Nâng cao tính bền vững cho bộ điều khiển thích nghi phi tuyến khi tham số đối tượng thay đổi

Nâng cao tính bền vững cho bộ điều khiển thích nghi phi tuyến khi tham số đối tượng thay đổi

Nâng cao tính bền vững cho bộ điều khiển thích nghi phi tuyến khi tham số đối tượng thay đổi
... ca h PPC cho i tng dng SISO tuyn tớnh dng c ch Hỡnh 1.8 r Bộ điều khi n C(0* ) c u Đối tƯợng điều khi n G s (S) y Hỡnh 1.2 H iu khin PPC 1.5 Tớnh bn vng ca b iu khin thớch nghi cú th nghi n cu ... dung c bn lun trung vo nghi n cu ng dng phng phỏp iu khin PID nõng cao tớnh bn vng cho b iu khin thớch nghi phi tuyn tham s i tng thay i Nhim v c th l nghi n cu nõng cao cht lng ca h truyn ng ... b iu khin PID kinh in v b iu khin thớch nghi bn vng theo mụ hỡnh mu Qua cỏc kt qu thớ nghim h thng vi b iu khin thớch nghi bn vng chnh nh tham s b iu khin thớch nghi bn vng ta thy b iu khin PID...
 • 23
 • 99
 • 0

Nghiên cứu nâng cao tính bền vững cho hệ điều khiển thích nghi khi điều khiển hệ phi tuyếntham số biến thiên và chịu nhiễu tác động.

Nghiên cứu nâng cao tính bền vững cho hệ điều khiển thích nghi khi điều khiển hệ phi tuyến có tham số biến thiên và chịu nhiễu tác động.
... khin phi tuyn thớch nghi iu khin phi tuyn thớch nghi thng c ng dng iu khin cỏc h phi tuyn cú tham s khụng bit trc xut hin phng trỡnh vi phõn phi tuyn ca h Do tớnh phc ca h iu khin cỏc h phi tuyn, ... iu khin h thc l khụng bn vng ng dng KTN iu khin cỏc h thc thc t, vic nõng cao tớnh bn vng cho h iu khin thớch nghi l mt yờu cu rt cn thit Vi ni dung: Nghi n cu nõng cao tớnh bn vng cho h iu khin ... HC THI NGUYấN TRNG I HC K THUT CễNG NGHIP LUN VN THC S K THUT NGHI N CU NNG CAO TNH BN VNG CHO H IU KHIN THCH NGHI KHI IU KHIN H PHI TUYN Cể THAM S BIN THIấN V CHU NHIU TC NG...
 • 89
 • 453
 • 2

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TÍNH BỀN VỮNG CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI KHI ĐIỀU KHIỂN HỆ PHI TUYẾNTHAM SỐ BIẾN THIÊN VÀ CHỊU NHIỄU TÁC ĐỘNG

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TÍNH BỀN VỮNG CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI KHI ĐIỀU KHIỂN HỆ PHI TUYẾN CÓ THAM SỐ BIẾN THIÊN VÀ CHỊU NHIỄU TÁC ĐỘNG
... khin phi tuyn thớch nghi iu khin phi tuyn thớch nghi thng c ng dng iu khin cỏc h phi tuyn cú tham s khụng bit trc xut hin phng trỡnh vi phõn phi tuyn ca h Do tớnh phc ca h iu khin cỏc h phi tuyn, ... iu khin h thc l khụng bn vng ng dng KTN iu khin cỏc h thc thc t, vic nõng cao tớnh bn vng cho h iu khin thớch nghi l mt yờu cu rt cn thit Vi ni dung: Nghi n cu nõng cao tớnh bn vng cho h iu khin ... HC THI NGUYấN TRNG I HC K THUT CễNG NGHIP LUN VN THC S K THUT NGHI N CU NNG CAO TNH BN VNG CHO H IU KHIN THCH NGHI KHI IU KHIN H PHI TUYN Cể THAM S BIN THIấN V CHU NHIU TC NG...
 • 89
 • 258
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TÍNH BỀN VỮNG CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI KHI ĐIỀU KHIỂN HỆ PHI TUYẾNTHAM SỐ BIẾN THIÊN VÀ CHỊU NHIỄU TÁC ĐỘNG pdf

Luận văn: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO TÍNH BỀN VỮNG CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI KHI ĐIỀU KHIỂN HỆ PHI TUYẾN CÓ THAM SỐ BIẾN THIÊN VÀ CHỊU NHIỄU TÁC ĐỘNG pdf
... khin phi tuyn thớch nghi iu khin phi tuyn thớch nghi thng c ng dng iu khin cỏc h phi tuyn cú tham s khụng bit trc xut hin phng trỡnh vi phõn phi tuyn ca h Do tớnh phc ca h iu khin cỏc h phi tuyn, ... cho cỏc h phi tuyn (Phn tuyn tớnh coi nh ó c nghi n cu hon chnh) iu khin thớch nghi ang c ng dng vo iu khin cỏc h thng ln, cỏc h cú thụng s bin i v ũi hi cao v cht lng iu khin iu khin thớch nghi ... iu khin h thc l khụng bn vng ng dng KTN iu khin cỏc h thc thc t, vic nõng cao tớnh bn vng cho h iu khin thớch nghi l mt yờu cu rt cn thit Vi ni dung: Nghi n cu nõng cao tớnh bn vng cho h iu khin...
 • 89
 • 200
 • 0

nghiên cứu nâng cao tính bền vững cho hệ điều khiển thích nghi khi điều khiển hệ phi tuyếntham số biến thiên và chịu nhiễu tác động (2)

nghiên cứu nâng cao tính bền vững cho hệ điều khiển thích nghi khi điều khiển hệ phi tuyến có tham số biến thiên và chịu nhiễu tác động (2)
... khin phi tuyn thớch nghi iu khin phi tuyn thớch nghi thng c ng dng iu khin cỏc h phi tuyn cú tham s khụng bit trc xut hin phng trỡnh vi phõn phi tuyn ca h Do tớnh phc ca h iu khin cỏc h phi tuyn, ... iu khin h thc l khụng bn vng ng dng KTN iu khin cỏc h thc thc t, vic nõng cao tớnh bn vng cho h iu khin thớch nghi l mt yờu cu rt cn thit Vi ni dung: Nghi n cu nõng cao tớnh bn vng cho h iu khin ... H iu khin thớch nghi t chnh trc tip DSTR Trong h DSTR (Hỡnh 1.5) cỏc tham s ca mụ hỡnh P(C) c biu din theo tham s ca i tng cho tho cỏc yờu cu cht lng Đánh giá on-line tham số u Bộ điều khi n...
 • 156
 • 111
 • 0

nghiên cứu nâng cao tính bền vững cho hệ điều khiển thích nghi khi điều khiển hệ phi tuyếntham số biến thiên và chịu nhiễu tác động

nghiên cứu nâng cao tính bền vững cho hệ điều khiển thích nghi khi điều khiển hệ phi tuyến có tham số biến thiên và chịu nhiễu tác động
... khin phi tuyn thớch nghi iu khin phi tuyn thớch nghi thng c ng dng iu khin cỏc h phi tuyn cú tham s khụng bit trc xut hin phng trỡnh vi phõn phi tuyn ca h Do tớnh phc ca h iu khin cỏc h phi tuyn, ... iu khin h thc l khụng bn vng ng dng KTN iu khin cỏc h thc thc t, vic nõng cao tớnh bn vng cho h iu khin thớch nghi l mt yờu cu rt cn thit Vi ni dung: Nghi n cu nõng cao tớnh bn vng cho h iu khin ... H iu khin thớch nghi t chnh trc tip DSTR Trong h DSTR (Hỡnh 1.5) cỏc tham s ca mụ hỡnh P(C) c biu din theo tham s ca i tng cho tho cỏc yờu cu cht lng Đánh giá on-line tham số u Bộ điều khi n...
 • 98
 • 206
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO TÍNH bền VỮNG CHO hệ ĐKTN KHI điều KHIỂN hệ PHI TUYẾNTHAM số BIẾN THIÊN và CHỊU NHIỄU tác ĐỘNG

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO TÍNH bền VỮNG CHO hệ ĐKTN KHI điều KHIỂN hệ PHI TUYẾN có THAM số BIẾN THIÊN và CHỊU NHIỄU tác ĐỘNG
... chế ĐKTN điều khi n hệ phi tuyến mạnh Chương 2: Tính bền vững ĐKTN hệ phi tuyến Nội dung tập trung nghiên cứu đặc điểm hệ phi tuyến phương pháp mô tả hệ phi tuyến Nghiên cứu hệ điều khi n bền vững ... cho hệ phi tuyến (Phần tuyến tính coi nghiên cứu hoàn chỉnh) Điều khi n thích nghi ứng dụng vào điều khi n hệ thống lớn, hệ thông số biến đổi đòi hỏi cao chất lượng điều khi n Điều khi n thích ... HỆ ĐKTN KHI ĐIỀU KHI N HỆ PHI TUYẾN CÓ THAM SỐ BIẾN THIÊN VÀ CHỊU NHIỄU TÁC ĐỘNG Chuyên ngành: Tự động hóa Mã số: 605260 Tác giả: Hoàng Văn Tá Người hướng dẫn: TSKH Nguyễn Văn Vỵ B .Tóm tắt: Ngày...
 • 13
 • 77
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề môi trường bức xúc và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tính bền vững cho một số khu tái định cư ở huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La

Nghiên cứu một số vấn đề môi trường bức xúc và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao tính bền vững cho một số khu tái định cư ở huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La
... dân tái định c- đ-ợc trọng rút đ-ợc kinh nghiệm từ công trình thuỷ điện Hoà Bình Báo cáo Nghiên cứu vấn đề môi trường tài cho dự án Công trình thuỷ điện Yali đưa Chiến lược TĐC khuyến cáo chọn khu ... mức đền bù đ-ợc xác định sở thực tế, việc quy hoạch phát triển cho giai đoạn hậu TĐC đ-ợc tiên liệu Tuy nhiên vấn đề ổn định phát triển kinh tế cho dân TĐC vùng nhiều vấn đề bất cập gây xúc cộng ... di chuyển có sống tốt nơi cũ mặt nhà ở, sở hạ tầng, phúc lợi công cộng, đặc biệt điều kiện sản xuất đảm bảo phát triển bền vững t-ơng lai - Sắp xếp tái định c- tỉnh, vùng với khả cao nhất, áp...
 • 65
 • 150
 • 0

Luận án tiến sỹ :Điều khiển thích nghi phi tuyến cho robot công nghiệp trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo

Luận án tiến sỹ :Điều khiển thích nghi phi tuyến cho robot công nghiệp trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo
... luận án Mục tiêu luận án nghi n cứu đề xuất thuật toán điều khiển thích nghi phi tuyến sở mạng ron nhân tạo cho robot công nghi p bất định kiểu hàm số đảm bảo bám quỹ đạo đặt trước có khả kháng ... Tiếng Việt Điều khiển mạng ron thích nghi Điều khiển trượt Điều khiển trượt ron thích nghi bền vững Điều khiển thích nghi bền vững Ổn định tiệm cận toàn cục Mạng ron nhiều lớp Mạng ... toán điều khiển thích nghi bền vững sở mạng ron nhân tạo đề xuất luận án công cụ mềm Nội dung luận án Bố cục luận án bao gồm chương: Chương 1: Nghi n cứu, đánh giá phương pháp điều khiển robot...
 • 106
 • 495
 • 1

Điều khiển thích nghi phi tuyến cho robot công nghiệp trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo (tt)

Điều khiển thích nghi phi tuyến cho robot công nghiệp trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo (tt)
... khiển phi tuyến, điều khiển thích nghi, mạng ron nhân tạo, làm tảng cho việc phát triển giải thuật điều khiển thích nghi cho robot n bậc tự có mô hình phi tuyến bất định kiểu hàm số Nghi n ... hàm số Chương 2: ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI TAY MÁY ROBOT SỬ DỤNG MẠNG NƠ RON TRÊN CƠ SỞ KỸ THUẬT BACKSTEPPING 2.1 Tổng hợp điều khiển thích nghi sử dụng mạng ron Xét đối tượng phi tuyến có cấu trúc ... hình trạng thái robot, sở nghi n cứu phương pháp điều khiển phi tuyến, thích nghi mạng ron nhân tạo để từ đề xuất giải thuật điều khiển đạt mục tiêu điều khiển Do vậy, định hướng nghi n cứu luận...
 • 24
 • 415
 • 4

Điều khiển thích nghi phi tuyến cho robot công nghiệp trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo

Điều khiển thích nghi phi tuyến cho robot công nghiệp trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo
... Điều khiển mạng ron thích nghi Điều khiển trượt Điều khiển trượt ron thích nghi bền vững Điều khiển thích nghi bền vững Ổn định tiệm cận toàn cục Mạng ron nhiều lớp Mạng ron Hàm sở ... khiển phi tuyến, điều khiển thích nghi, mạng ron nhân tạo, làm tảng cho việc phát triển giải thuật điều khiển thích nghi cho robot n bậc tự có mô hình phi tuyến bất định kiểu hàm số Nghi n ... 83 ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG TAY MÁY ROBOT SỬ DỤNG MẠNG NƠ RON KẾT HỢP ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT 83 4.1 sở lý thuyết 83 4.1.1 Điều khiển thích nghi sử dụng mạng ron sở kỹ thuật...
 • 106
 • 456
 • 1

Sách lược điều khiển nhằm nâng cao tính bền vững trụ lưới của hệ thống phát điện chạy sức gió sử dụng máy điện không đồng bộ nguồn kép

Sách lược điều khiển nhằm nâng cao tính bền vững trụ lưới của hệ thống phát điện chạy sức gió sử dụng máy điện không đồng bộ nguồn kép
... li li khụng i xng hoc h thng li cú nhiu loi ti cú cỏc thnh phn súng hi cao Trong lun ỏn ny tỏc gi nghiờn cu phng phỏp nõng cao kh nng tr li khụng i xng bng cỏch iu khin riờng r cỏc thnh phn th ... in ỏp cng cha c quan tõm mt cỏch trit Bi vy tỏc gi chn ti nghiờn cu "Sỏch lc iu khin nhm nõng cao tớnh bn vng tr li ca h thng phỏt in chy sc giú s dng mỏy in khụng ng b ngun kộp" nhm hon thin ... sỏch lc iu khin tr li ca h thng phỏt in chy sc giú s dng mỏy phỏt khụng ng b ngun kộp nhm nõng cao kh nng tr li ca h thng Cỏc ni dung chớnh ca lun ỏn ã Nghiờn cu xut sỏch lc iu khin tr li cho...
 • 220
 • 319
 • 4

Sách lược điều khiển nhằm nâng cao tính bền vững trụ lưới của hệ thống phát điện chạy sức gió sử dụng máy điện không đồng bộ nguồn kép

Sách lược điều khiển nhằm nâng cao tính bền vững trụ lưới của hệ thống phát điện chạy sức gió sử dụng máy điện không đồng bộ nguồn kép
... quan tõm m t cỏch B i v y tỏc gi ch tớnh b n v ng tr ti nghiờn c u " i c a h th u n nh m nõng cao n ch y s c giú s d ng b ngu n kộp" nh m hon thi n cỏc v quan tõm gi i quy t tri M cũn n ng ho ... t p trung nghiờn c u xõy d u n tr n ch y s c giú s d kh i c a h th ng ng b ngu n kộp nh m nõng cao i c a h th ng Cỏc n i dung chớnh c a lu n ỏn Nghiờn c xu u n tr i) phớa mỏy phỏt Khi cú l m ... v b l nh cỏc thnh ph n th t thu xu c b bi n i, b bi Nghiờn c u ỏp d u n tr i cho ngh u ix nõng cao kh u n riờng r cỏc thnh ph n th t thu n v c c a m t h th ng ba pha khụng cú dõy trung tớnh v...
 • 105
 • 209
 • 2

nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống cán thép tấm bằng bộ điều khiển thích nghi bền vững

nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống cán thép tấm bằng bộ điều khiển thích nghi bền vững
... điểm điều khiển Từ thiết kế điều khiển để nâng cao chất lƣợng hệ thống cán thép CHƢƠNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CÁN THÉP TẤM BẰNG CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN Trên giới, hệ thống cán thép đƣợc nhà điều khiển ... tài “ Nghi n cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống cán thép điều khiển thích nghi bền vững Luận văn gồm chƣơng sau: Chƣơng 1: Tổng quan công nghệ cán thép Chƣơng 2: Điều khiển hệ thống ... bô điều khiển thích nghi bền vững 68 3.5 Kết mô trạng thái x1 điều khiển thích nghi bền vững 3.6 Kết mô trạng thái x2 điều khiển thích nghi bền vững 3.7 Kết mô trạng thái x3 điều khiển thích nghi...
 • 94
 • 122
 • 0

NHỮNG BIỆN PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO TÍNH BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN NUÔI TÔM VEN BIỂN

NHỮNG BIỆN PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO TÍNH BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN NUÔI TÔM VEN BIỂN
... BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH BỀN VỮNG TRONG CÁC DỰ ÁN NUÔI TÔM VEN BIỂN Đứng trước toán phát triển đôi với bền vững theo phương hướng ta vạch ra, đưa vài biện pháp để nâng cao hoạt động sản xuất nuôi ... giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế bền vững Các dự án tính toán cách kỹ lưỡng phương án để lựa chọn phương án hữu hiệu để nhằm đem lại thu nhập cao cho nhà đầu tư, trình thực xây dựng dự án ... hội) Thứ nhất, dự án phải đạt hiệu cao có thể, thu nhập dự án phải cao để đủ phân phối lại đảm bảo nâng cao thu nhập cho người dân vùng dự án .Tính toán đầy đủ tiêu tài lựa chọn phương án, hội tốt...
 • 20
 • 287
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nâng cao chất lượng hệ điều khiển mức nước bao hơi bằng bộ điều khiển thích nghibộ điều khiển thích nghiứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi bền vững nâng cao chất lượng hệ truyển động tháo quấn băng vật liệu giấycần nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm của mình và cho các doanh nghiệp thành viên trên thị trường quốc tếnâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm thông qua yếu tố giá và nguồn lựccác giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao tính hiệu quả cho thiết bị truyền dẫnnghiên cứu các giải pháp để hạ giá thành sản phẩm nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm của mình trên thị trườngniêm yết cổ phiếu giúp nâng cao tính thanh khoản cho cổ phiếuđiều khiển thích nghi và bền vữngđiều khiển thích nghi bền vữngham truyen cho bo dieu khien bam xung apbài báo cáo thực hành môn lý thuyết điều khiển tự động phần tuyến tínhchuẩn hóa các đại lượng đầu vào ra cho bộ điều khiểntĩnh lên băng với bộ điều khiển từ xathực hành nâng cao 3 1 cấu hình bảng điều khiển hiệu năngBài 16. ADN và bản chất của genBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 12. Phân bón hoá họcBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 17. Bài luyện tập 3Bài 13. Phản ứng hoá họcBài 7. Gương cầu lồiUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 3. People''''s backgroundCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014KHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGUnit 5. Study habitsnghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAUnit 4. Big or small?Tìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆP