tuan 9 hkII talking aboout hobbies lớp 11

ĐỀ thi HKII môn tiếng Anh lớp 11, Tuyên Quang

ĐỀ thi HKII môn tiếng Anh lớp 11, Tuyên Quang
... ……and more popular, it largely replaced the telegraph Today, our huge telephone network does many things besides carrying telephone calls It sends copies of letters and pictures from one machine ... ………………………………………………………………………………… 4.The man gave her the ring (It was…that ) ………………………………………………………………………………… This is the Novel I bought it last Sunday (which ) ………………………………………………………………………………… ...
 • 3
 • 207
 • 1

9 ĐỀ THI HKI TOÁN LỚP 11

9 ĐỀ THI HKI TOÁN LỚP 11
... Tháp WWW.MATHVN.COM Tổ Toán Bộ đề ôn tập thi học kì môn Toán 11 ĐỀ THAM KHẢO SỐ www.MATHVN.com NH: 2 011- 2012 ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 011 - 2012 MƠN: TỐN 11 Thời gian: 90 phút I PHẦN CHUNG ( ... Tháp WWW.MATHVN.COM Tổ Toán Bộ đề ôn tập thi học kì môn Toán 11 NH: 2 011- 2012 www.MATHVN.com ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 011 - 2012 ĐỀ THAM KHẢO SỐ MƠN: TỐN 11 Thời gian: 90 phút I PHẦN CHUNG : ... Tháp WWW.MATHVN.COM Tổ Toán Bộ đề ôn tập thi học kì môn Toán 11 www.MATHVN.com NH: 2 011- 2012 ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 011 - 2012 ĐỀ THAM KHẢO SỐ MƠN: TỐN 11 Thời gian: 90 phút I PHẦN CHUNG :...
 • 10
 • 233
 • 0

de thi anh 9 hkII va on vao lop 10

de thi anh 9 hkII va on vao lop 10
... …………………………… This can be the result of carelessness or a deliberate dumping of waste IV.Rewrite the sentences, beginning with the given words(2ps) 1.The test is so difficult that we can’t finish it on ... is your name?” → She asked him ……………………………………………………………………… V.Combine each pair of sentences into one , using the given words in the brackets(2ps) 1.We learn hard We hope pass the exam (and) ………………………………………………………………………………………………… ... it.(so…that) 3.Paris is the city I’ve always wanted to visit it.(relative pronoun) 4.Mary loves Viet Nam very much She isn’t Vietnamese.(although) ……………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 42
 • 0

Ga lop 5 - Tuan 9 (10-11)

Ga lop 5 - Tuan 9 (10-11)
... thể thơ nào? - Tự + Những chữ viết hoa? - Sơng Đà, gái Nga + Viết tên loại đàn nêu thơ? - Ba-la-lai-ca + Trình bày tên tác giả sao? - Quang Huy - Giáo viên lưu ý tư ngồi viết học sinh - Học sinh ... đề - Học sinh làm - Học sinh nhận xét - Học sinh đọc đề - Học sinh làm - Học sinh sửa - Học sinh nhận xét - Hoạt động nhóm - Nêu Nhận xét tiết học Dặn dò: - Học sinh ơn lại kiến thức vừa học - ... đơi, lớp - 54 - Kinh -8 6 phần trăm - 14 phần trăm - Đồng Vùng núi cao ngun - Dao, Ba-Na, Chăm, Khơ-Me… + Trình bày lược đồ bảng vùng phân bố chủ yếu người Kinh dân tộc người Hoạt động lớp - Số dân...
 • 34
 • 332
 • 0

tuan 9 lop 4 :10-11

tuan 9 lop 4 :10-11
... động trò Giới thiệu bài: Dạy mới: Bài 1: Tính giá trị biểu thức a) 328 + 142 – 237 b) 392 : x c) 1 34 x + 137 x d) (6 39 45 3) : - Ghi biểu thức - Nêu lại u cầu - Nêu cách tính biểu thức - Làm bảng ... -GV cho HS làm số tập sau chữa Bài1:Đặt tính tính 4 798 5+ 26807 93 862-25836 872 54+ 5508 10000- 6565 Bài2: Tính cách thuâën tiện Giáo án: Lớp 4B Đặng Diệu Anh HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -Lớp làm nháp ... nhận xét chữa + HS nêu cách tính làm vào Người soạn: Trường Tiểu học Hải An a)2 34+ 177+ 16+ 23 b) 1+ 2+ 3+ 97 + 98 + 99 Bài 3: Hai ô tô chuyển đựơc 16tấn hàng Ôâtô bé chuyển ô tô lớn hàng.Hỏi ô tô...
 • 27
 • 163
 • 0

Tuan 9 lop 5 KHOA - SỬ - ĐỊA - THỂ (Hong 10-11)

Tuan 9 lop 5 KHOA - SỬ - ĐỊA - THỂ (Hong 10-11)
... rải khắp - 3/ 194 5: Nhật hất cẳng Pháp giành quyền đô đường ( 194 3 - 194 4) hộ nước ta ? Giữa tháng 8/ 194 5 nắm - tin ? - Vì Đảng ta xác định thời ngàn năm + Nhật đầu hàng đồng minh có một? - Thế lực ... giành quyền Hà Nội ngày 19 - 194 5 - Yêu cầu HS đọc nội dung SGK, thảo luận nhóm N¨m häc 2010 - 2011 - HS đọc thầm nội dung (SGK) - HS làm việc nhóm 4, thuật lại cho nghe - Gọi - em thuật lại trước ... từ lớn đến bé: 9, 012; 5, 4 35; 7,832; 7,328; 5, 3 45; 9, 12 Bài 3: GV cho HS làm bài, hướng dẫn học yếu a.Tìm chữ số thích hợp điền vào ô trống: a) 56 ,2 3 67,7 85 b Tìm số tự nhiên...
 • 14
 • 138
 • 0

GIÁO ÁN 10 BUỔI LỚP 5 TUẦN 9,10,11

GIÁO ÁN 10 BUỔI LỚP 5 TUẦN 9,10,11
... xÐt, ch÷a bỉ sung Cđng cè, dỈn dß 20 a 5, 15; 20,06; 4,0 05; 0 ,50 5 b 10, 0 15; 100 ,008; 108 ,0007; 0,0402 - 5, 02km2 = 50 2 ha, - 800m2 = 0,08 ha, - 1 252 = 12 ,52 km2 §iỊn §: a; b; d; e; g §iỊn S: c ... Tn 10 a 7 ,5 b 8,0 35 c 15, 082 d 0 ,5 e 318 ,5 g 25, 012 - H tù lµm bµi H lµm bµi trªn b¶ng a S b § c § d S DiƯn tÝch mỈt bµn lµ: 90 x 90 = 8100 (cm2) = 0,81m2 §¸p sè: 0,81m2 Thø hai ngµy 31 th¸ng 10 ... ®ỉi STP - Gäi H ch÷a bµi trªn b¶ng, nhËn xÐt - Gäi H nh¾c l¹i c¸ch lµm a 5, 15; 20,06; 4,0 05; 0 ,50 5 b 10, 0 15; 100 ,008; 108 ,0007; 0,0402 Bµi 2: - Cho H tù lµm råi ch÷a bµi trªn b¶ng - NhËn xÐt,...
 • 51
 • 182
 • 0

CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 4 TỪ TUẦN 9 ĐẾN TUẦN 11 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.

CHUYÊN ĐỀ  ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP 4 TỪ TUẦN 9 ĐẾN TUẦN 11 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP TỪ TUẦN ĐẾN TUẦN 11 THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG Tuần 9: Bài : Vẽ Hình Tròn, Hình Elip (tiết 17) I MỤC ĐÍCH - Giúp học sinh: ... giáo viên chủ động lên lớp Trân trọng giới thiệu quý vị thầy cô giáo, bậc phụ huynh bạn đọc tham khảo, trải nghiệm tài liệu: CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÁO ÁN MÔN TIN HỌC LỚP TỪ TUẦN ... dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Hiện chủ trương ngành dạy học theo Chuẩn kiến thức môn học - Coi trọng tiến học sinh học tập rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học...
 • 22
 • 426
 • 0

Giáo án Toán học - Lớp 3 - Học kỳ I - Tuần 9, 10

Giáo án Toán học - Lớp 3 - Học kỳ I - Tuần 9, 10
... d i cho trước  Kó gi i toán Giáo án Toán Lớp Ba Ngày dạy, tháng năm 2006 Tuần : 10 Tiết : 50 B i dạy : B I TOÁN GI I BẰNG HAI PHÉP TÍNH A MỤC TIÊU Giúp học sinh:  Làm quen v i toán gi i hai ... héc-tô-mét 100 m, 1héc-tô-mét 10 đề-ca-mét Giáo án Toán Lớp Ba Hét-tô-mét kí hiệu hm + Độ d i hm độ d i 100 m độ d i 10 dam c Hoạt động 3: Luyện tập-thực hành Mục tiêu: Như mục tiêu học Cách tiến ... i m học sinh B i m i: a- Hoạt động 1: Gi i thiệu toán gi i phép tính Mục tiêu: Như mục tiêu Cách tiến hành: * B i toán 1: + G i học sinh đọc đề + Hàng có kèn + Hàng có nhiều hàng có kèn + Giáo...
 • 19
 • 754
 • 4

Giáo án Thể dục - Lớp 3 - Tuần 9 - 12

Giáo án Thể dục - Lớp 3 - Tuần 9 - 12
... em cách cánh tay - Từng đôi chạy lại nắm tay - 3, em chạy lại nắm tay + HS ôn luyện đội hình - hàng ngang - Chia tổ ôn luyện động tác Thể dục lớp - Kim Thị Ngọc Diệp Phần kết thúc 3- 4 ' - GV đến ... Đi thờng theo nhịp hát - GV nhận xét học - Về nhà ôn lại Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2006 Thể dục + Ôn tập động tác thể dục I Mục tiêu Thể dục lớp - Kim Thị Ngọc Diệp - Tiếp tục ôn động tác ... thúc Tuần 11 3- 5 ' + GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu học - GV điều khiển lớp 25 - 27 ' + Ôn động tác vơn thở, tay, chân, lờn thể dục phát triển chung - GV đến tổ sửa động tác sai cho HS 2 -3 '...
 • 11
 • 2,532
 • 5

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 9

Giáo án Tiếng việt - Lớp 3 - Tuần 9
... phiếu - Lớp theo dõi đọc thầm theo - Nhận xét bạn đọc - HS trả lời - GV đặt câu hỏi đoạn HS vừa đọc - Nhận xét câu trả lời bạn - GV nhận xét Tiếng việt lớp - Kim Thị Ngọc Diệp IV Củng cố, dặn dò - ... Giới thiệu - GV nêu mục đích yêu cầu tiết học Bài a HĐ1 : tả Viết - HS nghe - GV đọc đoạn viết lần - 2, HS đọc lại - Đoạn viết có câu ? - Những tiếng phải viết hoa ? - câu Tiếng việt lớp - Kim Thị ... 20 - 11 - Em hiểu ngày 20 - 11 ? - HS trả lời - Em phải làm để tỏ lòng biết ơn - Học giỏi dành nhiều điểm 9, 10 dâng tặng thầy cô giáo thầy cô giáo + GV nói : Ngày 20 - 11 ngày hiến chơng nhà giáo...
 • 9
 • 4,117
 • 41

Giáo án lớp 3 - tuần 9

Giáo án lớp 3 - tuần 9
... cầu HS tự làm - HS tự làm nhóm - Gọi nhóm dán lên bảng, - Dán đọc phần làm nhóm trưởng đọc câu mà nhóm đặt - Gọi HS nhận xét câu nhóm - Nhận xét - Tuyên dương nhóm đặt nhiều câu - Đọc lại làm ... HS đọc yêu cầu - HS lên bảng, HS làm câu, HS - Yêu cầu HS tự làm lớp dùng bút chì đánh dấu vào SGK - HS nhận xét - Viết vào - Gọi HS nhận xét làm bạn + Hằng năm, vào đầu tháng 9, trường lại khai ... gì, gì) ? - Nhớ kể lại trôi chảy, diễn biến câu chuyện học từ tuần đến tuần Cách tiến hành : Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu SGK - Các học mẫu câu ? - Mẫu câu Ai ? Ai làm ? - Hãy đọc...
 • 17
 • 733
 • 9

Giáo án môn toán lớp 3 - tuần 9

Giáo án môn toán lớp 3 - tuần 9
... xăng-timét - Viết lên bảng 3m 2dm = …dm y/c HS đọc - Đọc : 3mét đề - xi - mét … đề -xi - mét - Muốn đổi 3m 2dm thành dm ta thực sau : + 3m dm ? + 3m = 30 dm + Vậy 3m 2dm 30 dm cộng dm 32 dm - Vậy ... : - Độ dài 1hm độ dài 100 m độ dài 10 dam * Hoạt động : Luyện tập - Thực hành (12’) - Đọc : đề - ca - mét - Đọc :1 đề - ca - mét 10 mét - Đọc :héc-tô-mét - Đọc :1 héc- t - mét 100m, héc-tô-mét ... làm - Chữa chiểm HS Bài - HS nêu y/c - HS tự làm - Chữa cho điểm HS Bài -GV viết lên bảng 32 dam x = … - Muốn tính 32 dam nhân ta làm ? - Hướng dẫn tương tự với phép tính 96 cm : = 32 cm - Y/c...
 • 10
 • 2,283
 • 19

Tuần 9 lớp 3

Tuần 9 lớp 3
... = m 32 dm = cm 32 dam = m 45 cm = mm - Yêu cầu học sinh tự làm - Giáo viên nhận xét * Bài 2: Tính 12 km + 13 km 26 km 19 km - em lên bảng, lớp làm 35 hm + 15 hm 16 dm + 17 dm 30 5 dam + 30 0 ... + 17 dm 30 5 dam + 30 0 dam 420 mm 32 0 mm - Giáo viên nhận xét sửa sai * Bài 3: Viết theo mẫu 4m3dm = 43 dm 6dm8mm = mm 5m4cm = cm 8dm7cm = cm - Học sinh làm 9m7cm = cm 7cm6mm = mm - Chữa bài, ... tình hình lớp, cá nhân tuần - Nắm đợc phơng hớng hoạt động tuần tới - Giáo dục Học sinh ý thức tự giác, tinh thần tự quản II nội dung: Lớp trởng điều hành, tổ trởng báo cáo tình hình tổ tuần qua...
 • 23
 • 278
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi 8 tuan hoc ky 1 mon toan lop 11 truong thpt tran hung dao thanh pho ninh binhbai thuc hanh cong nghe bai so 9 ban ve co khi lop 11giai bai tap 9 giao duc cong dan lop 11bai tap 9 trang 234 vat ly lop 11hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tuần 9 tháng 11giáo án anh văn lớp 11 unit 9giáo án tiếng anh lớp 11 unit 9giáo án môn toán lớp 3 tuần 9giáo án tiếng anh lớp 11 cơ bản unit 9đề thi toán lớp 11 hkiiđề thi anh văn lớp 11 hkiiđịa lí lớp 11 bài 9địa lý lớp 11 bài 9địa lý lớp 11 bài 9 tiết 2bài thực hành địa lý lớp 11 bài 9Thông tư 119 2015 TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính với quỹ doanh nghiệp nhỏ và vừaThông tư 40 2015 TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn QuốcThông tư 01 2016 TT-BNV về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.Thông tư 01 2016 TT-BYT quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.Thông tư 09 VBHN-NHNN hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng về chính sách phát triển thủy sảnThông tư sửa đổi mức thuế suất thế nhập khẩu ưu đãi với xơ STAPLEThông tư 134 2015 TT-BTC hướng dẫn quyết định số 11 2015 QĐ-TTGThông tư 32 2015 TT-NHNN về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dânThông tư ban hành điều lệ tổ chức và hoạt đọng của công ty TNHH mua bán nợThông tư 71 2015 TT-BTNMT quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thámThông tư 73 2015 TT-BTNMT quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản đồngThông tư 74 2015 TT-BTNMT quy định về thăm dò phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatitThông tư 01 VBHN-BGDĐT Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm nonThông tư 06 2015 TT-BXD hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựngThông tư liên tịch 07 2015 TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên mônThông tư 21 2016 TT-BTC hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợThông tư 02 2016 TT-NHNN về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụngThông tư 29 VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67 2011 NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số Điều Luật thuế bảo vệ môi trườngThông tư 12 2016 TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyênThông tư 04 2016 TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học