bài tập lập và phân tích dự án , bài tập luyện tập về chuỗi tiền tệ (có lời giải )

BÀI tập lập PHÂN TÍCH dự án đầu tư

BÀI tập lập và PHÂN TÍCH dự án đầu tư
... triệu đồng Dự án có nên đầu không? Hãy sử dụng tiêu IRR để đánh giá dự án, biết dự án phải vay với lãi suất 11%/năm Bài 27: Một dự án đầu có tổng số vốn đầu quy thời điểm bắt đầu sản xuất ... Hỏi dự án có nên đầu không, đời dự án 10 năm, có giá trị lý cuối đời dự án 100 triệu đồng? Bài 10: Một doanh nghiệp cân nhắc phương án đầu sau: Đơn vị tính: triệu đồng Phương án A Phương án ... sử dụng phương pháp so sánh theo IRR để lựa chọn phương án đầu trên? Bài 17: Một dự án đầu có số liệu sau: Tổng vốn đầu ban đầu triệu USD, thu nhập chi phí dự án cho bảng sau: Đơn vị...
 • 24
 • 5,041
 • 55

bài giảng lập phân tích dự án - chương 5 suất chiết khấu lựa chọn tập dự án đầu tư - lê hoàng cẩm phương

bài giảng lập và phân tích dự án - chương 5 suất chiết khấu và lựa chọn tập dự án đầu tư - lê hoàng cẩm phương
... vốn Xác định WACC MARR Lựa chọn tập dự án đầu Tình (1) (2) (3) (2) x (3) (1) x (2) Nhà đầu Số vốn Suất thu lợi yêu cầu Tỷ lệ góp vốn Trọng số Chi phí vốn Thiên 2.000$ 5% 20% 1.0% 100$ Hòa ... 10% 30% 3.0% 300$ Bạn 5. 000$ 15% 50 % 7 ,5% 750 $ 100% 11 ,5% 1. 150 $ 10.000$ Nguồn vốn  Vốn VAY (Debt): phải trả lãi định kỳ doanh nghiệp lời hay lỗ, đến kỳ đáo hạn phải toán toàn tiền vay   Vay ...  Theo quan điểm giá thời  Theo giá sử dụng vốn tới hạn  Thực tiễn Lựa chọn tập dự án đầu  Theo NPV  Theo IRR  Theo phương pháp quy hoạch tuyến tính ...
 • 15
 • 571
 • 0

bài tập lập phân tích dự án đầu tư

bài tập lập và phân tích dự án đầu tư
... kiến dự án hoạt động vòng năm kết thúc giá trị lý dự án tỷ VND Giả sử MARR = 20%/năm a Dự án có đáng giá để đầu không? Vì sao? b Nếu đầu vào dự án thứ diễn dự định tổng giá trị dự án năm ... ty có nên đầu phân xưởng sản xuất vỏ chai hay không? biết MARR 8% Bài 3.6 Công ty Trường Phát dự kiến đầu vào dự án kinh doanh dịch vụ nhà hàng tiệc cưới Giá trị đầu ban đầu dự kiến 30 ... 25% có thay đổi định đầu vào dự án không? Bài 3.7 Công ty Kiến Quốc xem xét dự án đầu hộ cho thuê A B với thông số dự án cho sau: Dự án Giá trị đầu ban đầu (tỷ đồng) Doanh thu hàng năm...
 • 10
 • 1,292
 • 3

bài giảng lập phân tích dự án - chương 6 quy mô thời điểm đầu tư - lê hoàng cẩm phương

bài giảng lập và phân tích dự án - chương 6 quy mô và thời điểm đầu tư - lê hoàng cẩm phương
... 1 Quy dự án • Tại quy vấn đề quan trọng? • Quy nhỏ lớn? Quy dự án Quy tối ưu:  NPV max  NPV (gia số) =  IRR (gia số) = MARR Quy dự án Năm Quy … n NPV NCF ... điểm đầu • Lúc thời điểm thích hợp để bắt đầu dự án? • Lúc thời điểm thích hợp để kết thúc dự án? Thời điểm đầu • Lợi ích ròng tăng liên tục theo thời gian lịch Chi phí đầu độc lập với thời ... thời điểm t (cuối năm t)  Lợi ích thu được: Bt+1 • Nếu hoãn đầu sang thời điểm t+1 (cuối năm t+1)  Lợi ích thu được: r*Kt = r*K • Đầu thời điểm t: Bt+1 > r*Kt Thời điểm đầu B(t)...
 • 16
 • 536
 • 0

bài giảng lập phân tích dự án - chương 8 trình tự, nội dung nghiên cứu công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư - lê hoàng cẩm phương

bài giảng lập và phân tích dự án - chương 8 trình tự, nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư - lê hoàng cẩm phương
... dụng vốn nghiên cứu kỹ lưỡng IV Soạn thảo dự án đầu Lập nhóm soạn thảo Lập quy trình soạn thảo dự án: • • • • Nhận dạng dự án Lập đề cương sơ dự án dự trù kinh phí soạn thảo Lập đề cương ... Nội dung Nghiên cứu hội đầu Nghiên cứu tiền khả thi  Nghiên cứu khả thi  Công tác tổ chức soạn thảo DA đầu I Nghiên cứu hội đầu  Có hay không hội đầu tư?  Ba yếu tố bản: • Đầu ... chi tiết dự án Phân công công việc cho thành viên soạn thảo  Các công việc tiến hành soạn thảo • • • Mô tả dự án Hoàn tất văn dự án Lập lịch trình soạn thảo dự án Bố cục báo cáo nghiên cứu khả...
 • 12
 • 570
 • 2

bài giảng lập phân tích dự án - chương 1 một số khái niệm chung - lê hoàng cẩm phương

bài giảng lập và phân tích dự án - chương 1 một số khái niệm chung - lê hoàng cẩm phương
... CHƯƠNG MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG NỘI DUNG  Khái niệm đầu tư  Phân loại đầu tư  Vai trò đầu tư phát triển kinh tế  Nguồn vốn cho đầu tư  Dự án chu trình dự án I Khái niệm đầu tư ... để đầu tư Chu trình dự án (Project Cycle): thời kỳ Cycle): giai đoạn mà dự án cần phải trải qua, thời điểm có ý định đầu tư thời điểm kết thúc dự án án V Dự án chu trình dự án (tt) Các thời kỳ ... Vận hành thử Bàn giao, toán  Giai đoạn 5: Vận hành, khai thác công trình  Giai đoạn 6: Đánh giá thực dự án  Giai đoạn 7: Thanh lý dự án, phát triển dự án Câu hỏi Dự án đầu tư kế hoạch kinh...
 • 11
 • 543
 • 0

bài giảng lập phân tích dự án - chương 2 môi trường đầu tư của dự án - lê hoàng cẩm phương

bài giảng lập và phân tích dự án - chương 2 môi trường đầu tư của dự án - lê hoàng cẩm phương
... thành thực dự án đầu  Thị trường sản phẩm dự án  Các vấn đề kỹ thuật nguồn lực I Các điều kiện vĩ mô Môi trường vĩ mô  Nhằm đánh giá khái quát quy mô tiềm dự án  Trên sở phân tích điều ... có vị trí thị trường II Nghiên cứu thị trường (tt) Dự báo cung - cầu thị trường ng lai  Phân tích cung-cầu khứ  Dự báo cầu ng lai  Dự báo cung ng lai II Nghiên cứu thị trường (tt) Nghiên ... 1 .2 Vai trò nghiên cứu thị trường  Cho phép người soạn thảo phân tích, đánh giá cung – cầu thị trường dự báo cung – cầu ng lai  Kết cho phép định có nên đầu không xác định quy mô đầu tư...
 • 20
 • 499
 • 0

bài giảng lập phân tích dự án - chương 3 phân tích dự án - lê hoàng cẩm phương

bài giảng lập và phân tích dự án - chương 3 phân tích dự án - lê hoàng cẩm phương
...  QBE  lãi Các phương pháp phân tích Một số nguyên tắc so sánh phương án o Tuổi thọ phương án phải o Khi tuổi thọ phương án không nhau, ta chọn n bội số chung nhỏ TKPT phương án o Vẽ lại biểu ... tiền dự án b Xác đònh dòng tiền dự án Dòng tiền vào Dòng tiền ròng dự án Dòng tiền Xác đònh dòng tiền dự án b Xác đònh dòng tiền dự án  Dòng tiền vào:  Bán hàng  Bán tài sản  Dòng tiền ra:  ... trò phân tích tài  Giá trò theo thời gian tiền tệ  Các phương pháp phân tích  Xác đònh dòng tiền dự án Mục đích, vai trò phân tích tài a Mục đích  Xem xét nhu cầu, đảm bảo nguồn lực tài  Dự...
 • 24
 • 554
 • 0

bài giảng lập phân tích dự án - chương 4 phân tích rủi ro - lê hoàng cẩm phương

bài giảng lập và phân tích dự án - chương 4 phân tích rủi ro - lê hoàng cẩm phương
... 1 .4 Các loại rủi ro Rủi ro có tính hệ thống  Rủi ro đa dạng hoá Rủi ro tính hệ thống  Rủi ro đa dạng hoá Rủi ro kinh doanh Rủi ro tài Rủi ro có tính chiến lược Tổng quan 1 .4 Các loại rủi ro Rủi ... lý rủi ro bất định Tăng cường độ tin cậy yếu tố đầu vào Phân tích rủi ro dựa mô hình tính toán – Mô hình mô tả – Mô hình có tiêu chuẩn hay có định hướng Các công cụ phân tích rủi ro 2.1 Phân tích ... 2 Các công cụ phân tích rủi ro 2.2 Phân tích theo phương pháp giải tích Phân tích rủi ro Mô  Mô MONTE-CARLO Xác định biến rủi ro Xác định mô hình kết Thực mô Phân tích kết  Phần mềm CRYSTAL...
 • 11
 • 346
 • 0

Bài giảng “Lập phân tích dự án” potx

Bài giảng “Lập và phân tích dự án” potx
... (vd: DNTN cty hợp danh) Bài giảng “Lập phân tích dự án” 1.1 Các tổ chức kinh doanh  Chức Doanh nghiệp: Chức tài chức Chức đầu tư Chức sản xuất Bài giảng “Lập phân tích dự án” 1.2 Mục tiêu đầu tƣ ... Bài giảng “Lập phân tích dự án” 14 1.4 Quá trình phân tích dự án  Cần phân biệt số khái niệm:  Có so với Không có dự án (With vs Without Project): xem xét chi phí hay lợi ích tăng thêm mà dự ... học Bài giảng “Lập phân tích dự án” 10 1.3 Khái niệm chi phí Chi phí chìm (Sunk Cost) – không đƣợc tính vào phân tích dự án  Đn: Là chi phí (không thu lại được) xảy định khứ, trước hình thành dự...
 • 8
 • 372
 • 3

Bài giảng môn lập phân tích dự án

Bài giảng môn lập và phân tích dự án
... 5: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC Chương 6: TÍNH TOÁN KHẤU HAO VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN SAU THUẾ Chương 7: QUY HOẠCH NGUỒN VỐN VÀ LỰA CHỌN TẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ Chương 8: RỦI RO VÀ ... hỏi “Đầu tư vào dự án có lợi nhất?” cần thiết cho kỹ sư, nhà quản lý MỤC TIÊU MÔN HỌC Môn học giúp sinh viên phân tích lựa chọn dự án đầu tư, đặc tả dòng tiền tệ cho dự án kỹ thuật đánh giá chúng ... không tính vào phân tích dự án Định nghĩa: Là chi phí (không thu lại được) xảy định khứ, trước hình thành dự án ko liên quan đến định tương lai Ví dụ: Ta tốn 50 ngàn để thay bánh xe vào năm ngoái...
 • 237
 • 838
 • 2

Đề cương ôn tập môn lập phân tích dự án

Đề cương ôn tập môn lập và phân tích dự án
... Dựng ch tiờu hiu qu : NPW, IRR, B/C, Thv so sỏnh la chn phng ỏn ti u Chỉ tiêu Vốn đầu t ban đầu ... Tuổi thọ 10 năm 10 năm Lái tiền gửi NH 12%/năm 12%/năm Lãi suất vay 14%/năm 15%/năm Cơ cấu vốn Dựng ch tiờu NPW, IRR, B/C, Thv so sỏnh v la chn phng ỏn ti u Bi lm Cõu 1: Khỏi nim u t, c im ca...
 • 13
 • 640
 • 6

bài giảng lập phân tích dự án

bài giảng lập và phân tích dự án
... TOÁN KHẤU HAO VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ DỰ ÁN SAU THUẾ Buổi 12: Chương 7: QUY HOẠCH NGUỒN VỐN VÀ LỰA CHỌN TẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ Buổi 13, 14: Chương 8: RỦI RO VÀ BẤT ĐỊNH TRONG PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ Bài ... Chương 3: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN THEO GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG Buổi 6, 7: Chương 4: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN THEO SUẤT THU LỢI NỘI TẠI Kiểm tra kỳ NỘI DUNG Buổi 8, 9: Chương 5: PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN BẰNG CÁC ... viên phân tích lựa chọn dự án đầu tư, đặc tả dòng tiền tệ cho dự án kỹ thuật đánh giá chúng từ quan điểm dòng tiền tệ trước thuế sau thuế Sau tham gia khóa học này, sinh viên có thể: Phân tích...
 • 266
 • 174
 • 0

[Lập phân tích dự án cho kỹ sư] Bài 2- Giá trị theo thời gian của tiền tệ

[Lập và phân tích dự án cho kỹ sư] Bài 2- Giá trị theo thời gian của tiền tệ
... Lãi tức thời đoạn tính theo số vốn gốc tổng số tiền lãi tích luỹ thời đoạn trước Phản ánh hiệu giá trị theo thời gian đồng tiền cho phần tiền lãi trước Thường sử dụng thực tế Tính toán lãi tức ... cho dòng tiền tệ phân bố không & Các công thức tính giá trị tương đương ghép lãi liên tục Tính toán lãi tức Lãi tức (interest) biểu giá trị theo thời gian tiền tệ Lãi tức = (Tổng vốn tích luỹ) ... đồ dòng tiền tệ (Cash Flow Diagrams CFD): đồ thị biểu diễn dòng tiền tệ theo thời gian Biểu đồ dòng tiền tệ (CFD) Các ký hiệu dùng CFD: P (present): Giá trị hay tổng số tiền mốc thời gian quy...
 • 22
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lập và phân tích dự án đầu tưbài tập lập và phân tích dự án đầu tư có đáp ánbài tập có đáp án môn lập và phân tích dự ánbài giảng môn lập và phân tích dự ánslide bài giảng lập và phân tích dự ánbài giảng lập và phân tích dự ánbài giảng lập và phân tích dự án đầu tưbài giảng lập và phân tích dự án chương 2 hàng lêbài giảng lập và phân tích dự án chương 3 lê hoàng cẩm phươngbài báo cáo lập và phân tích dự ánlập và phân tích dự ángiáo trình lập và phân tích dự án ts bùi ngọc toànlập và phân tích dự án đầu tư xây dựngđề thi môn lập và phân tích dự ánđề thi cuối kỳ lập và phân tích dự ánchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học