Luận văn nghiên cứu hệ thống bầu cử điện tử dựa trên mã đồng cấu

Nghiên cứu hệ thống bầu cử điện tử dựa trên đồng cấu

Nghiên cứu hệ thống bầu cử điện tử dựa trên mã đồng cấu
... hợp cử tri bầu cho ứng viên trường hợp bầu cho số ứng viên tùy ý 45 KẾT LUẬN Luận văn với đề tài Nghiên cứu hệ thống bầu cử điện tử dựa đồng cấu thực với mục tiêu tạo hệ thống bầu cử điện tử ... PHÁP BẦU CỬ ĐIỆN TỬ DỰA TRÊN MÃ ĐỒNG CẤU 33 3.1 Bầu cử điện tử .33 3.2 Phương pháp dựa đồng cấu 33 3.2.1 Khởi tạo hệ thống 33 3.2.2 Công bố phiếu bầu ... Dũng, em chọn lựa đề tài “NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG BẦU CỬ ĐIỆN TỬ DỰA TRÊN MÃ ĐỒNG CẤU” với mong muốn áp dụng kiến thức học, xây dựng thử nghiệm mô hình ứng dụng bầu cử điện tử với độ an toàn bảo mật...
 • 52
 • 186
 • 0

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ SỐ docx

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ SỐ docx
... phần mềm biểu 11 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬSỐ (DCN) 1.1 Sơ đồ tổng quan hệ thống biểu điện tử số DCN Hình 1.1: Sơ đồ tổng quan hệ thống biểu số Hệ thống biểu điện tử số sử ... động hệ thống biểu điện tử số DCN 16 1.5 Các phần mềm ứng dụng điều khiển hệ thống biểu điện tử số DCN: 17 CHƯƠNG 2: CẤU HÌNH HỆ THỐNG BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ SỐ DCN 18 2.1 Cấu hình hệ thống biểu số ... Chương 1: Tổng quan hệ thống biểu điện tử số DCN Chương 2: Cấu hình hệ thống biểu số DCN Giao tiếp cổng nối tiếp RS232 Chương 3: Nghiên cứu thủ tục truyền thông hệ thống biểu điện tử số DCN Chương...
 • 67
 • 239
 • 0

Luận văn nghiên cứu hệ thống trồng trọt và khả năng chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng cải thiện hiệu quả sử dụng đất ở huyện tân yên tỉnh bắc giang

Luận văn nghiên cứu hệ thống trồng trọt và khả năng chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng cải thiện hiệu quả sử dụng đất ở huyện tân yên tỉnh bắc giang
... Thị Sâm Nghiên cứu hệ thống trồng trọt khả Chuyển đổi cấu trồng theo hớng cải thiện hiệu sử dụng đất huyện tân yên -tỉnh bắc giang Chuyên ngành: Kỹ thuật trồng trọt M số: 40101 Luận văn thạc ... tích đất nông nghiệp Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu hệ thống trồng trọt khả chuyển đổi cấu trồng theo hớng cải thiện hiệu sử dụng đất huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang ... cho trồng cụ thể mục đích nghiên cứu hệ thống trồng trọt tăng hiệu công thức luân canh hệ thống trồng trọt Nghiên cứu hệ thống trồng trọt phận hệ thống canh tác với phạm vi giới hạn sản xuất trồng...
 • 120
 • 674
 • 0

Luận văn nghiên cứu hệ thống tiêu thụ thuốc thú y trên địa bàn hà nội

Luận văn nghiên cứu hệ thống tiêu thụ thuốc thú y trên địa bàn hà nội
... thú y địa bàn Nội Đề xuất giải pháp thúc đ y tiêu thụ thuốc thú y có hiệu thời gian tới 1.3 Đối tợng phạm vi nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu: - Các kênh tiêu thụ thuốc thú y địa bàn Nội - ... thụ nói chung thuốc thú y nói riêng; Đánh giá thực trạng hệ thống tiêu thụ thuốc thú y địa bàn Nội thời gian qua; Xác định đợc nhân tố ảnh hởng (tích cực tiêu cực) đến tiêu thụ thuốc thú y ... khai nghiên cứu địa bàn thành phố Nội, sâu tìm hiểu doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ thuốc số đại lý cấp I - Về nội dung: nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn hệ thống tiêu thụ thuốc thú y Cơ...
 • 136
 • 378
 • 3

luận văn: nghiên cứu hệ thống khuyến nghị người dùng dựa vào lọc cộng tác

luận văn: nghiên cứu hệ thống khuyến nghị người dùng dựa vào lọc cộng tác
... về hệ thống khuyến nghị,   các kỹ  thuật lọc thông tin trong hệ thống khuyến nghị: lọc dựa vào nội dung, lọc cộng tác và kỹ  thuật  kết  hợp  Hybrid, các  phương  pháp  lọc cộng tác như:  Lọc ... các  hệ thống trực  tuyến. Lọc cộng tác,   hệ thống khuyến nghị,   hệ thống trợ  giúp  cá  nhân,  lọc xã  hội,  hệ thống khai thác dữ liệu xã hội, và các hệ thống thích nghi người dùng ... CÔNG NGHỆ       PHẠM THỊ MY       NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ NGƯỜI DÙNG DỰA VÀO LỌC CỘNG TÁC Ngành:   Công nghệ thông tin   Chuyên ngành:  Kỹ thuật phần mềm   Mã số:   60480103        LUẬN VĂN THẠC SĨ  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ...
 • 57
 • 564
 • 1

Luận văn nghiên cứu hệ thống thị trường rau của thành phố thái bình

Luận văn nghiên cứu hệ thống thị trường rau của thành phố thái bình
... tiêu th rau c a Thành ph Thái Bình 48 4.2 TH C TR NG H TH NG TH TRƯ NG TIÊU TH RAU C A THÀNH PH THÁI BÌNH 51 4.2.1 ð c ñi m h th ng th trư ng tiêu th rau c a thành ph Thái Bình 51 ... ng th trư ng tiêu th rau thành ph Thái Bình, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u h th ng th trư ng rau c a thành ph Thái Bình Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ kinh t nông ... Thư, t nh Thái Bình Phía B c giáp huy n ðông Hưng, t nh Thái Bình Thành ph Thái Bình cách th ñô Hà N i 110 km v phía ðông Nam, cách thành ph H i Phòng 60 km v phía ðông B c Thành ph Thái Bình ph...
 • 126
 • 160
 • 1

Luận văn nghiên cứu hệ thống quản lý và phân cấp ngân sách nhà nước cho các dịch vụ công chủ yếu trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

Luận văn nghiên cứu hệ thống quản lý và phân cấp ngân sách nhà nước cho các dịch vụ công chủ yếu trên địa bàn huyện yên dũng, tỉnh bắc giang
... D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I TR N VĂN DƯƠNG NGHIÊN C U H TH NG QU N LÝ VÀ PHÂN C P NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CHO CÁC D CH V CÔNG CH Y U TRÊN ð A BÀN HUY N YÊN DŨNG, T NH B C GIANG ... ng d ch v công thu chi ngân sách cho d ch v công ch y u huy n Yên Dũng, t nh B c Giang ………………………………………… 57 4.1.1 H th ng d ch v công ch y u ñ a bàn huy n Yên Dũng phân b ngân sách nhà nư c qua ... ng d ch v công huy n Yên Dũng 61 4.1.3 Thu chi ngân sách nhà nư c liên quan ñ n d ch v công huy n Yên Dũng 64 4.2 Qu n phân c p qu n ngân sách nhà nư c cho d ch v công ch y...
 • 134
 • 414
 • 1

Luận văn nghiên cứu hệ thống cây trồng lấy lúa làm cơ sở tại huyện giao thủy nam định

Luận văn nghiên cứu hệ thống cây trồng lấy lúa làm cơ sở tại huyện giao thủy  nam định
... hành ñ tài: Nghiên c u h th ng tr ng l y lúa làm s t i huy n Giao Th y - Nam ð nh” 1.2 M c ñích yêu c u 1.2.1 M c ñích Xác ñ nh ñư c m t s gi ng lúa thích h p v i ñi u ki n huy n Giao Thu ñưa ... xu t 47 4.4.2 c u gi ng lúa su t 48 4.4.3 Tình hình s d ng phân bón s n xu t lúa c a huy n 50 4.4.4 V n ñ ch t lư ng lúa c a huy n 52 4.5 Th trư ng tiêu th lúa g o c a huy n Giao Th y 53 4.6 ... nh Nam ð nh năm 2010 16 2.7 Nh ng nhân t nh hư ng ñ n phát tri n s n xu t lúa 18 N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 26 3.1 N i dung nghiên c u 26 3.2 Phương pháp nghiên c u 28 3.3 ð i tư ng nghiên...
 • 95
 • 278
 • 0

Tài liệu luận văn nghiên cứu hệ thống điều khiển mờ bằng MATLAB, chương 1 pdf

Tài liệu luận văn nghiên cứu hệ thống điều khiển mờ bằng MATLAB, chương 1 pdf
... thuộc gọi tập mờ tắc tức H = 1, ngược lại tập mờ F với H < gọi tập mờ không tắc Miền xác đònh tập mờ F (trên sở M), ký hiệu S tập M thỏa mãn: S = { x  M | F(x) > 0} Miền tin cậy tập mờ F (trên ... mãn: T = { x  M | F(x) = 1} F(x) Miền xác đònh miền tin cậy tập mờ Miền tin cậy Miền xác đònh x Các phép toán tập mờ: a Phép hợp: Hợp hai tập mờ A B có sở M tập mờ xác đònh sở M với hàm liên ... AB(x, y) c) x MN y Phép hợp hai tập mờ không sở: a) Hàm liên thuộc hai tập mờ A, B b) Đưa hai tập mờ chung sở M  N c) Hợp hai tập mờ sở M  N Có hai tập mờ A (cơ sở M) B (cơ sở N) Do hai sở...
 • 7
 • 303
 • 1

Tài liệu luận văn nghiên cứu hệ thống điều khiển mờ bằng MATLAB, chương 9 ppt

Tài liệu luận văn nghiên cứu hệ thống điều khiển mờ bằng MATLAB, chương 9 ppt
... điều khiển mờ tín hiệu sai lệch vận tốc ev tín hiệu sai lệch nhiệt độ et Để hệ thống đạt độ xác cao (sai lệch tónh 0) ta thêm vào khâu tích phân phía sau khối mờ Và tín hiệu ngõ điều khiển mờ tốc ... Chuyển sang hệ rời rạc: 1  e TS  G1 ( Z )  Z  T  S  b Khâu A/D: khâu lấy mẫu với thời gian lấy mẫu T T c Bộ điều khiển số (VXL): Để cải thiện chất lượng hệ, ta cho thêm khâu điều khiển I ... trò xác đònh trước dòng nước nóng BỘ ĐIỀU KHIỂN dòng nước lạnh bồn nước dòng nước Mô hình vật lý: Dùng Vi xử lý bit ứng dụng giải thuật logic mờ để điều khiển nhiệt độ lưu chất Cần có khâu cảm...
 • 12
 • 402
 • 0

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu hệ thống trạm phát trên tàu 700Teu, đi sâu phân tích hệ thống Bảng phân phối điện chính ppt

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu hệ thống trạm phát trên tàu 700Teu, đi sâu phân tích hệ thống Bảng phân phối điện chính ppt
... ngun cho h thng cỏi c lp Cỏp cp in cú th u vi bt c h thng cỏi no ú nh thit b i ni Hình 10: Bảng đi n gồm hệ thống Hỡnh 3.10: Bng in chớnh gm h thng cỏi 1: Thit b i ni u im ca h thng ny l nu hng húc ... bng cu dao Hình 7 :Phân đoạn cầu dao C B : Cầu dao CB: Cu dao G máy phát G: Cỏc mỏy phỏt 47 Hình 8:3.8: Phõn on cỏicầu nối Z ni Z Hỡnh Phân đoạn bng cu Z : Cầu nối Z: G máy phát Cu ni G: Cỏc mỏy ... bỡnh v nh Hỡnh 3.1 mụ t s mt dõy h thng phõn phi hỡnh tia n gin vi trm cú 02 mỏy phỏt PT G1 G2 Bảng đi n PT PT PT Hỡnh 3.1: S mt dõy h thng phõn phi hỡnh tia n gin vi trm cú 02 mỏy phỏt - H thng...
 • 77
 • 362
 • 0

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu hệ thống nồi hơi tự động, đi sâu phân tích hệ thống nồi hơi tự động Miura Boiler điều khiển bằng PLC doc

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu hệ thống nồi hơi tự động, đi sâu phân tích hệ thống nồi hơi tự động Miura Boiler điều khiển bằng PLC doc
... đề tài : Nghiên cứu hệ thống nồi tự động , sâu phân tích hệ thống nồi tự động Miura Boiler đi u khiển PLC Đồ án bao gồm chương: Chương Tổng Quát hệ thống nồi tự động Chương Các hệ thống đi u khiển ... đi u khiển nồi tàu thuỷ đi n hình Chương Thiết kế hệ thống đi u khiển nồi tự động sử dụng PLC Chƣơng 1: TỔNG QUÁT VỀ HỆ THỐNG NỒI HƠI TỰ ĐỘNG 1.1 Yêu cầu, phân loại cấu trúc hệ thống nồi 1.1.1 ... khiển tự động, đi u khiển PLC coi não có khả đi u hành toàn hệ thống đi u khiển Với chương trình ứng dụng đi u khiển (được lưu giữ nhớ PLC) , PLC giám sát chặt chẽ, ổn định xác trạng thái hệ thống...
 • 70
 • 822
 • 7

Luận văn: Nghiên cứu hệ thống điện, kết cấu kỹ thuật và công nghệ của xe đạp điện hiện đại đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam potx

Luận văn: Nghiên cứu hệ thống điện, kết cấu kỹ thuật và công nghệ của xe đạp điện hiện đại đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam potx
... PLC 2.4.1 Các lĩnh vực ứng dụng PLC sử dụng rộng rãi ngành: Công nghiệp, máy công nghiệp, thiết bị y tế, ôtô (xe hơi, cần cẩu) 2.4.2 Các ƣu điểm sử dụng hệ thống điều khiển với PLC - Không cần ... đề lắp đặt - Có khả mở rộng số lượng đầu vào/ra nối thêm khối vào/ra chức - Tạo khả mở lĩnh vực áp dụng - Giá thành không cao Chính nhờ ưu đó, PLC sử dụng rộng rãi hệ thống điều khiển tự động, ... Khi nhiệt độ lò đạt t2 hệ thống yêu cầu quạt hoạt động Nếu quạt mà gặp cố hệ thống báo động quạt gặp cố hệ thống báo động đèn đồng thời dừng hệ thống 3.1.3 Các bảo vệ hệ thống - Bảo vệ ngắn mạch...
 • 66
 • 473
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu dịch thống kêluận văn thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp bao bì xi măng – nhà máy xi măng hải phòng pptquy trinh thao lắp hệ thóng phun xăng điện tử efi trên động cơ 1trfeđồ án hệ thống phun xăng điện tử efi trên xe toyotaluận văn nghiên cứu phát triển hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí địa lý và thử nghiệmluận văn nghiên cứu và thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty giấy tân mailuận văn nghiên cứu lựa chọn hệ thống bài tập nhằm phát triển sức bậtluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng vết kim loại nặng zn cu pb cd trong một số loại nấm linh chi bằng phương pháp von ampe hòa tan anot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại họcluận văn nghiên cứu thực trạng phát triển tính tích cực vận động cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua hoạt động chơi đóng vai theo chủ đềđồ án nghiên cứu hệ thống điều khiển số trên máy công cụ cnc máy phayluận văn nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn chạy cự li ngắn 1000m cho nam học sinh khối 11 trường thpt quảng xương thanh hoáluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng zn cd pb cu trong các mô của ngao dầu ở vùng biển đồ sơn hải phòng luận văn thạc sỹ hóa họcluận văn nghiên cứu thành phần nguyên tố vi lượng cu zn mo mn v trong đất trồng vải thiều thanh hà hải dương luận văn thạc sỹ hóa họcluận văn nghiên cứu và chế tạo vật liệu bột và màng zns cu alluận văn nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi đặc sản lý sơnMẫu bìa luận văn mau bia luan vandown loaddown load CV đi số 515Lich hoc lop rieng dot 1 2016CV đi số 971 (1)Down load CV đi số 1712Thông báo CV đi số 1798đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Game show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 9. Đất Cà MauTuần 9. Đất Cà MauBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên