thiết kế, tính toán và mô phỏng kết cấu robot 4 bậc tự do làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao

THIẾT KẾ, TÍNH TOÁN PHỎNG SENSOR LỰC 3 BẬC TỰ DO KIỂU ĐIỆN DUNG

THIẾT KẾ, TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG SENSOR LỰC 3 BẬC TỰ DO KIỂU ĐIỆN DUNG
... My=0,159µNm TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG SENSOR LỰC BẬC TỰ DO Tính Fz Chuyển vị sensor ∆C.d ∆d = d − d = = 3, 125( µ m) C0 Fz =kz ∆d =208 ,36 μN Chuyển vị của cực ứng với Fz=208 ,3 N TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG SENSOR ... thông số hình học sensor lực bậc tự kiểu điện dung (μm) d0 h a a1 a2 w c lx 10 30 30 0 30 0 600 150 100 100 ly b 200 10 fix1 fix2 250 800 TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG SENSOR LỰC BẬC TỰ DO ● Xác định hệ ... dụng lực Fz ∆C giá trị thay đổi điện dung xác định mạch điện Aεε C0 = d điện dung ban đầu TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG SENSOR LỰC BẬC TỰ DO ● Cho ví dụ sensor có thông số mạch điện sau: CR=0 ,32 pF,...
 • 37
 • 362
 • 0

Tính toán động học, động lực học, chọn động cơ, phỏng cánh tay robot 4 bậc tự do tìm miền làm việc

Tính toán động học, động lực học, chọn động cơ, mô phỏng cánh tay robot 4 bậc tự do và tìm miền làm việc
...  49  T 41 3 T 42 T43 T 46 T47    T48   T412   T416  T 44 T 41 0 T411 T 41 4 T415 / 2C12 34' +1 / 2C12 34 T42 = / 2S12 34' −1 / 2S12 34 T43 = S1 T 44 = 1/ 2l7C12 34' +1/ 2l7C12 34 +1/ 2l5C123' ... động lực học cho cánh tay robot Giải toán động lực học ta giải vận tốc, gia tốc, động năng, năng, lực đặt lên cánh tay robot làm việc qua để lấy số liệu sở làm phần II.2 Tính chọn động II.3 miền ... biện LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài đồ án tốt nghiệp Tính toán động học ,động lựchọc ,chọn động cơ, cánh tay robot bậc tự tìm miền làmviệc” chúng em nhận nhiều giúp đỡ quý báu Trước hết, chúng...
 • 134
 • 289
 • 0

Thiết Kế Phỏng Động Học Robot 4 Bậc Tự Do

Thiết Kế Mô Phỏng Động Học Robot 4 Bậc Tự Do
... đƣợc hình hỏng động học thuận robot bậc tự (RRRR) nhƣ sau: Hình 3.3 :Mô động học thuận robot bậc tự 24 Hình 3 .4 : Đồ thị chuyển vị biến khớp (rad ) Nhận xét: Các chuyển vị q1, q2, q3, q4 hàm ... “ động học robot Từ hình robot kết toán động học đƣợc giải, em tiến hành động học robot máy tính nhờ công cụ Sumulink phần mềm Matlab Chương IV: “Kết luận” Hà Nội, ngày 18 tháng 04 ... động học robot bƣớc sở cho việc thiết kế robot, từ giải toán điều khiển robot theo quỹ đạo Động học robot nghiên cứu chuyển động robot nhƣng không xét đến lực momen gây chuyển động Động học xét...
 • 30
 • 502
 • 4

Thiết kế, chế tạo điều khiển cánh tay robot 3 bậc tự do.

Thiết kế, chế tạo và điều khiển cánh tay robot 3 bậc tự do.
... (chấp hành) robot Hình 2.8: Động DC 2.2 Bộ điều khiển cho cánh tay robot ba bậc tự 2.2.1 Mở đầu Trong phần tác giả sâu nghiên cứu vào điều khiển cánh tay robot bậc tự Bộ điều khiển robot thường ... phương trình động học robot để đưa thuật điều khiển tối ưu cho robot; phần mềm LabVIEW, CodeVisionAVR để điều khiển cánh tay robot ba bậc tự phần khí để chế tạo cánh tay robot Nghiên cứu giới ... phạm vi nghiên cứu, chế tạo điều khiển cánh tay robot ba bậc tự với phần mềm điều khiển nêu Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn chế tạo, điều khiển robot Phương pháp...
 • 59
 • 6,686
 • 21

Đồ án tốt nghiệp điện tử Ứng dụng matlab simulink phỏng động học Robot 4 bậc tự do

Đồ án tốt nghiệp cơ điện tử Ứng dụng matlab simulink mô phỏng động học Robot 4 bậc tự do
... động học ngược cho robot bậc tự Matlab Simulink Nội dung chương tập trung phân tích hình tính toán động học thuận động học ngược Robot bậc tự Chương IV động học thuận động học ngược Matlab ... + q4 ).s (q2 + q3 ) + 200.sq2 Sử dụng khối chức matlab sumulink em xây dựng hình hỏng động học thuận robot bậc tự (RRRT) sau: 43 Hình 3: Sơ đồ động học thuận Robot bậc tự Hình 4: ĐỒ ... em xây dựng hình Robot bậc tự phần mềm Catia Trong chương e tập trung phân tích hình tính toán động học thuận động học ngược Robot bậc tự 3.1 Động học Robot Nghiên cứu động học Robot sở cho...
 • 60
 • 976
 • 7

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế bộ Điều khiển trượt cho tay máy Robot 2 bậc tự do phỏng trên Matlab – Simulink ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế bộ Điều khiển trượt cho tay máy Robot 2 bậc tự do và mô phỏng trên Matlab – Simulink ppt
... 1/ 2m 2S2l2 θ1 ⎣ ⎦ 38 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế Điều khiển trượt cho Robot bậc tự 39 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế Điều khiển trượt cho Robot bậc tự CHƯƠNG III : THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT CHO TAY ... = -1 /2m2S2l2 2 - m2S2l2 θ1 2 Tương tự i = 2 & & &2 & & & & & &2 h = ∑ ∑ h 2km θk θm = h 21 1 θ1 + h 21 2 θ1 θ + h 22 1 2 θ1 + h 22 2 θ = 1/ 2m 2S2l2 θ1 k =1 m =1 Như : ⎡ ⎤ & & & ⎢1/ 2m 2S2l 2 ... Đồ án tốt nghiệp Thiết kế Điều khiển trượt cho Robot bậc tự đề tài: Thiết kế Điều khiển trượt cho tay máy Robot bậc tự Matlab Simulink CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ROBOT CÔNG NGHIỆP I.1.Robot...
 • 83
 • 673
 • 1

đồ án tốt nghiệp - thiết kế bộ điều khiển trượt cho tay máy robot 2 bậc tự do phỏng trên matlab – simulink

đồ án tốt nghiệp - thiết kế bộ điều khiển trượt cho tay máy robot 2 bậc tự do và mô phỏng trên matlab – simulink
... cực thuận : VD = 1,4V 1,8 V(led đỏ) VD = 2V 2, 5V (led vàng) LỚP ĐTVT-K31 NHÓM Page 12 THIẾT KẾ MẠCH ANALOG GVHD: THS.NGUYỄN VĂN HÀO VD= 2V 2, 8 V(led xanh lá) ID= 5mA 20 mA (thường chọn 10mA) ... hấp thụ ánh sáng Khi robot lệch vào vùng có vạch vẽ, ánh sáng phát từ robot không phản xạ lại bình thường mà bị đường kẻ hấp thụ phần làm sai lệch độ sáng cảm biến Việc lại thiết kế cho robot có ... Hình ảnh bên trình cho dòng điện qua quang trở LỚP ĐTVT-K31 NHÓM Page THIẾT KẾ MẠCH ANALOG GVHD: THS.NGUYỄN VĂN HÀO Mạch phát sáng tối dùng quang trở Khi ánh sáng yếu, trở kháng quang trở...
 • 21
 • 468
 • 2

Thiết kế bộ điều khiển trượt cho tay máy robot 2 bậc tự do phỏng trên matlab

Thiết kế bộ điều khiển trượt cho tay máy robot 2 bậc tự do và mô phỏng trên matlab
... nghiệp Thiết kế Điều khiển trượt cho Robot bậc tự đề tài: Thiết kế Điều khiển trươt cho tay máy Robot bâc tư • Matlab - Sỉmulỉnk” • i/ a/ • • CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ROBOT CÔNG NGHIỆP I.l Robot ... hiệu, điều khiển chuyển động v.v I.1 .2 Phân loại tay máy Robot công nghiệp: Ngày nay, nói đến Robot thường ta hay hình dung chế máy móc Đồ án tốt nghiệp Thiết kế Điều khiển trượt cho Robot bậc tự ... nghiệp: Tay mảy gồm phận: Đế đặt cố định gắn liền với xe di động 2, thân 3, cánh tay 4, cánh tay 5, bàn kẹp Đồ án tốt nghiệp Thiết kế Điều khiển trượt cho Robot bậc tự Đồ án tốt nghiệp Thiết kế Điều...
 • 23
 • 92
 • 0

khảo sát ứng dụng matlab sumulink tính toán phỏng động học Robot 3 bậc tự do

khảo sát ứng dụng matlab sumulink tính toán mô phỏng động học Robot 3 bậc tự do
... pháp Matlab Simulink 41 3. 3.2 động học thuận Robot 43 3 .3. 2.1 động học thuận Robot SCARA 43 3 .3. 2.2 động học thuận Robot hệ tọa độ góc 45 3. 3 .3 động học ngƣợc Robot ... DỤNG MATLAB SIMULINK MÔ PHỎNG ĐỘNG HỌC ROBOT BẬC TỰ DO CHƢ ƠNG III MÔ PHỎNG ĐỘNG HỌC ROBOT TRÊN MÁY TÍNH Ở phần trƣớc em xây dựng hình Robot, giải toán động học thuận động học ngƣợc Robot ... Vƣơng ỨNG DỤNG MATLAB SIMULINK MÔ PHỎNG ĐỘNG HỌC ROBOT BẬC TỰ DO khác Trong luận văn em sử dụng phần mềm Matlab để động học Robot 3. 2 Giới thiệu phần mềm Matlab Matlab phần mềm ứng dụng chạy môi...
 • 89
 • 1,513
 • 3

thiết kế mạch điều khiển hình cánh tay máy 5 bậc tự do dùng vi xử lý 8085.DOC

thiết kế mạch điều khiển mô hình cánh tay máy 5 bậc tự do dùng vi xử lý 8085.DOC
... KIT vi xử lí 80 85 Thiết kế mạch điều khiển cánh tay máy • Xây dựng chương trình tiêu biểu 1.4 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Thực đề tài “THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH CÁNH TAY MÁY NĂM BẬC TỰ DO công ... sư Vi t Nam Đề tài : “THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH CÁNH TAY MÁY NĂM BẬC TỰ DO không nằm nhận đònh Điều quan trọng hết vấn đề liên quan đến cấu tạo, nguyên hoạt động tay máy phần thuyết ... nhu cầu tìm hiểu tay máy công nghiệp từ thân người yêu thích lónh vực này, nhóm bắt tay vào vi c thực nghiên cứu đề tài: “THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH CÁNH TAY MÁY NĂM BẬC TỰ DO 1.2 TẦM QUAN...
 • 56
 • 2,322
 • 12

Thiết kế mạch điều khiển hình cánh tay máy 5 bậc tự do dùng vi xử lý 8085

Thiết kế mạch điều khiển mô hình cánh tay máy 5 bậc tự do dùng vi xử lý 8085
... KIT vi xử lí 80 85 Thiết kế mạch điều khiển cánh tay máy • Xây dựng chương trình tiêu biểu 1.4 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Thực đề tài “THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH CÁNH TAY MÁY NĂM BẬC TỰ DO công ... sư Vi t Nam Đề tài : “THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH CÁNH TAY MÁY NĂM BẬC TỰ DO không nằm nhận đònh Điều quan trọng hết vấn đề liên quan đến cấu tạo, nguyên hoạt động tay máy phần thuyết ... trình thử nghiệm KIT vi xử 80 85 Phương Tiện • Ngòai KIT vi xử lí 80 85 hìmh cánh tay máy, nhóm thực dề tài thiết kế thêm mạch phụ để thử nghiệm chương trình liên quan đến 8 255 8279 2.4 THỜI GIAN...
 • 56
 • 567
 • 2

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN HÌNH CÁNH TAY MÁY 5 BẬC TỰ DO DÙNG VI XỬ LÝ 8085

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH CÁNH TAY MÁY 5 BẬC TỰ DO DÙNG VI XỬ LÝ 8085
... KIT vi xử lí 80 85 Thiết kế mạch điều khiển cánh tay máy • Xây dựng chương trình tiêu biểu 1.4 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Thực đề tài “THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MƠ HÌNH CÁNH TAY MÁY NĂM BẬC TỰ DO cơng ... sư Vi t Nam Đề tài : “THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MƠ HÌNH CÁNH TAY MÁY NĂM BẬC TỰ DO khơng nằm ngồi nhận định Điều quan trọng hết vấn đề liên quan đến cấu tạo, ngun hoạt động tay máy phần ... trình thử nghiệm KIT vi xử 80 85 Phương Tiện • Ngòai KIT vi xử lí 80 85 mơ hìmh cánh tay máy, nhóm thực dề tài thiết kế thêm mạch phụ để thử nghiệm chương trình liên quan đến 8 255 8279 2.4 THỜI GIAN...
 • 53
 • 496
 • 2

Thiết kế mạch điều khiển hình cánh tay máy 5 bậc tự do dùng vi xử lý 8085

Thiết kế mạch điều khiển mô hình cánh tay máy 5 bậc tự do dùng vi xử lý 8085
... khiển cánh tay máy Vi c nghiên cứu cho nhìn cấu trúc mạch điều khiển Cân nhắc cấu hình yêu cầu điều khiển chọn cấu trúc mạch hợp lí Sơ đồ khối mạch điều khiển trình bày hình 4.1 Sơ đồ khối mạch điều ... TRÚC MẠCH ĐIỀU KHIỂN Dựa vào yêu cầu phần điều khiển cánh tay máy làm sở cho vi c xác đònh cấu trúc mạch Do vấn đề phải nghiên cứu kỹ cấu tạo tay máy, tiếp theo phải tìm hiểu rõ yêu cầu để điều khiển ... cấp, cấp thứ trục vítbánh vít khả tự hãm tốt làm vi c Để xử công vi c hãm xác khử quán tính, tay máy trang bò hệ thống điều khiển vi xử lý, có chức điều khiển theo chương trình mềm người chế...
 • 75
 • 255
 • 0

Tài liệu Thiết kế mạch điều khiển hình cánh tay máy năm bậc tự do. pptx

Tài liệu Thiết kế mạch điều khiển mô hình cánh tay máy năm bậc tự do. pptx
... GIỚI HẠN VẤN ĐỀ Tay máy đa dạng nguồn gốc chủng loại lần đầu thực nghiên cứu đề tài: “THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH CÁNH TAY MÁY NĂM BẬC TỰ DO” điều kiện: • Thời gian thực đề tài tuần • Kinh ... Thực đề tài “THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH CÁNH TAY MÁY NĂM BẬC TỰ DO” công việc để người thực đề tài nghiên cứu kỹ khái niệm hình, nguyên lý làm việc tập lệnh vi xử lí Sản phẩm đề tài trước ... cần thiết Không nên dừng lại cách sử dụng, cách tốt để hiểu rỏ thiết bò sâu vào tìm hiểu chất hoạt động bên thiết bò Thực đề tài : “THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH CÁNH TAY MÁY NĂM BẬC TỰ DO”...
 • 57
 • 454
 • 0

Thiết kế mạch điều khiển hình cánh tay máy năm bậc tự do

Thiết kế mạch điều khiển mô hình cánh tay máy năm bậc tự do
... cần thiết Không nên dừng lại cách sử dụng, cách tốt để hiểu rỏ thiết bò sâu vào tìm hiểu chất hoạt động bên thiết bò Thực đề tài : “THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH CÁNH TAY MÁY NĂM BẬC TỰ DO ... hiểu lónh vực 1.3 GIỚI HẠN VẤN ĐỀ Tay máy đa dạng nguồn gốc chủng loại lần đầu thực nghiên cứu đề tài: “THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH CÁNH TAY MÁY NĂM BẬC TỰ DO điều kiện: • Thời gian thực đề ... cầu tìm hiểu tay máy công nghiệp từ thân người yêu thích lónh vực này, nhóm bắt tay vào việc thực nghiên cứu đề tài: “THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH CÁNH TAY MÁY NĂM BẬC TỰ DO 1.2 TẦM QUAN...
 • 57
 • 233
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính toán và mô phỏng trường điện từ của đường dây truyền tải 500kv bằng phương pháp phần tử hữu hạn pdftính toán và mô phỏng đồ họa động của robot mmr bằng visual csử dụng các phần mềm tin học để tính toán và mô phỏng giải quyết vấn đề điều khiển của robot có số bậc tự do dưtinh toan va mo phong robotthiết kế xây dựng và mô phỏng hệ thống giám sát giao thông hầm đường bộ hải vân trên phần mềm và thiết bị của hãng siemenxây dựng phần mềm tính toán và mô phỏngtính toán và mô phỏng bộ điều khiển cho các vòng điều khiển đơn biếnnhư vậy ta đã tính toán và mô phỏng xong các bộ điều khiểnvà bộ tách kênh chương tiếp theo sẽ tiến hành chạy thực nghiệm trên mô hìnhđồ án tính toán thiết kế robot 4 bậc tự dothiết kế điều khiển đồng bộ robot 4 bậc tự donghiên cứu khả năng bọc composite cho các kết cấu thép cacbon làm việc trong môi trường biểnthiết kế tính toán hệ truyền động và mô phỏng hoạt động xe điện ba bánh và file đính kèmnội dung và phương án thiết kế tính toántính toán động học và mô phỏng chuyển động robot mmrthiết kế tính toánTrung Quốc GSCMN1CHN1Singapo RegulationCengage advantage books analyzing politics 5th edition ellen grigsby test bankBài 2. Tìm hiểu chung về văn tự sựBusiness statistics communicating with numbers 2nd edition jaggia test bankBusiness statistics in practice CANADIAN EDITION 2nd edition bowerman test bankCanadian income taxation 2014 2015 planning and decision making 17th edition buckwold test bankBusiness ethics ethical decision making and cases 10th edition ferrell test bankBusiness ethics ethical decision making and cases 11th edition ferrell test bank(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KC209Nghi quyet DHCD 2009Chương II. §1. Khái niệm về mặt tròn xoayCalculus 2nd edition briggs test bankBusiness and administrative communication 10th edition locker test bankBusiness and professional ethics 6th edition brooks test bankBusiness and society ethics sustainability and stakeholder management 8th edition carroll test bankBusiness communication developing leaders for a networked world 1st edition cardon test bankCalculus 10th edition anton test bankCalculus early transcendental functions 6th edition larson test bankCalculus for business economics and the social and life scienc brief edition 11th edition hoffmann test bank