BÀI THỰC tập CHUYÊN NGÀNH kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH MẠNH HÙNG

Báo cáo thực tập chuyên ngành Kế Toán tại công ty TNHH-TM-DV Hồng Như Phúc.doc

Báo cáo thực tập chuyên ngành Kế Toán tại công ty TNHH-TM-DV Hồng Như Phúc.doc
... đề, công việc phòng ban khéo léo có hiệu 1.2.2: Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty Hồng Như Phúc 1.2.2.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán KẾ TOÁN THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN Page KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN ... tiềm công ty khẳng định công ty đà phát triển KẾ TOÁN THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN Page 46 CHƯƠNG NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Qua thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế công ty TNHH TM-DV Hồng ... cho công tác kế toán công ty Hồng Như Phúc là: Sổ nhật ký thu tiền: Đây sổ nhật ký đặc biệt mà kế toán công nợ dùng để ghi chép nghiệp vụ thu tiền công ty NGÀY….THÁNG… NĂM KẾ TOÁN THỰC TẬP CHUYÊN...
 • 52
 • 28,280
 • 128

nhật ký thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty cổ phần tâm phát bài 1

nhật ký thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty cổ phần tâm phát bài 1
... cáo phần hành kế toán sau: Kế toán TGNH, kế toán thuế GTGT khấu trừ, kế toán TSCĐ, kế toán khấu hao TSCĐ, kế toán phải trả người bán + Lê Thị Hiền tìm hiểu viết báo cáo phần hành kế toán sau: kế ... báo cáo phần hành kế toán sau: kế toán nguyên vật liệu, kế toán vay ngắn hạn, kế toán phải trả người lao động, kế toán chi phí QLDN Thứ Tiến hành ngiên cứu phần kế toán Phòng kế (06/03/2 01 tiền ... Chủ nhật Xin số liệu từ công ty sau phản ánh (08/03/2 01 số nghiệp vụ phát sinh ghi sổ, Phòng kế toán công ty TT Phòng kế toán 5) trình bày theo chế độ chứng từ công ty áp dụng với TGNH công ty...
 • 11
 • 1,672
 • 6

nhật ký thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty cổ phần tâm phát bài 2

nhật ký thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty cổ phần tâm phát bài 2
... sinh mà công ty cho tiến hành để 5) viết báo cáo phần kế toán chi phí thuế TNDN Tại nhà Tại nhà Tại nhà Tại nhà Tại nhà Tuần 3: Từ ngày 16/03 /20 15 đến ngày 22 /3 /20 15 Thời gian Thứ (16/03 /20 1 5) ... đối phát sinh mà công ty cho tiến hành để 5) viết báo cáo phần kế toán chi phí hoạt động tài Tại thư viện trường ĐH CN TP HCM Tại phòng kế toán công ty Tại phòng trọ Tuần 5: Từ ngày 30/03 /20 15 ... ngày 13/04 /20 15 đến ngày 20 /04 /20 15 Thời gian Thứ (13/04 /20 1 5) Thứ (14/04 /20 1 5) Thứ (15/04 /20 1 5) Thứ (16/04 /20 1 5) Thứ (17/04 /20 1 5) Thứ (18/04 /20 1 5) Chủ nhật (19/04 /20 1 5) Thứ (20 /04 /20 1 5)...
 • 8
 • 1,137
 • 7

nhật ký thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty cổ phần tâm phát bài 3

nhật ký thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty cổ phần tâm phát bài 3
... ngày 23/ 03/ 2015 đến ngày 29/ 03/ 2015 Thời gian Thứ ( 23/ 03/ 201 5) Thứ (24/ 03/ 201 5) Nội dung thực tập Họp nhóm để thảo luận trao đổi thông tin thành viên nhóm Đến công ty gặp nhân viên công ty để ... ĐHCN Thư viện trường ĐHCN Công ty CPXL Tâm Phát Phòng trọ Tuần 3: Từ ngày 16/ 03/ 2015 đến ngày 22/ 03/ 2015 Thời gian Thứ (16/ 03/ 201 5) Thứ (17/ 03/ 201 5) Nội dung thực tập Họp nhóm để thảo luận ... Tuần 2: Từ ngày 09/ 03/ 2015 đến ngày 15/ 03/ 2015 Thời gian Thứ (09/ 03/ 201 5) Thứ (10/ 03/ 201 5) Thứ (11/ 03/ 201 5) Thứ (12/ 03/ 201 5) Thứ ( 13/ 03/ 201 5) Nội dung thực tập Xem xét ngiệp vụ tiêu...
 • 8
 • 952
 • 9

nhật ký thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty cổ phần tâm phát bài 4

nhật ký thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty cổ phần tâm phát bài 4
... báo cáo phần hành kế toán sau: kế toán nguyên vật liệu, kế toán vay ngắn hạn, kế toán phải trả người lao động, kế toán chi phí QLDN Thứ Bắt đầu tìm hiểu phân hệ kế nguyên vật Phòng kế toán (06/03/201 ... 06/ 04/ 2015 đến ngày 12/ 04/ 2015 Thời gian Thứ (06/ 04/ 201 5) Thứ (07/ 04/ 201 5) Thứ (08/ 04/ 201 5) Thứ (09/ 04/ 201 5) Thứ (10/ 04/ 201 5) Thứ (11/ 04/ 201 5) Chủ nhật (12/ 04/ 201 5) Nội dung thực tập -Tập ... TP.HCM Tại phòng trọ Bắt đầu tìm hiểu phân hệ kế toán chi phí quản lý DN Trao đổi với nhân viên công ty để tìm hiểu chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán sử dụng tài khoản Phòng kế toán công ty TT...
 • 8
 • 3,121
 • 68

báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty cổ phần thuốc thú y trung ương 1

báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty cổ phần thuốc thú y trung ương 1
... vài ví dụ sau: 13 1 13 11 1 311 1 13 111 1 13 111 2 13 111 3 13 111 4 13 111 5 13 111 6 13 111 8 13 112 13 112 1 13 112 2 13 113 13 113 1 13 113 2 13 12 13 1 21 1 312 11 1 312 12 13 122 13 12 21 1 312 22 13 123 13 12 31 Phải thu khách ... hàng: Hđ tài (VND) 15 6 15 7 15 71 1572 15 73 311 1HN 01 311 1HN02 311 1HN03 311 2 311 2HN 01 311 2HN02 311 2HN03 6 21 6 211 6 211 1 6 211 2 6 212 6 212 1 6 212 2 622 62 21 6222 623 62 31 6232 Hàng hóa, Nguyên Liệu Hàng gửi ... 73.967.793.398 12 . 810 .286 .12 5 (7 .17 0.6 01. 633) 866.640.000 67.4 61. 468.906 12 2 .10 9.207.67 81 19 60 1. 29 81 3.93 1. 20 1. 11 1.00 6. 01 1.39 1. 57 64 5.92 1. 13 47 2 .19 1. 12 99 1. 00 2.35 1. 89 11 .435. 410 .528...
 • 42
 • 907
 • 3

nhật ký thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty cổ phần tâm phát cả nhóm

nhật ký thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty cổ phần tâm phát cả nhóm
... cáo phần hành kế toán sau: kế toán nguyên vật liệu, kế toán vay ngắn hạn, kế toán phải trả người lao động, kế toán chi phí QLDN Thứ Các Thành viên nhóm tiến hành (06/03/201 công việc phân công ... viết báo cáo phần hành kế toán sau: kế toán thuế khoản phải nộp Nhà Nước, kế toán doanh thu hoạt động tài chính, kế toán giá vốn hàng bán, kế toán chi phí hoạt động tài chính, kế toán chi phí ... Chủ nhật (15/03/201 5) Nội dung thực tập Các Thành viên nhóm tiến hành công việc phân công Các Thành viên nhóm tiến hành công việc phân công Các Thành viên nhóm tiến hành công việc phân công...
 • 8
 • 835
 • 5

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tại công ty TNHH TM Phú Thịnh.doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tại công ty TNHH TM Phú Thịnh.doc
... GTGT - Phiếu chi - Giấy báo nợ NH Sổ Nhật Ký Chung Trang Sổ Cái TK 642 46 BÁO CÁO THỰC TẬP Cty TNHH TNHH TM PHÚ THỊNH TM PHÚ Sổ tài khoản THỊNH 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Tháng 06 đến tháng ... 2: KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Trang 11 BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 1.1 .kế tốn xác định kết kinh doanh: Kế tốn xác định kết hoạt động kinh doanh giai đoạn cuối kỳ kế tốn Thực ... cân đối kế tóan báo cáo kế tốn tổng hợp phụ trách Kiểm tra báo cáo tài trước trình lên kế tóan trưởng, hướng dẫn phận kế tóan áp dụng chế độ kế tốn Bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu số liệu kế tóan...
 • 64
 • 4,646
 • 35

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MGM

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MGM
... chức lao động kế toán Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Thủ quỹ Kế toán toán Kế toán kho hàng SVTT: Nguyễn Thị Thanh Huyền Kế toán TSCĐ đầu tư dài hạn Kế toán lương Kế toán thuế Kế toán cửa hàng ... TẬP TỔNG HỢP TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN Chứng từ kế toán - PHẦN MỀM KẾ TOÁN Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại MÁY VI TÍNH - SỔ KẾ TOÁN - sổ tổng hợp - sổ chi tiết -Báo cáo tài -Báo cáo kế toán ... TẬP TỔNG HỢP TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MGM 2.1 Tổ chức máy kế toán công ty 2.1.1 Mô hình tổ chức máy kế toán Tổ chức công...
 • 36
 • 622
 • 13

Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán tại công ty TNHH sản xuất giấy vi tính Sơn Hải

Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán tại công ty TNHH sản xuất giấy vi tính Sơn Hải
... MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẲN XUẤT GIẤY VI TÍNH SƠN HẢI 2.1 Tổ chức máy kế toán công ty TNHH sản xuất giấy vi tính Sơn Hải Công ty sản xuất giấy vi tính Sơn Hải tổ chức công ... CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY VI TÍNH SƠN HẢI 1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty TNHH sản xuất giấy vi tính Sơn Hải 1.1.1 Giới thiệu chung TNHH sản xuất giấy vi tính Sơn Hải Công ty TNHH ... CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY VI TÍNH SƠN HẢI Sau thời gian thực tập công ty TNHH sản xuất giấy vi tính Sơn Hải, được tìm hiểu khảo sát thực tế máy quản lý, công tác kế toán, em...
 • 58
 • 564
 • 3

BÁO CÁO THỰC TẬP Đặc điểm kế toán tại Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng

BÁO CÁO THỰC TẬP Đặc điểm kế toán tại Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng
... Báo cáo thực tập lần Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC CAO BẰNG 1.1 Thông tin chung công ty TNHH thành viên cấp nước Cao Bằng Tên Công ty: Công ty TNHH thành viên cấp ... chức máy kế toán Công ty TNHH thành viên cấp nước Cao Bằng 2.1.2 Đặc điểm kế toán công ty: Hình thức tổ chức công tác kế toán Công ty TNHH thành viên cấp nước Cao Bằng áp dụng hình thức tập trung ... nâng cấp mạng lưới cấp nước công ty Phạm Thiên Trang – CQ48/21.08 10 Báo cáo thực tập lần Chương 2: Bộ máy kế toán công ty số phần hành kế toán 2.1 Đặc điểm kế toán Công ty TNHH thành viên cấp nước...
 • 58
 • 276
 • 0

Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán tại công ty TNHH kiểm toán DTL

Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán tại công ty TNHH kiểm toán DTL
... trường, thời gian thực tập công ty TNHH kiểm toán DTL, giúp đỡ tận tình giảng viên Th.S Lê Quang Dũng anh chị công ty, em hoàn thành Báo cáo thực tập tổng hợp Công ty TNHH kiểm toán DTL Ngoài phần ... CHỨC ĐOÀN KIỂM TOÁN Đoàn kiểm toán nhóm kiểm toán viên thực kiểm toán cụ thể bao gồm kiểm toán viên trợ lý kiểm toán viên Tại Công ty TNHH kiểm toán DTL, cấp độ nhân viên đoàn kiểm toán phân ... CQ533106 Báo cáo thực tập tổng hợp Dũng Th.S Lê Quang PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...
 • 52
 • 604
 • 7

Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán tại công ty TNHH phát triển dịch vụ kim khánh

Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán tại công ty TNHH phát triển dịch vụ kim khánh
... THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KIM KHÁNH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KIM KHÁNH 2.2.1 Các sách kế toán chung – Chế độ kế toán: Công ty TNHH phát triển dịch vụ Kim Khánh ... THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KIM KHÁNH  - Giới thiệu khái quát công ty Tên công ty: Công ty TNHH phát triển dịch vụ Kim Khánh Tên công ty viết tắt: KIM KHANH SD CO., LTD ... có kế toán chi tiết hạch toán nghiệp vụ kinh tế ban đầu  Cơ cấu máy kế toán công ty Kim Khánh: Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty TNHH Kim Khánh Kế toán trưởng Kế toán toán – Kế toán...
 • 16
 • 156
 • 0

Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán tại công ty TNHH Phương Trang

Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán tại công ty TNHH Phương Trang
... THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TRANG 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TRANG Bộ máy kế toán Công ty (Sơ đồ 4) Sơ đồ 4: Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Phương Trang Kế ... HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TRANG Sinh viên: Nguyễn Thị Hoa TC432787 Trang 28 Mã SV: Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: Ths Hà Hồng Hạnh 3.1 ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TNHH PHƯƠNG ... mặt thực tế; tiến hành đối chiếu với số liệu sổ kế toán 2.2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TRANG 2.2.1 Các sách kế toán chung Công ty áp dụng sách kế toán theo Chế độ kế toán...
 • 33
 • 220
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán tại công ty tnhhtmdv hồng như phúc docbáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tại công ty tnhh tm phú thịnh docbáo cáo thực tập chuyên ngành kế toán tại doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mạibáo cáo thực tập tổng hợp kế toán tại công ty xây dựngbáo cáo thực tập tổng hợp kế toán tại công ty cổ phần thương mại máy tính s comthực hành nghiệp vụ kế toán tại công ty tnhh trang trí nội thất đồng tâmthực trạng tổ chức kế toán tại công ty tnhh tấn thànhbài báo cáo thực tập chuyên ngành kế toántài liệu báo cáo thực tập chuyên ngành kế toánđề tài báo cáo thực tập chuyên ngành kế toáncác bài báo cáo thực tập chuyên ngành kế toánmẫu báo cáo thực tập chuyên ngành kế toánmua báo cáo thực tập chuyên ngành kế toánbáo cáo thực tập chuyên ngành kế toán ngân hàngbáo cáo thực tập chuyên ngành kế toán tổng hợpNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâytìm hiểu về hệ thống bôi trơnHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươngGIBBERELLIN và ỨNG DỤNGmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhBC KẾT QUẢ ATGTQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSquản lý nhân sự và tiền lươngTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )kiểm tra hóa chương 2 lớp 11Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 6 HỌC KÌ 1Chương I. §10. Làm tròn sốTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimSố 0 trong phép cộngLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN