Luận văn thạc sĩ ngữ văn: Sáng tác dành cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh

Luận văn Sáng tác dành cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh

Luận văn Sáng tác dành cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh
... nghĩa thơ văn thiếu nhi Xuân u nh Rất tiếc đến chưa có nhi u nghiên cứu mảng sáng tác Thực tế gợi mở, định hướng, lí để triển khai luận văn với đề tài: Sáng tác dành cho thiếu nhi Xuân Quỳnh ” ... cho thiếu nhi Xuân Quỳnh nhìn từ phƣơng diện nội dung 11 Chƣơng 3: Sáng tác viết cho thiếu nhi Xuân Quỳnh nhìn từ phƣơng diện nghệ thuật 12 Chƣơng XUÂN QUỲNH VÀ CON ĐƢỜNG ĐẾN VỚI SÁNG TÁC DÀNH CHO ... luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục tác phẩm khảo sát, phần nội dung luận văn triển khai chương: Chƣơng 1: Xuân Quỳnh đƣờng đến với sáng tác dành cho thiếu nhi Chƣơng 2: Sáng tác dành cho...
 • 164
 • 368
 • 1

ĐẶC ĐIỂM SÁNG TÁC CHO THIẾU NHI CỦA XUÂN QUỲNH

ĐẶC ĐIỂM SÁNG TÁC CHO THIẾU NHI CỦA XUÂN QUỲNH
... dòng văn học thiếu nhi chặng đường sáng tác Xuân Quỳnh Chương Đặc điểm thơ thiếu nhi Xuân Quỳnh Chương Đặc điểm truyện thiếu nhi Xuân Quỳnh Chƣơng KHÁI QUÁT VỀ DÒNG VĂN HỌC THIẾU NHI VÀ NHỮNG ... nhắc tới phần sáng tác thiếu nhi Xuân Quỳnh phiến diện đơn lẻ Phần truyện thiếu thi Xuân Quỳnh nói tới Tiếp thu gợi ý người trước, lựa chọn đề tài Đặc điểm sáng tác cho thiếu nhi Xuân Quỳnh với ... hai mảng: sáng tác cho người lớn sáng tác cho thiếu nhi Hai phần sáng tác Xuân Quỳnh song song suốt trình sáng tác bà Bên cạnh thơ tình yêu đạt đỉnh cao Xuân Quỳnh tác phẩm viết cho trẻ thơ...
 • 22
 • 756
 • 8

Thế giới nhân vật trong truyện dân gian viết lại dành cho thiếu nhi của tô hoài luận văn thạc ngữ văn

Thế giới nhân vật trong truyện dân gian viết lại dành cho thiếu nhi của tô hoài luận văn thạc sĩ ngữ văn
... chung truyện viết cho thiếu nhi truyện dân gian viết lại cho thiếu nhi Hoài .32 Chương 2: Quan niệm nghệ thuật người giới nhân vật truyện dân gian viết lại dành cho thiếu nhi Hoài ... Hoài Chương 2: Quan niệm nghệ thuật người giới nhân vật truyện dân gian viết lại dành cho thiếu nhi Hoài Chương 3: Nghệ thuật xây dựng nhân vật truyện dân gian viết lại dành cho thiếu nhi ... khẳng định Hoài nhà văn thiếu nhi 1.2 Truyện viết cho thiếu nhi nghiệp sáng tác Hoài 1.2.1 Khái niệm truyện viết cho thiếu nhi khái niệm truyện dân gian viết lại dành cho thiếu nhi Để hiểu...
 • 115
 • 265
 • 3

Quan niệm nghệ thuật về con người trong sáng tác dành cho người lớn của tô hoài trước cách mạng tháng tám

Quan niệm nghệ thuật về con người trong sáng tác dành cho người lớn của tô hoài trước cách mạng tháng tám
... tha gắn bó sáng tác Hoài năm trớc cách mạng Chơng 2: Con ngời quan niệm Hoài qua sáng tác dành cho ngời lớn trớc cách mạng tháng tám 2.1 Từ thực sống đến quan niệm sáng tác Hoài ngời ... ngời sáng tác dành cho ngời lớn Hoài trớc cách mạng tháng tám 3.1 Thế giới nhân vật sáng tác dành cho ngời lớn Hoài trớc cách mạng tháng tám "Nói đến nhân vật nói đến ngời đợc miêu tả thể tác ... tác Hoài khái quát phơng diện quan niệm nghệ thuật ngời ông - Trên sở biểu quan niệm nghệ thuật ngời sáng tác dành cho ngời lớn Hoài trớc cách mạnh tháng tám V- Phơng pháp nghiên cứu - Giải...
 • 64
 • 986
 • 0

Ngôn ngữ kể chuyện trong truyện viết về loài vật dành cho thiếu nhi của tô hoài

Ngôn ngữ kể chuyện trong truyện viết về loài vật dành cho thiếu nhi của tô hoài
... tác phẩm viết loài vật Hoài dành cho thiếu nhi, cho rằng, thành công nhà văn thể rõ cách sử dụng ngôn ngữ miêu tả Ở tác phẩm, loài vật, tình huống, câu chuyện ông tạo cách sử dụng ngôn ngữ riêng, ... dã, tự nhi n Điều đó, giúp cho lời văn sáng tác ông thêm dí dỏm, tự nhi n lại gần gũi với thiếu nhi Bên cạnh việc sử dụng ngôn ngữ dân dã, tự nhi n, bình dị, sáng tác viết cho thiếu nhi, Hoài ... phong cảnh thời gian Hoài khắc hoạ thông qua loạt tính từ, động từ chúng tạo nên cụ thể, sinh động cho nhân vật, cho tranh cảnh vật truyện đồng thoại Ta bắt gặp truyện loài vật từ như: mẫm bóng,...
 • 5
 • 426
 • 1

Luận văn thạc sáng tác cho thiếu nhi của phạm hổ, xuân quỳnh nhìn từ góc độ loại hình

Luận văn thạc sĩ sáng tác cho thiếu nhi của phạm hổ, xuân quỳnh nhìn từ góc độ loại hình
... đề tài luận văn là: "Sáng tác version cho thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh nhìn từ góc độ loại hình " làm đề tài luận văn Lịch sử vấn đề Văn học thiếu nhi Việt Nam khởi nguồn từ nguồn mạch văn học ... dành cho thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh (bao gồm thơ văn xuôi) + Qua khẳng định vẻ đẹp giá trị sáng tác văn học dành cho thiếu nhi Phạm Hổ, Xuân Quỳnh + So sánh với sáng tác văn học dành cho thiếu ... NỘI • HỌC • s PHẠM • • TẠ ■ THỊ• HÀ SÁNG TÁC CHO THIỂU NHI CỦA PHẠM HỔ, XUÂN QUỲNH NHÌN TỪ GÓC Đ ộ LOẠI HÌNH Chuyên ngành: L í luận văn học M ã số: 60 22 LUẬN VĂN THẠC Ngôn ngữ văn hóa Việt...
 • 122
 • 347
 • 0

Luận văn thạc Hoàn thiện công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh Bình Dương

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh Bình Dương
... m hoàn thi n công tác ánh giá k t qu th c hi n công vi c c a nhân viên t i Vietinbank Bình D M C TIÊU NGHIÊN C U tài hoàn thi n công tác ánh giá k t qu th c hi n công vi c t i Vietinbank Bình ... Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghi p m cân b ng KHDNVVN : Khách hàng doanh nghi p v a nh KPI : Key Performance Indicator - Ch s NH : Ngân hàng NHCT : Ngân hàng Công ... tin ánh giá n nhân viên Nh ng nh n th c ic a i c ánh giá có ti n trình ánh giá k t qu th c hi n công vi c có th m t s ng n ch n quan tr ng thành công c a công tác ánh giá n ph i c ánh giá ng ý...
 • 114
 • 170
 • 1

Luận văn thạc Các yếu tố tác động sự thỏa mãn của nhân viên tại các doanh nghiệp tư nhân dịch vụ Tường Minh

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố tác động sự thỏa mãn của nhân viên tại các doanh nghiệp tư nhân dịch vụ Tường Minh
... việc doanh nghiệp nhân dịch vụ ng Minh - Đo lường yếu tố tác động lên thỏa mãn công việc nhân viên doanh nghiệp nhân dịch vụ ng Minh - Kiến nghị để gia tăng thỏa mãn công việc nhân viên ... -Trần Hoàng Tuấn CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ TƯỜNG MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI ... viên doanh nghiệp nhân dịch vụ ng Minh Để thực mục tiêu, nghiên cứu cần trả lời câu hỏi sau: - Những yếu tố tác động thỏa mãn công việc nhân viên doanh nghiệp ng Minh? - Các yếu tố có...
 • 99
 • 175
 • 0

Thế giới trẻ thơ trong truyện viết cho thiếu nhi của võ quảng luận văn thạc sỹ ngữ văn

Thế giới trẻ thơ trong truyện viết cho thiếu nhi của võ quảng luận văn thạc sỹ ngữ văn
... học vinh phạm thị minh phúc giới trẻ thơ truyện viết cho thiếu nhi quảng Chuyên ngành: văn học Việt Nam Mã số: 60.22.34 Luận văn thạc ngữ văn Ngời hớng dẫn khoa học: ts HOàNG MạNH ... thiu nhi T lp bn c thiu nhi ó cú mt nh xut bn chuyờn cho mỡnh vi nhiu th loi, ỏp ng cho nhu cu ca nhiu la tui V cho n nay, nh xut bn Kim ng gi mt vai trũ quan trng s phỏt trin ca nn hc thiu nhi ... phỳ, ớt nhiu cha ng nhng gi ý quý bỏu cho chỳng tụi vic thc hin ti ny i tng, nhim v nghiờn cu v phm vi kho sỏt 3.1 i tng nghiờn cu Th gii tr th truyn vit cho thiu nhi ca Vừ Qung 3.2 Nhim v nghiờn...
 • 97
 • 4,847
 • 48

Luận văn thạc y học đề tài đánh giá kết quả của phẫu thuật longo trong điều trị trĩ tại bệnh viện việt đức

Luận văn thạc sĩ y học đề tài đánh giá kết quả của phẫu thuật longo trong điều trị trĩ tại bệnh viện việt đức
... tươi, ch y r theo phân - Kh i trĩ sa h u môn, sa t ng bó hay c vòng trĩ ñi ho c g ng s c Bó trĩ sa có th t co lên, ph i dùng tay ñ y lên hay sa thư ng xuyên kèm ch y d ch h u môn, ng a…g y khó ch ... B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O B YT TRƯ NG Đ I H C Y HÀ N I NGUY N THÀNH QUANG ĐÁNH GIÁ K T QU C A PH U THU T LONGO TRONG ĐI U TR B NH TRĨ T I B NH VI N VI T Đ C Chuyên ngành : Ngo i khoa ... 12 tháng, chưa có ñ tài nghiên c u ñánh giá k t qu c a ph u thu t Longo v i th i gian dài v y ti n hành nghiên c u ñ tài: Đánh giá k t qu c a ph u thu t Longo ñi u tr b nh trĩ t i b nh vi n Vi...
 • 110
 • 272
 • 1

Luận văn công tác kế toán thiêu thụ tại doanh nghiệp công ty trách nhiệm Hữu Hà

Luận văn công tác kế toán thiêu thụ tại doanh nghiệp công ty trách nhiệm Hữu Hà
... THANH TOÁN TOÁN KẾ TOÁN KẾ TOÁN TIÊU TIÊU THỤ THỤ KẾ TOÁN KẾ TOÁN HÀNG TỒN HÀNG TỒN KHO KHO KẾ TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ, TSCĐ, KẾ TOÁN KẾ TOÁN TIỀN TIỀN CCDC CCDC LƯƠNG LƯƠNG Trang Thực hành nghề nghiệp ... tổ chức máy kế toán công ty TNHH TRẦN HÀ Nhiệm vụ phần hành kế toán Đứng đầu phòng kế toán kế toán trưởng nhân viên kế toán phụ trách phần hành kế toán cụ thể, công việc kế toán phân công cụ thể ... II KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TRẦN HÀ I Kế toán tiêu thụ hàng hóa Nội dung Công ty TNHH TRẦN HÀ doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, mặt hàng Công ty đa...
 • 51
 • 142
 • 0

Luận văn Công tác phát triển thị trường của Công ty Du lịch Việt Nam Hà Nội

Luận văn Công tác phát triển thị trường của Công ty Du lịch Việt Nam Hà Nội
... TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI 1.1 Khái quát Công ty Du lịch Việt Nam Nội: 1.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển Công ty Công ty Du lịch Việt Nam Nội xem công ty lớn, tiếng làng Du lịch ... Nam Nội Phạm vi nghiên cứu Công ty Du lịch Việt Nam Nội, có liên hệ so sánh với Công ty khác thị trường du lịch Việt Nam Lịch sử nghiên cứu: Công ty Du lịch Việt Nam Nội công ty lữ hành ... tập Công ty Du lịch Việt Nam Nội Công ty lữ hành lớn tiếng, xếp vào Topten Công ty Lữ hành Việt Nam nhiều năm, em định trọn đề tài: Công tác phát triển thị trường Công ty Du lịch Việt Nam...
 • 70
 • 253
 • 0

Sáng tác cho thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Thuần dưới góc nhìn văn hóa

Sáng tác cho thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Thuần dưới góc nhìn văn hóa
... văn hóa hành trình sáng tác nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần Chương 2: Các giá trị văn hóa sáng tác cho thiếu nhi Nguyễn Ngọc Thuần Chương 3: Nghệ thuật biểu giá trị văn hóa sáng tác cho thiếu nhi Nguyễn ... chiếu với tác phẩm thiếu nhi Nguyễn Ngọc Thuần Thêm nữa, quy phạm đặc điểm sáng tác cho thiếu nhi, nghiên cứu tác phẩm Nguyễn Ngọc Thuần từ góc nhìn văn hóa điểm nhìn tác giả điểm nhìn trẻ thơ ... tài Sáng tác cho thiếu nhi Nguyễn Ngọc Thuần góc nhìn văn hóa, hi vọng giải mã “mã văn hóa mà nhà văn xác lập, để từ đó, tìm nguyên yếu tố chi phối, tác động đến tâm thức sáng tạo nhà văn Nguyễn...
 • 119
 • 871
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: tác phẩm văn học hay dành cho thiếu nhitiểu luận về văn học thiếu nhi của xuân quỳnhsách văn học hay dành cho thiếu nhivăn học viết dành cho thiếu nhithế giới trẻ thơ trong truyện viết cho thiếu nhi của võ quảng luận văn thạc sỹ ngữ văntác phẩm văn học nước ngoài dành cho thiếu nhitác phẩm văn học kinh điển dành cho thiếu nhinhững tác phẩm văn học kinh điển cho thiếu nhitác phẩm văn học dành cho thiếu nhinhững tác phẩm văn học nổi tiếng cho thiếu nhivăn học nước ngoài dành cho thiếu nhisách văn học dành cho thiếu nhivăn học nước ngoài cho thiếu nhivăn học dành cho thiếu nhitruyện văn học dành cho thiếu nhiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả