Luận văn Ẩn dụ ý niệm sức khỏe và bệnh tật và đặc trưng tư duy văn hóa của người việt

Luận văn Ẩn dụ ý niệm sức khỏe và bệnh tật đặc trưng duy văn hóa của người việt

Luận văn Ẩn dụ ý niệm sức khỏe và bệnh tật và đặc trưng tư duy văn hóa của người việt
... Jonhson ẩn d ý niệm ẩn d ngôn ngữ đư c phân biệt tiêu chí sau: - n d ý niệm ng ý niệm, ng ngôn từ - Chức ẩn d ý niệm nh m giúp người hiểu rõ ý 24 Luận văn: n n s v b n tật v n V t tr n t u văn ... phạm trù Sức khỏe bệnh tật mà làm sáng tỏ cách thức tri nhận ng văn hóa người Việt Trong khuôn khổ luận văn, đề tài ra, minh chứng đư c số ý niệm Sức khỏe bệnh tật Cấu trúc củ luận văn Ngoài ... MỘT SỐ Ý NIỆM SỨC H E VÀ BỆNH TẬT TRONG TIẾNG VIỆT 63 3.1 Các vấn đề xã hội sức khỏe bệnh tật 64 3.1.1 Kinh tế sức khỏe, kinh tế bệnh tật 64 3.1.1.1 Kinh tế sức khỏe ...
 • 107
 • 515
 • 0

tín hiệu thẩm mỹ hoa đặc trưng duy - văn hóa của người việt trong ca dao

tín hiệu thẩm mỹ hoa và đặc trưng tư duy - văn hóa của người việt trong ca dao
... tích liệu có liên quan đến tín hiệu thẩm hoa ca dao Việt Nam Vậy tín hiệu thẩm hoa đặc trưng lối văn hóa người Việt ca dao chi tiết làm rõ chương 25 CHƢƠNG TÍN HIỆU THẨM MĨ HOA VÀ ĐẶC ... văn hóa người Việt ca dao bước đầu tìm hiểu tín hiệu thẩm hoa ca dao người Việt ánh sáng lí thuyết tín hiệu thẩm liệu khảo sát 26 khóa luận câu ca dao Việt Nam có chứa tín hiệu thẩm ... CHƢƠNG TÍN HIỆU THẨM MĨ HOA VÀ ĐẶC TRƢNG TƢ DUY VĂN HÓA CỦA NGƢỜI VIỆT TRONG CA DAO 26 2.1 Dẫn nhập 26 2.2 Kết khảo sát tín hiệu thẩm hoa ca dao 26 2.2.1 Tín hiệu thể hoa ...
 • 59
 • 364
 • 0

nghiên cứu vấn đề ẩn dụ ý niệm thời gian trong tác phẩm văn chương Việt Nam trong sự đối chiếu với văn thơ nước ngoài

nghiên cứu vấn đề ẩn dụ ý niệm thời gian trong tác phẩm văn chương Việt Nam trong sự đối chiếu với văn thơ nước ngoài
... hệ lý thuyết với vấn đề thời gian, cụ thể tìm hiểu khái niệm ẩn dụ ý niệm; sơ đồ hình ảnh; vai trò ẩn dụ; phân loại ẩn dụ ý niệm, tìm hiểu mối quan hệ ẩn dụ hoán dụ ý niệm; tìm hiểu không gian ... rộng coi ẩn dụ chủ đề tác phẩm văn học ẨN DỤ THỜI GIAN TRONG THƠ VĂN TIẾNG VIỆT Do ẩn dụ công cụ để hiểu giới thân người, gắn kết với ẩn dụ thơ ca tạo thành cách thức quan trọng mà qua hiểu ý nghĩa ... dụ ý niệm THỜI GIAN LÀ CON NGƯỜI sở ẩn dụ sở ẩn dụ THỜI GIAN LÀ KẺ CẮP, THỜI GIAN LÀ KẺ RƯỢT ĐUỔI, THỜI GIAN LÀ BẠN ĐỒNG HÀNH, THỜI GIAN LÀ KẺ HỦY DIỆT v.v ; phân tích ẩn dụ đối chiếu thơ ca...
 • 16
 • 726
 • 6

Cơ sở triết học phương đông trong lý luận y học cổ truyền phương đông (đông y) về sức khoẻ bệnh tật pot

Cơ sở triết học phương đông trong lý luận y học cổ truyền phương đông (đông y) về sức khoẻ và bệnh tật pot
... niệm gần với y học đại ng y SK BT Các nội dung quan niệm SK BT Đông y xuất phát từ sở quan niệm triết học phơng Đông, qua cho th y phát triển y học truyền thống phơng Đông (Đông y) , có gắn bó ... tất cầu kỳ bản) Đ y phơng pháp chữa bệnh độc đáo Đông y so với y học truyền thống khác trớc - Về dự phòng BT nâng cao SK, dựa sở triết học phơng Đông luận Đông y cho rằng: thể ngời vũ trụ ... TCNCYH 22 (2) - 2003 iii kết bàn luận sở triết học luận y học cổ truyền phơng đông sức khoẻ bệnh tật 1.1 Nội dung quan niệm SK BT Năm 1978, Alma...
 • 6
 • 388
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " KHẢO SÁT ẨN DỤ Ý NIỆM VỀ CUỘC ĐỜI, CÁI CHẾT THỜI GIAN TRONG THƠ CA TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thấy kết khảo sát tiếng Anh Bảng So sánh đối chiếu ẩn dụ ý niệm đời, chết thời gian thơ tiếng Anh, tiếng Việt ẨN DỤ Ý NIỆM CUỘC ĐỜI (ĐỜI NGƯỜI) LÀ CÁI CHẾT ANH VIỆT LÀ THỜI GIAN ANH VIỆT LÀ ANH VIỆT ... niệm thơ ca tiếng Anh tiếng Việt, đưa giống khác ẩn dụ ý niệm đời, chết thời gian xem xét ẩn dụ ý niệm có liên quan đến văn hóa mức độ Sơ lược vấn đề nghiên cứu Mặc dù ẩn dụ ý niệm đời, chết thời ... tiếng Anh tiếng Việt khác có chứa ẩn dụ ý niệm b) Hướng phân tích liệu: Chúng nhận diện ẩn dụ ý niệm tiến hành phân tích ẩn dụ ý niệm đời, chết thời gian dựa ẩn dụ phổ quát đời, chết thời gian...
 • 8
 • 421
 • 3

nghiên cứu việc sử dụng ẩn dụ ý niệm trong diễn ngôn kinh tế Anh –Việt

nghiên cứu việc sử dụng ẩn dụ ý niệm trong diễn ngôn kinh tế Anh –Việt
... NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Luận án đề mục tiêu nghiên cứu việc sử dụng ẩn dụ ý niệm diễn ngôn kinh tế Anh –Việt Các câu hỏi mà luận án đặt là: i Những loại ẩn dụ ý niệm sử dụng tin kinh tế tiếng Anh tiếng ... DỤ Ý NIỆM TRONG BẢN TIN KINH TẾ TIẾNG ANH Trong chương tập trung miêu tả loại ẩn dụ ý niệm sử dụng để bàn tượng kinh tế tin tiếng Anh Chức tri nhận ẩn dụ ý niệm diễn ngôn báo chí rõ ràng ; ẩn dụ ... Các ẩn dụ ý niệm có tần suất sử dụng nào? ii Vai trò ẩn dụ ý niệm chúng sử dụng tin giải thích bình luận tượng kinh tế? iii Các tin kinh tế tiếng Anh tin kinh tế tiếng Việt có điểm giống khác việc...
 • 28
 • 284
 • 3

the use of conceptual metaphors in advertising slogans of nokia, samsung, apple, blackberry and sony ericsson cell phones = việc sử dụng ẩn dụ ý niệm trong các khẩu hiệu quảng cáo cho điện thoại di động

the use of conceptual metaphors in advertising slogans of nokia, samsung, apple, blackberry and sony ericsson cell phones = việc sử dụng ẩn dụ ý niệm trong các khẩu hiệu quảng cáo cho điện thoại di động
... BLACKBERRY AND SONY ERICSSON CELL PHONES (Việc sử dụng ẩn dụ ý niệm hiệu quảng cáo cho điện thoại di động Nokia, Samsung, Apple, Blackberry Sony Ericsson) THESIS SUMMARY M.A THESIS (Minor Programme) ... are conceptual metaphors used in cell phone advertising slogans? The use of metaphors in cellphone advertising slogans 22% use metaphors not use metaphors 78% Chart 1: The use of metaphors in cell ... the frequency of conceptual metaphors used in their advertising slogans and the subtypes of conceptual metaphors employed based on the theory of Lakoff and Johnson In other words, the study tries...
 • 50
 • 522
 • 1

Việc sử dụng ẩn dụ ý niệm trong các khẩu hiệu quảng cáo cho điện thoại di động Nokia, Samsung, Apple, Blackberry Sony Ericsson

Việc sử dụng ẩn dụ ý niệm trong các khẩu hiệu quảng cáo cho điện thoại di động Nokia, Samsung, Apple, Blackberry và Sony Ericsson
... are chosen at random from online newspapers, TV ads and websites These 65 slogans are classified into cell phone brand names: Nokia, Samsung, Apple, Blackberry and Sony Ericsson The researcher chose ... analysis, the findings are revealed as follows: Firstly, conceptual metaphors is used with high frequency in advertising slogans of Nokia, Samsung, Apple, Blackberry and Sony Ericsson mobile phone ... possibilities” – Blackberry – slogan (52) “Power up the Blackberry Curve smartphone and empower our life” – Blackberry – slogan (58) “The Blackberry Bold 9700 really is the pinnacle of the traditional Blackberry...
 • 14
 • 135
 • 1

Ẩn dụ ý niệm miền đồ ăn trong tiếng Việt

Ẩn dụ ý niệm miền đồ ăn trong tiếng Việt
... - Chương 2: Miền ý niệm đồ ăn tiếng Việt - Chương 3: Ánh xạ ẩn dụ, pha trộn miền ý niệm đồ ăn với miền ý niệm khác tiếng Việt - Chương 4: Hệ thống ẩn dụ ý niệm đồ ăn tiếng Việt 13 Chương ... nghiên cứu ẩn dụ ý niệm miền đồ ăn chương 34 Chương MIỀN Ý NIỆM “ĐỒ ĂN TRONG TIẾNG VIỆT Dẫn nhập Ẩn dụ ý niệm cấu trúc hai hợp phần: miền nguồn-đích ánh xạ, nghiên cứu ẩn dụ ý niệm cần phải ... trường-chức ý niệm đồ ăn , từ xác lập nhóm ý niệm miền, điển mẫu nhóm cấu trúc hình bóng-hình miền ý niệm đồ ăn 2.2.1 Ý niệm đồ ăn 2.2.1.1 Khái niệm hạt nhân ý niệm đồ ăn Mọi ý niệm cấu trúc...
 • 231
 • 326
 • 10

LATS Ẩn dụ ý niệm miền “đồ ăn” trong tiếng Việt

LATS Ẩn dụ ý niệm miền “đồ ăn” trong tiếng Việt
... - Chương 2: Miền ý niệm “đồ ăn” tiếng Việt - Chương 3: Ánh xạ ẩn dụ, pha trộn miền ý niệm “đồ ăn” với miền ý niệm khác tiếng Việt - Chương 4: Hệ thống ẩn dụ ý niệm “đồ ăn” tiếng Việt 1.1 1.1.1 ... khác(Ví dụ: “Đói văn hóa đọc”; “Trái tim đập cồn cào đói”) Tiểu kết Chương HỆ THỐNG ẨN DỤ Ý NIỆM “ĐỒ ĂN” TRONG TIẾNG VIỆT Dẫn nhập 4.1 Phân loại ẩn dụ ý niệm “đồ ăn” tiếng Việt 4.1.1 Ẩn dụ thể ý niệm ... 4.1.1.3 Ẩn dụ vật chứa ý niệm “đồ ăn” tiếng Việt Ẩn dụ vật chứa xem hệ ẩn dụ thực thể ẩn dụ vật chất (còn gọi chất chứa – container substance) Do đó, thấy ẩn dụ ý niệm “đồ ăn” tương ứng với ẩn dụ...
 • 29
 • 326
 • 5

Ẩn dụ ý niệm miền “đồ ăn” trong tiếng Việt

Ẩn dụ ý niệm miền “đồ ăn” trong tiếng Việt
... THỐNG ẨN DỤ Ý NIỆM “ĐỒ ĂN” TRONG TIẾNG VIỆT 101 4.1 Phân loại ẩn dụ ý niệm “đồ ăn” tiếng Việt 101 4.1.1 Ẩn dụ thể ý niệm “đồ ăn” tiếng Việt 101 4.1.2 Ẩn dụ định hướng ý niệm “đồ ăn” tiếng ... xạ ẩn dụ miền ý niệm “đồ ăn” với miền ý niệm khác 67 3.2.1 Miền ý niệm “đồ ăn” miền đích 67 3.2.2 Miền ý niệm “đồ ăn” miền nguồn 78 3.3 Pha trộn miền ý niệm “đồ ăn” với miền ... - Chương 2: Miền ý niệm “đồ ăn” tiếng Việt - Chương 3: Ánh xạ ẩn dụ, pha trộn miền ý niệm “đồ ăn” với miền ý niệm khác tiếng Việt - Chương 4: Hệ thống ẩn dụ ý niệm “đồ ăn” tiếng Việt Chương TỔNG...
 • 209
 • 71
 • 0

nhận thức về ngon ngữ quảng cao dưới goc nhin ẩn dụ ý niệm

nhận thức về ngon ngữ quảng cao dưới goc nhin ẩn dụ ý niệm
... Communication in Advertising New York: Methuen [4] Phan Văn Hòa (2008), Ẩn dụ, ẩn dụ dụng học ẩn dụ ngữ pháp”, Ngôn ngữ đời sống, số [5] Stern, Barbara, “Medieval Allegory: Roots of Advertising ... chiến tranh) Argument is a war (Tranh luận chiến tranh) Theory is a building (Lý thuyết tòa nhà) Idea is a food tưởng ăn) Time is money (Thời gian tiền bạc) [1] 219 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG ... Double White Day and Night Sally Hansen Nailpolish: The protection Facial Foam giúp loại bỏ bụi bẩn, bã you need in the colors you want nhờn… Nivea: It helps protect your skin Prudential Financial:...
 • 10
 • 79
 • 1

BÀI TIỂU LUẬN: “Tác hại của thuốc lá đến sức khỏe va tình trạng hút thuốc lá hiện nay của sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội”

BÀI TIỂU LUẬN: “Tác hại của thuốc lá đến sức khỏe va tình trạng hút thuốc lá hiện nay của sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội”
... số lượng sinh viên hút thuốc lá, tiến hành đề tài “Tác hại thuốc đến sức khỏe tình trạng hút thuốc sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Nội” với mục tiêu: - Chỉ tác hại việc hút thuốc - Mô ... TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐẾN SỨC KHỎE VÀ TÌNH TRẠNG HÚT THUỐC LÁ HIỆN NAY CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI CHƯƠNG I PHẦN MỞ ĐẦU I.1 Lý chọn đề tài Có thể nói bên cạnh chất gây nghiện ... thực trạng hút thuốc sinh viên Đại học Công Nghiệp Nội - Mô tả kiến thức, thái độ sinh viên Đại học Công Nghiệp Nội tác hại thuốc - Đề giải pháp phòng tránh hạn chế việc hút thuốc sinh viên...
 • 21
 • 3,186
 • 8

Đề tài Lợi ích của việc ăn chay đối với sức khỏe môi trường Nghiên cứu trường hợp cộng đồng Phật tử Thiền viện Sùng Phúc

Đề tài Lợi ích của việc ăn chay đối với sức khỏe và môi trường Nghiên cứu trường hợp cộng đồng Phật tử Thiền viện Sùng Phúc
... cách thức ăn chay cho phù hợp 3.3 Nghiên cứu trường hợp cộng đồng Phật tử Thiền viện Sùng Phúc 3.3.1 Hiện trạng phong trào ăn chay cộng đồng Phật tử Cộng đồng phật tử thiền viện Sùng Phúc chia ... nghiệm việc ăn chay Qua đề xuất thêm định hướng cho việc phát triển phong trào ăn chay cộng đồng nhằm tăng cường bảo vệ môi trường Vì vậy, đề tài lợi ích ăn chay sức khỏe môi trường nghiên cứu trường ... phong trào ăn chay cộng đồng Phật tử Xuất phát từ trạng phong trào ăn chay cộng đồng Phật tử Thiền viện Sùng Phúc chưa có hoạt động tìm hiểu lợi ích ăn chay sức khỏe môi trường Có thể đề xuất số...
 • 51
 • 280
 • 0

[Luận văn]vai trò của người dân trong việc tham gia xây dựng mô hình nông thôn mới tại một số điểm vùng đồng bằng sông hồng

[Luận văn]vai trò của người dân trong việc tham gia xây dựng mô hình nông thôn mới tại một số điểm vùng đồng bằng sông hồng
... xây d ng hình nông thôn m i - Th i gian nghiên c u: nghiên c u th c tr ng vai trò c a ngư i dân hình phát tri n nông thôn m i t i m t s ñi m vùng ñ ng b ng sông H ng t có hình nông thôn ... t s nư c th gi i v s tham gia c a ngư i dân vi c xây d ng hình nông thôn m i Phát tri n nông thôn v i vi c nâng cao vai trò c a ngư i dân vi c tham gia xây d ng nông thôn m c tiêu quan tr ... vai trò ngư i dân vi c tham gia xây d ng hình phát tri n nông thôn m i 1.2.2 M c tiêu c th - Góp ph n h th ng hoá s lý lu n th c ti n v vai trò c a ngư i dân vi c tham gia xây d ng nông thôn...
 • 139
 • 1,028
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: văn hóa của người nhậtđặc điểm của ẩn dụ ý niệmẩn dụ ý niệm cuộc đời trong ca từ trịnh công sơný niệm sức khỏe người việtthập dữ liệu về sức khỏe và thể lựcsẻ dữ liệu về sức khỏe và thể lựcvai trò của báo chí trong việc chuyển tải thông tin về y tế sức khỏe và diện mạo của báo chí viết về mảng y tế sức khỏe hiện naynhận xét luận văn thạc sĩ của người hướng dẫnluận văn sinh kế của người dao huyện thông nông tỉnh cao bằng pptluận văn phẩm chất của người công tác tình nguyệnluận văn nét đẹp của người phụ nữ trong ca dao cổ truyền người việt tài liệu tai lieusự phát triển giống cải bông xanh cải thiện chất lượng sức khỏe chống bệnh tật9 sai lầm trong văn hóa đọc của người việtvăn hóa mặc của người việt nam xưa và nayvăn hóa đọc của người việtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học