skkn một vài kinh nghiệm giúp học sinh yếu kém học tốt môn toán

skkn một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 1 học tốt phần học âm

skkn một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 1 học tốt phần học âm
... trọng học sinh lớp kỹ đọc viết bước đầu cho trẻ học chữ.Đọc-viết hay không phải nói đến môn “ học âm Học tốt phần học âm học tốt môn TV học tốt môn học khác được.Chính mà nghiên cứu đề tài giúp ... giúp em học tốt phần học âm III/:Cơ sở lý luận: Đề tài giúp học sinh phát âm đúng,viết Ở lớp lớp đầu cấp mà muốn cho em nhận biết âm dễ có chữ,đến âm khó có hai chữ.Đó điều khó em.Vì lớp học có ... trên) c/ Sách thiết kế Tiếng Việt: Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội X/ Mục lục: I/ Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp Một học tốt phần học âm II/Đặt vấn đề: III/ Cơ sở lý luận: VI/ Cơ sở thực...
 • 7
 • 335
 • 1

SKKN Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt môn địa lý thcs

SKKN Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt môn địa lý thcs
... Là kinh nghiệm rèn luyện cho học sinh số kĩ học môn Địa lí - Khách thể nghiên cứu: Là để học sinh học tốt môn Địa lí IV/Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài: - Giới hạn nghiên cứu: Nêu số kinh nghiệm ... hỏi học sinh kinh nghiệm mức độ sáng tạo định hành động 2/ Đặc điểm môn Địa lí: - Môn Địa lí nhà trường có khả bồi dưỡng cho học sinh khối lượng kiến thức phong phú địa lí tự nhiên, địa kinh ... tính tích cực học sinh. Có thể Trường THCS Mai Hóa Giáo viên thực Trần Trung Chính Đề Tài: Hướng dẫn học sinh có số kĩ để học tốt môn Địa lí Trường THCS nói phương tiện dạy học môn Địa lí có vai...
 • 20
 • 1,180
 • 10

SKKN Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp 5

SKKN Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp 5
... lượng học sinh không đồng kĩ học Tập làm văn em hạn chế làm ảnh hưởng tới kết học tập môn Tiếng Việt môn học khác Phần lớn học sinh lớp học phân môn Tập làm văn yếu Qua thời gian giảng dạy phân môn ... lượng học sinh việc học phân môn Tập làm văn nói riêng Từ kinh nghiệm tích lũy thực tiễn đó, xin trình bày thành đề tài sáng kiến cụ thể là: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập ... số biện pháp, qua việc đổi phương pháp dạy phân môn Tập làm văn lớp 5, nhằm giúp học sinh học Tập làm văn cách tốt Qua góp phần giúp em học tốt môn học khác Phương pháp: - Giáo viên nghiên cứu...
 • 18
 • 735
 • 2

skkn Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp 5

skkn Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn lớp 5
... phù hợp để đặt câu, làm cho câu văn, đoạn văn văn thêm sinh động - Kết học tập học sinh phân môn Tập làm văn qua kì kiểm tra nâng lên cách rõ rệt Cụ thể : Tổng số học sinh lớp 5/ 2 : 24/17 Loại ... sửa văn thực chất học sinh, không chấm văn chép từ văn mẫu Có giúp em rèn luyện khả tự học, tự bồi dưỡng cho C/ KẾT LUẬN : Tổ chức cho học sinh học tốt phân môn Tập làm văn tạo thuận lợi cho học ... thành văn Tôi nghiêm khắc vấn đề này, thấy văn học sinh làm mà lời văn em, yêu cầu học sinh làm lại theo khả năng, trình độ Bởi nắm rõ khả viết văn học sinh lớp Do vậy, cần đọc biết văn đạon văn...
 • 20
 • 574
 • 0

SKKN Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 3 giải toán có lời văn

SKKN Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 3 giải toán có lời văn
... toỏn 16 - Bc 3: Trỡnh by bi gii 19 Khớch l hc sinh to hng thỳ hc 25 IV KT QU T C 26 C KT LUN V KHUYN NGH 33 Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp giải toán lời văn Kt lun 28 Bi hc kinh nghim ... cu hc sinh nờu ming li gii cho phộp tớnh th nht: Thựng th hai ng s lớt du l: Hc sinh nờu phộp tớnh: 18 + = 24 () 12 Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp giải toán lời văn + Yờu cu hc sinh ... go v ngụ nng s kg l: 32 + 27 = 59 (kg) Ri cỏc em t trỡnh by bi gii: Bi gii 13 Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp giải toán lời văn Bao ngụ nng s ki lụ gam l: 27 + = 32 (kg) C hai bao go...
 • 34
 • 308
 • 0

skkn một vài kinh nghiệm giúp học sinh yếu kém học tốt môn toán thcs

skkn một vài kinh nghiệm giúp học sinh yếu kém học tốt môn toán thcs
... thnh cụng Vỡ th tụi chn ti: "Mt vi kinh nghim giỳp hc sinh yu kộm hc tt mụn toỏn thcs II LCH S CA SNG KIN KINH NGHIM Thc trng hin cho thy hc sinh yu kộm cỏc b mụn rt trm trng Trong ú mụn toỏn ... Nhim v 2.1 Kho sỏt cht lng hc sinh v mụn toỏn nhm xỏc nh i tng hc sinh yu kộm ************************************************************ Mt vi kinh nghim giỳp hc sinh yu kộm hc tt mụn toỏn -3************************************************************ ... mụn toỏn hc sinh 2.3 Phõn loi i tng hc sinh t ú la chn cỏc bin phỏp phự hp v lp k hoch khc phc hin trng yu kộm ú 2.4 Thc hin k hoch khc phc yu kộm hc sinh v mụn toỏn 2.5 ỳc rỳt kinh nghim cụng...
 • 17
 • 615
 • 3

skkn một vài KINH NGHIỆM GIÚP học SINH lớp 2 HAM học môn TOÁN

skkn một vài KINH NGHIỆM GIÚP học SINH lớp 2 HAM học môn TOÁN
... õèá èhÛøỵéÛùè héïc ỵìẻ ỵïéåã" Nhéùm íÛã íẽđư ợc đéäèá vãehè cÛåè ỵhÛäè hơè 2/ Đối với học sinh chưa ham học toán: a) Bước một: - Đéáã vớã dÛïèá héïc íãèh áãÛ đìèh åhéhèá ëïÛè ỵÛhm, ỵhãếï đéäèá ỵìéèá ... íéá, hÛã íéávớã hÛã íéáåhéhèá èhớ bÛèèá cÛùch ché ỵìéøchơã đéábÛïè Thí dụ: + = - = 5; 15 + 12 = 27 ; 25 - 15 = 10 Khã cÛùc em đÛõbãếỵ cÛùch ỵíèh ỵhÛäỵ ìÛø èh, íÛï đéù ỵéhã mớã èÛhèá ỉehè céäèá ... ỵhÛäỵ ỵìéhã chÛûó TD: BÛûèá èhÛhè ché cÛùc em đéïc cÛùch ỵư 2 - 20 vÛøchỉ ché cÛùc em ỵhÛáó ỵích cïûÛ íéáỉãềè íÛï ỉớè hơè ỵích ỵìư ớc ỉÛ 2 Tư øđéù hư ớèá dÛãè đếè cÛùch héïc ỵhïéäc ỉéø èá bÛûèá...
 • 8
 • 445
 • 0

skkn một vài kinh nghiệm giúp học sinh yếu kém học tốt môn toán

skkn một vài kinh nghiệm giúp học sinh yếu kém học tốt môn toán
... hiệu + Giúp học sinh lớp hình thành phát triển số kĩ trình học hình học + Giúp học sinh lớp phát tránh sai lầm giải toán bậc hai MỘT VÀI KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH YẾU KÉM HỌC TỐT MÔN TOÁN I L DO ... KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2012-2013 Tên sáng kiến kinh nghiệm: “MỘT VÀI KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH YẾU, KÉM HỌC TỐT MÔN TOÁN” Họ tên tác giả: Bùi Thị Thủy Chức vụ: Giáo viên Đơn vị: Tổ khoa học ... trước khó khăn chán nản học sinh học môn toán Với trao đổi, góp ý đồng nghiệp, thử nghiệm đối tượng học sinh lớp 6, trường phương pháp giúp đỡ học sinh yếu, học tốt môn toán thực tế đem lại kết...
 • 17
 • 255
 • 1

SKKN hay: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 viết tập làm văn đạt kết quả tốt

SKKN hay: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 viết tập làm văn đạt kết quả tốt
... tài: "Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp viết Tập làm văn đạt kết tốt. ” II - Mục đích nghiên cứu: Để giúp cho thấy rõ vị trí quan trọng phân môn Tập làm văn môn Tiếng Việt SKKN hay: Một số kinh ... thiếu văn tốt SKKN hay: Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp viết Tập làm văn đạt kết tốt Giải vấn đề này, ta cần trải qua khâu thứ văn là: “Quan sát, tìm ý, lập dàn chi tiết” Mỗi văn học sinh ... cháu dù 15 SKKN hay: Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp viết Tập làm văn đạt kết tốt giấc mơ Những kỉ niệm xưa sống tâm trí cháu, bà ơi!” Nhờ khuyến khích học sinh diễn đạt phần mở cách làm khác...
 • 22
 • 1,231
 • 6

Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tậplàm văn

Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phân môn Tậplàm văn
... cảm thụ văn học môn Tiếng Việt qua phân môn: a Phân môn Tập đọc: Tập đọc phân môn quan trọng, nhờ biết đọc, đọc tốt em có điều kiện để học môn học khác chương trình tiểu học Đây môn học quan ... tình hình thực tế học sinh lớp - Tổ chức hình thức luyện tập để học sinh học tốt môn 2/ Về phía học sinh : Trong trình học luyện tập nhiều nên học sinh tiến Trong Tập làm văn học sinh diễn đạt theo ... trả lời giúp học sinh cảm thụ sâu sắc văn, bình luận văn nhận xét nhân vật b Phân môn Luyện từ câu: Qua nhiều năm dạy lớp nghiên cứu mức độ hiểu biết học sinh, thân nhận thấy rằng: học sinh có...
 • 12
 • 232
 • 0

SKKN một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa từ nhiều nghĩa từ đồng âm THCS QUANG TRUNG

SKKN một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa  từ nhiều nghĩa từ đồng âm THCS QUANG TRUNG
... từ bên SGK để minh họa phân biệt từ đồng nghĩa, từ đồng âm từ nhiều nghĩa - Về việc dạy học từ đồng nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa học sinh: Trong thực tế học sinh làm tập từ đồng nghĩa, từ ... tuần 5, em học khái niệm từ đồng âm tập từ đồng âm chủ yếu giúp học sinh phân biệt nghĩa từ đồng âm, đặt câu phân biệt từ đồng âm, luyện tập từ đồng âm giảm tải, thời lượng - Từ nhiều nghĩa: Từ nhiều ... dẫn HS phân biệt từ đồng nghĩa, từ đồng âm từ nhiều nghĩa 2.4.1 .Từ đồng nghĩa: Bản chất từ đồng nghĩa: Thực tế học sinh thường nhầm lẫn từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm không nắm nghĩa...
 • 22
 • 2,247
 • 26

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh dân tộc thiểu số học tốt phân môn tập đọc lớp 2

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh dân tộc thiểu số học tốt phân môn tập đọc lớp 2
... sinh dân tộc thiểu số học tốt phân môn Tập đọc lớp " B - NỘI DUNG MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP I - NGUYÊN NHÂN HỌC SINH CHƯA HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ... Hương - Gọi học sinh đọc -Một số học sinh đọc bài, nhận xét Củng cố dặn dò: bạn đọc 19 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP - Gọi em đọc toàn ? Học qua em ... tuyên dương em đọc tốt Tìm hiểu - Gọi em đọc to đoạn - lớp đọc thầm -Một em đọc to đoạn Cả lớp đọc 17 MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ HỌC TỐT PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP thầm để trả...
 • 24
 • 5,040
 • 39

SKKN một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa từ nhiều nghĩa từ đồng âm

SKKN một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa  từ nhiều nghĩa  từ đồng âm
... học sinh phân biệt từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm 4.1 -Từ đồng nghĩa * Bản chất từ đồng nghĩa :Thực tế học sinh thường nhầm lẫn từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm. Không nắm nghĩa ... rút kinh nghiệm qua năm dạy -học lớp 5, năm có : Một số kinh nghiệm giúp HS lớp phân bịêt từ nhiều nghĩa- từ đồng nghĩa, từ đồng âm Nhằm giúp học sinh tháo gỡ lầm lẫn từ nhiều nghĩa - từ đồng nghĩa ... nhiều kinh nghiệm bổ ích cho thân 3-Hướng dẫn học sinh học khái niệm từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm 3.1 Từ đồng nghĩa : Định nghĩa : *Từ đồng nghĩa từ khác mặt ngữ âm giống mặt ý nghĩa...
 • 21
 • 3,031
 • 10

Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp một giải tốt bài toán có lời văn

Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp một giải tốt bài toán có lời văn
... Tiểu học Tân Hiệp 21 Một vài kinh nghiệm giúp HS lớp Một giải tốt Tốn lời văn Qua cách gợi ý em biết đặt lời giải giải tốn giáo viên thành cơng học sinh lớp Một nên GV khơng nên u cầu em đặt lời ... Hạnh Trường Tiểu học Tân Hiệp Một vài kinh nghiệm giúp HS lớp Một giải tốt Tốn lời văn 3.2 Giúp học sinh lớp Mốt ham thích học mơn Tốn Chúng ta biết làm việc phải hứng thú, niềm đam mê ... Một vài kinh nghiệm giúp HS lớp Một giải tốt Tốn lời văn Như làm để giúp em tiếp thu lớp, nắm kiến thức mơn Tốn cách vững chắc, hệ thống, kỹ tính tốn giải tốn lời văn nhanh...
 • 27
 • 816
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm giúp học sinh khối 11tuwj tị giải bài tập giưới hạn của hàm số

sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm giúp học sinh khối 11tuwj tị giải bài tập giưới hạn của hàm số
... chủ động, sáng tạo học sinh phần III:kết luận kiến nghị I/ kết luận: Nghiên cứu, phân tích số sai lầm học sinh tính tích phân có ý nghĩa lớn trình dạy học áp dụng sáng kiến giúp học sinh nhìn ... mà học sinh thờng mắc phải trình suy luận,trong bớc tính tích phân từ hớng em đến lời giải Sau hớng dẫn học sinh nh yêu cầu học sinh giải số tập tích phân sách giáo khoa Giải Tích Lớp 12 số đề ... 2011-2012) không áp dụng sáng kiến v lớp 11CBO4(nm hc 2012-2013) áp dụng sáng kiến nh sau: xếp loại đối tợng giỏi tb yếu Sau thực sáng kiến học sinh học tập tích cực hứng thú đặc biệt giải toán tích phân...
 • 26
 • 305
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa từ nhiều nghĩa từ đồng âm thcs quang trungskkn một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng nghĩa từ nhiều nghĩa từ đồng âmskkn một số kinh nghiệm giúp học sinh tiểu học học tốt từ vựng môn tiếng anh ở trường tiểu học hộ phòng ckinh nghiệm để học tốt môn toánmột vài kinh nghiệm giúp giải tốt bài toán có lời văn cho học sinh lớp mộtskkn một vài kinh nghiệm giáo dục đức tính tự tin cho học sinh tiểu họcskkn một vài kinh nghiệm nhỏ trong việc phụ đạo học sinh yếu môn văn lớp 12skkn một số kinh nghiệm rèn học sinh giỏi kỹ năng nhận dạng toán có lời văn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đótài liệu một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 2 viết đoạn văn ngắn trong giờ tập làm văn pptskkn một số kinh nghiệm giúp dạy học tốt các bài thơ đường trong chương trình ngữ văn 7 trường thcs ái thượngmột số kinh nghiệm giúp học sinh nâng cao kỹ năng nhận dạng qui luật di truyền và giải nhanh bài tập về phép lai một tính trạngmot so kinh nghiem giup hoc sinh thuc hien tot 2 giai doan chay da va giam nhay trong ky thuat nhay xa kieu ngoimột số kinh nghiệm giúp học sinh nhanh thuộc các bài học thuộc lòng trong phân môn tập đọc lớp 2skkn một vài kinh nghiệm quản lý phòng máy trong trường họcskkn một vài kinh nghiệm dạy tập viết lớp 2truong mam nondán hoa tặng mẹGiáo án chủ đề nhánh đồ dùng trong gia đình bégiáo ángiáo án lớp chồigiao án chu de ban thangiao an gia dinhChương II. Bài 5. Thực hành tổng hợpBài 9. Giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt NamBài 8. Dân số nước taKhảo sát một số giống cà chua trồng trong nhà lưới không dùng đất vụ Hè Thu, năm 2004Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì ITuần 9. Đại từGiáo án Thể dục lớp 7 kì I chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 8 kì II chuẩn KTKNLỰA CHỌN VÀ PHỐI hợp một số PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TÍCH cực một số BÀI TRONG CHƯƠNGGiáo án Thể dục lớp 9 kì I chuẩn KTKNĐề thi học kì i môn toán 8 quận 1 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2017(có đáp án)Mau bao cao bdtx nam 2015TUYỂN tập các DẠNG TOÁN ỨNG DỤNG, vận DỤNG CAO GIẢI TÍCH 11 12