Chương 2 môn quản trị

slide chương 3 môn quản trị chất lượng toàn diện (TQM) của thầy Phan Trọng An ĐHKT

slide chương 3 môn quản trị chất lượng toàn diện (TQM) của thầy Phan Trọng An ĐHKT
... mô tả hình 3. 3 2 .3 Tạo tổ chức dựa vào nhóm Hình 3. 3 Cấu trúc tổ chức Clear Lake Plant Nhóm an toàn Ủy ban an toàn Nhóm trình cốt lõi Ủy ban chất lượng Ủy ban lãnh đạo Nhóm đổi 2 .3 Tạo tổ chức ... ủy ban chất lượng hay nhóm cải tiến chất lượng phần quan trọng nỗ lực cải tiến chất lượng nhiều tổ chức Theo Juran, vai trò ủy ban chất lượng “khởi xướng, liên kết thể chế hóa việc cải tiến chất ... đề cấu chức quan điểm chất lượng toàn diện 3) Tổ chức chức thường có chia rẽ chức chất lượng chức khác - Trong cấu thường có phận chức chịu trách nhiệm chất lượng Điều hiểu chất lượng trách nhiệm...
 • 42
 • 968
 • 2

1 TQM slide chương 1 môn quản trị chất lượng toàn diện (TQM) của thầy Phan Trọng An ĐHKT

1 TQM slide chương 1 môn quản trị chất lượng toàn diện (TQM) của thầy Phan Trọng An ĐHKT
... quan trọng chất lượng Khái quát chung chất lượng Khái quát lịch sử phát triển “cuộc cách mạng chất lượng Các nguyên lý chất lượng toàn diện Chất lượng toàn diện quản trị truyền thống Chất lượng ... quan niệm chất lượng Chất lượng thiết kế chất lượng tuân thủ thiết kế Chất lượng thiết kế Chất lượng tuân thủ thiết kế Theo bạn chất lượng quan trọng hơn?  Chuỗi chất lượng Chất lượng tối ... đòi hỏi cam kết cá nhân vững tham gia nhà quản trị cấp cao 5 Chất lượng toàn diện quản trị truyền thống 5 .1 Hoạch định chất lượng quản trị - Theo quản trị truyền thống: + Những vấn đề tài marketing,...
 • 90
 • 1,075
 • 3

Tài liệu Đề thi học kì 2 môn Quản Trị Học Căn Bản- trường CĐ Bán Công Hoa Sen ppt

Tài liệu Đề thi học kì 2 môn Quản Trị Học Căn Bản- trường CĐ Bán Công Hoa Sen ppt
... b c d TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN PHÒNG ĐÀO TẠO _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc _ ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 20 00 - 20 01 Trang Môn : Quản trị học Lớp: ... TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN Họ tên sinh viên : Chữ ký Giám thị coi thi Lớp Môn thi Phòng thi Ngày thi Số báo danh : : QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN : : ... thể hiểu thuật ngữ "Quản trị" sau: (a) Quản trị trình quản lý (b) Quản trị bắt buộc người khác hành động (c) Quản trị tự hành động hướng tới mục tiêu nổ lực cá nhân (d) Quản trị phương thức làm...
 • 10
 • 418
 • 4

bài giảng quản trị tài chính - chương 2-nhà quản trị

bài giảng quản trị tài chính - chương 2-nhà quản trị
... CHƯƠNG II: NHÀ QUẢN TRỊ I KHÁI NIỆM II PHÂN LOẠI NHÀQUẢN TRỊ III CÁC KỸ NĂNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ IV CÁC VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Chapter /2 CHƯƠNG II: NHÀ QUẢN TRỊ V YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN TRỊ ... QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ VIÊN CẤP CƠ SỞ (FIRST – LINE MANAGERS) Đưa đònh tác nghiệp nhằm đôn đốc, hướng dẫn, điều khiển nhân viên thực mục tiêu tổ chức Chapter /7 II PHÂN LOẠI NHÀ QUẢN TRỊ Cao cấp Quản ... người khác Là người sử dụng tài nguyên hoạt động có tổ chức để giành mục tiêu đònh Chapter /4 II PHÂN LOẠI NHÀ QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ CAO CẤP (TOP MANAGERS) MANAGERS Là nhà quản trò cấp bậc tối cao tổ...
 • 18
 • 583
 • 0

Chương 2: Nhà quản trị potx

Chương 2: Nhà quản trị potx
... tố thiếu nhà QT III Nghệ thuật quản trị Tại quản trị nghệ thuật? Nghệ thuật kỹ thuật linh hoạt, sáng tạo, mang tính đặc trưng riêng Tại gọi quản trị tổ chức nghệ thuật? - Đối tượng quản trị người, ... trường biến động Nói đến quản trị người, nhu cầu, tâm tư, tình cảm, toan tính họ phong phú, đòi hỏi nhà quản trị phải có nghệ thuật quản trị tinh tế, mềm dẻo - Quản trị không phụ thuộc vào kiến ... nhân nhà quản trị kinh nghiệm, lĩnh, khả đoán, từ hình thành nên phong cách lãnh đạo đặc trưng riêng nhà quản trị 11 2.1.4 Nghệ thuật hình thành thói quen đưa quan trọng lên trước *Các nhà quản trị...
 • 4
 • 295
 • 1

Chuong 1 môn quản trị dự án: những vấn đề cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư

Chuong 1 môn quản trị dự án: những vấn đề cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư
... chương 1. 1 Những vấn đề đầu 1. 1 .1 Khái niệm 1. 1.2 Đặc điểm hoạt động đầu 1. 1.3 Phân loại đầu 1. 1.4 Vốn đầu 1. 2 Những vấn đề chung dự án đầu 1. 2 .1 Các khái niệm 1. 2.2 Yêu cầu dự án đầu ... đầu 1. 2.3 Mục đích công dụng dự án đầu 1. 2.4 Môi trường dự án đầu 1. 2.5 Nội dung chủ yếu dự án đầu 1. 2.6 Phân loại dự án đầu 1. 2.7 Chu kỳ dự án đầu Nội dung chương 1. 2.7 .1 Giai ... qu¶ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Câu hỏi ôn tập Khái niệm đầu tư, dự án đầu tư? Tại công đầu phải tiến hành theo dự án có hiệu quả? Nội dung chủ yếu dự án đầu tư? ...
 • 28
 • 316
 • 0

CHƯƠNG 2: NHÀ QUẢN TRỊ VÀ NHÀ DOANH NGHIỆP doc

CHƯƠNG 2: NHÀ QUẢN TRỊ VÀ NHÀ DOANH NGHIỆP doc
... tạo công ăn việc làm Nhà quản trị có cấp bậc cao, vai trò có tầm quan trọng đặc biệt NHÀ QUẢN TRỊ 1.3 Phân loại quản trị viên NHÀ QUẢN TRỊ 1.3 Phân loại quản trị viên a Quản trị viên cấp cao: • ... kiến người NHÀ QUẢN TRỊ 1.2 Vai trò nhà quản trị c Vai trò định • Nhà doanh nghiệp: Nhà QT người thiết lập khởi động dự án kinh doanh • Người giải công việc phát sinh: Nhà quản trị có vai trò ... 1 NHÀ QUẢN TRỊ 1.1 Khái niệm nhà quản trị (quản trị viên) Nhà quản trị người phân bổ, phối hợp nguồn lực trực tiếp tham gia điều hành hoạt động phận hay tổ chức  Như vậy: • Nhà quản trị làm...
 • 17
 • 583
 • 7

Trắc nghiệm chương 4 môn quản trị tài chính

Trắc nghiệm chương 4 môn quản trị tài chính
... vào tài sản cố định, tăng vốn luân chuyển ròng, đầu tư vào tài sản tài chính, Tăng đầu tư vào tài sản vô hình b Đầu tư vào tài sản cố định, tăng vốn luân chuyển ròng, tăng đầu tư vào tài sản tài ... Doanh thu dự đoán từ tháng đến tháng $40 0,000, $500,000, $600,000, 40 0,000 Tổng lượng tiền mặt thu tháng a $40 0,000 b $120,000 c $530,000 d $49 8,000 Gia tăng tài sản nguồn ngân quỹ: Answer: True ... tài sản tài c Đầu tư vào tài sản cố định vô hình hữu hình, tăng đầu tư vào tài sản lưu động d Đầu tư vào tài sản cố định, tăng đầu tư vào tài sản lưu động, tăng đầu tư vào tài sản vô hình _...
 • 15
 • 163
 • 1

SLIDE BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ

SLIDE BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
... theo 11 Công 12 Duy trì công 13 14 Tinh công 3- hành vi Các nhu tâm xã tâm xã lao © 2011 by Faculty of Business Administration tâm xã Elton Mayo -Nghiên nhà máy -Thay -Quan sát ... Faculty of Business Administration 4- Lý Mô hình toán Máy tính kê phái Sàng Duy trì 5S Tiêu hóa sinh © 2011 by Faculty of Business Administration 5- môi © 2011 by Faculty of Business Administration ... Hành vi Môi QT tình Khoa Hành nhiên © 2011 by Faculty of Business Administration Frederick Taylor nguyên Nghiên cách công pp khác pp thành nguyên...
 • 20
 • 1,652
 • 0

trắc nghiệm có đáp án môn quản trị học chương 2

trắc nghiệm có đáp án môn quản trị học chương 2
... đạt hiệu quản trị quan điểm trường phái a b c d Tâm lý – xã hội quản trị (*) Quản trị khoa học (**) Cả (*) & (**) Quản trị định lượng Câu 25 : Các lý thuyết quản trị cổ điển a Không quản trị đại ... phái quản trị trình” là: a b c d Harold Koontz Henry Fayol Robert Owen Max Weber Đáp án: C A C A B C B A C 10 C 11 B 12 A 13 A 14 B 15 A 16 A 17 C 18 A 19 A 20 B 21 A 22 B 23 C 24 A 25 D 26 B 27 ... thuyết “ Quản trị khoa học đc xếp vào trường phái quản trị a b c d Trường phái tâm lý – xã hội Trường phái quản trị định lượng Trường phái quản trị cổ điển Trường phái quản trị đại Câu 12: Tư tưởng...
 • 4
 • 8,642
 • 132

Bài tập môn quản trị kinh doanh 1 chương 2

Bài tập môn quản trị kinh doanh 1 chương 2
... Thiếu 22 máy *) Hướng giải quyết 2: điều chỉnh số lượng sản phẩm Đặt số lượng sản phẩm A x1, B x2, C x3 0,8x1 + 0 , 12 x2 + 0 ,15 x3 < =11 6 010 1, 2x1 +1, 8x2+0 ,17 x3< =18 25 00 0,5x1+0,6x2< =13 8660 ... k nh ∑ tcn hh Tcni =1 T CN = ∑ NLVi*Kvi + ( n − 1) i=1NLVi*iKvi i =1 =14 0 + (400 -1) * [ (18 +24 +24 +11 )- ( 12 +10 +9)] =18 494 phút Tcksx =18 494 + 30 = 18 524 phút = 18 524 /60 /16 = 20 ngày Vậy nhà sản ... dùng = (10 4 000 + 4000)/ (2* 8 *28 0) =24 máy Vậy cần mua 21 máy - Mở rộng kho = 40000*7,5/ (2* 8 *28 0 *2) =33,5 m2 Vậy cần mở rộng kho 3,5m2 Bài Tóm tắt: Nhu cầu A: Q1= 300 000 B : Q2 =25 0 000...
 • 11
 • 316
 • 1

Slide môn quản trị chiến lược (thầy Đoàn Xuân Hậu): Chương 2: Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược

Slide môn quản trị chiến lược (thầy Đoàn Xuân Hậu): Chương 2: Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược
... theo Thời gian mục tiêu Ngắn hạn Mối quan hệ mục tiêu Thời hạn Cụ thể, định lượng mt mt mt Hợp lý Linh hoạt mt Khuynh hướng đồng thuận mt Khuynh hướng đối nghịch Mục tiêu Chiến lược Cân đối, khả ... thi k Phân loại mục tiêu Phân loại mục tiêu Mc tiờu ti chớnh Mc tiờu chin lc Kt qu u trung vo tng cng hiu qu hot ng ti chớnh Kt qu u trung vo tng cng v th cnh tranh di hn Mục tiêu Trung hạn tiếp ... khả thi mt Khuynh hướng vô can Thứ tự ưu tiên Các yếu tố tác động tới việc xác định nhiệm vụ mục tiêu chiến lược Các đối tượng hữu quan Khách hàng Các yếu tố môi trường kinh doanh Chủ sở hữu...
 • 6
 • 162
 • 0

Slide môn quản trị doanh nghiệp: Chương 2: Tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp

Slide môn quản trị doanh nghiệp: Chương 2: Tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp
... XƯỞNG MAY CNV May CNV May CNV May XN LIÊN DOANH CNV L .Doanh CNV L .Doanh CNV L .Doanh TỔ CHỨC BỘ MÁY QTDN MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY QTDN MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY THEO MA TRẬN ♦ Tận dụng tối đa kiến thức, ... theo cấp nhằm thực chức quản trị Bộ phận quản trị phận riêng biệt có chức quản lý định, số phận thể phân chia chức quản lý theo chiều ngang Cấp quản trị thống tất phận quản trị trình độ định (cấp ... quản trị doanh nghiệp phù hợp với lợi ích cổ đông CƠ CHẾ QUẢN TRỊ • Nội dung chế quản trị doanh nghiệp truyền thống: • • • Đảng lãnh đạo doanh nghiệp Giám đốc phụ trách quản lý điều hành doanh nghiệp...
 • 35
 • 450
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: chương 4 môn quản trị họccau hoi trac nghiem chuong 4 mon quan tri hoctom tat chuong 1 mon quan tri hoccau hoi chuong 3 mon quan tri hocbai tap tinh huong 2 mon quan tri hocslile chương 6 môn quản trị họctồng hợp câu hỏi trắc nghiệm chương 4 môn quản trị nhân lựctổng hợp câu hỏi trắc nghiệm chương 5 môn quản trị nhân lựctổng hợp câu hỏi trắc nghiệm chuong 6 môn quản trị nhan luc có đáp ánslide chương 3 môn quản trị chất lượng toàn diện tqm của thầy phan trọng an đhktbài tập chương 3 môn quản trị tài chínhbai giai chuong 3 mon quan tri ngan hang thuong maibài thuyết trình môn quản trị kinh doanh quốc tế chương 2 lý thuyết về thương mại quốc tế và sự hợp nhất kinh tếbài tập chương 2 môn kế toán quản trịbai tap tinh huong mon quan tri hoc chuong 2Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBảng chia 6Tuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngBài 23. g, ghBài 22. p-ph, nhBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 12. i, aBài 9. o, cTrắc Nghiệm Tích Phân