Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 1

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 1
... LƯ NG THÀNH PH N DINH DƯ NG CÂN I DINH DƯ NG 11 1. 1 KHÁI NI M DINH DƯ NG NH NGHĨA DINH DƯ NG V N C U THÀNH TRONG CƠ TH 12 5/24/2 010 1. 1 .1 NH NGHĨA Dinh : xây d ng, c u t o Dinh dư ng” “Dư ng”: ... n 15 1. 1 .1 NH NGHĨA Nutrients: 16 5/24/2 010 1. 1 .1 NH NGHĨA Th c ph m (Food) nghĩa r ng →g m lương th c, th c ph m, nư c u ng →qua mi ng vào th →cung c p ch t dinh dư ng nuôi s ng th 17 1. 1.2 ... ưa 1kg nư c lên 10 C 32 16 5/24/2 010 1. 2 .1 KHÁI NI M NĂNG LƯ NG TRONG DINH DƯ NG TH C PH M ơn v nhi t lư ng: calo (c): nhi t lư ng c n thi t nư c lên 10 C ưa 1g Jun (J): l c 1N chuy n v t 1kg i 1m...
 • 34
 • 1,217
 • 12

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 2

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 2
... 5 /24 /20 10 1.3 .2 CH T DINH DƯ NG KHÔNG SINH NĂNG LƯ NG VITAMIN A NGUY CƠ night-blindness: quáng gà 20 1 1.3 .2 CH T DINH DƯ NG KHÔNG SINH NĂNG LƯ NG VITAMIN A NGUY CƠ 20 2 38 5 /24 /20 10 1.3 .2 CH T DINH ... 20 4 39 5 /24 /20 10 1.3 .2 CH T DINH DƯ NG KHÔNG SINH NĂNG LƯ NG VITAMIN E Tocopherol Vai trò: 20 5 1.3 .2 CH T DINH DƯ NG KHÔNG SINH NĂNG LƯ NG VITAMIN E Tocopherol Vai trò: 20 6 40 5 /24 /20 10 1.3 .2 ... nh , r ng, d gãy 22 0 47 5 /24 /20 10 1.3 .2 CH T DINH DƯ NG KHÔNG SINH NĂNG LƯ NG VITAMIN D NGUY CƠ Colecanxiferol Thi u: Vertebrae (xương s ng) c a ph n 40 92 tu i 22 1 1.3 .2 CH T DINH DƯ NG KHÔNG...
 • 73
 • 406
 • 8

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 3

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 3
... c bi t 2200 - 2400 Kcal 2600 - 2800 Kcal 30 00 - 32 00 Kcal 34 00 - 36 00 Kcal 38 00 - 4000 Kcal 56 28 5/24/2010 2 .3. 1 LAO NG TH L C CƠNG NHÂN Nhu c u ch t dinh dư ng Protein →kh u ph n ngư i lao ng ... thai nư c i (g) 35 00 1450 Nư c 2 530 135 0 Protein 410 40 Ch t béo 480 T ng tr ng lư ng Natri 5.7 3. 9 Kali 6.4 1.1 Chloride 6.0 3. 1 Canxi 29.0 0.2 Ph t 16.9 0.6 Magiê 0.8 0.006 S t 0 .3 15 0.01 2.1 ... MT 32 ,3% (2000) Thi u VitA PN ni bú 53. 8 % (2001) Ngu n: GSO( i u tra m c s ng dân cư, 2001) NIN(T ng i u tra dinh dư ng 2000) 5/24/2010 2.1 PN MANG THAI VÀ CHO CON BÚ Thi u dinh dư ng Thi u dinh...
 • 38
 • 528
 • 10

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 4

Bài giảng môn dinh dưỡng trong công nghệ thực phẩm 4
... 8.66 1.38 2 24. 09 102.06 0. 34 9 54. 44 cho sai số 5% 46 30.00 1.50 11. 34 20.00 1 .43 0.12 0.05 42 . 24 65.92 72.83 13. 54 30.06 19.55 34. 50 118.98 56.02 10. 24 128.85 26.08 175.00 23 5/ 24/ 2010 XÂY D ... Kcal x 12% = 308 ,40 Kcal → 308 ,40 /4 = 77g Protein 2570 Kcal x 18% = 46 2,60 Kcal → 46 2,60 /9 = 51,4g Lipid 2570 Kcal x 70% = 1799,00 Kcal → 1799 /4 = 44 9,75 g Glucid 26 13 5/ 24/ 2010 NHU C U NĂNG ... 2300 Kcal x 12% = 276 Kcal → 276 /4 = 69g Protein 2300 Kcal x 18% = 41 4 Kcal → 41 4 /9 = 46 g Lipid 2300 Kcal x 70% = 1610 Kcal → 1610 /4 = 40 2,5g Glucid 30 15 5/ 24/ 2010 XÂY D NG TH C ƠN ⇒Suy s gam...
 • 24
 • 511
 • 10

Bài giảng hoạch định chiến lược công nghệ thông tin

Bài giảng hoạch định chiến lược công nghệ thông tin
... Learning Bài Hoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Các hệ thống thông tin chiến lược New Horizons Integrated Learning Bài Hoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Các hệ thống thông tin chiến lược ... Integrated Learning Bài Hoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Các hệ thống thông tin chiến lược Định nghĩa  Hệ thống thông tin chiến lược (HTTTCL) hệ thống hỗ trợ định hình chiến lược cạnh tranh ... thống thông tin chiến lược  Học thuyết chiến lược Porter New Horizons Integrated Learning Bài Hoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Các hệ thống thông tin chiến lược  Học thuyết chiến lược...
 • 44
 • 583
 • 2

Mẫu slide powerpoint Bài giảng Hoạch định chiến lược Công nghệ thông tin

Mẫu slide powerpoint Bài giảng Hoạch định chiến lược Công nghệ thông tin
... Learning Bài Hoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Các hệ thống thông tin chiến lược New Horizons Integrated Learning Bài Hoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Các hệ thống thông tin chiến lược ... Integrated Learning Bài Hoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Các hệ thống thông tin chiến lược Định nghĩa   Hệ thống thông tin chiến lược (HTTTCL) hệ thống hỗ trợ định hình chiến lược cạnh tranh ... thống thông tin chiến lược  Học thuyết chiến lược Porter New Horizons Integrated Learning Bài Hoạch định chiến lược CNTT  Chủ đề – Các hệ thống thông tin chiến lược  Học thuyết chiến lược...
 • 45
 • 1,751
 • 1

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 1 ppt

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 1 ppt
... Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm * Đối với loại rau, củ, quả: Rau, củ, thường chứa đựng sọt thùng cacton có lỗ thông thoáng Muốn lấy mẫu ban đầu, ta chọn tỷ lệ xác suất giống phần ... mẫu phân tích mẫu lưu 2.3 Đối với nguyên liệu dạng lỏng – sánh : (Tinh dầu, dầu thực vật, rỉ đường ) Đối với tinh dầu dầu thực vật, trước lấy mẫu phải xác định tính động lô hàng, đối chiếu với ... vào cốc thuỷ tinh khô, dùng đũa thuỷ tinh khuấy đều, từ lấy mẫu trung bình tinh dầu Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm 200 gam Chia mẫu trung bình thành hai phần nhau, cho vào lọ thuỷ tinh màu khô,...
 • 3
 • 230
 • 0

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 4 potx

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 4 potx
... 25,0 21, 5 18 ,5 15 ,5 12 ,7 10 ,5 9,0 3,0 2,5 1, 5 Nống độ dung dịch H2SO4 (%) 0,00 1, 37 3,03 4, 49 5,06 7,37 8,77 10 ,19 11 ,60 12 ,99 14 ,35 15 , 71 17, 01 18, 31 19, 61 20, 91 22 ,19 23 ,47 24, 76 26, 04 27,32 ... sau thí nghiệm: 5,6g - 4, 375g = 1, 225g - Độ ẩm cân mẫu thí nghiệm: 1, 225 × 10 0 Wcb = = 21, 9% 5,6 14 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm Chi chú: Muốn xác định độ ẩm tới hạn ta tiến hành tính toán xác ... thấp dễ thực điều kiện phòng thí nghiệm thiết bị chuyên dùng 13 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm * Dụng cụ, nguyên liệu hoá chất: - Máy xác định độ ẩm cân theo phương pháp động học (nếu có) - Nguyên...
 • 4
 • 678
 • 11

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 5 docx

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 5 docx
... đổi R1 Ra a = Ra / R1 tỷ lệ bán kính a2 = τmax/τmin tỷ lệ lực cắt 20 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm * Các đại lượng cần đo: Ω M - Phạm vi đo: η = 18 .10 6 m.PaS * Công thức tính toán: Đối với chất ... dung dịch cần đo Độ xác phép đo ± 0 ,1% 3.2 Nhớt kế bi rơi: * Sơ đồ nguyên tắc: α : Góc nghiêng 10 o 19 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm r : Đường kính viên bi fFL : Khối lượng riêng chất lỏng (dung ... hai nhánh: - Nhánh mao quản "M" có ống mao quản ac dài 10 cm, bầu ab tích 7ml 21 Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Nhánh "N" có đường kính + 1, 6cm, gồm ống hút nối với bơm tay để lấy chất lỏng từ...
 • 7
 • 454
 • 2

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 6 ppt

Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm - Chương 1 các phương pháp xác định tính chất lý hoá cơ bản của nguyên liệu trong công nghệ thực phẩm - Bài 6 ppt
... Thí nghiệm Công nghệ thực phẩm PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH: Có nhiều phương pháp để xác định độ cứng nước như: Phương pháp xà phòng hoá, phương pháp Oxalat, phương pháp định phân máy so màu, phương ... phương pháp dùng phức chất hay gọi phương pháp Trilon B, phường pháp Váctơ - Frâyferơ Ở giới thiệu phương pháp Váctơ - Frâyferơ PHƯƠNG PHÁP VÁCTƠ - FRÂYFERƠ: a Nguyên vật liệu dụng cụ: - Dung ... từ - sinh viên chung nhóm thí nghiệm - Thời gian chuẩn bị thí nghiệm 12 0 phút TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN I Kiểm nghiệm lương thực thực phẩm (19 78) Phạm Văn Sở Bùi Thị Như Thuận Nhà xuất Khoa học -...
 • 3
 • 153
 • 0

bài thuyết trình môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm vài trò quan trong của gluxit

bài thuyết trình môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm vài trò quan trong của gluxit
... TỔNG QUAN VỀ DINH DƯỠNG CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG DINH DƯỠNG VỚI SỨC KHỎE Tổng quan dinh dưỡng Dinh dưỡng gì? Thành phần dinh dưỡng bao gồm gì? 1 KHÁI NIỆM Dinh dưỡng trình thể sử dụng thức ... khuẩn DINH DƯỠNG, ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH VÀ NHIỄM KHUẨN Mối quan hệ dinh dưỡng bệnh nhiễm khuẩn - thiếu dinh dưỡng làm giảm sức đề kháng thể - Các nhiễm khuẩn làm suy sụp thêm tình trạng suy dinh dưỡng ... ngày quan tâm đến mối liên quan chế độ ăn uống với ung thư Theo thống kê dịch tễ học, có 30% ung thư liên quan tới hút thuốc lá, 35% liên quan đến ăn uống, rượu 3% chất cho thêm vào thực phẩm...
 • 33
 • 1,109
 • 0

Bài báo cáo Môn máy và thiết bị trong công nghệ thực phẩm

Bài báo cáo Môn máy và thiết bị trong công nghệ thực phẩm
... đem vào máy làm bún tạo sợi thành phẩm. sản phẩm chứa sọt để phân phối III Thiết bị sử dụng quy trình chế biến bún tươi: Máy vo gạo Máy xay gạo Máy trộn Thiết bị nồi hơi: Máy ép trục vít A Máy ... lại nhiều thời gian công sức, đứng trước vấn đề cấp bách có nhiều công nghệ đại sản phẩm mang tính thời đại đời.Nhưng cho dù sản phẩm đại nữa, phủ nhận đóng góp vô to lớn sản phẩm có mặt thị trường ... Chuyên Đề Máy Thiết bị quy trình chế biến bún tươi I Giới thiệu: Trong sống đại tất bật ngày nay, nhu cầu người ngày trọng quan tâm nhu cầu thực phẩm Để nấu bữa ăn ngon cung...
 • 12
 • 516
 • 3

Bài giảng quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm

Bài giảng quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm
... 2.5.6 1.1 Mỏy ộp thy lc lm vic giỏn on Thực phẩm Pittụng Ap lc Pittụng Van Van Van Dầu Máy ép thuỷ lực A: xi lanh máy nén B: xi lanh ép Sơ đồ nguyên tắc trình ép thuỷ lực Cu to ca thit b bao gm ... hng khụng khớ, bo qun ớt b bin i (vớ d rau ộp) Trong trng hp ộp phõn li vi sinh vt d tỏc ng lm hng sn phm sau ộp Vớ d dung dch nc mớa, nc qu vv Trong trng hp ú thng thay i mụi trng chng hot ... R - bỏn kớnh thựng quay m Lc li tõm ln hn trng lc rt nhiu Trong cụng nghip thc phm thng dựng cỏc C loi mỏy li tõm vi yu t phõn li = (trong ú C - lc li tõm; G -lc) K 450ữ150 G 2.3.2 Mc ớch v...
 • 164
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu slide powerpoint bài giảng hoạch định chiến lược công nghệ thông tinbài giảng môn dinh dưỡng họdinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôiđồ án môn học quá trình và thiết bị trong công nghệ thực phẩmứng dụng protein trong công nghệ thực phẩmsản xuất đường mía công nghệ thực phẩmứng dụng của protease trong công nghệ thực phẩmquá trình thiết bị trong công nghệ thực phẩmcác quá trình trong công nghệ thực phẩmquá trình tuyển nổi trong công nghệ thực phẩmquá trình và thiết bị trong công nghệ thực phẩmtin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩmbài giảng môn học vệ sinh an toàn thực phẩmứng dụng của tinh bột trong công nghệ thực phẩmứng dụng của vi sinh trong công nghệ thực phẩmBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 8. Nước MĩBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 17. Bài luyện tập 3Bài 2. ChấtUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 6. CompetitionsNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 2. Clothingchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUMạ đồng và bạc hóa họcPPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIAUnit 4. Big or small?NGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG