Giáo trình nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá vũ minh đức pdf

Slide môn nguyên tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 2: qui trình thẩm định giá

Slide môn nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 2: qui trình thẩm định giá
... mức giá thể giá tài sản cần thẩm định xác nhận trình thẩm định giá thực theo hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam ( tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế, khu vực chấp nhận ) Hồ sơ thẩm định giá ... hợp tài sản thẩm định mua bán chấp… d Cơ sở giá trị thẩm định giá : giá thị trường hay giá phi thị trường Giá thị trường :là sở cho thẩm định giá xác định theo Tiêu chuẩn thẩm định giá số ban ... thẩm định giá quốc tế quy định tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế  Phải thích hợp với trình độ phát triển thẩm định giá Việt Nam  Phải có tính pháp bắt buộc thẩm định viên hành nghề thẩm định...
 • 41
 • 197
 • 1

Slide môn nguyên tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 1: Nguyên tắc trong thẩm định giá

Slide môn nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 1: Nguyên tắc trong thẩm định giá
... nên giá giá bị đẩy lên 5, Nguyên tắc đóng góp Nguyên tắc đóng góp nguyên tắc việc xem xét tính khả thi đầu tư bổ sung vào tài sản thẩm định viên xác định mức sử dụng tài sản tốt có hiệu Trong thẩm ... có lựa chọn tốt việc đầu tư thêm vào tài sản II, Sự khác biệt nguyên tắc Đặc điểm Nguyên Nguyên tắc Nguyên Nguyên Nguyên tốt tắc thay dự báo tắc cung tắc đóng tắc thu cao Tác dụng Sử dụng cầu ... biên có xu hướng giảm dần - Nguyên tắc sử dụng thẩm định giá bất động sản Yêu cầu: Cần xác định giới hạn giá trị nhân tố định tiềm Vai trò: Giúp thẩm định viên đánh giá giá trị tài sản để có lựa...
 • 13
 • 374
 • 2

Slide môn nguyên tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 3: so sánh hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế việt nam

Slide môn nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 3: so sánh hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế và việt nam
... tiêu chuẩn tiêu chuẩn định giá quốc tế hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam Mục tiêu nhóm hướng tới trình bày nội dung So sánh hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế hệ thống tiêu chuẩn ... Nam chấp nhận 3.Cấu trúc hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam 3.1 Cấu trúc hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế Cấu trúc tiêu chuẩn thẩm định giá quốc ... Thái Lan, Úc, dựa Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế Mối liên hệ tiêu chuẩn thẩm định giá quốc gia tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế Các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc gia quốc gia quy định có ý nghĩa...
 • 34
 • 474
 • 2

Slide môn nguyên tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 4: Phương pháp so sánh trong tham dinh gia

Slide môn nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 4: Phương pháp so sánh trong tham dinh gia
... pháp so sánh Phương pháp so sánh phương pháp sử dụng phổ biến Việt Nam, Động sản Riêng Bất động sản phương pháp So sánh thường kết hợp với Phương pháp thẩm định giá khác Khi làm Phương pháp so sánh ... vị so sánh chuẩn xây dựng bảng phân tích, so sánh đơn vị so sánh chuẩn Bước 4: Phân tích, xác định yếu tố khác biệt tài sản so sánh tài sản cần thẩm định giá từ thực điều chỉnh giá tài sản so sánh ... khó khăn sử dụng phương pháp so sánh III VÍ DỤ I NỘI DUNG PP SO SÁNH TRONG TĐG TÀI SẢN GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PP SO SÁNH 1.1 Khái niệm Phương pháp so sánh phương pháp thẩm định giá dựa sở phân tích...
 • 19
 • 265
 • 1

Slide môn nguyên tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 5: Phương pháp chi phí

Slide môn nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 5: Phương pháp chi phí
... với phương pháp so sánh: Tiêu chí Cơ sở thẩm định Phương pháp so sánh Cơ sở dùng để thẩm định Phương pháp chi phí Phương pháp chi phí lại giá trị thị trường giá tài sản “ phân tích thẩm định ... Chi phí quảng cáo cho thuê, tiếp thị, bán tài sản… g Chi phí quản cho nhà thầu xây dựng, h Chi phí thay đổi tính pháp sở hữu tài sản Thứ hai: Ước tính chi phí tái tạo: Chi phí tái tạo chi ... 34.150 Tổng chi phí trực tiếp 1800.510 Chi phí gián tiếp bao gồm (chi phí thiết kế,khảo 152.150 sát ,pháp lí,giấy phép xây dựng,bảo hiểm,thuế,lãi vay ,chi phí bán ,chi phí hợp đồng thuê ,chi phí quản...
 • 24
 • 340
 • 2

Slide môn nguyên tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 6: Phương pháp thu nhập

Slide môn nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 6: Phương pháp thu nhập
... tích, Phương pháp phức tạp, Thẩm định viên phải có lực chuyên môn Tình hình sử dụng phương pháp thu nhập thẩm định giá Việt Nam So với nước nên giới ( Mỹ Châu Âu), phương pháp thu nhập thẩm định ... dụng……………………………………………………………………………….14 PHƯƠNG PHÁP THU NHẬP 3.5 Ưu nhược điểm phương pháp dòng tiền chiết khấu……………………………… 14 Tình hình sử dụng phương pháp thu nhập thẩm định giá Việt Nam……….15 Cơ sở khái quát phương pháp thu nhập ... toàn diện giá trị cổ phiếu./ 18 PHƯƠNG PHÁP THU NHẬP TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Nguyên tiêu chuẩn thẩm định giá Hệ thống tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam, tiêu chuẩn số Website : www.investopedia.com...
 • 21
 • 177
 • 1

Slide môn nguyên tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 7: Phương pháp thặng dư

Slide môn nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 7: Phương pháp thặng dư
... trường) Phương pháp chi phí Phương pháp thu nhập (hay phương pháp đầu tư, phương pháp chiết khấu dòng tiền ) Phương pháp thặng đất Phương pháp lợi nhuận Trong số phương pháp kể trên, có phương pháp ... mục khác VI/ SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP THẶNG DƯ VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC TRONG THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Các phương pháp định giá bất động sản Việt Nam Theo quy định Điều Nghị định số 188/2004 ngày ... Chính phủ phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất Việt Nam, việc định giá đất thực phương pháp Đó là:  Phương pháp so sánh trực tiếp (hay phương pháp so sánh thị trường)  Phương pháp thu...
 • 16
 • 182
 • 1

Slide môn nguyên tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 8: phương pháp lợi nhuận

Slide môn nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 8: phương pháp lợi nhuận
... thành viên A NỘI DUNG Khái quát phương pháp lợi nhuận 1.1 Khái niệm 3PHƯƠNG PHÁP LỢI NHUẬN - - - Phương pháp lợi nhuận phương pháp thẩm định giá dựa khả sinh lợi việc sử dụng tài sản để ước tính ... tài sản cần thẩm định giá Phương pháp lợi nhuận định giá bất động sản phương pháp định giá dựa khả sinh lợi việc sử dụng bất động sản để ước tính giá trị thị trường tài sản cần thẩm định giá Trong ... 1.3 Các nguyên tắc sử dụng Nguyên tắc sử dụng cao tốt nhất: Đây nguyên tắc thẩm định giá tài sản nên trường hợp phương pháp lợi nhuận nguyên tắc có tầm quan trọng định Khi đánh giá lơi nhuận sinh...
 • 10
 • 231
 • 1

Slide môn nguyên tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 9: tổ chức quản hoạt động thẩm định giá

Slide môn nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 9: tổ chức và quản lý hoạt động thẩm định giá
... III QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ Sự cần thiết quản thẩm định giá đòi hỏi quản hoạt động thẩm định giá bao gồm: - Thẩm định giá hoạt động liên quan tới lợi ích nhiều bên tham gia vào ... phép hoạt động, kinh doanh dịch vụ thẩm định giá quan, tổ chức thẩm quyền nước sở mà tổ chức thẩm định giá đặt trụ sở cấp • Bản giới thiệu tổ chức kết hoạt động thẩm định giá năm gần tổ chức ... mục đích ghi hợp đồng thẩm định giá Các dạng chủ yếu hoạt động thẩm định giá giới - Thẩm định giá bất động sản Thẩm định giá động sản Thẩm định giá doanh nghiệp Thẩm định giá lợi ích tài chính:...
 • 21
 • 273
 • 1

Slide môn nguyên tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 10: Phương pháp dòng tiền chiết khấu trong định giá doanh nghiệp

Slide môn nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 10: Phương pháp dòng tiền chiết khấu trong định giá doanh nghiệp
... Khái qt phương pháp DCF định giá doanh nghiệp Phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp sở khả sinh lời doanh nghiệp tương lai Phương pháp sử dụng dòng tiền ... kỳ kinh doanh Phương pháp sử dụng cơng thức hố dòng tiền PV có tính đến giá trị tài sản bán lại doanh nghiệp giá trị tài sản tài Phương pháp áp dụng để xác định giá trị tồn doanh nghiệp giá trị ... doanh nghiệp mang tính chu kỳ, dòng tiền doanh nghiệp có tính chu kỳ, đến cuối chu kỳ doanh nghiệp tài sản để thu hồi vốn • Dòng doanh nghiệp dòng tiến cho chủ sở hữu dòng tiền cho tồn doanh nghiệp...
 • 14
 • 105
 • 1

Slide môn nguyên tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 11: Mua bán sáp nhập

Slide môn nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá: Chương 11: Mua bán và sáp nhập
... đến việc mua chứng khoán công ty bị sáp nhập hay công ty mục tiêu Nhưng có phương thức khác mà công ty nhận sáp nhập hay công ty mua không cần mua cổ phiếu, mua lại tài sản công ty mục tiêu Trong ... muốn xâm nhập vào thị trường mà đối tác có sẵn tảng vững việc mua bán, sáp nhập xem giải pháp tốt Ví dụ: Năm 1995, Colgate - Pamolive muốn xâm nhập vào thị trường kem đánh Việt Nam, họ mua 60% ... Chính sóng sáp nhập có tên gọi sóng đường ray xe lửa Trong thời kỳ xảy vụ sáp nhập ngang (horizontal mergers – sáp nhập công ty kinh doanh loại sản phẩm, cạnh tranh thị trường) sáp nhập dọc (vertical...
 • 47
 • 259
 • 0

Giáo trình nguyên kỹ thuật chẩn đoán bệnh thủy sản pot

Giáo trình nguyên lý và kỹ thuật chẩn đoán bệnh thủy sản pot
... dõi nghiên cứu bệnh 12 I.2.5 Vai trò chẩn đoán quản dịch bệnh thủy sản Chẩn đoán có hai vai trò quan trọng quản khống chế bệnh thủy sản Trước hết, kỹ thuật chẩn đoán bệnh thủy sản ứng dụng ... việc chẩn đoán phép chẩn đoán phát triển sở loài địa phương Nắm vững nguyên tắc kỹ thuật đoán cách đọc kết cách chuẩn xác có ý nghĩa quan trọng Môn học nguyên kỹ thuật chẩn đoán bệnh thủy sản ... sản Các kỹ thuật phát hiện /chẩn đoán bệnh thủy sản phân nhóm theo nhiều cách dựa vào dạng mầm bệnh (ví dụ: kỹ thuật vi khuẩn, kỹ thuật vi-rút…) dựa vào phương pháp sử dụng (ví dụ: kỹ thuật hiển...
 • 95
 • 1,798
 • 0

Giáo trình-Nguyên kỹ thuật chẩn đoán bệnh thủy sản-chương 5 pdf

Giáo trình-Nguyên lý và kỹ thuật chẩn đoán bệnh thủy sản-chương 5 pdf
... thuộc vào nguốn mẫu chẩn đoán Dựa vào đặc điểm phân bố virut tôm, mang quan tốt để thu mẫu tôm ấu niên tôm trưởng thành Các nguồn mẫu thường dùng để chẩn đoán trình bày bảng sau: Bảng 5. 1: Các ... 0 ,5 M: hòa tan 93, 05 g EDTA 350 ml nước chỉnh cho dung dịch có pH = NaOH Sau đó, thêm nước cất cho đủ 50 0 ml Tiến hành hấp vô trùng bảo quản nhiệt độ phòng TBE X: Tris: 108 g Axit boric: 55 g ... tôm bị bệnh, phải lấy mẫu khoảng 10 - 20 cá thể có dấu hiệu bệnh rõ b) Nếu ao tôm phát triển bình thường không thấy dấu hiệu bệnh lý, phải lấy ngẫu nhiên khoảng 20 - 30 cá thể 62 V.1 .5. 2 Yêu...
 • 37
 • 285
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình nguyên lý và dụng cụ cắtgiáo trình nguyên lý và phương pháp lập trìnhgiáo trình nguyên lý và thực hành bảo hiểmgiao trinh nguyen ly va chi tiet mayphần v các tiêu chuẩn thẩm định giá của ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế năm 2000 và những phép toán áp dụng trong thẩm định giátiêu chuẩn thẩm định giáhệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá việt namdownload hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá việt namhệ thống 12 tiêu chuẩn thẩm định giá việt namtiêu chuẩn thẩm định giá số 7tiêu chuẩn thẩm định giá số 5tiêu chuẩn thẩm định giá số 10tiêu chuẩn thẩm định giá số 12tiêu chuẩn thẩm định giá số 8tiêu chuẩn thẩm định giá số 4Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học