Dạy học tích hợp ở THPT

SKKN Phương pháp dạy học tích hợp THPT

SKKN Phương pháp dạy học tích hợp Ở THPT
... học Vì vậy, muốn phát huy cho người học có tinh thần ham học, phải vận dụng cách linh hoạt phương pháp dạy học đặc biệt phương pháp dạy học tích hợp 1.1.1.1 Vai trò việc dạy tích hợp Phương pháp ... hành giáo án tích hợp dùng sở dạy nghề Căn vào định số 1610/TCDN ngày 15/9/2010 Tổng cục dạy nghề, việc biên soạn giáo án tổ chức dạy học tích hợp Dạy học tích hợp đòi hỏi phải tích hợp lý thuyết ... nghiệm: • Phương pháp đàm thoại • Phương pháp đọc tài liệu • Phương pháp đối chiếu • Phương pháp thống kê, tính toán PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thực trạng sử dụng phương pháp dạy học tích hợp Trường...
 • 17
 • 531
 • 2

Những thuận lợi và khó khă của tổ chuyên môn trong tổ chức dạy học tích hợp trường phổ th

Những thuận lợi và khó khă của tổ chuyên môn trong tổ chức dạy học tích hợp ở trường phổ th
... - CÁC NGUYÊN TẮC TRONG TỔ CHỨC DHTH TRƯỜNG PT Ba nguyên tắc Liên môn ...
 • 2
 • 494
 • 1

tài ;liệu tập huấn dạy học tích hợp trường trung học cơ sở

tài ;liệu tập huấn dạy học tích hợp ở trường trung học cơ sở
... Trong dạy học môn, tích hợp hiểu kết hợp, tổ hợp nội dung từ môn học thành “môn học mới, Vật lý, Hóa học, Sinh học tích hợp thành Khoa học tự nhiên; Lịch sử, Địa lý, Xã hội học, Kinh tế học thành ... khoa học tự nhiên tích hợp môn Tự nhiên-Xã hội (ở bậc tiểu học) Riêng bậc THCS, THPT việc dạy học tích hợp môn KHXH, KHTN chưa áp dụng Tâm HS, GV, nhà trường toàn xã hội việc dạy học tích hợp ... người tích hợp lĩnh vực kiến thức liên quan đến nội dung học, môn học; tích hợp dạy lý thuyết với thực hành, tích hợp phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học Chính cách dạy tích hợp...
 • 14
 • 420
 • 7

Vận dụng dạy học tích hợp khi dạy học chương động lực học chất điểm (Vật lý 10 cơ bản) theo hướng gắn với thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật lý trường THPT

Vận dụng dạy học tích hợp khi dạy học chương động lực học chất điểm (Vật lý 10 cơ bản) theo hướng gắn với thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật lý ở trường THPT
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐỖ KHÁNH LY VẬN DỤNG DẠY HỌC TÍCH HỢP KHI DẠY HỌC CHƢƠNG “ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM” (VẬT LÍ 10 - CƠ BẢN) THEO HƢỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT ... đƣa đến với đề tài: Vận dụng dạy học tích hợp dạy học chƣơng Động lực học chất điểm (Vật 10 bản) theo hƣớng gắn với thƣc tiễn góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học vật lí trƣờng THPT II ... kỹ tự học với trợ giúp SGK cho HS THPT, lựa chọn đề tài Vận dụng dạy học tích hợp dạy học chƣơng Động lực học chất điểm (Vật 10 - bản) theo hƣớng gắn với thƣc tiễn góp phần nâng cao chất...
 • 149
 • 680
 • 3

DẠY HỌC TÍCH HỢP NỘI DUNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRƯỜNG THPT MÔN VẬT LÝ VÀ CÔNG NGHỆ.

DẠY HỌC TÍCH HỢP NỘI DUNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ Ở TRƯỜNG THPT MÔN VẬT LÝ VÀ CÔNG NGHỆ.
... DẠY HỌC TÍCH HỢP NỘI DUNG SD NLTK & HQ TRƯỜNG THPT NỘI DUNG: I Một số định nghĩa lượng II Tại phải sử dụng NLTK&HQ? III Thế sử dụng NLTK&HQ? IV Giáo dục SD NLTK&HQ môn Vật V Giáo ... thị khả sinh công Năng lượng đại lượng có khả cung cấp công trực tiếp Năng lượng lực để sinh công sinh nhiệt NL xem công tích trữ” Năng lượng phạm trù vật chất mà ứng với trình sinh công Quá trình ... sinh công, bao gồm nguồn lượng sơ cấp: than, dầu, khí đốt nguồn lượng thứ cấp nhiệt năng, điện sinh thông qua trình chuyển hoá lượng sơ cấp” 􀂄 Dự thảo số 11 “Luật sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả ...
 • 12
 • 314
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT SÔNG RAY

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN Ở MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT SÔNG RAY
... PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT SÔNG RAY sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học tích hợp liên môn (sử- văn-Địa) ... PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT SÔNG RAY KẾT LUẬN Sử dụng kiến thức liên môn dạy học nói chung dạy học lịch ... Thanh Hà PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN MÔN LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT SÔNG RAY Trên sở áp dụng biện pháp sử dụng kiến thức liên môn mà...
 • 29
 • 588
 • 3

CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC “TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG, DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊNTRONG DẠY HỌC SINH HỌC 11 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP”

CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC “TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG, DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊNTRONG DẠY HỌC SINH HỌC 11 Ở TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP”
... chuyên đề dạy học: “TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG, DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊNTRONG DẠY HỌC SINH HỌC 11 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP” Trong chuyên đề dạy học này, việc tìm hiểu, ... sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên trường học - Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu việc giáo dục môi trường, dân số sức khỏe sinh sản vị thành niên nhà trường + Tích hợp Giáo dục công dân ... thức có học Sinh hoc lớp 11, em học sinh cung cấp, tìm hiểu thông tin có liên quan đến đến vấn đề môi trường, dân số, giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên Học sinh tham gia tiết dạy học dự...
 • 20
 • 240
 • 4

Phát triển năng lực của học sinhthông qua dạy học tích hợp trong chương trình Sinh học trường THPT

Phát triển năng lực của học sinhthông qua dạy học tích hợp trong chương trình Sinh học ở trường THPT
... hiệu dạy học, phát triển lực HS dạy học Sinh học trường THPT 2.2 Đối tượng nghiên cứu 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu Các nội dung DHTH với việc phát triển lực HS chương trình Sinh học trường THPT ... 1.1.4 Phát triển chương trình dạy học theo định hướng lực HS 1.1.4.1 So sánh chương trình định hướng nội dung chương trình định hướng lực [3] - Chương trình định hướng nội dung chương trình dạy học ... - Các tài liệu DHTH trường phổ thông - Các tài liệu dạy học theo định hướng phát triển lực HS 21 - Chương trình SGK Sinh học trường THPT - GV dạy HS học môn Sinh học trường THPT 2.3 Nhiệm vụ nghiên...
 • 64
 • 87
 • 0

Dạy học tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả môn Vật lý THPT

Dạy học tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả môn Vật lý THPT
... lại GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ THÔNG QUA MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHƯƠNG I: GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM ... KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Mục tiêu tích hợp giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu môn Vật lí 1.1 Về kiến thức - HS nêu khái niệm như: lượng, năng, điện năng, ... dạng lượng, máy hoạt động tiêu thụ lượng, hiệu suất trình vận dụng để nâng cao hiệu suất sử dụng tiết kiệm lượng đời sống khoa học kỹ thuật - HS vận dụng khái niệm mà GV giới thiệu tích hợp trình...
 • 25
 • 1,865
 • 19

thực trạng và các biện pháp quản lí việc thực hiện phương pháp dạy học tích cực trường thpt tại quận 11 tp.hcm

thực trạng và các biện pháp quản lí việc thực hiện phương pháp dạy học tích cực ở trường thpt tại quận 11 tp.hcm
... trạng thực phương pháp dạy học tích cực quản việc thực phương pháp dạy học tích cực trường THPT quận 11 TP HCM, sở đề xuất số biện pháp quản thực phương pháp dạy học tích cực trường THPT ... Ngun nhân thực trạng quản việc thực phương pháp dạy học tích cực 55 T T CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRƯỜNG THPT QUẬN 11 TP.HCM ... T T 1.4.2 Nội dung quản việc thực phương pháp dạy học tích cực 31 T T CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÍ VIỆC THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRƯỜNG THPT QUẬN 11, TP.HCM 35 T T 2.1...
 • 87
 • 407
 • 0

DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MÔN NGỮ VĂN THPT

DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MÔN NGỮ VĂN THPT
... tích hợp môn Ngữ văn : Trước hết phải hiểu PPDH tích hợp môn Ngữ văn gì? Tích hợp trình dạy học phối kết hợp tri thức số môn học có nét chính, tương đồng xoay quanh chủ đề đó.Nói cách khác, tích ... linh hoạt hình thức tích hợp : Có hai hình thức tích hợp sau : a Tích hợp ngang : hình thức tích hợp liên môn, liên phân môn hình thức tích hợp theo thời điểm Cụ thể môn Ngữ Văn, giáo viên sử dụng ... phân môn môn Ngữ văn THPT có quan hệ chặt chẽ Làm văn với Văn học Tiếng Việt tạo thành “cái kiềng” Ngữ văn chương trình Ngữ văn bậc học phổ thông Sự cấu tạo thể rõ, từ chương trình, SGK tiết học...
 • 18
 • 15,133
 • 209

Hướng dẫn dạy học tích hợp năng lượng THCS-THPT giai đoạn 2010-2015

Hướng dẫn dạy học tích hợp năng lượng THCS-THPT giai đoạn 2010-2015
... THPT dạy học tích hợp nội dung giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu để rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình Thực chế độ báo cáo kế hoạch tổ chức thực Bộ Giáo dục Đào tạo (gửi Vụ Giáo dục Trung học, ... túc nội dung Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/cáo); - Vụ KHCNMT, Cục NG&CBQLGD (để phối hợp) ; - Website Bộ GD&ĐT; - Lưu VT, GDTrH KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển (đã ký) ...
 • 2
 • 374
 • 2

Vận dụng dạy học tích hợp khi dạy học chương sóng ánh sáng (vật lý 12 cơ bản) theo hướng gắn với thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật lí trường Trung học Phổ thông

Vận dụng dạy học tích hợp khi dạy học chương sóng ánh sáng (vật lý 12 cơ bản) theo hướng gắn với thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật lí ở trường Trung học Phổ thông
... Để nâng cao chất lƣợng dạy học vật trƣờng THPT nghiên cứu vấn đề: Vận dụng dạy học tích hợp dạy học chƣơng Sóng ánh sáng (vật 12 bản) theo hƣớng gắn với thực tiễn góp phần nâng cao chất ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM BÙI HOÀNG THUẤN VẬN DỤNG DẠY HỌC TÍCH HỢP KHI DẠY HỌC CHƢƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” (VẬT LÍ 12 CƠ BẢN) THEO HƢỚNG GẮN VỚI THỰC TIỄN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT ... THPT III GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu vận dụng hợp dạy học tích hợp vào dạy học kiến thức Sóng ánh sáng theo hƣớng gắn với thực tiễn góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học vật trƣờng THPT IV NHIỆM...
 • 136
 • 616
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: viet bao cao chuyen de day hoc tich hop lien monskkn day hoc tich hop giao duc bao ve moi truong trong mon sinh hoc 7skkn dạy học tích hợp bảo vệ môi trường trong môn địa lý trường thcshướng dẫn dạy học tích hợpquan điểm dạy học tích hợpgiáo án dạy học tích hợp môn ngữ văngiáo án dạy học tích hợpbài giảng dạy học tích hợpdạy học tích hợp giáo dục môi trườngdạy học tích hợp môn toán thcsdạy học tích hợp môn văndạy học tích hợp trong đào tạo nghềdạy học tích hợp môn toándạy học tích hợp theo chủ đềdạy học tích hợp là gìĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại