Luận án nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGAP ở tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi gà thịt

Nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi gà thịt
... chu ng nuôi 2.2.1 Ti u khí h u chu ng nuôi chăn nuôi gia c m 2.2.2 Nhi t ñ chu ng nuôi: 13 2.2.3 ð 13 2.3 m không khí chu ng nuôi: Tình hình nghiên c u s d ng ch ph m sinh h c chăn nuôi gia c ... - Nuôi công nghi p l p ñ n chu ng không thay ñ i - Nuôi công nghi p l p ñ n chu ng sàn - Nuôi công nghi p l ng - Nuôi k t h p n n l ng • Nuôi chăn th t nhiên (qu ng canh) • Nuôi bán công nghi ... ng hàng ngày (nuôi l n), không ph i ñ nh kỳ thay ñ m lót (nuôi gà) su t trình nuôi v n ñ m b o chu ng nuôi h u không mùi hôi khí ñ c tác d ng làm tiêu h y hoàn toàn ch t th i chăn nuôi c a ñ...
 • 64
 • 455
 • 0

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC VÀ HÓA HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG BỆNH HẠI CHÍNH DO NẤM GÂY RA TRÊN LẠC BẢO QUẢN TRONG KHO TẠI TỈNH BẮC GIANG

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC VÀ HÓA HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG BỆNH HẠI CHÍNH DO NẤM GÂY RA TRÊN LẠC BẢO QUẢN TRONG KHO TẠI TỈNH BẮC GIANG
... m sinh h c hóa h c 54 4.3.2 ðánh giá kh phòng tr n m h i l c nhân khô b ng m t s ch ph m sinh h c hóa h c 64 4.3.3 ðánh giá kh phòng tr n m h i l c c khô b ng m t s ch ph m sinh h c hóa ... hi n ñ tài Nghiên c u s d ng m t s ch ph m sinh h c hóa h c ñ phòng ch ng b nh h i n m gây l c b o qu n kho t i t nh B c Giang Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông ... văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………… 20 s d ng ch ph m sinh h c ñ phòng ch ng b nh h i nông s n kho b o qu n v n chưa ñư c nghiên c u nhi u Do ñó, vi c nghiên c u ng d ng ch ph m sinh h c an...
 • 109
 • 224
 • 0

Nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm sinh học để xử lý chất độn chuồng trong chăn nuôi gà

Nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm sinh học để xử lý chất độn chuồng trong chăn nuôi gà
... lý, k thu t phỏt tri n chn nuụi g lụng mu, an ton sinh h c ủi u ki n tr i, h t i m t s vựng chn nuụi tr ng ủi m Nh m xỏc ủ nh hi u qu c a vi c s d ng m t s ch ph m sinh h c ủ x ch t ... v theo dừi cỏc ch tiờu kinh t k thu t, ủ m chu ng nuụi Trung tõm ki m tra v sinh thỳ y trung ng 1: Phõn tớch m u vi sinh v t chu ng nuụi g thớ nghi m Trung tõm y t B Nụng nghi p v PTNT: Phõn tớch ... n chớnh c a cỏc cỏc vi sinh v t ủỏp ng v i s nhi m khu n ủn g Cỏc m m b nh (cú ngu n t phõn, steptococcus, colibacilles, bacteria, ) nhõn lờn nhanh chúng g p ủi u ki n t ng (Elliot v Collins,...
 • 11
 • 194
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm sinh học trong chế biến nước ổi

Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm sinh học trong chế biến nước ổi
... TH Y NGHIÊN C U NG D NG M T S CH PH M SINH H C TRONG CH BI N NƯ C LU N VĂN TH C SĨ HÀ N I NĂM 2013 I B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I *** NGUY N TH THANH TH Y NGHIÊN ... Dư 32 3.1.2 Ch ng vi khu n probiotic 32 3.1.3 V t li u nghiên c u 3.1.4 ð a ñi m th i gian nghiên c u 32 3.2 N i dung nghiên c u : 32 3.2.1 Nghiên c u xác ñ nh ñ chín thích h p c a nguyên li u ... Vi sinh v t TSVSVHK TSS/TA : T ng s vi sinh v t hi u khí : Ch t khô hòa tan/ axit t ng s ðC : ð chín STH : Sau thu hái CKHTTS : Ch t khô hòa tan t ng s VSVHK : Vi sinh v t hi u khí VSATTP : V sinh...
 • 132
 • 322
 • 0

Luận văn nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh từ cỏ voi và thân cây ngô cho gia súc nhai lại

Luận văn nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh vật trong chế biến bảo quản thức ăn thô xanh từ cỏ voi và thân cây ngô cho gia súc nhai lại
... T ng ñàn gia súc nư c ta hi n có kho ng x p x 12 tri u gia súc nhai l i Chính v y nhu c u th c ăn thô xanh cho ñàn gia súc ngày cao Theo tính toán nhu c u th c ăn thô xanh cho ñàn gia súc năm ... c ăn thô xanh, ph ph m nông nghi p ph c v phát tri n chăn nuôi gia súc nhai l i ti n hành ñ tài: Nghiên c u s d ng m t s ch ph m vi sinh v t ch bi n b o qu n th c ăn thô xanh t c voi thân ngô ... qu n th c ăn thô xanh dùng cho gia súc nhai l i 1.2.2 Yêu c u - Xác ñ nh ñư c hi u qu c a vi c s d ng ch ph m vi sinh v t ch bi n th c ăn gia súc t c voi - Xác ñ nh ñư c hi u qu c a vi c s d ng...
 • 91
 • 518
 • 2

nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm sinh học bổ sung vào chất độn chuồng trong chăn nuôi gà tại tỉnh bắc giang

nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm sinh học bổ sung vào chất độn chuồng trong chăn nuôi gà tại tỉnh bắc giang
... cú b sung ch phm sinh hc Thnh phn c bn ca n chung cú b sung ch phm sinh hc bao gm cỏc chng loi vi sinh vt cú li ó c chon la v nguyờn liu lm cht n chung 1.6.4.1 Vai trũ ca cỏc chng loi vi sinh ... c vi sinh vt phõn gii v chuyn thnh ngun thc n protein sinh hc cho chớnh vt nuụi Trong chung nuụi khụng cú mựi hụi thi vỡ vi sinh vt hu ớch ch phm c s dng ó cnh tranh v tiờu dit ht cỏc vi sinh ... 15 1.6.2 Ch phm sinh hc x lý cht thi ng vt 17 1.6.3 Gii thiu v cht n chung cú b sung ch phm sinh hc 18 1.6.4 C ch hot ng ca cht n chung cú b sung ch phm sinh hc 19 Hc vin Nụng nghip...
 • 88
 • 989
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm sinh học nhằm nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản thanh long

Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm sinh học nhằm nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản thanh long
... xuất ứng dụng số chế phẩm sinh học có hiệu cao an toàn để nâng cao chất lượng, kéo dài thời gian bảo quản long phục vụ nội tiêu đẩy mạnh xuất Mục tiêu cụ thể 1/ Thiết lập quy trình ứng dụng chế phẩm ... khuôn khổ Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp vốn vay ADB tiến hành đề tài Nghiên cứu ứng dụng số chế phẩm sinh học nhằm nâng cao chất lượng kéo dài thời gian bảo quản long Mục tiêu đề tài ... bảo quản long có tính đến tác động nhiều khâu: từ khâu sơ chế, xử lý vệ sinh trước bảo quản đến sử dụng chế phẩm sinh học kéo dài thời gian bảo quản lo ng mà đảm bảo chất lượng để xuất sang số...
 • 92
 • 162
 • 0

Nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh và hoá chất để phòng trừ bệnh nấm hại nguyên liệu ngô làm thức ăn gia súc trong kho bảo quản tại bắc ninh

Nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh và hoá chất để phòng trừ bệnh nấm hại nguyên liệu ngô làm thức ăn gia súc trong kho bảo quản tại bắc ninh
... Nghiên c u s d ng m t s ch ph m vi sinh hóa ch t ñ phòng tr b nh n m h i nguyên li u ngô làm th c ăn gia súc b o qu n kho t i B c Ninh ” Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa ... ch ph m vi sinh hóa ch t phòng ch ng b nh h i ngô b o qu n 29 K T QU VÀ TH O LU N 35 4.1 Thành ph n n m h i ngô làm th c ăn gia súc b o qu n kho t i Công ty TNHH DABACO B c Ninh ... m h i ngô b o qu n kho 35 4.2.ð c ñi m hình thái m t s loài n m gây h i ngô b o qu n kho 36 4.3.T l nhi m b nh n m ngô làm th c ăn gia súc b o qu n t i kho công ty TNHH DABACO, B c Ninh 2011...
 • 82
 • 261
 • 0

Nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh dùng trong ủ chua cỏ voi làm thức ăn cho gia súc nhai lại”

Nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm vi sinh dùng trong ủ chua cỏ voi làm thức ăn cho gia súc nhai lại”
... cứu đề tài: “ Nghiên cứu sử dụng số chế phẩm vi sinh dùng chua cỏ voi làm thức ăn cho gia súc nhai lại” 1.2 Mục tiêu đề tài Đánh giá hiệu vi c sử dụng chế phẩm vi sinh vật BOB, VCN1, VCN2 dùng ... nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh vật chế biến, bảo quản thức ăn thô xanh theo phương pháp chua nước 2.2.1 Tình hình nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh vật nước Ở Vi t Nam số sở nghiên cứu ... nhiều nghiên cứu vi sinh vật chế biến thức ăn cho gia súc nhai lại 2.2.2 Tình hình nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi sinh vật nước Theo Mc Donald (1991) [14] từ thời cổ đại, người biết sử dụng vi sinh...
 • 54
 • 632
 • 0

Nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm enzyme nhằm nâng cao chất lượng nước thanh long

Nghiên cứu sử dụng một số chế phẩm enzyme nhằm nâng cao chất lượng nước thanh long
... hành thực đề tài: Nghiên cứu sử dụng số chế phẩm enzyme nhằm nâng cao chất lượng nước long Mở đầu * Mục đích đề tài Nghiên cứu thông số công nghệ trình sử dụng chế phẩm enzyme pectinase β-glucosidase ... đích nâng cao chất lượng sản phẩm nước long Từ thiết lập quy trình công nghệ chế biến nước long nhằm tạo sản phẩm chất lượng ổn định đa dạng hóa sản phẩm Mở đầu * Yêu cầu đề tài • Nghiên cứu ... hợp long Nghiên cứu điều kiện hoạt hóa chế phẩm enzyme pectinase • Nghiên cứu xác định điều kiện hoạt hóa tối ưu enzyme β-glucosidase • Nghiên cứu xác định tỷ lệ phối chế nước long Nghiên cứu...
 • 38
 • 351
 • 0

Nghiên cứu quy trình chế biến ớt dầm dấm có sử dụng một số chế phẩm sinh học

Nghiên cứu quy trình chế biến ớt dầm dấm có sử dụng một số chế phẩm sinh học
... HC NễNG LM NGUYN TH THU HUYN Tờn ti: Nghiên cứu quy trình chế biến ớt dầm dấm sử dụng số chế phẩm sinh học KhóA LUậN TốT NGHIệP ĐạI HọC H o to : Chớnh quy Chuyờn ngnh : Cụng ngh Thc phm Lp ... ton thc phm v cú th sn xut quy mụ cụng nghip ngi ta s dng cỏc chng vi sinh vt lờn men lactic thun khit cú kh nng lờn men tt, c ch t u s sinh trng v phỏt trin ca cỏc vi sinh vt nhim gõy h hng cho ... v quy trỡnh chung ch bin rau qu dm dm 2.2.1 Quy trỡnh ch bin: Theo Lờ M Hng (2002) v nhiu tỏc gi khỏc, cỏch ch bin rau qu mui chua v cỏc thụng s cn quan tõm c th hin quy trỡnh v thuyt minh quy...
 • 81
 • 113
 • 0

sử dụng một số chế phẩm sinh học để ủ chua cỏ voi và thân lá ngô cho bò sữa hf tại mộc châu

sử dụng một số chế phẩm sinh học để ủ chua cỏ voi và thân lá ngô cho bò sữa hf tại mộc châu
... chất lượng cỏ voi TLN chua 3.1.1 Sử dụng chế phẩm VSV chế phẩm ña enzyme chất bổ trợ sinh học chua cỏ voi 3.1.2 39 39 Sử dụng chế phẩm VSV chế phẩm ña enzyme chất bổ trợ sinh học chua TLN ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - NGUYỄN THỊ LUYẾN SỬ DỤNG MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC ðỂ CHUA CỎ VOI VÀ THÂN LÁ NGÔ CHO BÒ SỮA HF TẠI MỘC CHÂU CHUYÊN NGÀNH: ... chua (cỏ voi, TLN) ñược lấy mẫu từ bắt ñầu chế biến (ủ chua) ñược sấy khô tủ sấy + Các mẫu nghiên cứu ñã chua in vitro (cỏ voi chua với chế phẩm VSV chế phẩm ña enzyme TH1EZ, cỏ voi chua...
 • 84
 • 121
 • 0

luận văn thạc sĩ đại học phạm hà nội Nghiên cứu sử dụng một số kĩ thuật dạy học vào dạy các yếu tố hình học và đại lượng hình học các lớp 1, 2, 3.

luận văn thạc sĩ đại học sư phạm hà nội Nghiên cứu sử dụng một số kĩ thuật dạy học vào dạy các yếu tố hình học và đại lượng hình học ở các lớp 1, 2, 3.
... CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC VÀO DẠY CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC VÀ ĐẠI LƯỢNG HÌNH HỌC CÁC LÍP 1, 2, I SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC THEO ĐỊNH ... thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Một số thuật dạy học việc sử dụng KTDH vào dạy YTHH đại lượng hình học cỏc lớp 1, 2, Khách thể nghiên cứu: - Nghiên cứu việc sử dụng thuật dạy học giáo ... cỏc lớp 1, 2, -3- - Nghiên cứu sở lí luận thực hành sử dụng số thuật dạy học góp phần nâng cao hiệu chất lượng dạy học YTHH đại lượng hình học cỏc lớp 1, 2, V Giới hạn đề tài: Đề tài nghiên cứu...
 • 102
 • 334
 • 0

Luận văn nghiên cứu, đánh giá một số đặc điểm sinh học và khả năng sẳn suất hai giống lợn ngioại landrace và yorkshire nuôi tại nghệ an

Luận văn nghiên cứu, đánh giá một số đặc điểm sinh học và khả năng sẳn suất hai giống lợn ngioại landrace và yorkshire nuôi tại nghệ an
... xuất hai giống lợn Landrace Yorkshire nuôi Nghệ An Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm giống: * Đặc điểm ngoại hình * Khả sinh sản Yêu cầu đề tài * Đánh giá đặc điểm ngoại hình hai giống ... đẩy nhanh tốc độ phát triển chăn nuôi, Nghệ An nhập gần 1.000 lợn giống thuộc hai giống Landrace Yorkshire nuôi Để góp phần vào việc đánh giá khả thích ứng khả sản xuất hai giống lợn ngoại Yorkshire ... chung giống lợn Yorkshire khả thích nghi cao so với giống lợn Landrace, giống lợn Duroc (Lê Khắc Thận, 2000) [25] Một số đặc điểm sinh khả sản xuất lợn 4.1 Đặc điểm sinh lý 4.1.1 Khả tiêu...
 • 64
 • 267
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường thpt trần phú đức thọ hà tĩnhluận văn nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn chạy cự li ngắn 1000m cho nam học sinh khối 11 trường thpt quảng xương thanh hoáluận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao úp bụng cho nam học sinh lớp 11 trường thpt nghènnghiên cứu ứng dụng một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm xây dựnghợp tác nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật y học hạt nhân trong phẫu thuật điều trị ung thư vú tại việt namnghiên cứu sử dụng vật liệu địa phương và hệ thống sản xuất rcc cho đập công trình thủy điện bình điền tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu sụ lên men của đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợnxây dựng quy trình công nghệ sản xuất một số chế phẩm sinh học và đánh giá hiệu quả tác dụng của các chế phẩm này đối với việc chăn nuôi lợnmột số chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sảnmột số chế phẩm sinh học thú y được coi là an toànsử dụng hóa chất chế phẩm sinh học đúng cách trong nuôi tôm docxđánh giá chất lượng một số chế phẩm chứa vitamin c sản xuất trong nước lưu hành trên thị trường hà nộimột số chế phẩm sinh học phân hủy dầude tai ap dung nguyen ly cong nghe sinh hoc trong san xuat thuc phamnghiên cứu áp dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích môn nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam trường thpt phan thúc trực yên thành nghệ an02 UB Chi thi 2010 PC SXH11 Ban hanh Quy che ban dau gia tai san12 QÐ-QUY ÐINH SO Ke hoach va Dau tu.doc (87 Kb)Công thức tính nhanh bán kính mặt cầuBKC BCTC cong ty me 2016 signed(1)Giải trình chênh lệch lợi nhuận tại BCTC riêng năm 2016 đã kiểm toán so với BCTC năm 2015 đã kiểm toánde thi thu thpt quoc gia 2017 mon sinh hoc truong thpt luong tai lan 1BKC.Bao cao tai chinh quy II.2017 va giai trinh chenh lech loi nhuande thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon sinh hoc truong thpt le hong phong ha tinh lan 1THPT SINH 12 501 tinh b c ninh153 V v giai trinh chenh lech loi nhuan sau thue TNDN bao cao tai chinh giua nien do(1)TOÁN 12 HK2 SGD BINH THUANNGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2009de thi thu thpt quoc gia 2017 mon hoa hoc truong thpt chuyen khtnUnit 3 getting startedde thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon tieng anh truong dai hoc ngoai thuong ha noi lan 5Dieu le BKC sua doi nam 2016 (1)Thuyết minh bộ nhân diện thương hiệu mớiBộ nhận diện thương hiệu trên các Văn phòng phẩmCasio t m gi tr l n nh t nh nh t c a h m s