Nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá và bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho cà phê vối kinh doanh tại đăk lăk

Nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho cây phê vối kinh doanh tạo dak lak

Nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá và bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho cây cà phê vối kinh doanh tạo dak lak
... ng phân bón cho phê Nh ng nghiên c u v ñ t tr ng phê Nh ng nghiên c u s d ng phân khoáng cho phê v i Nh ng nghiên c u phân bón h u cho phê v i K t qu nghiên c u thang dinh dư ng khoáng ... ng phân bón cho phê v i Dak Lak 3.1.1 Th c tr ng s d ng phân bón su t phê v i c a Dak Lak 3.1.2 Th c tr ng bón phân theo t l N:P:K su t phê v i Dak Lak 3.1.3 Phân h u su t phê v i Dak ... phê v i Dak Lak + Phân h u su t phê v i Dak Lak + T l lư ng phân vô su t phê v i Dak Lak + Hi u qu kinh t c a vi c s d ng phân bón cho phê v i Dak Lak 2.2.2 Nghiên c u ch n ñoán dinh...
 • 178
 • 302
 • 0

Nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho cây phê vối kinh doanh tạo dak lak

Nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá và bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho cây cà phê vối kinh doanh tạo dak lak
... ng phân bón cho phê Nh ng nghiên c u v ñ t tr ng phê Nh ng nghiên c u s d ng phân khoáng cho phê v i Nh ng nghiên c u phân bón h u cho phê v i K t qu nghiên c u thang dinh dư ng khoáng ... ng phân bón cho phê v i Dak Lak 3.1.1 Th c tr ng s d ng phân bón su t phê v i c a Dak Lak 3.1.2 Th c tr ng bón phân theo t l N:P:K su t phê v i Dak Lak 3.1.3 Phân h u su t phê v i Dak ... phê v i Dak Lak + Phân h u su t phê v i Dak Lak + T l lư ng phân vô su t phê v i Dak Lak + Hi u qu kinh t c a vi c s d ng phân bón cho phê v i Dak Lak 2.2.2 Nghiên c u ch n ñoán dinh...
 • 178
 • 427
 • 1

nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho phê vối kinh doanh tại đắc lắc

nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá và bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho cà phê vối kinh doanh tại đắc lắc
... phân bón cho phê Nh ng nghiên c u v t tr ng phê Nh ng nghiên c u s d ng phân khoáng cho phê v i Nh ng nghiên c u phân bón h u cho phê v i K t qu nghiên c u thang dinh dư ng khoáng cho ... theo ch n oán dinh dư ng qua cho phê v i kinh doanh t i Dak Lak 3.3.1 Nghiên c u th nghi m thang dinh dư ng khoáng i u ch nh lư ng phân bón cho phê v i kinh doanh công ty phê Th ng L i ... dinh dư ng khoáng t, v i su t phê xây d ng m t thang dinh dư ng nguyên t khoáng (N, P, K) phê v i kinh doanh trư c bón phân, làm s cho vi c i u ch nh lư ng phân bón theo ch n oán dinh dư ng...
 • 206
 • 193
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho phê vối kinh doanh tại dak lak

tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá và bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho cà phê vối kinh doanh tại dak lak
... 3.3 Bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng qua cho phê vối kinh doanh Dak Lak 3.3.1 Nghiên cứu thử nghiệm thang dinh dưỡng khoáng để điều chỉnh lượng phân bón cho phê vối kinh ... đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng qua cho phê vối kinh doanh Dak Lak: - Thử nghiệm 1: Nghiên cứu thử nghiệm thang dinh dưỡng khoáng để điều chỉnh lượng phân bón cho phê vối ... dung bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng qua 11 3.2 Nghiên cứu chẩn đoán dinh dưỡng khoáng qua phê vối kinh doanh Dak Lak Để tiến hành xây dựng thang dinh dưỡng khoáng tiến hành Công ty, Nông...
 • 27
 • 230
 • 0

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THANG DINH DƯỠNG KHOÁNG TRÊN BƯỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM BÓN PHÂN THEO CHUẨN ĐOÁN DINH DƯỠNG CHO PHÊ VỚI KINH DOANH TẠI ĐĂC LẮC

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THANG DINH DƯỠNG KHOÁNG TRÊN LÁ VÀ BƯỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM BÓN PHÂN THEO CHUẨN ĐOÁN DINH DƯỠNG CHO CÀ PHÊ VỚI KINH DOANH TẠI ĐĂC LẮC
... dụng phân bón nhân dân trồng phê Dak Lak; + Nghiên cứu chẩn đoán dinh dưỡng khoáng qua cho phê vối kinh doanh Dak Lak; + Bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng qua cho phê ... đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng qua cho phê vối kinh doanh Dak Lak 3.3.1 Nghiên cứu thử nghiệm thang dinh dưỡng khoáng để điều chỉnh lượng phân bón cho phê vối kinh doanh ... chẩn đoán dinh dưỡng, đề xuất kiểm nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho phê; + Bước đầu thử nghiệm thang dinh dưỡng khoáng để điều chỉnh lượng phân bón theo DRIS cho công ty phê...
 • 27
 • 720
 • 6

Kết quả xây dựng mô hình quản lý cây trồng tổng hợp ICM đối với phê vối kinh doanh tại Đăk Lăk

Kết quả xây dựng mô hình quản lý cây trồng tổng hợp ICM đối với cà phê vối kinh doanh tại Đăk Lăk
... thập, xử lý: - Chi phí đầu vào, hiệu kinh tế Lợi nhuận = Tổng thu - Tổng chi Thời gian: 2010 - 2012 Kết xây dựng hình 3.1 Chi phí giải pháp quản kỹ thuật Bảng Chi phí giải pháp quản kỹ ... tươi/nhân lô ICM thấp so với đối chứng; trung bình lô ICM 4,24 lô đối chứng 4,58 Điều cho thấy chất lượng phê nhân sống lô áp dụng giải pháp quản tổng hợp (ICM) tốt kích cỡ nhân phê cải ... suất phê nhân Hội thảo đầu bờ hình áp dụng ICM cho phê vối phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk tháng 11 năm 2012 Chủ hình: Ông Lê Văn Trường Kết luận kiến nghị 4.1 Kết luận...
 • 5
 • 227
 • 4

SO SáNH HIệU LựC CủA CáC LOạI PHÂN BóN: PHÂN KHOáNG, PHÂN PHứC HợP, PHÂN SINH HọC ĐếN NĂNG SUấT PHÊ VốI KINH DOANH TạI DAK LAK

SO SáNH HIệU LựC CủA CáC LOạI PHÂN BóN: PHÂN KHOáNG, PHÂN PHứC HợP, PHÂN SINH HọC ĐếN NĂNG SUấT Cà PHÊ VốI KINH DOANH TạI DAK LAK
... 2,76 phân sinh học 4,65 3,16 0,09 0,28 0,07 20,60 10,73 3,18 3,18 183 So sánh hiệu lực loại phân bón Bảng Năng suất thí nghiệm (kg tơi/ công thức) Phân đơn Phân Đầu trâu Phân Con cò Phân sinh học ... tiêu Cây phê sau bón phân có biểu thiếu đạm kali Vì lợng phân sử dụng cho thí nghiệm cha thật cân đối Sau bón loại phân đơn, phân phức hợp, phân sinh học hiệu lực phân phức hợp (phân Con cò) ... Con cò) tỏ u vợt trội so với loại phân khác So với phân đơn, phân Con cò làm tăng suất phê 19,58 %; Phân Đầu trâu tăng %; Phân sinh học Agrostim làm giảm suất 3,5 % so với phân đơn Tài liệu tham...
 • 4
 • 301
 • 3

So sánh hiệu lực của các loại phân bón phân khoáng, phân [hức hợp, phân sinh học đến năng suất phê vối kinh doanh tại Dak Lak docx

So sánh hiệu lực của các loại phân bón phân khoáng, phân [hức hợp, phân sinh học đến năng suất cà phê vối kinh doanh tại Dak Lak docx
... 2,76 phân sinh học 4,65 3,16 0,09 0,28 0,07 20,60 10,73 3,18 3,18 183 So sánh hiệu lực loại phân bón Bảng Năng suất thí nghiệm (kg tơi/ công thức) Phân đơn Phân Đầu trâu Phân Con cò Phân sinh học ... tiêu Cây phê sau bón phân có biểu thiếu đạm kali Vì lợng phân sử dụng cho thí nghiệm cha thật cân đối Sau bón loại phân đơn, phân phức hợp, phân sinh học hiệu lực phân phức hợp (phân Con cò) ... Con cò) tỏ u vợt trội so với loại phân khác So với phân đơn, phân Con cò làm tăng suất phê 19,58 %; Phân Đầu trâu tăng %; Phân sinh học Agrostim làm giảm suất 3,5 % so với phân đơn Tài liệu tham...
 • 4
 • 502
 • 3

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản bước đầu thử nghiệm sinh sản cua đồng (somanniathelphusa sisnensis, bott 1970)

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản và bước đầu thử nghiệm sinh sản cua đồng (somanniathelphusa sisnensis, bott 1970)
... sinh học sinh sản bước đầu thử nghiệm sinh sản cua đồng Đặc điểm sinh học sinh sản Mùa vụ sinh sản Cỡ cua sinh sản, sức sinh sản Quá trình giao vĩ Theo dõi QT PT phôi ấu trùng Bước đầu thử nghiệm ... Nghiên cứu số đặc điểm sinh học sinh sản bước đầu thử nghiệm sinh sản cua đồng (Somanniathelphusa sisnensis, Bott 1970), cần thiết 2 Mục tiêu đề tài Nghiên cứu nhằm thu dẫn liệu bước đầu đặc ... nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cua đồng thời gian dài để làm rõ đặc điểm sinh học sinh sản cua đồng 33 Cần nghiên cứu sản xuất giống từ nguồn cua bố mẹ nhân tạo (nuôi vỗ cua đồng bố mẹ thành...
 • 55
 • 438
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " Ảnh hưởng của thời điểm phương pháp bón đạm, lân kali đến năng suất phê vối kinh doanh tại xã Quảng Hiệp, huyện Cưmnga tỉnh Đăk Lăk " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... canephora Pierre) giai đoạn kinh doanh huyện CưMnga tỉnh Đăklăk Vật liệu phƣơng pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Vườn phê vối kinh doanh 10 đến 11 năm tuổi, suất bình quân năm gần đạt ... Mục tiêu nghiên cứu: Bằng sở khoa học xác định thời điểm phương pháp bón thích hợp yếu tố đa lượng nhằm nâng cao hiệu lực phân bón góp phần tăng suất, chất lượng hiệu kinh tế phê vối (Coffea ... địa điểm nhiều năm khác để có kết luận xác mức độ ảnh hưởng thời điểm phương pháp bón yếu tố đa lượng đến suất phê nhân địa bàn tỉnh Đăk Lăk 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Tiến Dũng, Xử lý số...
 • 7
 • 173
 • 0

nghiên cứu chiết rút chitinase từ khoai lang bước đầu thử nghiệm thủy phân chitin để sản xuất olygo-chitin

nghiên cứu chiết rút chitinase từ lá khoai lang và bước đầu thử nghiệm thủy phân chitin để sản xuất olygo-chitin
... chitinase, chitosanase từ thực vật, động vật vi sinh vật Từ yêu cầu cấp thiết thực tế trên, thực đề tài: Nghiên cứu chiết rút chitinase từ khoai lang bước đầu thử nghiệm thủy phân chitin để sản ... từ khoai lang, yếu tố ảnh hưởng chitinase bước đầu nghiên cứu sử dụng chitinase chiết rút vào trình thủy phân chitin thu chế phẩm olygo -chitin Kết thu sở để đánh giá hiệu khả ứng dụng chitinase ... enzyme bước đầu nghiên cứu sử dụng chitinase để thuỷ phân chitin sản xuất olygo -chitin 31 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2.1.1.Nguồn thu nhận enzyme chitinase...
 • 103
 • 347
 • 2

Nghiên cứu xây dựng thang alen chỉ thị huỳnh quang cho 05 locus penta e, d18s51, d21s11, TH01 d3s1358 phục vụ giám định

Nghiên cứu xây dựng thang alen chỉ thị huỳnh quang cho 05 locus penta e, d18s51, d21s11, TH01 và d3s1358 phục vụ giám định
... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu xây dựng thang alen thị huỳnh quang cho 05 locus Penta E, D18S51, D21S11, TH01 D3S1358 phục vụ giám định Mục tiêu đề tài chế tạo thang alen thị gắn huỳnh quang cho ... quang Thang alen locus Penta E gồm 13 alen: alen số 5, từ alen số đến alen số 20  Thang alen locus D18S51 gồm 10 alen: từ alen số 12 đến alen số 21  Thang alen locus D21S11 gồm 11 alen: từ alen ... alen số 34  Thang alen locus TH01 gồm alen: từ alen số đến alen số 11 (có alen số 9.3)  Thang alen locus D18S51 gồm alen: từ alen số 13 đến alen số 19 Đã chế tạo thành công thang alen thị huỳnh...
 • 27
 • 183
 • 0

nghiên cứu xây dựng thang alen chỉ thị huỳnh quang cho 05 locus penta e, d18s51, d21s11, th01 d3s1358 phục vụ giám định

nghiên cứu xây dựng thang alen chỉ thị huỳnh quang cho 05 locus penta e, d18s51, d21s11, th01 và d3s1358 phục vụ giám định
... Nghiờn cu xõy dng thang alen ch th hunh quang cho 05 locus Penta E, D18S51, D21S11, TH01 v D3S1358 phc v giỏm nh Mc tiờu chớnh ca tai la ch to c thang alen ch th gn hunh quang cho 05 locus gen a hnh ... kim tra sn phm PCR thu nhn mu s dng cho ch to thang alen 20 Ch to thang alen n cho mi locus Penta E, D18S51, D21S11, TH01, D3S1358 Ch to thang alen phc hp 05 locus cựng mụt phn ng PCR 21 CHNG NGUYấN ... mix cú th cho locus hoc nhiu locus phn ng) - Thang ch th alen (allelic ladder) bao gm toan bụ alen ca locus cn phõn tớch Thang alen ch th nh danh alen in di Trỡnh t mi va thang ch th alen thuục...
 • 69
 • 134
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy định về ghi nhãn sản phẩm dệt may phù hợp với điều kiện trong nước quy định quốc tế

Nghiên cứu xây dựng quy định về ghi nhãn sản phẩm dệt may phù hợp với điều kiện trong nước và quy định quốc tế
... VIỆN DỆT MAY BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tên đề tài: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI ĐỊNH VỀ GHI NHÃN SẢN PHẨM DỆT MAY PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN TRONG NƯỚC VÀ QUI ĐỊNH QUỐC TẾ Thực theo Hợp ... may Trước yêu cầu thực tế vậy, Viện Dệt May tiến hành nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu xây dựng qui định ghi nhãn sản phẩm dệt may phù hợp với điều kiện nước qui định quốc tế" Kết trình bày báo cáo ... ghi nhãn sản phẩm dệt may 21 II.2 Cơ sơ xây dựng qui định ghi nhãn sản phẩm dệt may 21 II.3 Bố cục dự thảo "Qui định ghi nhãn sản phẩm dệt may" 23 II.4 Nội dung dự thảo "Qui định ghi nhãn sản...
 • 47
 • 486
 • 1

Nghiên cứu xây dựng quy trình vận hành khai thác bảo dưỡng tổng đài IPCC của hãng CISCO

Nghiên cứu xây dựng quy trình vận hành khai thác và bảo dưỡng tổng đài IPCC của hãng CISCO
... P.ĐHQLCL – Tổ IPCC- ĐHM Nghiên cứu xây dựng quy trình vận hành, khai thác bảo dưỡng tổng đài IPCC hãng Cisco PHỤ LỤC 16: CÁC BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC VẬN HÀNH, KHAI THÁC VÀ BẢO DƢỠNG TỔNG ĐÀI IPCC ……………………………………………… ... dựng quy trình vận hành, khai thác bảo dưỡng tổng đài IPCC hãng Cisco Kết tra cứu Hình 29: Kết tra cứu Trung tâm ĐHTT – P.ĐHQLCL – Tổ IPCC- ĐHM 45 Nghiên cứu xây dựng quy trình vận hành, khai thác ... P.ĐHQLCL – Tổ IPCC- ĐHM 49 Nghiên cứu xây dựng quy trình vận hành, khai thác bảo dưỡng tổng đài IPCC hãng Cisco PHẦN MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ GIẢI PHÁP BẢO MẬT CHO HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI IPCC Hệ thống IPCC Viễn...
 • 153
 • 493
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng hệ thống pki dựa trên bộ phần mềm mã nguồn mở opencanghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao điện năng của các trạm bơm tưới do khối hợp tác xã quản lý tại huyện gia lộc tỉnh hải dươngnghien cuu xay dung mo hinh trong tram den cap ho gia dinhnghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 140012004 áp dụng cho công ty cổ phần thuộc da hào dương docxnghiên cứu sử dụng thực vật dương xỉ để xử lý ô nhiêm asen trong đất vùng khai thác khoáng sảnnghiên cứu xây dựng thuật toán định tuyến trên cơ sở nhận thức về năng lượng cho mạng cảm biến không dâynghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng ketoprofen trong huyết tươngphí cho việc khảo sát nghiên cứu xây dựng phê duyệt và hỗ trợ điều phối thực hiện đề án dự kiến khoảng 200 000 000 đồngnghiên cứu xây dựng quy trình nhân nhanh giống dứa đài nông 4 bằng phương pháp cấy mô trên quang tự dưỡngnghiên cứu xây dựng một số bài thí nghiệm thực hành vật lý ảo hỗ trợ việc dạy và học phần các bài động học và định luật newtontrình nghiên cứu xây dựng chương trình phần mềm xác định đồng thời các cấu tửnghiên cứu xây dựngnghiên cứu xây dựngnghiên cứu xây dựng hệ thống tìm kiếm video theo nội dungnghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin và cơ sổ dữ liệu tổng hợp thanh tra kinh tế xã hộiHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả