Giải bài tập vật lý lớp 9 theo chương trình giảm tải

GIÁO ÁN ĐỊA LỚP 9 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP 9 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI
... Nông, lâm, ng nghiệp 20 20 20 199 9 199 7 199 5 199 3 199 1 tròn + Trong trờng hợp chuỗi số liệu nhiều năm ta dùng biêủ đồ miền + Không vẽ biểu đồ miềm chuỗi số liệu theo năm Vì trục hoành biểu đồ ... Nhận xét cấu dân số theo nhóm tuổi nớc ta thời kỳ 197 9- 199 9? - Nhóm từ 0-14 tuổi: + Nam từ 21.8 giảm xuống 20.1 -17.4 + Nữ từ 20.7 giảm xuống 18 .9- 16.1 giảm dần - Nhóm từ 15- 19 tuổi: + Nam từ ... tính đợc tỷ số phụ thuộc năm 198 9 là: Trong -Năm 198 9: Đỉnh nhọn,đáy rộng -Năm 199 9: Đỉnh nhọn,đáy rộng, chân độ tuổi lao động là: 25,6 + 28,2= 53,8 đáy thu hẹp 198 9 10 GIO N A NM 2011 - 2012 Vậy...
 • 102
 • 322
 • 0

GIẢI bài tập vật lớp 9

GIẢI bài tập vật lý lớp 9
... phơng án - Hoạt động2: Giải tập 9. 4 - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải tập - HS lên bảng làm tập - HS thảo luận thống lời giải Bài số 9. 1 SBT Bài số 9. 2SBT Bài số 9. 3 SBT R1 = R2 Đáp ... thức để giải tập vật - Giáo dục ý thức học tập HS B - Chuẩn bI: - GV : Giáo án + Sách tập vật + Bảng phụ - HS : Vở ghi + Sách tập vật C - tiến trình lên lớp : I - ổn định tổ chức: 9A : ... đợc hệ thức để giải tập vật SBT - Giáo dục ý thức học tập học sinh B - Chuẩn bI: - GV : Giáo án + Sách tập vật + Bảng phụ - HS : Vở ghi + Sách tập vật C - tiến trình lên lớp : I - ổn định...
 • 122
 • 4,304
 • 0

phương pháp giải bài tập vật lớp 10 theo chủ đề

phương pháp giải bài tập vật lý lớp 10 theo chủ đề
... THPT Bắc Bình PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬPTHEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 10 HKII CHỦ ĐỀ 1: NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG Phương pháp giải toán truyền nhiệt vật + Xác định nhiệt lượng toả thu vào vật trình truyền ... TẶNG thptbb.dhtang@gmail.com 0922818199 10 Trường THPT Bắc Bình PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬPTHEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 10 HKII B BÀI TẬP THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Một vật khối lượng m = kg nằm mặt bàn Khoảng ... PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬPTHEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 10 HKII Trường THPT Bắc Bình CHỦ ĐỀ 1: ĐỘNG LƯỢNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG Dạng 1: Tính động lượng vật - Động lượng p vật có khối lượng...
 • 54
 • 482
 • 1

Giáo án vật lớp 9 theo chương trình mới in dùng luôn

Giáo án vật lý lớp 9 theo chương trình mới in dùng luôn
... cỏc bi SBT 9. 1 -9. 5 - Chuẩn bị tiết sau học tiếp mi tip theo : IV RT KINH NGHIM : . Năm học 2013 - 2014 Giáo án vật lí Ngy son :18 /9/ 2013 Ngy ging: 20 .9. 2013 Tun Tit 10 : BIN TR - IN TR DNG TRONG ... học tiếp mi tip theo : IV RT KINH NGHIM : Năm học 2013 - 2014 Giáo án vật lí Ngy son:10 /9/ 2013 Ngy ging: 13 .9. 2013 Tun Tit : S PH THUC CA IN TR VO TIT DIN D Y DN I MC TIấU: Kin thc: Suy lun ... tiếp : IV RT KINH NGHIM : Năm học 2013 - 2014 Giáo án vật lí Ngy son:16 /9/ 2013 Ngy ging: 18 .9. 2013 Tun Tit 9: S PH THUC CA IN TR VO VT LIU LM DY DN I MC TIấU : 1.Kin thc: B trớ v tin hnh TN kim...
 • 74
 • 593
 • 0

Phương pháp giải bài tập Vật lớp 10 học kì 2 theo chủ đề

Phương pháp giải bài tập Vật lý lớp 10 học kì 2 theo chủ đề
... 420 0J/kg.K Giải - Nhiệt lượng miếng nhôm tỏa Q1 = m1c1(1 42 42) - Nhiệt lượng nước thu vào: Q2 = m2c2( 42 - 20 ) - Theo PT cân nhiệt: Q1 = Q2  m1c1(1 42 42) =m2c2( 42 - 20 )  m2  m1c1 .100 22 . 420 0 ... l 02 2t l2  l 02 (1   2t ) l  12 Nên l 02  l011  02   (2) l01  17 GV: ĐẶNG HOÀI TẶNG thptbb.dhtang@gmail.com 0 922 818199 42 Trường THPT Bắc Bình PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT ... 527 o C 41p1 40 B BÀI TẬP THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG GV: ĐẶNG HOÀI TẶNG thptbb.dhtang@gmail.com 0 922 818199 Với p2 = p1 + 22 Trường THPT Bắc Bình PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ VẬT LÍ 10...
 • 54
 • 628
 • 0

Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải bài tập vật lớp 12

Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải bài tập vật lý lớp 12
... hướng dẫn giải tập vật cụ thể Mục đích sư phạm Xác dịnh kiểu hướng dẫn Các kiểu hướng dẫn học sinh giải tập vật Hướng dẫn theo mẫu (Angorit) ♦ Định nghĩa: hướng dẫn angorit hướng dẫn rõ ... 17 Lựa chọn sử dụng tập dạy học vật 18 Lựa chọn tập 18 Sử dụng hệ thống tập 19 Phần vận dụng 21 Lựa chọn hệ thống tập phương pháp giải tập chương ... cách lựa chọn kiểu hướng dẫn cho phù hợp Như người giáo viên phải biết phối hợp ba kiểu hướng dẫn áp dụng kiểu hướng dẫn tìm tòi chủ yếu VI Lựa chọn sử dụng tập dạy học vật Lựa chọn tập Hệ thống...
 • 159
 • 7,884
 • 1

chuyen de ve phuong phap giai bai tap vat ly lop 10chuong iv cac dinh luat bao toan

chuyen de ve phuong phap giai bai tap vat ly lop 10chuong iv cac dinh luat bao toan
... r r ur u u u r r ∆ p = p − p1 = mv2 − mv1 = F ∆t -Nếu vector phương biểu thức trở thành F ∆t = p2 − p1 -Vector chiều(+) có giá trị (+) - Vector ngược chiều(+) có giá trị (-) Dạng 3:Định luật ... động ngược với chiều dương chọn v < b Trường hợp vector động lượng thành phần (hay vector vận tốc thành phần) không phương, ta cần sử dụng hệ thức vector: p s = p t biểu diễn hình vẽ Dựa vào tính ... Những lưu ý giải toán liên quan đến định luật bảo toàn động lượng: a Trường hợp vector động lượng thành phần (hay vector vận tốc thành phần) phương, biểu thức định luật ' bảo toàn động lượng viết...
 • 18
 • 13,525
 • 500

Bài tập vật lớp 9 docx

Bài tập vật lý lớp 9 docx
... 39R = 156 ( ) Dũng i n qua m i ốn bõy gi : U 240 I= = = 1,54( A) R 156 Cụng su t tiờu th m i búng bõy gi l: P = I2.R = 9, 49 (W) Cụng su t m i búng tng lờn so v i tr c: P m - P = 9, 49 - = 0, 49 ... = m + 5n ; m, n nguyờn dng (1) Gi i phng trỡnh (1) ta cú 12 nghi m sau : n m 10 11 12 59 54 49 44 39 34 29 24 *Gi i theo phng trỡnh th :U0 =UAB + IR v i : UAB = 2,5n ; IR = 0,5m.1 = 0,5m Ta c ... bi n i ta c phng trỡnh : a2 110a + 1800 = = (-110)2 4.1800 = 490 0= 702 a1,2 a = 90 cm ( 110) 702 = = a2 = 20cm vỡ a = AA = 90 cm > OA =d1 = 30 cm (4) ' d '2 d + f = d2 f (3) & (4) ta cú:...
 • 12
 • 3,734
 • 121

Bài tập vật lớp 9 trắc nghiệm học kì I pptx

Bài tập vật lý lớp 9 trắc nghiệm học kì I pptx
... thuận v i hiệu i n hai đầu dây dẫn B tỉ lệ nghịch v i hiệu i n hai đầu dây dẫn C tỉ lệ hiệu i n hai đầu dây dẫn tăng D tỉ lệ hiệu i n hai đầu dây dẫn giảm Đáp án: A Câu 6: (Chương 1 /b i 1/ ... 1 /b i 1/ mức 1) Khi hiệu i n hai đầu dây dẫn giảm cường độ dòng i n chạy qua dây dẫn A giảm tỉ lệ v i hiệu i n B tăng tỉ lệ v i hiệu i n C không thay đ i D lúc đầu tăng, sau l i giảm Đáp án: A ... 1 /b i 1/ mức 1) Hiệu i n hai đầu dây dẫn giảm lần cường độ dòng i n chạy qua dây dẫn A luân phiên tăng giảm B không thay đ i C giảm nhiêu lần D tăng nhiêu lần Đáp án: C Câu 4: (Chương 1/bài...
 • 6
 • 1,167
 • 23

Bài tập vật lớp 9 nâng cao ppt

Bài tập vật lý lớp 9 nâng cao ppt
... R = 39R = 156 ( ) Dũng in qua mi ốn bõy gi: I= U 240 = = 1,54( A) R 156 Cụng sut tiờu th mi búng bõy gi l: P = I2.R = 9, 49 (W) Cụng sut mi búng tng lờn so vi trc: Pm - P = 9, 49 - = 0, 49 (W) ... 11 12 C m 59 54 49 44 39 34 29 24 *Gii theo phng trỡnh th :U0 =UAB + IR vi : UAB = 2,5n ; IR = 0,5m.1 = 0,5m Ta c phng trỡnh (1) ó bit 64 = 5n + m *Gii theo phng trỡnh dũng in : 19 14 nRd 5n ... trỡnh : a2 110a + 1800 = = (-110)2 4.1800 = 490 0= 702 a1,2 a = 90 cm (110) 702 = = a2 = 20cm vỡ a = AA = 90 cm > OA =d1 = 30 cm (loi nghim a = 90 cm) Vy vt di i mt on a =20cm vo khong tiờu c...
 • 10
 • 2,447
 • 40

GIẢI bài tập vậtlớp 9 năm 2015 hay nhất

GIẢI bài tập vật lí lớp 9 năm 2015 hay nhất
... dẫn giải tập Vật lớp đầy đủ Bài 9: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN 9. 1 Trong kim loại đồng, nhôm, sắt bạc, kim loại dẫn điện tốt nhất? A Sắt B Nhôm C Bạc D Đồng Đáp án: C 9. 2 ... dẫn giải tập Vật lớp đầy đủ Bài 6: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM 6.1 Hai điện trở R1=R2=20Ω mắc vào hai điểm A, B a Tính điện trở tương đương R tđ đoạn mạch AB R mắc nối tiếp với R2 Rtđ lớn hay ... từ vật liệu, có chiều dài khác 22 Hướng dẫn giải tập Vật lớp đầy đủ B Các dây dẫn phải có chiều dài, làm từ vật liệu, có tiết diện khác C Các dây dẫn phải có chiều dài, tiết diện, làm vật...
 • 160
 • 41,734
 • 21

Bài tập vật lớp 8 theo chuyên đề hay

Bài tập vật lý lớp 8 theo chuyên đề hay
... từ vật tới mốc không thay đổi vật đứng yên so với mốc” Theo em, nói có phải lúc hay không? Hãy tìm ví dụ cho lập luận mình? ⟹ Trả lời: Không phải lúc đúng, ví dụ vật chuyển động tròn quanh vật ... ⟹ Trả lời: Đáp án B 1 .8 SBT/4: Khi xét trạng thái đứng yên hay chuyển động vật, vật chọn làm mốc: A Phải Trái Đất B Phải vật đứng yên C Phải vật gắn với trái đất D Có thể vật ⟹ Trả lời: đáp án ... đạo rơi vật đường thẳng đứng mà phải đường cong - Cả vật thuyền chuyển động dọc theo dòng song nên người bờ người thuyền thấy vật rơi dọc theo cột buồm - Vật người thuyền chuyển động dọc theo dòng...
 • 72
 • 8,157
 • 13

Phương pháp giải bài tập Vật lớp 12

Phương pháp giải bài tập Vật lý lớp 12
... phng thng ng m khụng ri m quỏ trỡnh dao ng thỡ: amax g A g II Bài Tập 23 Nguyễn Đình Khang m Phơng Pháp Giải Toán Vật 12 Bi Cho c h dao ng nh hỡnh v, lng ca cỏc vt tng ng l m = 1kg, m0 ... s u tiờn , vt i c quóng ng 21 cm Phng trỡnh dao ng ca vt l : sau 12 tan = = Nguyễn Đình Khang Phơng Pháp Giải Toán Vật 12 A x = 6.sin(20. t + ) (cm) B x = 6.sin(20. t ) (cm) 2 C x ... (m/s2) DNG XC NH THI IM CA VT TRONG QU TRèNH DAO NG I Phng phỏp Nguyễn Đình Khang 12 Phơng Pháp Giải Toán Vật 12 Bi toỏn 1: Xỏc nh thi im vt i qua v trớ cho trc trờn qu o Hng dn: Gi s phng trỡnh...
 • 123
 • 516
 • 13

Tài liệu hướng dẫn phân loại và phương pháp giải bài tập vật lớp 10 toàn tập rất hữu ích cho học sinh dùng để ôn trong các kỳ thi kiểm tra

Tài liệu hướng dẫn phân loại và phương pháp giải bài tập vật lý lớp 10 toàn tập rất hữu ích cho học sinh dùng để ôn trong các kỳ thi kiểm tra
... ) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ∆t (s) 8 10 10 12 12 12 14 14 o kho ng d i th i gian th c hi n c ghi b ng dư i ây 14 a/ Tính v n t c trung bình cho t ng o n ng 10m ? b/ V n t c trung bình cho ... ? b/ D a vào 10 D 20 O t (h) x (km ) 100 40 O t (h ) Hình Page -22- Phân lo i phương pháp gi i V t Lí 10 – H c kì I Ths Lê Văn oàn Bài 97 L p phương trình chuy n ng c a hai v t có v 10   x ... Ngư i ch ng ã xác nh v trí c a khách s n S theo cách ? A Cách dùng ng i v t làm m c B Cách dùng tr c t a C Dùng c hai cách A B D Không dùng c hai cách A B Câu Có hai v t : (1) v t m c; (2) v t...
 • 211
 • 1,360
 • 1

Xem thêm