CÔNG tác lưu TRỮ của cục lưu TRỮ văn PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Báo cáo thực tập tốt nghiệp văn thư lưu trữ tại Cục lưu trữ văn phòng trung ương đảng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp văn thư lưu trữ tại Cục lưu trữ văn phòng trung ương đảng
... tác lưu trữ Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Ban Bí thư Trung ương Đảng xác định Cục loại I, thực chức giúp Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu cho Trung ương Đảng quản lý Phông Lưu trữ Đảng ... trữ Văn phòng Trung ương Chương 2: Thực trạng công tác lưu trữ Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng Chương 3: Kết thực tập Cục Lưu trữ đề xuất nhằm nâng cao hiệu công tác lưu trữ Cục Lưu trữ Do ... Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Bài báo cáo em xin trình bày cụ thể nội dung Công tác lưu trữ Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Báo cáo em gồm chương: Chương 1: Giới thiệu vài nét Cục Lưu trữ Văn...
 • 48
 • 219
 • 1

Khai thác, dùng tài liệu lưu trữ phục vụ công tác tổng hợp thông tin tại văn phòng trung ương đảng

Khai thác, dùng tài liệu lưu trữ phục vụ công tác tổng hợp thông tin tại văn phòng trung ương đảng
... việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ công tác tổng hợp thông tin chất lượng thông tin tổng hợp VPTW Đảng Trên sở thực tế công tác khai thác, sử dụng thông tin tài liệu lưu trữ phục vụ ... lưu trữ KLTTW Đảng phục vụ công tác tổng hợp thông tin, chọn đề tài : "Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ công tác tổng hợp thông tin Văn phòng Trung ương Đảng" để làm luận văn thạc sĩ ... sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ công tác tổng hợp thông tin VPTW Đảng 31 Chương Thực tiễn khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ công tác tổng hợp thông tin VPTW Đảng ...
 • 124
 • 218
 • 0

Nghiên cứu giải pháp chuẩn hóa hồ sơ giao nộp vào lưu trữ hiện hành ở cơ quan văn phòng trung ương đảng cộng sản việt nam

Nghiên cứu giải pháp chuẩn hóa hồ sơ giao nộp vào lưu trữ hiện hành ở cơ quan văn phòng trung ương đảng cộng sản việt nam
... c quan - Thc trng v gii phỏp vo thỏng 10 - 2014; Vn phũng Trung ng ng ó t chc hi ngh chuyờn th, lu tr c quan, t chc ng, t chc chớnh tr - xó hi Trung ng v Lp h s v giao np h s vo Lu tr c quan, ... hot ng ca c quan5 1.2 S cn thit ca vic chun húa h s giao np vo lu tr hin hnh Vic giao np h s, ti liu vo lu tr hin hnh l cụng vic quan trng ca lu tr c quan, t chc õy l hnh vi chuyn giao quyn v ... nhim v ca n v hoc ca c quan, t chc Chc nng, nhim v ca c quan, n v l c s phỏp lý cho hot ng ca c quan, n v ú Mi mt c quan hay n v u cú chc nng, nhim v nht nh c quan cú thm quyn giao Do ú bn, ti liu...
 • 154
 • 92
 • 0

Nghiên cứu xác định thành phần tài liệu của các doanh nghiệp trực thuộc văn phòng trung ương đảng thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ trung ương đản

Nghiên cứu xác định thành phần tài liệu của các doanh nghiệp trực thuộc văn phòng trung ương đảng thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ trung ương đản
... Trung ương Đảng thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ Trung ương Đảng + Xây dựng danh mục thành phần tài liệu doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ Trung ... doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng thành phần tài liệu doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ Trung ương Đảng + Khảo sát thực tế tài ... Văn phòng Trung ương Đảng thuộc diện nộp lưu vào Kho Lưu trữ Trung ương Đảng 3.1 Các để xây dựng danh mục thành phần tài liệu doanh nghiệp thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ TW Đảng 3.2 Mục tiêu...
 • 98
 • 172
 • 0

Nghiên cứu xây dựng danh mục hồ sơ và chuẩn hóa hồ sơ tài liệu của ủy viên bộ chính trị, ban bí thư thuộc diện giao nộp và lưu trữ cơ quan văn phòng trung ương đảng

Nghiên cứu xây dựng danh mục hồ sơ và chuẩn hóa hồ sơ tài liệu của ủy viên bộ chính trị, ban bí thư thuộc diện giao nộp và lưu trữ cơ quan văn phòng trung ương đảng
... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - PHẠM THỊ THU HIỀN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG DANH MỤC HỒ SƠ VÀ CHUẨN HÓA HỒ SƠ TÀI LIỆU CỦA ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƢ THUỘC DIỆN GIAO NỘP VÀO LƢU TRỮ CƠ QUAN VĂN PHÕNG ... Nghiên cứu xây dựng danh mục hồ chuẩn hoá hồ tài liệu Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban thư thuộc diện giao nộp vào lưu trữ quan Văn phòng Trung ương Đảng để làm đề tài luận văn thạc ... Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban thƣ vào Lƣu trữ quan Văn phòng Trung ƣơng Đảng 2.3.1- Khối lượng hồ sơ, tài liệu hình thành trình hoạt động Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban thư giao nộp...
 • 156
 • 211
 • 0

Nghiên cứu xác định thành phần tài liệu của các doanh nghiệp trực thuộc văn phòng trung ương đảng thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ trung ương đảng

Nghiên cứu xác định thành phần tài liệu của các doanh nghiệp trực thuộc văn phòng trung ương đảng thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ trung ương đảng
... Trung ương Đảng thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ Trung ương Đảng + Xây dựng danh mục thành phần tài liệu doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ Trung ... doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng thành phần tài liệu doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ Trung ương Đảng + Khảo sát thực tế tài ... tài : “Nguyên cứu xác định thành phần tài liệu doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng thuộc diện nộp lưu vào kho lưu trữ Trung ương Đảng làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp cao học,...
 • 13
 • 173
 • 0

Nghiên cứu xây dựng danh mục hồ sơ và chuẩn hóa hồ sơ tài liệu của ủy viên bộ chính trị, ban bí thư thuộc diện giao nộp và lưu trữ cơ quan văn phòng trung ương đảng

Nghiên cứu xây dựng danh mục hồ sơ và chuẩn hóa hồ sơ tài liệu của ủy viên bộ chính trị, ban bí thư thuộc diện giao nộp và lưu trữ cơ quan văn phòng trung ương đảng
... HỘI VÀ NHÂN VĂN - PHẠM THỊ THU HIỀN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG DANH MỤC HỒ SƠ VÀ CHUẨN HÓA HỒ SƠ TÀI LIỆU CỦA ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ THUỘC DIỆN GIAO NỘP VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN VĂN PHÒNG ... Nghiên cứu xây dựng danh mục hồ chuẩn hoá hồ tài liệu Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban thư thuộc diện giao nộp vào lưu trữ quan Văn phòng Trung ương Đảng để làm đề tài luận văn thạc ... thập tài liệu nhƣ chất lƣợng hồ sơ, tài liệu Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban thƣ giao nộp vào Lƣu trữ quan Văn phòng Trung ƣơng Đảng tồn tại, hạn chế định: Nhiều Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên...
 • 17
 • 121
 • 0

hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ các khoản thu chi tại nhà khách số 8 bạch đằng văn phòng trung ương đảng

hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ các khoản thu chi tại nhà khách số 8 bạch đằng văn phòng trung ương đảng
... n thu chi ñơn v s nghi p có thu Chương 2: Th c tr ng ki m soát n i b kho n thu chi t i Nhà khách s B ch Đ ng Văn phòng Trung ương Đ ng Chương 3: Hoàn thi n công tác ki m soát n i b kho n thu chi ... công tác ki m soát n i b kho n thu chi t i ñơn v s nghi p có thu - Ph m vi nghiên c u: Đ tài t p trung vào ki m soát n i b kho n thu chi ho t ñ ng d ch v t i Nhà khách s B ch Đ ng Văn phòng Trung ... m Vì v y, vi c ch n ñ tài: Hoàn thi n công tác ki m soát n i b kho n thu chi t i Nhà khách s B ch Đ ng Văn pháp nh m hoàn thi n công tác ki m soát n i b kho n thu chi nh m gi m thi u nh ng r...
 • 13
 • 277
 • 0

Bao cao cong tac loai tru benh phong cap huyen

Bao cao cong tac loai tru benh phong cap huyen
... học sinh, cộng đồng bệnh phong hạn chế, cha đợc sâu rộng - Kinh phí chi cho hoạt động phòng chống phong Kiến nghị: Tiêu chí loại trừ bệnh phong cấp huyện yêu cầu chất lợng cao, công việc thực nhiều, ... ngành hoạt động PC phong - Chỉ đạo thực tốt công tác xã hội hóa, phối hợp chặt chẽ ban, ngành, đoàn thể công tác phòng chống bệnh phong - Tích cực truyền thông giáo dục PC bệnh phong phơng tiện ... bệnh nhân phong gia đình họ ổn định, 100% bệnh nhân có nhà ở, không bị phân biệt đối xử, kỳ thị - Con ngời bệnh đợc học hành, làm việc bình thờng - Công tác tuyền thông giáo dục bệnh phong đợc...
 • 3
 • 68
 • 0

Hoàn thiện công tác thu thuế của tỉnh sa la văn đến 2020

Hoàn thiện công tác thu thuế của tỉnh sa la văn đến 2020
... hội tỉnh Sa La Văn 57 3.2.2 Một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác thu địa bàn tỉnh Sa La Văn 58 3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu thuế tỉnh Sa La Văn đến ... hoạt động thu thuế sở thu tỉnh Sa La Văn giai đoạn 2010 - 2014;  Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác thu thuế sở thu tỉnh Sa La Văn đến năm 2020 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU VÀ ... bảo đảm thực công tác thu thuế sở thu tỉnh Sa La Văn đến năm 2020 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn  Đối tượng nghiên cứu: hoạt động công tác quản lý thu thuế sở thu tỉnh Sa La Văn  Phạm...
 • 86
 • 168
 • 0

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam.DOC

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam.DOC
... công ty phát triển lớn mạnh đặc biệt để ngành lâm nghiệp Việt Nam phát triển Chính em lựa chọn đề tài: Thực trạng số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động Văn phòng Tổng công ... phấn khởi lao động, hình thức tạo động lực lao động tốt Tại Văn phòng Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, việc trả thưởng theo quy định Nhà nước tiêu chuẩn khen thưởng Văn phòng Tổng công ty Số lần ... tác tạo động lực cho người lao động Chính thế, lãnh đạo công ty cần phải quan tâm đến vấn đề này, coi vấn đề thân 2.2 Thực trạng công tác tạo động lực văn phòng Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam...
 • 51
 • 709
 • 5

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.DOC

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.DOC
... phi quan tõm n ng lc lao ng ng c lao ng v ng lc lao ng cú tỏch ri nhau? ng c lao ng v ng lc lao ng cú mi quan h rt bn cht ng c l c s, l tin hỡnh thnh nờn ng lc lao ng ng c lao ng l cỏi dn dt ... ng lc lao ng cú th xut hin Nu khụng cú ng c lao ng thỡ cng khụng cú ng lc lao ng n lt mỡnh, ng lc lao ng li cú tỏc ng ngc tr li cng c ng c lao ng Chớnh vỡ th nu nm c ng c lao ng ca ngi lao ng ... nhm to ng lc lao ng cho CBCNV ti Vn phũng Tng cụng ty Lõm nghip Vit Nam KT LUN Lun tt nghip CHNG 1: Lí LUN CHUNG V NG LC LAO NG V TO NG LC LAO NG 1.1 ng lc lao ng 1.1.1 Khỏi nim ng lc lao ng Trong...
 • 80
 • 695
 • 7

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam.DOC

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam.DOC
... Thực trạng số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động Văn phòng Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu giai đoạn thực tập Với đề tài này, em tìm hiểu thực trạng ... ty lâm nghiệp Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm tạo động lực lao động cho CBCNV Văn phòng Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam Do hạn chế kiến thức, kỹ mức độ hiểu biết Văn phòng Tổng công ty ... nên động lực lao động Động lao động dẫn dắt người tìm công việc Trong trình làm việc, tác động nhiều yếu tố động lực lao động xuất Nếu động lao động động lực lao động Đến lượt mình, động lực lao...
 • 84
 • 488
 • 2

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam.DOC

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Văn phòng Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam.DOC
... quan tõm n ng lc lao ng ng c lao ng v ng lc lao ng cú tỏch ri nhau? ng c lao ng v ng lc lao ng cú mi quan h rt bn cht ng c l c s, l tin hỡnh thnh nờn ng lc lao ng ng c lao ng l cỏi dn dt ... nhau: ng c lao ng l cỏi cú tỏc dng chi phi, thỳc y ngi ta suy ngh v hnh ng Cũn ng lc lao ng l cỏi thỳc y ngi lao ng h phỏt trin lao ng ng c lao ng chu s tỏc ng ln t phớa bn thõn ngi lao ng, gia ... ng lc lao ng v to ng lc lao ng Chng 2: ỏnh giỏ cụng tỏc to ng lc lao ng ti Vn phũng Tng cụng ty lõm nghip Vit Nam Chng 3: Mt s gii phỏp nhm to ng lc lao ng cho CBCNV ti Vn phũng Tng cụng ty lõm...
 • 78
 • 434
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: địa chỉ cục lưu trữ văn phòng trung ương đảngdia chi cục lưu trữ văn phòng trung ương đảngcục văn thư lưu trữ văn phòng trung ương đảngcục lưu trữ văn phòng trung ương đảngcục lưu trữ văn phòng trung ươnglưu trữ văn phòng trung ươngmột số nhận xét và các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tài liệu điện tử hiện hành tại văn phòng trung ương đảngmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tài liệu điện tử hiện hành tại văn phòng trung ương đảngđẩy mạnh việc đổi mới quy trình công tác và lề lối làm việc của văn phòng trung ương đảngđịa chỉ trụ sở văn phòng trung ương đảngvăn phòng trung ương đảng tuyển dụng công chứcđịa chỉ cục quản trị a văn phòng trung ương đảngtên tiếng anh của văn phòng trung ương đảngvăn phòng trung ương đảng cục quản trị avăn phòng trung ương đảng tuyển dụng công chức 2013chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảm