Truyện thơ Nôm Tống Trân – Cúc Hoa dưới góc nhìn văn học và văn hóa dân gian

Truyện thơ nôm tống trân cúc hoa nhìn từ góc độ văn học văn hóa dân gian

Truyện thơ nôm tống trân  cúc hoa nhìn từ góc độ văn học và văn hóa dân gian
... Những yếu tố văn học viết truyện thơ Nôm Tống Trân Cúc Hoa 67 Chƣơng 3: TRUYỆN THƠ TỐNG TRÂN – CÚC HOA NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA DÂN GIAN 86 3.1 Đền thờ Tống Trân Cúc Hoa làng ... văn chia làm chương sau: Chương 1: Khảo sát dạng tồn truyện thơ Nôm Tống Trân Cúc Hoa Chương 2: Truyện thơ Nôm Tống Trân Cúc Hoa nhìn từ góc độ văn học văn học dân gian Chương 3: Truyện thơ ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ******** TRỊNH THỊ PHƢƠNG HOA TRUYỆN THƠ NÔM TỐNG TRÂN – CÚC HOA NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HỌC VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN LUẬN VĂN THẠC...
 • 146
 • 143
 • 0

Truyện thơ nôm tống trân cúc hoa nhìn từ góc độ văn học văn hóa dân gian

Truyện thơ nôm tống trân  cúc hoa nhìn từ góc độ văn học và văn hóa dân gian
... văn chia làm chương sau: Chương 1: Khảo sát dạng tồn truyện thơ Nôm Tống Trân Cúc Hoa Chương 2: Truyện thơ Nôm Tống Trân Cúc Hoa nhìn từ góc độ văn học văn học dân gian Chương 3: Truyện thơ ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ******** TRỊNH THỊ PHƢƠNG HOA TRUYỆN THƠ NÔM TỐNG TRÂN – CÚC HOA NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HỌC VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN LUẬN VĂN THẠC ... Truyện thơ Nôm Tống Trân Cúc Hoa nhìn từ góc độ văn học văn hóa dân gian , muốn tìm hiểu loại hình văn học tác phẩm mà chưa có dịp tìm hiểu nhiều Qua không hiểu truyện thơ Nôm Tống Trân – Cúc...
 • 13
 • 222
 • 0

Vấn đề tính dục trong thơ nôm của hồ xuân hương dưới góc nhìn văn hóa

Vấn đề tính dục trong thơ nôm của hồ xuân hương dưới góc nhìn văn hóa
... kị nhìn từ góc độ văn hóa (Khảo sát qua thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương) , Luận văn thạc sĩ Ngữ Văn, Đại học KHXH Nhân Văn, H 24 Nguyễn Thị Hương (2014), Văn hoá dục tính việc tiếp nhận thơ nôm ... bà Hồ Xuân Hương với thơ truyền tụng đậm dày màu sắc tính dục, tượng văn học độc đáo đối phó với cấm kị bối cảnh văn hoá, văn học đương thời? Một lý khiến định chọn đề tài Vấn đề tính dục thơ Hồ ... HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN –––––––––––––––––––– ĐỖ THỊ HIÊN VẤN ĐỀ TÍNH DỤC TRONG THƠ NÔM CỦA HỒ XUÂN HƢƠNG DƢỚI GÓC NHÌN VĂN HOÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyênngành: VănhọcViệt Nam Mãsố: 60.22.01.21...
 • 17
 • 120
 • 0

Tôn giáo dưới góc nhìn triết học xu hướng phát triển của tôn giáo trong thế kỉ XXI

Tôn giáo dưới góc nhìn triết học và xu hướng phát triển của tôn giáo trong thế kỉ XXI
... nhìn nhận quan điểm phát huy mặt tích cực, gạt bỏ mặt tiêu cực tôn giáo đặc biệt thị tôn giáo, hay quan điểm tôn giáo là: “Sống tốt đời đẹp đạo” Trong tiểu luận Tôn giáo góc nhìn triết học xu ... qua trình hình thành phát triển tôn giáo tập trung vào phân tích chất xu hướng phát triển kỉ XXI (những khoảnh khắc mà sống) lấy lịch sử hình thành phát triển tôn giáo làm để nhìn nhận mối liên ... TÔN GIÁO TRONG THẾ KỈ XXI 3.1 Sự phát triển loại tôn giáo Kiểu tôn giáo đại đời nhằm làm cho tôn giáo phù hợp với phát triển lịch sử xã hội Đặc trưng kiểu tôn giáo giáo lý, giáo luật, hệ thống...
 • 27
 • 523
 • 0

THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG DƯỚI GÓC NHÌN VĂN BẢN

THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG DƯỚI GÓC NHÌN VĂN BẢN
... tuyển chọn thơ Nôm Hồ Xuân Hương Có lẽ sức hấp dẫn Bà Chúa thơ Nôm làm lu mờ tư lý tính nhiều người, nên họ quên điều sơ đẳng nhất, Hồ Xuân Hương làm thơ chữ Nôm ghi lại văn Nôm làm thơ chữ Quốc ... nhưng, thơ không tuyển chọn thơ Hồ Xuân Hương đưa vào, có phong cách khác với dòng thơ Nôm truyền tụng quen biết mà người ta gán cho Hồ Xuân Hương (tr.259) Đúng sách tuyển thơ Nôm Hồ Xuân Hương ... sử thơ ca Hồ Xuân Hương (Sđd, tr.10) không đặt trọng tâm vào việc khảo cứu văn thơ Nôm Hồ Xuân Hương Chính mà phần tuyển chọn Thơ Nôm truyền tụng” tác giả để lộ hạn chế định mặt văn học Thơ Nôm...
 • 10
 • 331
 • 3

Luận văn đông phương học miếu thờ của người hoa ở biên hòa đồng nai dưới góc nhìn văn hóa học trường hợp thất phủ cổ miếu chùa ôn

Luận văn đông phương học miếu thờ của người hoa ở biên hòa đồng nai dưới góc nhìn văn hóa học trường hợp thất phủ cổ miếu – chùa ôn
... lớn miếu ngƣời Hoa Biên Hòa Thiên Hậu cổ miếu, Tân Lân cổ miếu, Thất phủ cổ miếu Trong đó, Thất phủ cổ miếu đƣợc xem công trình hội đủ yêu cầu kiến trúc miếu ngƣời Hoa Thất phủ cổ miếu tọa lạc ... trình thực luận văn  Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: miếu thờ ngƣời Hoa (ở thành phố Biên Hòa Đồng Nai) trƣờng hợp Thất phủ cổ miếu Phạm vi nghiên cứu: Thất Phủ Cổ Miếu vốn ... Thất phủ cổ miếu Thất phủ cổ miếu (còn gọi Miếu Quan Đế hay Chùa Ông) sở kiến trúc tín ngƣỡng ngƣời Hoa có quy mô lớn thành phố Biên Hòa; xƣa thuộc thôn Bình Hoành (Cù Lao Phố), dinh Trấn Biên, phủ...
 • 59
 • 1,101
 • 1

Luận văn đông phương học phương thức kinh doanh truyền thống trung hoa dưới góc nhìn văn hóa

Luận văn đông phương học phương thức kinh doanh truyền thống trung hoa dưới góc nhìn văn hóa
... trị truyền thống Trung Hoa - Phương thức kinh doanh truyền thống Trung Hoa góc nhìn văn hóa - Văn hóa kinh doanh người Trung Hoa qua tư liệu điện ảnh Trong đề tài thứ hai, tìm hiểu phương thức kinh ... DIỆN VĂN HÓA CỦA PHƯƠNG THỨC KINH DOANH TRUYỀN THỐNG TRUNG HOA I Văn hóa nhận thức KINH DOANH Do điều kiện tự nhiên điều kiện xã hội Trung Hoa, đất nước quốc gia phát triển sớm mang dấu ấn văn hóa ... kinh doanh truyền thống Trung Hoa góc nhìn văn hóa có nghĩa vừa tìm hiểu yếu tố văn hóa chi hối kinh doanh vừa vận dụng phương pháp ngành văn hóa học để nghiên cứu vấn đề, cụ thể vận dụng phương...
 • 73
 • 1,040
 • 0

Tiếp nhận Truyện Kiều của Nguyễn Du dưới góc nhìn văn hóa

Tiếp nhận Truyện Kiều của Nguyễn Du dưới góc nhìn văn hóa
... địa hạt văn thơ, Truyện Kiều khẳng định giá trị quan hệ rộng rãi văn hóa, vượt ranh giới dân tộc, tổ chức UNESCO tôn vinh: Nguyễn Du danh nhân văn hóa nhân loại (1965) Nổi bật hơn, Truyện Kiều tỏa ... thưởng thức Truyện Kiều Nếu Vịnh Kiều, Bình Kiều công việc giới nhà Nho, trí thức, Ngâm Kiều, Lẩy Kiều, Bói Kiều đặc biệt Đố Kiều quần chúng bình dân tham gia rộng rãi Đố Kiều trò chơi văn nghệ ... nghiệp văn nghệ quần chúng Truyện Kiều Đại thi hào Nguyễn Vở kịch "Nguyễn Du với Du Kiều" Nhà hát Tuổi trẻ Theo nhà sưu tầm biên soạn Phạm Đan Quế đờn tranh ca Phụng Hoàng Sang chuyển thể từ Truyện...
 • 21
 • 1,314
 • 0

Thơ Nguyễn Khoa Điềm dưới góc nhìn văn hóa

Thơ Nguyễn Khoa Điềm dưới góc nhìn văn hóa
... HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ SAO THƠ NGUYỄN KHOA ĐIỀM DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HOÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN Mã số: 60.22.34 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Lê Văn Lân Hà Nội - 2010 Thơ Nguyễn ... Nguyễn Thị Sao – Cao học Văn 2007 Thơ Nguyễn Khoa Điềm góc nhìn văn hoá - Từ lý trên, chọn đề tài Thơ Nguyễn Khoa Điềm góc nhìn ... nghĩa, đóng góp luận văn Luận văn công trình khảo sát thơ Nguyễn Khoa Điềm từ góc nhìn văn hoá Kết nghiên cứu luận văn hy vọng đem lại nhìn khái quát, đầy đủ thơ Nguyễn Khoa Điềm, từ thấy tìm tòi,...
 • 103
 • 649
 • 0

Thơ Dương Thuấn dưới góc nhìn văn hóa

Thơ Dương Thuấn dưới góc nhìn văn hóa
... tượng văn hóa thơ Dương Thuấn Chương 4: Một số phương thức nghệ thuật thơ Dương Thuấn CHƯƠNG THƠ DƯƠNG THUẤN TRONG MẠCH NGUỒN VĂN HÓA TÀY 1.1 Mối quan hệ văn hóa văn học 1.1.1 Khái niệm văn hóa ... đáo phong cách thơ Dương Thuấn Tuy với số lượng viết nhiều kể phản chiếu ảnh hưởng tiếng thơ Dương Thuấn đông đảo bạn đọc Chọn đề tài Thơ Dương Thuấn góc nhìn văn hóa, mong muốn đưa nhìn toàn diện, ... văn hóa nhân loại Khẳng định “chất Tày” thơ Dương Thuấn, nhà nghiên cứu phê bình văn học Phạm Vĩnh Cư phát biểu buổi giới thiệu ba Tuyển tập thơ Dương Thuấn: “Đọc thơ Dương Thuấn biết Dương Thuấn...
 • 111
 • 295
 • 4

Thơ Trần Đăng Khoa dưới góc nhìn tư duy nghệ thuật

Thơ Trần Đăng Khoa dưới góc nhìn tư duy nghệ thuật
... MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN TƢ DUY THƠ VÀ TƢ DUY THƠ CỦA TRẦN ĐĂNG KHOA thơ ………………………………………………………………11 1.1 1.2 thơ phương thức nghệ thuật …….… …11 thơ Trần Đăng Khoa ……………………….…………14 Qúa ... bàn thơ Trần Đăng Khoa góc nhìn nghệ thuật Chúng hi vọng có bước tiến trình hoàn thiện chân dung nhà thơ Trần Đăng Khoa lòng bạn đọc Phạm vi nghiên cứu Để thực đề tài Thơ Trần Đăng Khoa từ góc ... TƢỢNG VÀ NGÔN NGỮ THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA Biểu ng thơ Trần Đăng Khoa …………………………….…71 1.1 Biểu ng thơ ………………………………………… 71 1.2 Những biểu ng đặc sắc thơ Trần Đăng Khoa …… 73 1.2.1 Góc sân ……………………………………………….…73...
 • 110
 • 697
 • 0

luận văn Các nhân vật Chèo trong các vở Chèo từ truyền thống đến hiện đại chỉ dưới góc nhìn văn hóa

luận văn Các nhân vật Chèo trong các vở Chèo từ truyền thống đến hiện đại chỉ dưới góc nhìn văn hóa
... Nhân vật Chèo truyền thống từ góc nhìn văn hóa Chương 3: Nhân vật Chèo đại góc nhìn văn hóa Chương 4: Phương hình tượng nhân vật Chèo từ góc nhìn văn hóa Chương NGHỆ THUẬT CHÈO TỪ CỘI NGUỒN VĂN ... trên, góc nhìn văn hóa nói chung tìm hiểu nhân vật Chèo truyền thống góc nhìn văn hóa cách cụ thể 2.1 NHÂN VẬT CHÈO TRUYỀN THỐNG - SẢN PHẨM CỦA NỀN VĂN MINH LÚA NƯỚC VÀ VĂN HÓA LÀNG XÃ Từ góc nhìn ... số nhân vật Chèo Mỗi nhân vật số phận riêng, với tính cách riêng, mang "mã số văn hóa" riêng 28 Chương NHÂN VẬT CHÈO TRUYỀN THỐNG TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA Từ luận chung cội nguồn nhân vật Chèo...
 • 140
 • 524
 • 0

Truyện ngắn bình nguyên lộc dưới góc nhìn văn hóa

Truyện ngắn bình nguyên lộc dưới góc nhìn văn hóa
... nghiên cứu liên ngành văn học văn hóa - Phƣơng pháp phân tích - tổng hợp Đóng góp khóa luận Tìm hiểu Truyện ngắn Bình Nguyên Lộc góc nhìn văn hóa, khóa luận làm rõ nét độc đáo văn hóa vùng đất ngƣời ... chắp cánh cho trang truyện ngắn thấm đẫm tình yêu quê hƣơng đất nƣớc, tạo nên đặc trƣng phong cách truyện ngắn Bình Nguyên Lộc Tìm hiểu Truyện ngắn Bình Nguyên Lộc góc nhìn văn hóa cho ta hiểu thời ... khóa luận nghiên cứu Truyện ngắn Bình Nguyên Lộc góc nhìn văn hóa làm rõ đặc trƣng văn hóa vùng đất ngƣời Nam Bộ Qua đó, nhận diện đƣợc đặc trƣng phong cách nghệ thuật đóng góp Bình Nguyên Lộc...
 • 48
 • 115
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thơ hoàng cầm dưới góc nhìn văn hóathơ nguyễn kho điềm dưới góc nhìn văn hóatiểu luận thơ hồ xuân hương dưới góc nhìn văn hóatho ho xuan huong duoi goc nhin van hoanghiên cứu văn học dưới góc nhìn văn hóatiểu luận kiến trúc văn miếu quốc tử giám dưới góc nhìn văn hóanguyễn khoa điềm dưới góc nhìn văn hóabài soạn nhân vật thị nở trong truyện ngắn chí phèo của nam cao từ góc nhìn văn hóahiện đại đương đại với truyền thống mỹ thuật dưới góc nhìn triết học lịch sử potxcông trình luận văn thạc sĩ tiếp theo mà chúng tôi muốn kể đến ở đây là của tác giả đặng thị hương liên mang tên tiểu thuyết lịch sử nguyễn triệu luật dưới góc nhìn văn hóa và thi pháptiểu thuyết lịch sử nguyễn triệu luật dưới góc nhìn văn hóa và thi pháptiểu luận nghiên cứu tìm hiểu tác phẩm văn học dưới góc nhìn văn hoávùng kinh bắc dưới góc nhìn văn hóadạy bài mùa lá rụng trong vườn và một người hà nội dưới góc nhìn văn hoáthơ ca trong hồng lâu mộng dưới góc nhìn thi pháp họcMau 6 BC tham tra tu cach DBGIẤY ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCHForm hủy kết nối cty củ-đký cty mới-REQUEST FOR CANCELLINGForm đăng ký kết nối- LETTER OF AUTHORIZATION TK-BIDV Securities ủy quyền 6 điều01. Form đăng ký thông tin KH- Customer information registrationMau C004_O Uy nhiem chi 2611() PAYMENT ORDERGiấy đăng ký mã số giao dịch_Phu luc 1Văn bản chỉ định ủy quyền _Phu luc 1310. LETTER OR AUTHORIZATION FOR DELIVERING AND RECEIVING DOCUMENTS-1LETTER OF ATTORNEY TO SECURITIES COMPANY-1INSTRUCTIONS FOR OPENING FOREIGN INDIRECT INVESTMENT ACCOUNT - FINAL-1ĐỀ ÁN TRƯỜNG THCS NĂM HOC 2016201700 Huong dan bieu quyet11 To trinh Quy che Ban kiem soatANKYLOGLOSSIA - K.TMH - 22-4-20144.Mẫu số 02-TCN ban hành theo TT 26-2015Nghị định 37 về xúc tiến thương mại (20.48KB)Thông tư số 140 2012 TT-BTC hướng dẫn kê khai miễn giảm thuế 2012 (30.72KB)Thông tư 199 HD chọn lại phương án hưởng ưu đãi thuế do cam kết WTO của VN (10.24KB)