Giáo án tin 10 trọn bộ (có tách các tiết rõ ràng)

Giáo án VL 10- trọn bộ cơ bản

Giáo án VL 10- trọn bộ cơ bản
... hợp cơng trọng lực xe lên dốc để thấy tác dụng cản trọng lực - u cầu đưa thêm vài ví dụ cơng cản - Đơn vị cơng? Nêu ý 5) Cơng suất - Khi chọn mua máy móc sinh cơng, ta quan tâm điều gì? - Giáo ... Liên hệ cơng trọng lực Vật lí 10 - Giáo viên u cầu học sinh tính cơng trọng lực vật rơi từ vị trí có độ cao z1 đến z2 mặt đất - Liên hệ: + mgzM=Wt(M) trọng trường M + mgzN=Wt(N) trọng trường ... trang 138 sách giáo khoa), ghi kết luận định vật có khả sinh cơng, nghĩa vật mang nghĩa trọng trường sách giáo khoa lượng gọi trọng trường - Đọc định nghĩa sách giáo khoa 4) Biểu thức trọng trường...
 • 75
 • 282
 • 1

Giáo Án Tin 10 Trọn Bộ

Giáo Án Tin 10 Trọn Bộ
... tương ứng với dãy bit: “ “ VN”, Tin 0101 0 110 0100 1 110 Tin tương ứng dãy bit: • Gọi HS lên bảng giải Dãy bit “ 0101 0100 0 1101 001 0 1101 1100100 1000 0 1101 111 0 1100 001“ Dãy bit cho tương ứng tương ... thơng tin D) Nhận thơng tin 4) Hãy chuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân: 100 0101 2 = ?10 A) 6 910 B) 6 810 C) 7 010 5) Hãy chuyển đổi từ hệ thập phân sang hệ nhị phân: 3 810 = ?2 A) 100 1102 B) 100 1012 ... bit: 100 1101 011 dùng 10 bit để biểu diễn thơng tin cho biết vị trí • Gọi HS nhóm hàng bạn nam hay cho VD, lớp nhận xét bạn nữ GV: Lê Văn Trai Trang Trường THPT Nguyễn Du 15 10 Giáo án khối 10 Hãy...
 • 151
 • 89
 • 0

Giáo án Địa 10 trọn bộ

Giáo án Địa 10 trọn bộ
... ánh sáng c/ Tự phát ánh sáng d/ Chuyển động quanh Mặt Trời Câu 2: Nếu từ phía Tây sang phía Đơng kinh tuyến 180o phải: a/ Tăng ngày lịch b/ Tăng c/ Lùi ngày lịch d/ Lùi Câu 3: Các địa điểm bán ... bán cầu Bắc GV: Nguyễn Văn Tân – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Bình Đònh 46 Bán cầu Loại dòng biển Giáo án Đòa lí lớp 10, năm học 2008 - 2009 Tên dòng biển Nơi hoạt động Nơi xuất phát hướng chảy Bán ... Bài: Tiết: 10 Ngày soạn: 30/9/2007 TÁC ĐỘNG CỦA NGOẠI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT I MỤC TIÊU Kiến thức GV: Nguyễn Văn Tân – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Bình Đònh 23 Giáo án Đòa lí lớp 10, năm...
 • 88
 • 409
 • 1

giáo án tin 11 trọn bộ Học Kì I

giáo án tin 11 trọn bộ Học Kì I
... v i số lần biết trước For…do, lặp v i số lần chưa biết trước While Dặn dò: Trang 45 Giáo án tin 11 Đỗ Việt Cường - Xem l i tất từ chương I đến chương III chuẩn bị tiết sau thi học V Rút kinh ... (29/12/200804/01/2009) Tiết: 19 Ngày soạn: 27/12/2008 Ngày dạy: /01/2009 KIỂM TRA HỌC KÌ I  I Mục tiêu: Học sinh cần nắm: Kiến thức : Trang 46 Giáo án tin 11 Đỗ Việt Cường - Nắm khai báo kiểu liệu, khai báo biến, ... (05/01/200910/01/2009) Tiết: 20 Ngày soạn: 03/01/2009 Ngày dạy: /01/2009 § 11 KIỂU MẢNG I Mục tiêu: Học sinh cần nắm: Kiến thức: - Biết kiểu liệu kiểu mảng chiều Biết lo i biến có số đếm Trang 48 Giáo án tin 11 Đỗ...
 • 54
 • 294
 • 2

GIAO AN HDNGLL 10 TRON BO CUC HAY

GIAO AN HDNGLL 10 TRON BO CUC HAY
... thể - Thời gian địa điểm, số lượng tranh ảnh, số tiết mục văn nghệ ( tranh ảnh/ học sinh, tiết mục văn nghệ/ tổ) - Thành lập BGK ( người) - Thống thời gian nộp tranh ảnh, loại bỏ tranh ảnh trùng ... dung giao lưu để họ chuẩn bị - Chuẩn bị số câu hỏi (04 câu cho 04 GV) - Thông báo cho GVCN kế hoạch giao lưu định hướng nội dung câu hỏi giao lưu Phân công chuẩn bị lễ đài, trang trí, âm thanh… ... Câu 5: Trong hát “ Hành trình đất phù sa” tác giả Thanh Sơn có viết loại trái Cái Bè, Tiền Giang, loại trái nào? a Cam b Xoài c Quýt d Bưởi Câu 6:Chùa “Đất sét” tiếng thuộc tỉnh đây: a .An Giang...
 • 34
 • 616
 • 5

giáo án tin 12 trọn bộ

giáo án tin 12 trọn bộ
... thông tin c Cung cấp công cụ kiểm soát điều khiển việc truy cập vào CSDL d Các câu Câu 2:Thành phần hệ QTCSDL: a Bộ quản lý tập tin xử lí truy vấn b Bộ truy xuất liệu bộ quản lý tập tin c Bộ quản ... đồ dùng dạy học: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, đĩa chứa chương trình minh họa (quản lý học sinh:gv biên soạn), tranh ảnh chụp sẳn hình 1, hình (xem phụ lục 1, giáo án) c Phương pháp giảng dạy: ... kết xuất thông tin từ bảng II Chuẩn bị học sinh giáo viên - Giáo viên: kiến thức, giáo án, kĩ giảng giải, gợi mở - Học sinh: kiến thức, ghi, hỏi trả lời III Nội dung Hoạt động giáo viên - Yêu...
 • 81
 • 460
 • 3

giáo án tin 7 tron bộ

giáo án tin 7 tron bộ
... d liu s: - GV yờu cu HS lm trũn cỏc s sau: 7. 57= 7.6 7. 57, 6. 875 , 9.44 l trũn sau du (.) ch 6. 875 =6.9 s 9.44=9.4 47 - GV hng dn thao tỏc lm trũn s - Trong Excel cng thc hin lm trũn nh vy V cỏc ... 50, 70 , 10, 0, 5, 9, 4, 71 =MAX(50 ,70 ,10,0,5,9,4 ,71 ) = 71 - Hm MAX cng cho phộp s dng kt hp cỏc s v a ch ụ tớnh cng nh a ch cỏc cụng thc tớnh VD: 27 =MAX(B1,B2,15) =MAX(B1:B5) =MAX(C1:C4, 27) d ... F3=(8 +7+ 8)/3 Lu bng tớnh vi tờn F4=(8+8+8)/3 bangdiemlopem.xls F5=(8+8 +7) /3 F6=(9+10+10)/3 F7=(8+6+8)/3 F8=(8+9+9)/3 F9=(8+8+9)/3 F10= (7+ 6+8)/3 F11=(8 +7+ 8)/3 F12=(10+9+9)/3 F13=(8 +7+ 8)/3 F14=(8 +7+ 8)/3...
 • 119
 • 375
 • 1

Giao an GDCD-10(Tron bo)

Giao an GDCD-10(Tron bo)
... giác’’(DT chủ quan) * Khổng Tử: “Sống chết có mệnh, giàu sang có trời’’(DT khách quan) * Các nhà BC trước Mác: - Có tư tưởng BC PPL, lại đứng lập trường tâm - PBC họ phản ảnh sv,ht khách quan, mà PBC ... hàm thống đấu tranh mặt đối lập Sự đấu tranh mặt đối lập làm cho sv,ht nguyên trạng thái cũ b) Mâu thuẫn giải đấu tranh - M.thuẫn không giải đường điều hoà Vì: M.thuẫn giải đấu tranh mặt đối lập ... QHSX mối quan hệ giữ người với người trình sx cải vật chất, bao gồm quan hệ sở hữu, quản lí phân phối + Quan hệ sở hữu TLSX: TLSX thuộc ai? ( cá nhân, số người hay toàn xã hội) + Quan hệ tổ chức...
 • 76
 • 1,767
 • 13

Giáo án Tin 8 (trọn bộ)

Giáo án Tin 8 (trọn bộ)
... Trêng VÜnh - Trêng THCS HiỊn Ninh Gi¸o ¸n Tin häc Gi¸o viªn: Ngun Trêng VÜnh - Trêng THCS HiỊn Ninh 10 Gi¸o ¸n Tin häc Ngµy so¹n:6/9/ 08 Ngµy gi¶ng: /9/ 08 T7 ,8: Ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh vµ d÷ liƯu I/ ... l¹i - Tr¶ lêi c©u hái vµ sgk trang -@ -Ngµy so¹n:6 /8/ 08 Ngµy gi¶ng: 10 /8/ 08 T2:m¸y tÝnh vµ ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh I/ Mơc ®Ých, yªu cÇu - BiÕt ng«n ng÷ lËp tr×nh ... binh"; -NÕu ®iĨm lín h¬n hc b»ng 6.5 vµ nhá h¬n 8, in dßng ch÷ "Ban dat diem Kha"; - Cuối giáo viên nhận -NÕu ®iĨm lín h¬n hc xét, đánh giá chấm điểm b»ng 8, in dßng ch÷ cho nhóm dựa kết "Hoan ho ban...
 • 112
 • 223
 • 0

Giáo án Tin 11 trọn bộ (đầy đủ)

Giáo án Tin 11 trọn bộ (đầy đủ)
... toán mà toán hạng biến số, số hàm số toán tử phép toán số học biểu thức có tên gọi gì? Treo tranh có chứa biểu thức toán học lên bảng, yêu cầu: Sử dụng phép toán số học, biểu diễn biểu thức toán ... Chiếu nội dung toán nghĩ trả lời - Bài trước: Biết số tháng, hỏi số tiền - Hỏi: khác toán với - Bài này: Biết số tiền, hỏi số tháng toán giải tiết trước? - Chưa biết trước, số tháng - Hỏi: Số lần ... Kĩ 13 - Sử dụng phép toán để xây dựng biểu thức - Sử dụng lệnh gán để viết chương trình II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Chuẩn bị giáo viên - Sách giáo khoa, tranh chứa biểu thức toán học - Tranh chứa bảng...
 • 96
 • 976
 • 6

giáo án GDCD 10 (Tron bộ - cực hay)

giáo án GDCD 10 (Tron bộ - cực hay)
... ntn ? Dặn dò: - Học làm tập : 1,2,5/44 Chuẩn bị mục :3/40 -Tồn xã hội ? - Mơi trường tự nhiên - Dân số ? - Phương thức sản xuất gì? GIÁO ÁN GDCD LỚP 10 28 GV: VŨ CƠNG DÂN SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO ... có tính kế thừa yếu tố tích cực - GV: Vậy phủ định? - Có loại phủ định? - Phủ định biện chứng có đặc điểm gì? - HS: + Tính khách quan + Tính kế thừa GIÁO ÁN GDCD LỚP 10 CSNTCHNL XHPK TBCNXHCN 19 ... sai, tiến bộ, lạc hậu - Biết đấu tranh phê bình tự phê bình - Tránh tư tưởng “ dĩ hòa vi q” Củng cố, làm tập u cầu học sinh giải tình sau: GIÁO ÁN GDCD LỚP 10 14 GV: VŨ CƠNG DÂN SỞ GIÁO DỤC &...
 • 54
 • 7,500
 • 37

Giao an Anh 10 tron bo

Giao an Anh 10 tron bo
... Listen and copy English to write on the board English 10 18 eTran thi Hai Lesson plan 2009-2 010 Han thuyen upper secondary school - Let students change their forms and practise speaking about the ... /∧/ - /a/ - Listen and copy - /∧/ can stand at the beginning or between of a word Ex: us; under; must; come - Read and repeat English 10 19 eTran thi Hai Lesson plan 2009-2 010 Han thuyen upper secondary ... already know about her What you want to know about her English 10 - Write down in their papers and then discuss in their groups - Some students stand up and answer in roles A: Can you name…?...
 • 167
 • 225
 • 1

Giáo án tin 8 trọn bộ(CHUAN)

Giáo án tin 8 trọn bộ(CHUAN)
... soạn:9/11/ 08 Ngày giảng: 25/11/ 08 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu - Trờng THCS Hi Ninh Giáo án Tin học Bài Tập I/ Mục đích, yêu cầu: 1.Kiến thức: - Biết khái niệm toán thuật toán - Biết bớc giải toán máy ... toán Vậy Suy nghĩ trả thuật toán gì? lời câu hỏi Thuật toán dãy hữu Giáo viên: Nguyễn Thị Thu - Trờng THCS Hi Ninh 25 Giáo án Tin học Gv kết luận chiếu kết luận lên bnảg Nừu mô tả thuật toán ... thuật toán theo thuật toán lên bảng nhóm Mô tả thuật toán gì? Hs phát biểu gv kết luận Nội dung 3.Thuật toán mô tả thuật toán Bài toán: Giải phơng trình bậc dạng tổng quát bx+c=0 Bài toán 2: Làm...
 • 33
 • 138
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tin 11 trọn bộgiáo án gdcd 10 trọn bộgiao an gdqp 10 tron bogiao an tin 8 tron bogiáo án ngữ văn 10 trọn bộ cơ bảngiáo án lý 12 trọn bộgiáo án lớp 3 trọn bộgiáo án lớp 5 trọn bộgiáo án lớp 3 trọn bộ mới nhấtgiáo án lớp lá trọn bộgiáo án tin học trung học cơ sởgiáo án lớp 3 trọn bộ 2012tải giáo án lớp 3 trọn bộgiáo án lớp 3 trọn bộ cktkngiáo án lớp 3 trọn bộ 2011PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả