Các yếu tố chất lượng dịch vụ hành chính công ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế tại chi cục thuế quận Phú Nhuận

Các yếu tố chất lượng dịch vụ hành chính công ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế tại chi cục thuế quận Phú Nhuận

Các yếu tố chất lượng dịch vụ hành chính công ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế tại chi cục thuế quận Phú Nhuận
... Sự hài lòng người nộp thuế chất lượng dịch vụ hành công Chi cục Thuế quận Phú Nhuận Giả thuyết H2: Có mối quan hệ dương thành phần Cơ sở vật chất Sự hài lòng người nộp thuế chất lượng dịch vụ hành ... vấn đề Ban Lãnh đạo Chi cục Thuế quận Phú Nhuận quan tâm tâm thực Đề tài Các yếu tố chất lượng dịch vụ hành công ảnh hưởng đến hài lòng người nộp thuế Chi cục Thuế quận Phú Nhuận chọn để nghiên ... “ Các yếu tố chất lượng dịch vụ hàng công ảnh hưởng đ61n hài lòng người nộp thuế Chi cục Thuế Phú Nhuận II- Nhiệm vụ nội dung: - Xác định tiêu chí đo lường chất lượng dịch vụ công Chi cục Thuế...
 • 131
 • 509
 • 11

slide) Tác động của các yếu tố chất lượng dịch vụ forum cao học inh tế đến sự hài long của học viên

slide) Tác động của các yếu tố chất lượng dịch vụ forum cao học inh tế đến sự hài long của học viên
... khái niệm chất lượng dịch vụ hài lòng học viên Forum Xây dựng mơ hình đo lường chất lượng dịch vụ truy cập Forum Đo lường tác động yếu tố chất lượng dịch vụ Forum đến hài lòng học viên Cao Học Đề ... lượng dịch vụ Forum cách xác, nghiêm túc khoa học Hiểu biết giá trị cảm nhận dịch vụ học viên giúp BQT Forum nâng cao chất lượng dịch vụ truy cập Forum, từ tạo cho học viên niềm tin truy cập vào Forum ... SERVPERF: Chất lượng dịch vụ = Mức độ cảm nhận Tài liệu lấy từ nguồn Cộng Đồng Cao Học Kinh Tế Việt Nam : http://caohockinhte.vn 13 Đo lường chất lượng dịch vụ  Giá trị kỳ vọng học viên Cao Học Forum...
 • 42
 • 245
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế khi giao dịch điện tử với cơ quan thuế tại cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế khi giao dịch điện tử với cơ quan thuế tại cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
... nộp thuế giao dịch điện tử với quan thuế Tp Hồ Chí Minh - Đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến hài lòng ngƣời nộp thuế qua thu hút Ngƣời nộp thuế giao dịch điện tử với quan thuế Cục thuế Thành phố ... Các yếu tố ảnh hƣởng đến hài lòng ngƣời nộp thuế giao dịch điện tử với quan thuế Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh làm luận văn tốt nghiệp từ đƣa đề xuất thiết thực giúp Cục thuế thành phố Hồ Chí ... hài lòng ngƣời nộp thuế sử dụng dịch vụ thuế điện tử Cục thuế Tp Hồ Chí Minh Thang đo gồm yếu tố có tác động trực tiếp đến hài lòng ngƣời nộp thuế giao dịch điện tử Cục thuế Tp Hồ Chí Minh, yếu...
 • 96
 • 445
 • 22

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA TẠI SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ACB THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA TẠI SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ACB THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.PDF
... h môi gi sàn giao d c sàn giao d nhi m ù sàn giao d l cung c thông tin th v ình tr S ìm mua ch tìm ki , khách hàng mua không hài lòng nh gi sàn giao d M giá khác nhau, thông tin gi sàn v sàn ... sàn v sàn giao d ùng m i mua m yên tâm giao d V phát tri tâm t quy nh s khách hàng ph t im ài sàn giao d khách hàng nhân sàn giao d Sàn giao d c m i quan tâm s trung thành c khách hàng s th ... giao d d ùh àt ìn chi : nh D v ình sàn ài h chí trên, khách hàng êm cho khách hàng : gi giao d khách hàng vay ngân hàng, làm th khách hàng khách hàng, gi khách hàng nhà th ình nghiên c th ình 3.1)...
 • 102
 • 205
 • 3

Nghiên cứu các yếu tố chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp tại chi Cục Thuế quận Tân Phú

Nghiên cứu các yếu tố chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp tại chi Cục Thuế quận Tân Phú
... tài Nghiên cứu yếu tố chất lượng dịch vụ khai thuế qua mạng ảnh hưởng đến hài lòng người nộp thuế Chi Cục Thuế Quận Tân Phú thực nhằm tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ khai ... giá hài lòng tổ chức, cá nhân nộp thuế với dịch vụ khai thuế qua mạng Chi cục Thuế Quận Tân Phú - Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thuế qua mạng Chi cục thuế Quận Tân Phú ... khai thuế qua mạng hài lòng người nộp thuế Trên sở kết nghiên cứu, xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hài lòng tổ chức, cá nhân nộp thuế chất lượng dịch vụ khai qua mạng Chi Cục Thuế Quận Tân Phú...
 • 88
 • 408
 • 7

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ và giá trị cá nhân đến sự hài lòng của khách hàng khám chữa bệnh ngoại trú

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ và giá trị cá nhân đến sự hài lòng của khách hàng khám chữa bệnh ngoại trú
... tố giá trị nhân yếu tố chất lượng dịch vụ Mục tiêu nghiên cứu xác định yếu tố chất lượng giá trị nhân ảnh hưởng đến hài lòng bệnh nhân dịch vụ khám chữa bệnh đa khoa ngoại trú Nghiên cứu ... nhận dịch vụ đến hài lòng khách hàng, tác giả đề cập đến lý thuyết ảnh hưởng giá trị nhân đến hài lòng khách hàng Sự ảnh hưởng giá trị nhân nghiên cứu gần củng cố khẳng định Đó nghiên cứu ... 2.1.5 Chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 15 2.1.6 Các giá trị nhân hài lòng khách hàng 17 2.2 Các mô hình nghiên cứu có liên quan 19 2.2.1 Mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh...
 • 119
 • 459
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại công ty cổ phần nhựa Đồng Nai

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại công ty cổ phần nhựa Đồng Nai
... góp phần vào trì phát triển nhân viên cơng ty thơng qua tăng cường yếu tố làm cho người lao động hài long hơn, tác giả chọn đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người lao động Cơng ty cổ phần ... doanh nghiệp hưởng phúc lợi Các yếu tố chế độ phúc lợi ảnh hưởng đến mức độ hài lòng là: cơng ty có chế độ phúc lợi tốt; người lao động hài lòng với chế độ tiền thưởng cơng ty; người lao động đánh ... làm việc Các yếu tố tác động đến hài lòng cơng việc theo nghiên cứu trình bày đây: Thứ nhất, yếu tố tác động lên tính chất cơng việc bao gồm yếu tố, tính chất cơng việc mà yếu tố tác động đến kết...
 • 59
 • 223
 • 1

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại công ty cổ phần vận tảithuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC)

Luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart JSC)
... hài lòng gian công hài lòng hài lòng 24 hài lòng công hài lòng hài lòng hài lòng hài lòng - hài lòng hài lòng hài lòng hài lòng nói chung 25 hài lòng hài lòng hài lòng hài lòng hài lòng hài lòng ... hài lòng hài lòng hài lòng hài lòng hài lòng hài lòng (Smith, 1974) Còn nhà nghiên hài lòng 23 hài lòng hài lòng hài lòng hài lòng hài lòng hài lòng hài lòng Phân tích hài lòng hài lòng hài lòng ... Fit (Phài lòng o hài lòng thu hài lòng -E fit thích hài lòng 26 t Nam Trong JDI h - c n công s Kabi Bidiphar Mô hình hài lòng 27 hài lòng , công vi T JDI hài lòng hài lòng công hài lòng hài lòng...
 • 109
 • 271
 • 2

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản miền trung

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản miền trung
... đạo Công ty đặt Cũng lý đó, nên tác giả định tiến hành Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng người lao động CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Miền Trung Mục tiêu nghiên cứu Xác định yếu tố ảnh ... làm việc có ảnh hưởng đến hài lòng người lao động 3.6 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 3.6.1 Kiểm định khác biệt giới tính đến hài lòng Vì F = ... nhân tố nên ma trận xoay nhân tố) Kết luận chung: Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng người lao động gồm có nhân tố ban đầu, số nhân tố giảm 27 nhân tố Do đo, mô hình nghiên cứu giả thuyết ban đầu...
 • 26
 • 205
 • 1

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai
... kết huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, chƣơng trình bày tổng quan Bộ phận tiếp nhận trả kết huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai, dịch vụ hành công thực trạng hài lòng ngƣời dân dịch vụ hành công Bộ phận ... nhận trả kết Vì lý nên tác giả tiến hành thực đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người dân chất lượng dịch vụ hành công Bộ phận Tiếp nhận Trả kết huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai để làm ... Trả kết huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai đáp ứng nhu cầu ngƣời dân nhƣ nào? (2) Những nhân tố ảnh hƣởng đến hài lòng ngƣời dân dịch vụ hành công Bộ phận Tiếp nhận Trả kết huyện Thống Nhất - tỉnh...
 • 114
 • 160
 • 5

Tác động của các nhân tố chất lượng dịch vụ công đến sự hài lòng của người nộp thuế nghiên cứu trường hợp tại chi cục thuế quận Phú Nhuận

Tác động của các nhân tố chất lượng dịch vụ công đến sự hài lòng của người nộp thuế nghiên cứu trường hợp tại chi cục thuế quận Phú Nhuận
... quan h chi u gi c ph c v v i s hài lòng c a i n p thu H4: Có quan h chi u gi ng c m v i s hài lòng c i ng v i s hài lòng c i n p thu H5: Có m i quan h chi u gi n p thu H6: Có m i quan h chi u ... s hài lòng c a i n p thu H2: Có quan h chi u gi a s tin c y v i s hài lòng c i n p thu H3: Có quan h chi u gi c ph c v v i s hài lòng c a i n p thu H4: Có quan h chi u gi a s ng c m v i s hài ... 4.2419) 2.5.1 hài lòng chung ánh giá m c Nhìn chung, l ng d ch i làm th t c tr trung bình c a m hi nhi u iv ic t hành công t i hài lòng trung bình qua k Th có s hài lòng 4,2419 ( hài lòng (Thang...
 • 149
 • 192
 • 2

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CHI CỤC THUẾ QUẬN 10

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CHI CỤC THUẾ QUẬN 10
... Các nhân tố tạo nên chất lượng dịch vụ công Chi cục Thuế quận 10? - Các nhân tố tác động đến hài lòng người nộp thuế mức độ tác động nhân tố nào? - Cần làm để nâng cao mức độ hài lòng người nộp ... tác tuyên truyền hỗ trợ Chi cục Thuế quận 10 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu nhân tố có ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công thuế công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Chi cục Thuế quận ... nhân tố hài lòng Thành phần Mã hóa hailong1 Hài lòng hailong2 hailong3 Nội dung Chất lượng dịch vụ công Chi cục Thuế quận 10 mong đợi Chất lượng dịch vụ công Chi cục Thuế quận 10 giống dịch vụ công...
 • 31
 • 149
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ hành chính công tại UBND huyện di linh luận văn thạc sĩ

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ hành chính công tại UBND huyện di linh luận văn thạc sĩ
... tế yếu tố ảnh hưởng đến đến hài lòng người dân dịch vụ hành công UBND Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng  Xác định mô hình yếu tố cụ thể ảnh hưởng đến đến hài lòng người dân dịch vụ hành công UBND Huyện ... dụng yếu tố để nâng cao chất lượng phục vụ hài lòng người dân huyện Di Linh 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu  Thang đo đo lường yếu tố ảnh hưởng đến đến hài lòng người dân dịch vụ hành công UBND Huyện Di ... Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phần nào?  Yếu tố ảnh hưởng đến đến hài lòng người dân dịch vụ hành công UBND Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng?  Mức độ tác động yếu tố hưởng đến đến hài lòng...
 • 111
 • 1,737
 • 10

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đi xe buýt đối với dịch vụ xe buýt trong thành phố hồ chí minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đi xe buýt đối với dịch vụ xe buýt trong thành phố hồ chí minh
... I- TÊN ð TÀI: Các y u t nh hư ng ñ n s hài lòng c a ngư i ñi xe buýt ñ i v i d ch v xe buýt Thành ph H Chí Minh II- NHI M V VÀ N I DUNG: H th ng lý thuy t s hài lòng v d ch v xe buýt mô hình nghiên ... tích s hài lòng c a ngư i ñi xe buýt ñ i v i d ch v xe buýt TP HCM - Chương 3: K t lu n gi i pháp nâng cao s hài lòng c a ngư i ñi xe buýt v d ch v xe buýt TP HCM 5 CHƯƠNG LÝ THUY T S HÀI LÒNG ... nghiên c u Kh o sát s hài lòng c a ngư i ñi xe buýt Phân tích s hài lòng c a ngư i ñi xe buýt ñ i v i DV-XB TP HCM ð xu t gi i pháp ñ nâng cao s hài lòng c a ngư i ñi xe buýt ñ i v i DV-XB TP.HCM...
 • 93
 • 370
 • 4

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công của sở công thương tỉnh kiên giang

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công của sở công thương tỉnh kiên giang
... có ảnh hưởng chiều với hài lòng người dân dịch vụ hành công Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang 22 Giả thiết H4: Thái độ phục vụ ảnh hưởng chiều với hài lòng người dân dịch vụ hành công Sở Công Thương ... lòng người dân tham gia giao dịch dịch vụ hành công Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hài lòng người dân đến giao dịch thủ tục hành Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang ... cung cấp dịch vụ hành công Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang cho thấy hài lòng người dân dịch vụ hành công Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang chịu ảnh hưởng thành phần: (1) Sự tin cậy, (2) Cơ sở vật chất,...
 • 104
 • 214
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các yếu tố chất lượng dịch vụ tác dộng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình cáp htcanh chị yếu tố nào là quan trọng nhất trong các yếu tố chất lượng dịch vụ của nhà cung cấp đó tại saođánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tiệc cướiphân tích các yếu tố chất lượng dịch vụ phục vụ tác động đến sự thỏa mãn của sinh viên nội trú trường đại học nha trang thông qua khảo sát sinh viênchất lượng dịch vụ hành chính côngnâng cao chất lượng dịch vụ hành chính côngnghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán hàng của hệ thống siêu thị coopmartsự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ ở phòng tuyên truyền hỗ trợ của cục thuế tỉnh bến trecác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở vật chất trang thiết bị tại trường đại học đà lạtmột số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của kh với dịch vụ khám bệnh tại khoa khám theo yêu cầu bệnh viện phụ sản trung ươngđể định lượng được các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng nghiên cứu cần tiến hành theo ba bước saucác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại công ty cổ phần betong 6các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viêncác yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm nước suốicác nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 43. Rễ cây