trung điểm HK (6 ) Từ (3 ) , (4 ) (6 ) => ... (1 ) Theo ta có AEB = 900 => BE AF hay BE đờng cao tam giác ABF (2 ) Từ (1 ) (2 ) => BAF tam giác cân B 5) BAF tam giác cân B có BE đờng cao nên đồng thời đơng trung tuyến => E trung điểm AF (3 ) ... Đồng Câu X I F M H E (1 đ) K 2 A O B 1) Ta có : AMB = 900 ( nội tiếp chắn nửa đờng tròn ) => KMF = 900 (vì hai góc kề bù) AEB = 900 ( nội tiếp chắn nửa đờng tròn ) => KEF = 900 (vì hai góc kề bù)...
 • 3
 • 125
 • 0

Đề, đáp án và ma trận đầy đủ môn TD 6 HKII đây!

Đề, đáp án và ma trận đầy đủ môn TD 6 HKII đây!
... bóng trúng đích " 5 Đáp án điểm đánh giá Phần I: Lý thuyết (2 điểm, môĩ đáp án 0,5 điểm) Đáp án C Đáp án B Đáp án D Đáp án là: (1) – B; – C ; (3) – A Phần II: Thực hành ( 8,0điểm ) Thực hiện động ... cao); hít vào (2) sau (3) .thở miệng A Buông tay xuống; B Đưa tay trước; C Mũi; D Vung tay Phần II: Thực hành ( 8,0 điểm ) Em thực động tác "Ném bóng trúng đích " 5 Đáp án điểm đánh giá Phần ... trước chạm tay bạn chạy trước B Để chân vào ô xuất phát C Giẫm chân lên vạch kẻ D Xuất phát chạm tay bạn chạy trước Em chọn đáp án điền cácchữ A, B, C, D vào chỗ chấm cho thích hợp Khi chạy bền...
 • 4
 • 217
 • 0

Giáo án TNXH lớp 3 đầy đủ cả năm

Giáo án TNXH lớp 3 đầy đủ cả năm
... học: -Giáo viên: Tranh minh họa SGK trang 31 , sơ đồ quan thần kinh III/ Các hoạt động dạy - học : 1) Khởi động: 1’ (Hát) 2) Kiểm tra cũ: 5’ (3 HS) Kiểm tra HS đọc nội dung bạn cần biết 13 3) Bài ... kinh - Biết tránh việc làm có hại thần kinh II/ Đồ dùng dạy học: - Hình minh họa trang 32 , 33 SGK III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : 1) Khởi động: 1’ (Hát) 2) Kiểm tra cũ: 5’ (3 HS) Kiểm tra ... kiếm xử lí thông tin: so sánh đối chiếu nhịp tim trước sau vận động - Kĩ định: nên không nên - Ghi giấy, đại diện nhóm trình bày kết trước lớp - Vài HS nêu kết so sánh, lớp nhận xét - Lắng nghe,...
 • 132
 • 266
 • 0

baì tập chương 3 đày đủ các dạng

baì tập chương 3 đày đủ các dạng
... 19 , : uk+1 = 23k + + 33 k + = 23 23k – + 33 33 k – = 8.5.23k – + 27 .33 k- = 8(5.23k – + 33 k- ) + 19 .33 k – = 8.uk + 19 .33 k – => uk+1 chia hết cho 19 tổng hai số chia hết cho 19 3. 5 * Với n = : ... Với n = : u1 = 62 + 10 31 = 66 chia hết cho 11 * Giả sữ uk = 62k + 10.3k chia hết cho 11 , : uk+1 = 62(k+1) + 10.3k +1 = 36 .62k + 30 .3k = 3( 62k + 10.3k ) + 33 .62k = uk + 33 .62k => uk + chia hết ... u1 = , u2 = 3. 4 - = 10 , u3 = 3. 10 - = 28 Nhận xét : u1 = 31 + 1, u2 = 32 + 1, u3 = 33 + Ta chứng minh : un = 3n + (1) , ∀n • u1 = 31 + : (1) n = • Giả sữ uk = 3k + , : uk+1 = 3uk - ( giả...
 • 16
 • 121
 • 0

Bán đề thi thử CĐ-ĐH môn anh văn có đáp án và giải thích đầy đủ

Bán đề thi thử CĐ-ĐH môn anh văn có đáp án và giải thích đầy đủ
... hình thức đảo ngữ với mệnh đề theo sau "hardly" ta cấu trúc với "hardly" là: Hardly + mệnh đề đảo ngữ + when + mệnh đề - A đáp án phù hợp - Lựa chọn B sai mệnh đề sau "hardly" không đảo ... hình thức đảo ngữ với mệnh đề theo sau "hardly" ta cấu trúc với "hardly" là: Hardly + mệnh đề đảo ngữ + when + mệnh đề - A đáp án phù hợp - Lựa chọn B sai mệnh đề sau "hardly" không đảo ... giving an original answer - Ta cấu trúc "It is better + to V1 + than + to V2 " -> làm tốt - play safe: cẩn thận, chơi ăn => A đáp án Câu dịch : Tốt chơi ăn kỳ thi đưa câu trả lời lạ Question...
 • 5
 • 241
 • 0

Tuyển tập 70 đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án (Tải trọn bộ đầy đủ trong file đính kèm)

Tuyển tập 70 đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án (Tải trọn bộ đầy đủ trong file đính kèm)
... nghiệm giao thoa I-âng ánh sáng đơn sắc bớc sóng = 0,5 àm Khoảng cách hai khe 0,5mm khoảng cách từ hai khe đến quan sát E 200cm Tại vị trí M E toạ độ 7mm vị trí A vân sáng bậc B vân tối thứ ... gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, suất điện động hiệu dụng 220V, từ thông cực đại qua vòng dây 5mWb Mỗi cuộn dây gồm vòng? A 198 vòng B 99 vòng C 140 vòng D 70 vòng Cõu 44: Mt on mch in xoay ... luụn bng nhng cng tc thi thỡ cha chc bng B in ỏp hiu dng gia hai u on mch luụn bng tng in ỏp hiu dng trờn tng phn t C in ỏp tc thi gia hai u on mch luụn bng tng in ỏp tc thi gia hai u tng phn...
 • 16
 • 530
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 3 đầy đủđề và đáp án thi giáo viên dạy giỏi môn thể dục năm 2014giao an tin hoc quyen 3 day duđáp án môn khí tượng hải dươngđáp án câu đố 3 con sâuđề thi và đáp án violympic lớp 3đề thi và đáp án môn vật liệu xây dựngđề thi và đáp án đại học bộ giáo dụcđáp án 10 câu hỏi tuyển dụng của microsoftđáp án chính thức bộ giáo dục đại học 2012đáp án chính thức bộ giáo dục và đào tạogiáo án tin học 12 đầy đủđáp án chính thức bộ giáo dục đại học 2013trắc nghiệm quản trị học có đáp án theo chươngcâu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn dinh dưỡnĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoại