Quan điểm vectơ trong dạy học hình học giải tích ở trường phổ thông

quan điểm về vecto trong dạy học hình học giải tích trường phổ thông

quan điểm về vecto trong dạy học hình học giải tích ở trường phổ thông
... (SGK) có ảnh hưởng đến việc học HHGT học sinh? Đề tài Quan điểm vectơ dạy học hình học giải tích trường phổ thông mà theo đu nhằm mục đích tìm kiếm yếu tố trả lời cho câu hỏi ổi Về đối tượng “đường ... toán học, hình học vectơ đời sau hình học giải tích (HHGT) Sự đời phôi thai từ ý tưởng Leibniz xây dựng hệ thống tính toán nội hình học, cho vừa khai thác công cụ đại số phương pháp giải tích, ... didactic) Trong nhà trường phổ thông, m ôn học, người ta dạy cho học sinh toàn tri thức có liên quan mà nhân loại tích luỹ suốt thời gian tồn địa cầu Hơn nữa, để tri thức môn trở nên dạy được,...
 • 114
 • 493
 • 1

BIÊN SOẠN VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN LỊCH SỬ NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

BIÊN SOẠN VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN LỊCH SỬ NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
... Biên soạn sử dụng hệ thống câu trắc nghiệm khách quan môn lịch sử nhằm góp phần nâng cao hiệu kiểm tra đánh giá dạy học lịch sử trƣờng phổ thông , mong muốn tìm hiểu thêm hình thức kiểm tra trắc ... pháp kiểm tra đánh giá dạy học lịch sử đƣợc sử dụng là: kiểm tra đánh giá câu hỏi tự luận, kiểm tra đánh giá trắc nghiệm khách quan + Kiểm tra, đánh giá câu hỏi tự luận: Đây phƣơng pháp kiểm tra, ... TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƢỜNG PHỔ THÔNG HIỆN NAY 33 II.1 Hình thức kiểm tra, đánh giá dạy học lịch sử trƣờng phổ thông 33 II.2 Thực trạng kiểm tra đánh giá kết học tập dạy học lịch...
 • 107
 • 585
 • 1

SKKN xây dựng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử trường phổ thông bài 20, xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc

SKKN xây dựng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông bài 20, xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc
... đề: Xây dựng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử trường phổ thơng Bài 20, Xây dựng phát triển văn hóa dân tộc kỷ X – XV, Lịch sử 10, (Chương ... XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN QUY ƯỚC THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) (Dành cho giáo viên Lịch sử ... Xây dựng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát huy tính tích cực học sinh dạy học lịch sử trường phổ thơng Bài 20, Xây dựng phát triển văn hóa dân tộc kỷ X – XV, Lịch sử 10, (Chương trình...
 • 46
 • 199
 • 0

Bồi dưỡng kiến thức toán học trong dạy học vật lý trường phổ thông chương dao động cơ vật lý 12, chương trình nâng cao

Bồi dưỡng kiến thức toán học trong dạy học vật lý ở trường phổ thông chương dao động cơ vật lý 12, chương trình nâng cao
... " Bồi dưỡng kiến thức toán học dạy học vật trường phổ thông chương Dao động vật 12, chương trình nâng cao CHƢƠNG BỒI DƢỠNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ TRƢỜNG TRUNG HỌC ... 2.6.1 Tiến trình sử dụng kiến thức toán học 2.6.2 Tiến trình bồi dưỡng kiến thức toán học cho học sinh học chương" Dao động cơ" vật 12, chương trình nâng cao 2.6.2.1 Bồi dưỡng kiến thức toán liên ... bồi dưỡng kiến thức toán học cho học sinh dạy môn vật lí cần thiết Vì nên định lựa chọn đề tài: " Bồi dưỡng kiến thức toán học dạy học vật trường phổ thông chương Dao động vật lí 12,...
 • 15
 • 572
 • 1

Vận dụng một số phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên trong dạy học Giải tích trường Cao đẳng Sư phạm Nước CHDCND Lào

Vận dụng một số phương pháp dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên trong dạy học Giải tích ở trường Cao đẳng Sư phạm Nước CHDCND Lào
... CHƢƠNG - VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP GIẢI TÍCH 43 CHO SINH VIÊN CĐSP NƢỚC CHDCND LÀO 2.1 ĐỊNH HƢỚNG VẬN DỤNG PPDH 43 2.1.1 Yêu cầu phát huy tính tích cực ... hoạt động học tập sinh viên dạy học Giải tích trường Cao đẳng phạm Nước CHDCND Lào 3 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xây dựng phương án vận dụng số PPDH vào DH Giải tích nhằm tích cực hóa HĐ HT cho ... cực HT Giải tích cho sinh viên Lào 43 2.1.2 Định hƣớng lựa chọn vận dụng PPDH 43 2.2 XÂY DỰNG BIỆN PHÁP VẬN DỤNG MỘT SỐ PPDH NHẰM TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP GIẢI TÍCH CHO SV 46 CĐSP LÀO 2.2.1...
 • 154
 • 292
 • 0

TÍCH hợp TRONG dạy học NGỮ văn TRƯỜNG PHỔ THÔNG

TÍCH hợp TRONG dạy học NGỮ văn ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
... triển lực, kĩ tích hợp, tránh áp đặt cách làm nhất.Giờ học Ngữ văn theo quan điểm tích hợp phải học hoạt động phức hợp đòi hỏi tích hợp kĩ năng, lực liên môn để giải nội dung tích hợp, tác động ... có cách dạy buộc HS phải tự đọc, tự học để hình thành thói quen tự đọc, tự học suốt đời, coi hoạt động đọc hiểu suốt trình học tập nhà trường Quan điểm dạy học tích hợp hay dạy cách học, dạy tự ... tích hợp cần hiểu toàn diện phải quán triệt toàn môn học: từ Đọc văn, Tiếng Việt đến Làm văn; quán triệt khâu trình dạy học; quán triệt yếu tố hoạt động học tập; tích hợp chương trình, tích hợp...
 • 9
 • 1,605
 • 13

Các nguyên tắc xây dựng atlas giáo khoa điện tử trong dạy học địa lý trường phổ thông

Các nguyên tắc xây dựng atlas giáo khoa điện tử trong dạy học địa lý ở trường phổ thông
... nhiều Các nguyên tắc xây dựng atlas giáo khoa điện tử dùng dạy học địa trờng phổ thông Atlas giáo khoa điện tử atlas truyền thống xét nội dung mang tính 149 chất, đặc điểm chung nh sau: tính khoa ... của atlas điện tử đầy đủ chủ đề thống nội nh thể loại atlas truyền thống Atlas giáo khoa điện tử Atlas giáo khoa điện tử dùng để dạy học địa tập hợp đồ điện tử, đợc tổ chức cách có hệ ... xây dựng atlas giáo khoa điện tử Thiết kế phần đồ atlas giáo khoa điện tử không khác với việc thiết kế atlas truyền thống giấy Các nguyên tắc việc thiết kế biên tập nội dung atlas giáo khoa điện...
 • 5
 • 532
 • 0

bồi dưỡng kiến thức toán học trong dạy học vật lý trường phổ thông chương dao động cơ vật lý 12, chương trình nâng cao

bồi dưỡng kiến thức toán học trong dạy học vật lý ở trường phổ thông chương dao động cơ vật lý 12, chương trình nâng cao
... phổ thông chương Dao động vật 12, chương trình nâng cao 34 CHƢƠNG BỒI DƢỠNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHƢƠNG DAO ĐỘNG CƠ ” VẬT LÍ 12, CHƢƠNG TRÌNH ... 2: BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHƯƠNG “ DAO ĐỘNG CƠ ” VẬT LÍ 12, CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 35 2.1 Vị trí vai trò chƣơng “ Dao động vật 12, ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VƯƠNG VĂN HUY BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CHƯƠNG " DAO ĐỘNG CƠ" VẬT LÍ 12, CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Chuyên...
 • 119
 • 503
 • 0

Một số kinh nghiệm về xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử trường phổ thông. THIỆU HÓA 1.DOC

Một số kinh nghiệm về xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. THIỆU HÓA 1.DOC
... đề “ Xây dựng sử dụng đồ dạy học lịch sử trường phổ thơng ” Các giải pháp thực đề tài a Về xây dựng đồ Bản đồ lịch sử thể kiện, tượng lịch sử địa lý định thời điểm định lịch sử Bản đồ lịch sử phải ... xuất bản) xong để phục vụ kịp thời giảng dạy giáo viên tự tạo, xây dựng số đồ dựa tài liệu đồ lịch sử, sách giáo khoa lịch sử sách báo lịch sử khác b Việc sử dụng đồ Khi xây dựng đồ lịch sử, việc ... việc sử dụng đồ dạy học lịch sử yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu dạy học Trong thực tế giảng dạy trường phổ thơng, giáo viên chưa khai thác triệt để cách thức sử dụng đồ phương pháp sử dụng đồ...
 • 18
 • 253
 • 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
... LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 27-28 Tài liệu tham khảo 29 HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG I chọn đề tài GV: Hoàng Thị Thanh Hương Trang Trường ... Ví dụ học theo kiểu dạy học giải vấn đề Ta xét học rơi tự vật ( vật lí 10 bản) a Xác định vấn đề cần giải học chương trình vật lí lớp 10 ban bản, học sinh học chuyển động thẳng biến đổi giải ... học để tổ chức trình dạy học trường phổ thông nhằm hình thành học sinh lực giải vấn đề Tuy nhiên để thành công , cần phải ý đến điểm khác nhà bác học học sinh giải vấn đề, sở đề xuất biện pháp sư...
 • 31
 • 286
 • 1

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lý trường phổ thông

Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông
... hành động hoạt động nhận thức vật Hoạt động nhận thức thức vật phức tạp Tuy nhiên kể đến hành động hoạt động nhận thức vật sau: – Quan sát tượng tự nhiên, nhận biết đặc tính bên vật, ... trở thực tiễn, thông qua trình tâm lí cảm giác, tri giác, trí nhớ, tưởng tượng, tư ngôn ngữ giai đoạn phát triển định học tập hoạt động nhận thức chủ yếu 1.3 Hoạt động nhận thức Vật Vật ... tri thức Suy lí có: suy lí diễn dịch suy lí quy nạp 1.2 Khái niệm hoạt động nhận thức Hoạt động nhận thức hoạt động tích cực chủ thể phản ánh thực khách quan để thích ứng với cải tạo Hoạt động nhận...
 • 13
 • 216
 • 0

Tích hợp trong dạy học bộ môn trường phổ thông

Tích hợp trong dạy học bộ môn ở trường phổ thông
... 2015rất thích hợp bậc tiểu học Vì phải thực dạy học tích hợp Dạy học tích hợp góp phần thực mục tiêu giáo dục toàn diện nhà trường phổ thôngGiáo dục toàn diện dựa việc đóng góp nhiều môn học việc ... rộng kiến thức nhiều môn học liên quan khác.Mô hình áp dụng cho môn học gần chất mục tiêu Trong trường hợp này, môn học tích hợp GV giảng dạy Mô hình DHTH & DHPH trường trung học đáp ứng yêu cầu ... integration) Tích hợp dọc tích hợp dựa sở liên kết hai nhiều môn học thuộc lĩnh vực số lĩnh vực gần nhau”, tích hợp ngang tích hợp dựa sở liên kết đối tượng học tập, nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học...
 • 13
 • 117
 • 0

vận dụng rubric và checklist vào kiểm tra đánh giá trong dạy học làm văn trường phổ thông

vận dụng rubric và checklist vào kiểm tra đánh giá trong dạy học làm văn ở trường phổ thông
... đánh giá dạy học làm văn trường phổ thông 50 CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG RUBRIC CHECKLIST VÀO KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC LÀM VĂN TRƯỜNG PHỔ THÔNG 55 2.1 Chuẩn kiến thức kĩ dạy ... đánh giá dạy học làm văn trường phổ thông 42 1.6.1 Mục đích kiểm tra đánh giá dạy học làm văn .42 1.6.2 Yêu cầu kiểm tra đánh giá dạy học làm văn 43 1.6.3 Chủ thể trình kiểm tra đánh ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Thanh Thi VẬN DỤNG RUBRIC CHECKLIST VÀO KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC LÀM VĂN TRƯỜNG PHỔ THÔNG Chuyên...
 • 164
 • 423
 • 0

Phương pháp bài toán ngược trong dạy học môn toán trường phổ thông

Phương pháp bài toán ngược trong dạy học môn toán ở trường phổ thông
... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM Khoa Toán  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHƯƠNG PHÁP BÀI TOÁN NGƯỢC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN TRƯỜNG PHỔ THÔNG Chuyên ngành : Phương pháp giảng dạy GVHD ... dạy học môn Toán "Phƣơng pháp toán ngƣợc" dạy học môn Toán trƣờng phổ thông giúp ngƣời thầy điều khiển hợp lí tích cực hóa hoạt động tƣ học sinh cách tiếp cận tốt nhằm đạt đƣợc mục đích đặt dạy ... việc dạy học lí thuyết vận dụng " PPBTN " đề số tiết học dạy phƣơng pháp Trong xu hƣớng cải thiện tình hình giảng dạy học tập trƣờng phổ thông nay, em hy vọng khoa luận với phƣơng pháp dạy học...
 • 94
 • 66
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số phương pháp tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học địa lí ở trường phổ thôngmột số kinh nghiệm về xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thôngskkn xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông docphương pháp tích hợp kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học phần sth ở trường phổ thôngquan điểm vecto trong dạy học hình giải tíchphát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thônphương pháp dạy học vật lý ở trường phổ thôngphương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thôngphương pháp dạy học môn toán ở trường phổ thôngthực trạng dạy học ngữ văn ở trường phổ thôngthực trạng dạy học tiếng việt ở trường phổ thônglý luận dạy học vật lý ở trường phổ thôngphuong phap day hoc toan thptphương pháp dạy học môn toán ở trường phổ thôngphương pháp dạy học vật lý ở trường phổ thông nxb đh sư phạm hà nội 2002phương pháp dạy học vật lý ở trường phổ thông nguyễn đức thâm nxb đh sư phạm hà nội 2002Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả