BÀI GIẢNG TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG TRI NHO

BAI GIANG TAM LI HOC DAI CUONG

BAI GIANG TAM LI HOC DAI CUONG
... tâm lí tâmlà “ linh hồn”- lực lượng người siêu nhiên Thượng Đế, Trời, Phật tạo “Linh hồn” có trước, giới vật chất thứ hai, có sau  Đại diện tiêu biểu: Platôn(427 – 347 trcn),Bec li (1685-1753),Hium ... nghĩa tâm lí học 18 Tâm lí tâm lí học Tâm lí: Là tất tượng tinh thần nảy sinh đầu óc người, gắn li n điều hành hành động, hoạt động ngừơi (Hiện tượng tâm lí tượng có sở tự nhiên hoạt động thần ... lí người hệ đại diện triết học  Cáctư tưởngtiêu biểu: vật  - Arixtot(348-322trcn)- tâm hồn gắn li n với thể xác có ba loại:  + Tâm hồn thực vật: có chung người động vật làm chức dinh dưỡng (tâm...
 • 348
 • 1,280
 • 9

bài thuyết trình tâmhọc đại cương trí nhớ

bài thuyết trình tâm lý học đại cương trí nhớ
... nấu ăn ,trí nhớ quan trọng? A Trí nhớ mùi vị B Trí nhớ nghe-nhìn C Trí nhớ xúc giác D Tất 4/16/14 LEORAS HO 36 12.Loại trí nhớ đặc trưng cho người? A Trí nhớ vận động B Trí nhớ xúc cảm C Trí nhớ ... thuộc loại trí nhớ gì? A B C D 4/16/14 Trí nhớ xúc cảm Trí nhớ hình ảnh Trí nhớ từ ngữ - logic Trí nhớ vận động LEORAS HO 28 4.Nhận định sau sai A B C D 4/16/14 Trí nhớ có chủ động trí nhớ không ... 4/16/14 LEORAS HO Vai trò trí nhớ:    4/16/14 Trí nhớ trình tâm có liên quan chặt chẽ với toàn đời sống tâm người Trí nhớ điều kiện thiếu để người có đời sống tâm bình thường, ổn định,...
 • 40
 • 3,383
 • 4

Bài giảng: TÂMHỌC ĐẠI CƯƠNG pdf

Bài giảng: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG pdf
... HỌC MÔN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG SV Tài liệu HT Tâm học đại cương Phương pháp GV GV Kiểm tra Đánh giá NỘI DUNG TỔNG QUÁT VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN Chương Nội dung Tổng số tiết A B Trong thuyết Bài ... sử 1.Bản chất tâm người II.BẢN CHẤT CỦA HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ NGƯỜI Tâm giúp định hướng hoạt động Tâm động lực thúc đẩy hoạt động Tâm điều khiển kiểm soát hoạt động Tâm giúp điều chỉnh ... quát khoa học tâm Cơ sở hình thành, phát triển tâm Hoạt động nhận thức 14 4 Tình cảm ý chí 5 Nhân cách 6 Một số tượng tâm xã hội 45 32 12 CỘNG CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ KHOA HỌC TÂM LÝ I.Đối...
 • 226
 • 3,940
 • 43

Bài giảng TÂMHỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 7 pps

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 7 pps
... hình Hành động Kĩ xảo - Mang tính chất kĩ thuật - Không gắn với tình - Có thể bị mai không thường xuyên luyện tập, củng cố - Con đường hình thành: luyện tập có MĐ có hệ thống - Được đánh giá mặt ... Thói quen - Mang tính chất nhu cầu, nếp sống - Luôn gắn với tình cụ thể - Có tính bền vững cao KX: bền vững, ăn sâu vào nếp sống - Do lặp lặp lại, bắt chước, giáo dục tự giáo dục, tự phát - Được ... hình thành LĐ • Bản chất giai cấp: biểu xu hướng ý chí khác thời đại khác đại diện giai cấp khác Ý chí - Quan hệ ý chí chức tâm lí khác: + Ý chí với NT: NT làm cho ý chí có ND định ND ý chí...
 • 28
 • 1,710
 • 2

Bài giảng TÂMHỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 6 docx

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 6 docx
... động -Thường trạng thái tiềm tàng Tình cảm người mẹ lúc thể Phân biệt xúc cảm với tình cảm Xúc cảm: Tình cảm: -Xuất trước -Xuất sau -Thực chức -Thực chức sinh vật XH -Gắn liền với phản xạ -Gắn ... tình cảm: -Có thể tự lừa dối -XCTC diễn chân thật với -Có thể “vay mượn” -Không thể “vay mượn” cần thiết So sánh xúc cảm, tình cảm với nhận thức MQH chúng Mối quan hệ NT với XCTC: -NT ĐK cần ... -PTPA: PA hình -PTPA: PA hình thức hình ảnh (CG, TG), thức rung động, biểu tượng (TN, TT), khái thể nghiệm niệm (TD) -Tính CT: thấp -Tính CT: cao hơn, đậm nét -QT hình thành: -QT hình thành:...
 • 36
 • 1,576
 • 4

Bài giảng TÂMHỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 5 ppt

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 5 ppt
... GT, hay trao đổi tâm tư tình cảm với người khác Dấu hiệu bản: tính lựa chọn tính có MĐ - Tính kín đáo: không hay trao đổi tâm tư tình cảm với người khác nhu cầu GT không quen GT - Tính nói nhiều: ... người: - Phong cách sinh hoạt: dùng từ, dùng cách nói thường dùng sinh hoạt nơi - Phong cách văn nghệ: dùng từ bóng bẩy, mang tính văn nghệ - Phong cách công tác: hoàn cảnh dùng từ công tác - Phong ... khái niệm ngôn ngữ ngữ ngôn Đặc điểm: -Ngôn ngữ QTTL, đối tượng TLH -Ngôn ngữ người mang tính chủ thể rõ rệt, thể cách phát âm, cấu trúc câu, lựa chọn từ -Ngôn ngữ hình thành đời sống cá nhân...
 • 38
 • 1,901
 • 6

Bài giảng TÂMHỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 4 ppsx

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 4 ppsx
... nhiều điều mắt kiến mắt đại bàng người có khả nhìn sâu” - Khái niệm chung cảm giác 1.2.Đặc điểm cảm giác: - Cảm giác trình tâm - CG phản ánh thuộc tính riêng lẻ SVHT - CG phản ánh HTKQ cách ... thân - TG phản ánh SVHT theo cấu trúc định - TG QT tích cực, gắn liền với HĐ người - Mức độ thể tính CT TG cao hơn, đậm nét so với CG Khái niệm chung tri giác * Giống nhau: - Đều QTTL - Đều ... biết giới - Nội dung phản ánh mang tính chất bề chưa phải thuộc tính bên trong, chất - Đều phản ánh trực tiếp SVHT, nghĩa phản ánh tại, tác động vào ta lúc - Đều phản ánh SVHT cách cá lẻ - ND phản...
 • 73
 • 4,703
 • 24

Bài giảng TÂMHỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 3 pptx

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 3 pptx
... tật đem lại - GD uốn nắn phẩm chất TL xấu tác động tự phát MT gây nên, làm cho phát triển theo hướng mong muốn XH - GD trước thực - GD phải kết hợp MTGD, gia đình, nhà trường XH - - 2.4 Nhân tố ... Bài 3: Nhân cách nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nhân cách Nhân cách Những nhân tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách Nhân cách 1.1 Định nghĩa 1.2 Những đặc điểm nhân cách 1 .3 Cấu ... triển NC cá nhân - HĐ để lại dấu ấn lên thân người TL HĐ, mà hình thành HĐ - NC hình thành phát triển HĐ, HĐ người HĐ có MĐ, có tính chất XH, tập thể, thực thao tác công cụ định - 2.5 Nhân tố giao...
 • 20
 • 2,066
 • 9

Bài giảng TÂMHỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 2 potx

Bài giảng TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Chương 2 potx
... TGKQ hoàn thiện thân - Khái niệm ý thức “YT lực hiểu mình” (tự YT) - YT phản ánh phản ánh - YT “cặp mặt thứ 2 soi rọi vào ảnh “cặp mắt thứ nhất” chụp - YT “biết người biết ta”… - Cấu trúc ý thức ... tiến hành: • Trong LĐ  người LĐ chủ thể; • Trong học tập  học sinh chủ thể; • Trong HĐ dạy học  giáo viên CT HĐ dạy học sinh CT HĐ học tập - Định nghĩa đặc điểm hoạt động HĐ vận hành theo nguyên ... đặc điểm HĐ: - HĐ có đối tượng • Đối tượng HĐLĐ  cải vật chất, SP tinh thần; • Đối tượng HĐ học tập  tri thức, KN, KX; • Đối tượng HĐ dạy học  hình thành phát triển nhân cách học sinh  Định...
 • 25
 • 1,818
 • 9

Bài Giảng TâmHọc Đại Cương

Bài Giảng Tâm Lý Học Đại Cương
... não Tâm học hoạt động: Tâm học hoạt động nhà tâm học Xô viết sáng lập nh L.X Vygotsky; X.L.Rubinstêin; A.N.Lêônchev; A.R.LuriaDòng phái tâm học lấy triết học Mác Lênin làm sở luận ... khoa học chuyên nghiên cứu HTTL tâm ngời Đối tợng tâm học: Các tợng tâm với t cách tợng tinh thần thực khách quan tác động vào não ngời sinh ra, hợp thành hoạt động tâm tâm học ... Nội dung giảng Bài 1: Một số vấn đề tâm tâm học Bài 2: Cơ sở TN XH tợng tâm ngời Bài 3: Sự hình thành phát triển ý thức Bài 4: Quá trình nhận thức cảm giác Bài 5: Quá trình nhận...
 • 143
 • 409
 • 0

Bài Giảng TâmHọc Đại Cương

Bài Giảng Tâm Lý Học Đại Cương
... CỦA TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG Khái quát tâm học 1.1 .Tâm gì? Tâm lí tất tượng tinh thần nảy sinh đầu óc người, gắn liền điều hành hành động, hoạt động người Tâm học ? TLH khoa học tượng tâm ... chất tâm hồn tồn song song Cơ thể người phản xạ máy tâm biết - Vônphơ (Đức) xuất Tâm học kinh nghiệm” (1732), Tâm học trí” (1734)  TLH đời từ - L Phơbach khẳng định: tinh thần, tâm ... động tâm lý, quy luật nảy sinh phát triển tâm lý, chế diễn biến thể tâm lý, quy luật mối quan hệ iện tượng tâm 2 Bản chất tượng tâm người * Tâm người phản ánh thực khách quan vào não...
 • 121
 • 541
 • 1

Bài giảng Tâmhọc đại cương: Chương 1 ThS. Đặng Thị Vân

Bài giảng Tâm Lý học đại cương: Chương 1 ThS. Đặng Thị Vân
... TRÌNH Chương III Hoạt động nhận thức Chương IV Tình cảm ý chí Chương V Nhân cách Chƣơng I Tâm học khoa học I Tâm học gì? Lịch sử hình thành phát triển TLH 1 .Tâm học gì? TLH khoa học nghiên ... biết tâm lý: b Giai đoạn Tâm học trở thành khoa học độc lập Nhà TLH Đức - Vuntơ (18 32 -19 20)sáng lập phòng thí nghiệm TP laixich c Giai đoạn Tâm học đại a Tâm học (thuyết) hành vi b Tâm ... tập thực hành Tâm học - Trần Trọng Thuỷ - NXB ĐH Quốc gia, 2002 Tâm học nhân cách - Nguyễn Ngọc Bích - NXBGD, 2000 Chương I Tâm học khoa học NỘI Chương II Sự HT PT tâm lý, ý thức DUNG...
 • 18
 • 1,859
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tâm lý học đại cươngtập bài giảng tâm lý học đại cươngbài thuyết trình tâm lý học đại cương trí nhớcâu 13 sách bài tập tâm lí học đại cươngbài giảng tâm lý học đại cương chương 5 pptđề cương bài giảng tâm lý học đại cươngtập bài giảng tâm lý học đại cương trường đại học luật hà nộitâm lý học đại cương trí nhớbài giảng môn tâm lí học đại cươngtâm lí học đại cương phần trí nhớbài tập có đáp án môn tâm lí học đại cươngbai tap mon tam li hoc dai cuongbài tập lớn tâm lí học đại cươngsách bài tâm thực hành tâm lí học đại cươngđề cương giảng dạy môn tâm lí học đại cươngNQ 06 2016 vedautu QB- Mẫu Giấy xác nhận Ủy Quyền tham dự ĐHCĐ 2016Addthis Ban cao bach DBC7 2015 TB phat hanh ko ban hetNQ 09 LIG13 chodanhsachMẫu slide PowerPoint đẹp và chuyên nghiệp 0019 – Mẫu slide PowerPoint đẹp 2017 PowerPoint.vn 4Chuong trinh nghi su cua Dai hoiTo trinh phat hanh tang von dieu le len 150 ty dongMEC giai trinh tong hop signedMEC giai trinh hop nhat truoc va sau kiem toan signedMEC BCTC tong hop 2016 sau ktoan signedMẫu slide PowerPoint đẹp và chuyên nghiệp 0021 – Mẫu slide PowerPoint đẹp 2017 542Bao cao tom tat noi dung dieu chinh, bo sung De an tai cau truc- Chương trình tổ chức ĐHCĐ 2016Bao cao ketqua phat hanh tangvon 20162 To trinh thong qua Dai hoi- Báo cáo Ban Kiểm soátNQ HDQT TU TT Cotuc 2015 2016Mau chuyen nhuong quyen muaMau dangkydatmua co phan