Tóm tắt luận văn: Tổ chức hoạt động khám phá hệ thống khái niệm chuyển hóa vật chất và năng lượng trong dạy học Sinh học 10, 11 THPT

Tổ chức hoạt động khám phá hệ thống khái niệm chuyển hóa vật chất năng lượn trong dạy học Sinh học 10, 11 THPT

Tổ chức hoạt động khám phá hệ thống khái niệm chuyển hóa vật chất và năng lượn trong dạy học Sinh học 10, 11 THPT
... "Tổ chức hoạt động khám phá hệ thống khái niệm chuyển hóa vật chất lượn dạy học Sinh học 10, 11 THPT" Mục đích nghiên cứu Xây dựng biện pháp tổ chức hoạt động học tập để học sinh nắm vững hệ thống ... chất lượng chương trình sinh học phổ thông 7.3.Xác định phát triển khái niệm chuyển hoá vật chất lượng sinh học 10, 11 làm sở đề xuất biện pháp dạy học 7.4 Xây dựng biện pháp tổ chức dạy học khái ... sinh học 10, 11 THPT 8.2 Phân tích logic vận động khái niệm CHVC & NL sinh học 10, sinh học 11 theo tiêu chí làm sở phân tích phát triển khái niệm 8.3 Xây dựng hệ thống khái niệm thuộc khái niệm...
 • 129
 • 266
 • 0

Thiết kế sử dụng bộ tranh để tổ chức dạy học phần chuyển hóa vật chất năng lượng ở thực vật sinh học 11 THPT luận văn thạc sỹ sinh học

Thiết kế và sử dụng bộ tranh để tổ chức dạy học phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật sinh học 11 THPT luận văn thạc sỹ sinh học
... tài: "Thiết kế sử dụng tranh để tổ chức dạy học phần chuyển hóa vật chất lượng thực vật - Sinh học 11 THPT" Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng tranh để sử dụng dạy học phần chuyển hóa vật chất ... cứu, thiết kế bổ sung hoàn thiện tranh hoàn chỉnh phù hợp 26 Chương THẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BỘ TRANH ĐỂ DẠY HỌC CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG THỰC VẬT - SINH HỌC 11 THPT 2.1 Thiết kế tranh phần ... việc thiết kế sử dụng tranh giáo khoa nói chung, từ vận dụng vào thiết kế sử dụng tranh phần chuyển hóa vật chất lượng thực vật, nhằm nâng cao chất lượng dạy học - Xây dựng quy trình thiết kế hệ...
 • 74
 • 1,119
 • 5

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị sấy vải quả sử dụng năng lượng khí sinh học (Biogas

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị sấy vải quả sử dụng năng lượng khí sinh học (Biogas
... trình nghiên cứu khoa học hệ thống Việt Nam thiết bị sấy sử dụng lượng khí sinh học (biogas) Kết nghiên cứu làm sở cho việc nghiên cứu thiết kế máy hoàn thiện qui trình công nghệ - Kết nghiên cứu ... Đã thiết kế chế tạo thiết bị sấy vải sử dụng nguồn lượng khí sinh học (biogas) Đõy thiết bị sấy có cấu tạo đơn giản, hoàn toàn chế tạo nước thay cho thiết bị sấy nhập ngoại đắt tiền, sử dụng lượng ... Vì vậy, nguồn lượng quan tâm nghiên cứu sử dụng nông nghiệp để sơ chế chế biến loại nông sản thực phẩm Vì vậy, việc nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị sấy sử dụng lượng khí sinh học nhằm góp...
 • 53
 • 349
 • 1

tich cuc hoat dọng nhận thức của học sinh trong dạy học chương 1 chuyển hóa vật chất năng luong học sinh trung hoc

tich cuc hoat dọng nhận thức của học sinh trong dạy học chương 1 chuyển hóa vật chất và năng luong học sinh trung hoc
... Chương 1: Chuyển hóa vật chất lượng” - Sinh học 11 , THPT 2.2 .1 Mục tiêu của Chương 1: Chuyển hóa vật chất và lượng” Sinh học 11 , THPT 2.2 .1. 1 Kiến thức - Nhận thức chuyển hóa vật chất ... trúc Sinh học 11 , THPT 2 .1. 1 Mục tiêu chương trình Sinh học 11 , THPT 2 .1. 1 .1 Kiến thức - Nêu hoạt động sống, trình sinh học mức thể chuyển hóa vật chất lượng, cảm ứng, sinh trưởng phát triển, sinh ... Chương 1: Chuyển hóa vật chất lượng” - Sinh học 11 , THPT 30 2.2 .1 Mục tiêu Chương 1: Chuyển hóa vật chất lượng” - Sinh học 11 , THPT 30 2.2.2 Cấu trúc Chương 1: Chuyển hóa vật...
 • 121
 • 209
 • 0

Tóm tắt sử dụng câu hỏi khai thác kiến thức từ phương tiện trực quan trong dạy học chương i chuyển hoá vật chất năng lượng sinh học 11 ban cơ bản

Tóm tắt sử dụng câu hỏi khai thác kiến thức từ phương tiện trực quan trong dạy học chương i chuyển hoá vật chất và năng lượng  sinh học 11  ban cơ bản
... dục 10 Trần Bảo Linh (2004), Xây dựng câu h i tập hướng dẫn HS quan sát phương tiện trực quan dạy học chương III, IV (SHTB) chương II, III (SHVSV) Sinh học 10 - SGK thí i m ban KHTN (Bộ 2), ... l i B Viết sơ lược ý trả l i thảo luận v i bạn bè C Chờ câu trả l i ngư i khác D Trả l i dựa theo câu trả l i bạn Câu 4: Đ i v i câu h i thầy (cô) hướng dẫn em khai thác kiến thức từ phương tiện ... CH KTKT từ PTTQ DH chủ yếu mức độ biết hiểu, CH chưa khai thác triệt để kiến thức từ PTTQ nên giảng sử dụng nhiều PTTQ Đ i việc sử dụng nhiều PTTQ học GV l i “con dao hai lư i Vì vậy, việc xây...
 • 18
 • 203
 • 0

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương i chuyển hóa vật chất năng lượng sinh học 11 trung học phổ thông

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương i chuyển hóa vật chất và năng lượng  sinh học 11 trung học phổ thông
... dò ý kiến việc tích cực hóa hoạt động nhận thức HS dạy học Sinh học trường THPT tỉnh Th i Bình T i nhận thấy việc tích cực hóa hoạt động nhận thức HS dạy học Sinh học trường THPT cần thiết phù ... GV việc tích cực hóa hoạt động nhận thức HS dạy học Sinh học trường THPT - Để phục vụ cho đề t i nghiên cứu, tiến hành tìm hiểu thực trạng tích cực hóa hoạt động nhận thức HS dạy học Sinh học ... đến việc tích cực hóa hoạt động nhận thức ngư i học Muốn tích cực hóa hoạt động nhận thức ngư i học, trước hết, ngư i thầy ph i nắm thực trạng tính tích cực nhận thức nhờ dựa vào dấu hiệu biểu...
 • 120
 • 238
 • 0

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương i chuyển hóa vật chất năng lượng sinh học 11 trung học phổ thông

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương i chuyển hóa vật chất và năng lượng  sinh học 11 trung học phổ thông
... THPT - Sinh học 11 củng cố, tiếp n i phát triển kiến thức Sinh học bậc Trung học sở lớp 10 Sinh học 11 đề cập hoạt động sống, trình sinh học mức thể chuyển hóa vật chất lượng, cảm ứng, sinh trưởng ... Phần IV: Sinh học thể Chương I: Chuyển hóa vật chất lượng Chương II: Cảm ứng Chương III: Sinh trưởng phát triển Chương IV: Sinh sản 2.2 Phân tich muc tiêu , nôị dung, cấu trúc "Chƣơng 1: Chuyển hóa ... nghiên cứu Các biện pháp PPDH nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS dạy học "Chương 1: Chuyển hóa vật chất lượng" - Sinh học 11, THPT 3.3 Phạm vi nghiên cứu Các biện pháp PPDH tích cực dạy...
 • 148
 • 83
 • 0

Sử dụng bản đồ tư duy dạy học chương chuyên hóa vật chất năng lượngđộng vật 1 trung học phổ thông (ban nâng cao)

Sử dụng bản đồ tư duy dạy học chương chuyên hóa vật chất và năng lượng ở động vật 1  trung học phổ thông (ban nâng cao)
... Chương 2: SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƢ DUY THIẾT KẾ CÁC BÀI GIẢNG CHƢƠNG “CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG ĐỘNG VẬT”- SINH HỌC 11 2 .1 Sử dụng dạy mục, hay chương 2 .1. 1 Phương thức sử dụng Bản đồ dạy ... sinh động để học sinh áp dụng kiến thức vào đời sống thƣờng ngày nhƣ thi Đó lý chọn đề tài Sử dụng Bản đồ dạy học chương “Chuyển hóa vật chất lượng động vật – Sinh học 11 Trung học phổ thông( Ban ... Bản đồ chữa tập 2.2 .1 Phương thức sử dụng Bản đồ chữa tập cho học sinh 2.2.2 Quy trình sử dụng Bản đồ chữa tập cho học sinh Sơ đồ 2 .1: Quy trình sử dụng Bản đồ chữa tập cho học sinh...
 • 14
 • 1,382
 • 2

Sử dụng bản đồ tư duy dạy học chuyên đề chuyển hóa vật chất năng lượngđộng vật – chương trình chuyên sinhsinh học 11, trung học phổ thông

Sử dụng bản đồ tư duy dạy học chuyên đề chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật – chương trình chuyên sinh – sinh học 11, trung học phổ thông
... hóa vật chất lượng động vật Chương trình chuyên sinh - Sinh học 11, Trung học phổ thông Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu việc sử dụng BĐTD dạy học chuyên đề Chuyển hóa vật chất ... dạy học BĐTD sử dụng - Trường có sở vật chất, trang thiết bị đại, phòng học trang bị máy vi tính, máy chiếu CHƢƠNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƢ DUY DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG ... chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn đề tài nghiên cứu Chương 2: Sử dụng Bản đồ dạy học chuyên đề Chuyển hóa vật chất lượng động vật Chương 3: Thực nghiệm sư phạm CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ...
 • 30
 • 1,542
 • 3

Thiết kế sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạy học nội dung chuyển hóa vật chất năng lượngđộng vậtsinh học lớp 11 – trung học phổ thông

Thiết kế và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạy học nội dung chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật – sinh học lớp 11 – trung học phổ thông
... trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạy học nội dung chuyển hóa vật chất lượng động vật sinh học lớp 11 trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu - Xây dựng sở lí luận việc thiết kế sử dụng ... KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN DẠY HỌC NỘI DUNG CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG ĐỘNG VẬT 2.1 Thiết kế MCQ dạy học nội dung chuyển hóa vật chất lƣợng động vật 2.1.1 Mục đích việc thiết kế MCQ Thiết ... MCQ dạy học nội dung chuyển hóa vật chất lượng động vật - Xác định thực trạng việc thiết kế sử dụng CHTNKQ dạy học nội dung chuyển hóa vật chất lượng động vật SH lớp 11 THPT - Thiết kế MCQ...
 • 25
 • 679
 • 2

Vận dụng tiếp cận sinh học hệ thống quan điểm sinh thái, tiến hoá trong dạy học chương chuyển hóa vật chất năng lượng sinh học 11 trung học phổ thông

Vận dụng tiếp cận sinh học hệ thống và quan điểm sinh thái, tiến hoá trong dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lượng  sinh học 11 trung học phổ thông
... vận dụng tiếp cận sinh học hệ thống quan điểm sinh thái, tiến hoá vào trình dạy học chương Chuyển hóa vật chất lượng - Sinh học 11 THPT nhằm nâng cao chất lượng dạy - học Phạm vi nghiên cứu Chương ... vận dụng tiếp cận SHHT, quan điểm sinh thái, tiến hoá vào trình dạy học sinh học trường THPT nói chung sinh học 11 nói riêng - Đề xuất nguyên tắc vận dụng tiếp cận sinh học hệ thống quan điểm sinh ... học chương Chuyển hóa vật chất lượng - Sinh học 11 THPT Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học Sinh học thể, sinh học 11 THPT Giả thuyết khoa học Nếu vận dụng tiếp cận SHHT quan điểm sinh thái,...
 • 21
 • 346
 • 1

bài giảng sinh lý người động vật chương 6 chuyển hóa vật chất năng lượng điều hòa thân nhiệt

bài giảng sinh lý người và động vật chương 6 chuyển hóa vật chất và năng lượng điều hòa thân nhiệt
... c cung c p 100-106g protein ði u hoà thân nhi t Cơ th trì ñư c nhi t ñ h ng ñ nh nhi t t o b ng nhi t th i vào môi trư ng N u nhi t to vào môi trư ng th p nhi t ñư c t o ra, thân nhi t s tăng ... u c a th Năng lư ng s n sinh = công + nhi t + ñi n + lư ng d tr Khi th không v n ñ ng nh n ăn (trong th i gian không lâu), toàn b lư ng s n sinh trình d hoá ñ u ñư c bi n thành nhi t Năng lư ng ... bên ph i(l y nách) Thân nhi t không ph i luôn h ng ñ nh, mà có th dao ñ ng ngày ph m vi 0,5-0,7oC ði u hoà thân nhi t ð trì thân nhi t m c tương ñ i h ng ñ nh th có ché ñi u hoà thân nhi t ði u...
 • 42
 • 500
 • 4

Sinh học 11 - CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT NĂNG LƯỢNGĐỘNG VẬT - Bài 15 : TIÊU HOÁĐỘNG VẬT doc

Sinh học 11 - CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT - Bài 15 : TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT doc
... chiều ống -Thức ăn theo chiều tiêu hoá Sinh ? thức ăn tiêu hoá ống -Khi qua ống tiêu hoá, thức ăn tiêu hoá ? biến đổi học hoá học để Học sinh : trả lời cách điền vào nội trở thành chất dinh dưỡng ... khác với túi tiêu hoá IV.TIÊU HOÁ ĐỘNG VẬT CÓ điểm ? ỐNG TIÊU HOÁ Học sinh : Nêu ống tiêu hoá - ng tiêu hoá cấu tạo từ nhiều ống dài, gồm nhiều phận với chức phận với chức khác khác -Thức ăn theo ... tiêu hoá ? I.KHÁI NIỆM TIÊU HOÁ Sau quan sát, thảo luận học sinh nêu -Tiêu hoá trình biến đổi hấp : thụ thức ăn -Tiêu hoá trình biến đổi hấp thụ -Quá trình tiêu hoá xảy : thức ăn +Bên tế bào : tiêu...
 • 7
 • 1,962
 • 0

Giáo án Sinh 11 (NC) - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT NĂNG LƯỢNGĐỘNG VẬT - Bài 15 TIÊU HÓAĐỘNG VẬT ĂN THỊT ĂN TẠP pdf

Giáo án Sinh 11 (NC) - CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT - Bài 15 TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỊT VÀ ĂN TẠP pdf
... CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định Kiểm tra cũ: không Bài mới: Giới thiệu SGV Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh GV vấn đáp: Tiêu hoá: trình biến đổi thức ăn phức - Động vật muốn tồn tạp lấy ... học phút) - Quan sát hình 15. 1 so sánh khác người thú.Nêu II QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI HÓA HỌC vai trò - Thực nhờ enzim dịch tiêu hóa tiêu hóa thức ăn? tuyến tiêu hóa tiết tuyến nước bọt, - QT biến ... thành chất hữu phát triển phải lấy thức ăn đơn giản hấp thụ vào máu đưa từ môi trường qua trình đến tế bào Đây trình chuyển hoá trung tiêu hoá - - Vậy tiêu hoá gian tạo điều kiện cho TĐC chuyển...
 • 5
 • 1,120
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: de trach nhiem chuyen hoa vat chat va nang luong o dong vatphần b chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vậtthiết kế bài giảng điện tử nội dung chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật bài 18 tuần hoàn máuluan van to chuc hoat dong thanh tra tinh ca mautổ chức hoạt động khám phá thử nghiệm cho trẻ 5 tuổihướng dẫn tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mầm noncơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty tnhh dịch vụ thương mại và vận tải trường lâm 5ke hoach to chuc hoat dong goc cua tre mau giao lon ve chu de tet va mua xuantổ chức hoạt động của hải quan điện tử ở việt nam thực trạng và giải phápmô và tổ chức hoạt động của ngân hàng chính sách huyện quan hoáxây dựng mô hình tổ chức hoạt động về giáo dục môi trường giáo dục vì phát triển bền vững cho trung tâm học tập cộng đồng tỉnh thái nguyêntổ chức hoạt động báo trực tuyến ở các báo tuổi trẻ thanh niên và bình dươngtiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động của công ty theo hướng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mớicân bằng vật chất và năng lượng tính kết cấu thiết bị cho hệ thống với 3 nồi ngược chiều hoạt động liên tục hơi thứ của nồi trước sử dụng cho nồi sauluận văn tổ chức và hoạt đông thông tin thư viện tại thư viện huyệnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả