CAC DE ON TAP CHUONG GIOI HAN

Ôn tập chương giới han

Ôn tập chương giới han
... cực điểm - Giới hạn hữu hạn vô cực - Giới hạn vô cực điểm - Hàm số liên tục khoảng - Một số định lí Ô n tập chương IV : Giới hạn Tiết 1 Ôn tập kiến thức giới hạn dãy số Phương pháp tính giới hạn ... tổng kết chương IV: Giới hạn Giới hạn dãy số Giới hạn hàm số Hàm số liên tục - Giới hạn hữu hạn - Giới hạn hữu hạn - Hàm số liên tục - Các định lí giới hạn hữu hạn - Tổng CSN lùi vô hạn - Giới hạn ... số Ôn tập kiến thức giới hạn hàm số Tính giới hạn cách áp dụng trực tiếp định lí , quy tắc giới hạn hàm số Tiết Phương pháp tính giới hạn hàm số không áp dụng trực tiếp định lí , quy tắc giới...
 • 17
 • 356
 • 7

Tiết 61 Ôn tập chương Giới hạn liên tục

Tiết 61 Ôn tập chương Giới hạn liên tục
... hàm số Hs liên tục lim g ( x) ∞ Tiết 61 GV: Trần Văn Thiện NỘI DUNG BÀI HỌC I KT Quy tắc tìm giới hạn thương lim f ( x) x→ x0 II Bài tập L lim g ( x) x→ x0 ±∞ GH dãy số GH hàm số Hs liên tục Trắc ... ∞ Tiết 61 GV: Trần Văn Thiện NỘI DUNG BÀI HỌC I KT Tổng cấp số nhân lùi vô hạn a.Cấp số nhân vô hạn có công bội q, q < gọi cấp số nhân lùi vô hạn II Bài tập b.Cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng ... hàm số Tìm TXĐ hàm số? Hs liên tục Có thể khẳng định hàm số f(x) liên tục khoảng nào? Vì sao? (−∞; 2) (2; +∞) Hàm số liên tục tập ¡ chưa? Vì sao? Điều kiện để hàm số liên tục x0 = gì? Trắc nghiệm...
 • 26
 • 325
 • 2

cac de on tap chuong cau tao nguyen tu

cac de on tap chuong cau tao nguyen tu
... +1.6a.10-19 culong số proton hạt nhân là: a Trong n.tử số proton số nơtron Khi bắn phá hạt nhân người ta tìm thấy loại hạt có khối lượng gần khối lượng proton, hạt electron Trong n.tử điện tích ... thành ion âm A B C D Câu 10 Tổng số hạt mang điện tích ion [ZnO2]2- A 94 B 48 C 64 D 46 Câu 11 Tổng số electron anion AB32- 40 ion AB32- là: A SiO32B CO32C SO32D ZnO32- Câu 12 Trong ion ClO4- ... có nhiều hai electron hai electron chuyển động tự quay khác chiều xung quanh trục riêng electron B số electron lectronmộtcphânn lớp,tối c electron phâncó chiền cácquay giống Trong cá bố trê obitan...
 • 15
 • 1,492
 • 52

ÔN TẬP CHƯƠNG GIỚI HẠN , ĐẠO HÀM

ÔN TẬP CHƯƠNG GIỚI HẠN , ĐẠO HÀM
... bằng ; b) Biết rằng tiếp tuyến song song với trục hoành ; c) Biết rằng tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y = - 1/8 x + ; d) Biết rằng tiếp tuyến qua điểm A (0;6) Bài :Viết...
 • 2
 • 738
 • 2

ôn tập chương gioi hạn

ôn tập chương gioi hạn
... Tiết 61: ÔN TẬP CHƯƠNG IV Nội dung kiến thức ôn tiết 60 - Giới hạn dãy số - Giới hạn hữu hạn hàm số điểm giới hạn hàm số vô cực - Giới hạn vô cực hàm số dạng f(x).g(x) Nội dung kiến thức ôn tập tiết ... Tiết 61: ÔN TẬP CHƯƠNG IV Dặn dò: - Xem lại dạng tập dạy, kiến thức chương - Chuẩn bị kiểm tra tiết - Áp dụng chương sau định nghĩa đạo hàm - Khảo sát vẽ đồ thị hàm số 10 Tiết 61: ÔN TẬP CHƯƠNG ... 13 Tiết 61: ÔN TẬP CHƯƠNG IV 1+ x 1+ x b) lim− Tìm giới hạn: a ) lim+ x − >0 x − >0 x x Kết quả: 1+ x a ) lim+ = +∞ x − >0 x + x2 b) lim− = +∞ x − >0 x Slide.8 14 dt Tiết 61: ÔN TẬP CHƯƠNG IV 15...
 • 21
 • 311
 • 0

Ôn tập chương giới hạn, liên tục

Ôn tập chương giới hạn, liên tục
... Bài tập GH dãy số GH hàm số Tìm TXĐ hàm số? Hs liên tục Có thể khẳng định hàm số f(x) liên tục khoảng nào? Vì sao? ( −∞; 2) (2; +∞) Hàm số liên tục tập ¡ chưa? Vì sao? Điều kiện để hàm số liên tục ... y=f(x)-g(x) y=f(x).g(x) liên tục II Bài tập GH dãy số GH hàm số x0 b) Hàm số y = f ( x) liên tục g ( x) x0 g ( x0 ) ≠ 4.Hàm số y=f(x) liên tục đoạn [a;b] f(a).f(b) < Hs liên tục Trắc nghiệm Hưng ... DUNG BÀI HỌC I KT Hàm số liên tục x 1.Hàm số y=f(x) xác định khoảng (a;b), ∈ (a; f(x) liên tục x0 ⇔ II Bài tập b) lim f ( x) = f ( x0 ) x → x0 GH dãy số GH hàm số Hs liên tục Các hàm số đa thức,...
 • 27
 • 99
 • 0

Các chủ đề ôn tập chương I lớp 11

Các chủ đề ôn tập chương I lớp 11
... B i 12**: Hai cầu kim lo i nhỏ, giống hệt nhau, chứa i n tích dấu q 1, q2, treo vào chung i m hai s i mảnh, không dãn d i Hai cầu đẩy góc hai dây treo 600 Cho hai cầu tiếp xúc v i nhau, thả ... kh i lượng m , i n tích q treo vào i m hai s i dây mảnh Do lực đẩy tĩnh i n hai cầu tách xa 3cm Xác định góc lệch s i dây Biết m = 100g, q =10−8 C; g =10m / s B i 9: cho hai i n tích i m ... 1,02.10-3N B i 10: Ở đỉnh hình vuôngcó i n tích i m dương tự q = 2.10 -9C H i ph i đặt thyêm i n tích i m q0 vào tâm hình vuông để hệ i n tích đứng yên? ĐS: 1,91.10-9C B i 11: Cho ba i n tích...
 • 2
 • 553
 • 0

các đề ôn tập kiêm tra chương I đại số

các đề ôn tập kiêm tra chương I đại số
... thiết diện mặt cầu S(0,r) cắt mặt phẳng (ABD) Tính diện tích thiết diện B i Chứng minh v i 0 x+1 - Hết - đề B i Cho hàm số y = x x + a Khảo sát biến thiên ... đề x4 x2 a Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số b Viết phơng trình tiếp tuyến (C) giao i m (C) v i 0y c Tìm i m thuộc (C) có toạ độ số nguyên x2 B i Cho hàm số f ( x ) = x ... tam giác OAB quanh OA Tính thể tích kh i nón tạo thành B i Gi i phơng trình: log sin x cos x = (tan x)log3 v i 0...
 • 4
 • 1,779
 • 8

Đề ôn tập chương 1 (NC)

Đề ôn tập chương 1 (NC)
... 5,0 .10 -5 N lực hút F* = 4,0 .10 -5 N lực đẩy B F = 5,0 .10 -1 N lực hút F * = 4,0 .10 -1 N lực đẩy C F = 5,5 .10 -11 N lực hút F * = 4,4 .10 -11 N lực đẩy D F = 5,0 .10 -1 N lực hút F *= 16 .10 -1 N lực ... cầu thừa hay thiếu êlectrôn? A Thiếu 1, 25 .10 13 êlectrôn B Thừa 1, 25 .10 13 êlectrôn C Thừa 1, 25 10 3 êlectrôn D Thiếu 1, 25 .10 19 êlectrôn Câu 18 Lực điện tác dụng hai điện tích điểm thay đổi điện ... +4,7 .10 -4 C ; q* = - 4,7 .10 -4 C B q = q* = +1, 05 .10 -6 C C q = q* = 1, 49 .10 -6C D q = q* = 2,22 10 -12 C Câu 17 Một cầu nhỏ mang điện tích q=+2µC Hỏi cầu thừa hay thiếu êlectrôn? A Thiếu 1, 25 .10 13...
 • 5
 • 551
 • 2

Đề ôn tập chương 2 lớp 10 nâng cao

Đề ôn tập chương 2 lớp 10 nâng cao
... mặt trăng trái đất R = 38 .107 m, khối lượng mặt trăng m = 7,37.1 022 kg, khối lượng trái đất M = 6.1 024 kg a.F = 2, 04.1 020 N b.F = 2, 04.1 021 N c.F = 2. 1 025 N d.F = 22 .1 025 N 56)Một tàu vũ trụ bay hướng ... = 9,8 m/s2 A.g’ = 9,78m/s2, g’’ = 4,35m/s2 B.g’ = 9,88m/s2, g’’ = 3,35m/s2 C.g’ = 9,78m/s2, g’’ = 4,8m/s2 D.g’ = 9,70m/s2, g’’ = 5,43m/s2 59)Một vệ tinh nhân tạo bay quanh trái đất độ cao h = ... dây OB góc 120 Tìm lực A căng hai dây OB T1 OA T2 P a) T1 = 23 ,1N, T2 = 11,5N b) T1 = 30,1N, T2 = 15,7N c) T1 = 11,5N, T2 = 23 ,1N d)T1 = 27 ,2N, T2 = 14,8N 15)Một đèn treo vào tường nhờ dây xích...
 • 8
 • 1,077
 • 7

CÁC ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II 11 2009

CÁC ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II 11 2009
... 3,0 im ) d Tỡm gii hn ca dóy s ( u n ) vi u n = ) x 1 x x + + + + (2n 1) n2 +1 e Tỡm gii hn sau : lim ( 3x x xo = f Xột tớnh liờn tc ca hm s f (x) = x x = Cõu III ( 3,0 im ) c ... TP KIM TRA HK2 LP 11NC NM HC 2008 - 2009 ( Thi gian lm bi 90 phỳt ) Cõu I ( 1,0 im ) u = 19 Xỏc nh s hng u v cụng sai ca cp s cng Bit u5 = 35 Cõu II ( 3,0 im ) g Tỡm gii hn ca dóy s ( u ... TRA HK2 LP 11NC NM HC 2008 - 2009 ( Thi gian lm bi 90 phỳt ) Cõu I ( 1,0 im ) Mt cp s nhõn cú chớn s hng , bit s hng u l v s hng cui l 1280 Tớnh cụng bi q v tng S9 cỏc s hng Cõu II ( 3,0 im...
 • 8
 • 200
 • 0

các đề ôn tập dành cho HSG khối 4

các đề ôn tập dành cho HSG khối 4
... Đề ôn tập Môn:Tiếng Việt a) Nối từ cột A với nghĩa thích hợp cột B Viết lại từ nghĩa từ vào vở: A B Tài ... pháp nhân hoá Các hình ảnh nhân hoá cách nào? e, Em ghi lại hình ảnh có sử dụng biện pháp so sánh g, Hãy ghi lại từ láy hình ảnh âm có văn Hãy viết phần mở kết cho văn tả bút em ( Theo cách mở gián ... vang đem đến niềm vui để lại kỉ niệm khó quên em a, Em viết kết khác thay cho kết b, Trong hai cách mở sau em thích chọn cách nào? Vì sao? - Tùng! Tùng!Tùng! Tiếng trống trường trở nên qúa đỗi...
 • 3
 • 487
 • 5

các đề ôn tập HSG toán

các đề ôn tập HSG toán
... Hình chữ nhật có chu vi 72m Nếu tăng chiều rộng thêm 2m giảm chiều dài 2m hình vuông Tính diện tích hình vuông Môn :Toán Điền dấu thích hợp vào chỗ 7/9 4/5 12/15 71/100 17/100 11/9 17/35 21/35 ... Đề ôn thi học sinh giỏi toán PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Câu 1: Số lớn có chữ số mà chữ số hàng trăm là: a 99999 b 99499 ... d Chủ nhật Câu 8: Cho dãy số 1, 5, 9, 13, 17, …… số thứ 20 dãy số ? a 21 b 77 c 41 d 44 Câu 9: Các Mác sinh năm 1818, năm thuộc kỉ thứ mấy? a 17 b 18 c 19 d 20 Câu 10: ngày rưỡi = ………….giờa 100...
 • 5
 • 260
 • 3

de on tap chuong I DS 10

de on tap chuong I DS 10
... đề chứa biến P(x):” x − 3x > ” v i x số thực Hãy xác định tính -sai mệnh đề sau: (A) P(0) Đúng Sai ; (B) P(-1) Đúng Sai ; (C) P(1) Đúng Sai ; (D) P(2) Đúng Sai ; 23 Cho mệnh đề“ ∀x ∈ R, x − x ... Chọn kết sai kết sau: (A) A∩B = A ⇔ A⊂B; (B) A∪B = A ⇔ B⊂A; (C) A∩B = A∪B ⇔ A = B (D) A\B = A ⇔ A∩B ≠ ∅; B i Tập Tự Luận B i 1: Bằng phương pháp phản chứng a Chứng minh số vô tỉ b Hai phương trình ... 4m-2 = x2- 2x – 14m +8 = có phương trình có nghiệm B i 2: Chứng minh rằng: A ∩ (B ∪ C) = (A ∩B) ∪ (A ∩ C) B i 3: Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm ( x − 4) ≥ x + x +1   m − x ≤ 13  ...
 • 2
 • 177
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các dạng bài tập tính giới hạn hàm sốcác dạng bài tập về giới hạn của hàm sốcác dạng bài tập tìm giới hạn của hàm sốcác dạng bài tập tìm giới hạn hàm sốcác dạng bài tập về giới hạn hàm sốcác đề ôn tập toán lớp 5các đề ôn tập toán lớp 2cac dang bai tap ve gioi han cua ham so co loi giaicác dạng bài tập về giới hạn lớp 11các dạng bài tập về giới hạn một bêncác đề ôn tập toán lớp 3các dạng bài tập về giới hạn của dãy sốcác dạng bài tập về giới hạn dãy sốôn tập về giới hạn hàm sốcác đề ôn tập thi vào lớp 10CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây