Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh trong ngành vận tải đường sắt

luận án xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh trong ngành vận tải đường sắt tt

luận án xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh trong ngành vận tải đường sắt tt
... LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT 1.1 Tổng quan chiến lược sản xuất kinh doanh 1.1.1 Khái niệm sản xuất kinh doanh Theo [89], sản xuất hiểu sau: Sản xuất ... DN VTĐS 11 Chương PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT 2.1 Quy hoạch tổng thể phát ... Hoàng Thị Hà (2012), “Thực trạng công tác xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt nước ta”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học kinh tế vận tải đường sắt - Tổng Công ty ĐSVN T12/2012 Hoàng...
 • 29
 • 203
 • 0

Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường của công ty may.doc.DOC

Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường của công ty may.doc.DOC
... mã đổi sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trờng 2.2 Nội dung xây dựng chiến lợc kinh doanh - Chiến lợc thâm nhập mở rộng thị trờng - Chiến lợc kinh doanh thị trờng nội địa Xây dựng chiến lợc thị trờng ... III Xây dựng chiến lợc kinh doanh mở rộng thị trờng nội địa cho Xí nghiệp may xuất TEXTACO Vai trò, mục tiêu chiến lợc mở rộng thị trờng nội địa 1.1 Sự cần thiết phải xây dựng chiến lợc kinh doanh ... nhuận cao Chiến lợc sản xuất kinh doanh đợc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với chiến lợc khác doanh nghiệp Chiến lợc kinh doanh đợc xây dựng thời gian dài cho vài năm dới dạng phơng án kinh doanh...
 • 72
 • 957
 • 11

Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường nội địa của xí nghiệp May xuất khẩu (TEXTACO).doc

Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường nội địa của xí nghiệp May xuất khẩu (TEXTACO).doc
... iu kin c th ca doanh nghip, cỏc chin lc kinh doanh c c th húa thnh cỏc k hoch kinh doanh PHNG PHP XY DNG CHIN LC SN XUT KINH DOANH CA DOANH NGHIP 3.1 Phõn tớch tỡnh hỡnh thc t ca doanh nghip: L ... ch vi cỏc chin lc khỏc ca doanh nghip Chin lc kinh doanh cú th c xõy dng mt thi gian di hoc cho vi nm di dng cỏc phng ỏn kinh doanh Trong mt doanh nghip, chin lc kinh doanh cú th c xõy dng cho ... LC SN XUT KINH DOANH CA DOANH NGHIP Mt chin lc kinh doanh ỳng n m bo s tn ti lõu bn ca doanh nghip trờn th trng, cng c v trớ ca h mang li li ớch di hn cho doanh nghip Chin lc giỳp cho doanh nghip...
 • 72
 • 414
 • 0

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA CỦA XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU TEXTACO

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA CỦA XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU TEXTACO
... iu kin c th ca doanh nghip, cỏc chin lc kinh doanh c c th húa thnh cỏc k hoch kinh doanh PHNG PHP XY DNG CHIN LC SN XUT KINH DOANH CA DOANH NGHIP 3.1 Phõn tớch tỡnh hỡnh thc t ca doanh nghip: L ... ch vi cỏc chin lc khỏc ca doanh nghip Chin lc kinh doanh cú th c xõy dng mt thi gian di hoc cho vi nm di dng cỏc phng ỏn kinh doanh Trong mt doanh nghip, chin lc kinh doanh cú th c xõy dng cho ... LC SN XUT KINH DOANH CA DOANH NGHIP Mt chin lc kinh doanh ỳng n m bo s tn ti lõu bn ca doanh nghip trờn th trng, cng c v trớ ca h mang li li ớch di hn cho doanh nghip Chin lc giỳp cho doanh nghip...
 • 72
 • 239
 • 0

Hoàn thiện việc xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Phương Lan

Hoàn thiện việc xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Phương Lan
... quản lý tốt trình sản xuất kinh doanh Điều hành quản lý tốt trình sản xuất kinh doanh đợc coi giải pháp quan trọng nhằm đạt đợc hiệu sản xuất kinh doanh tức đảm bảo cho trình sản xuất đợc tiến hành ... phơng án sản phẩm Hiệu sử dụng vốn trớc hết xác định Công ty có phơng hớng kinh doanh đắn hay không Do vậy, Công ty phải quan tâm đến ba vấn đề sau : sản xuất gì, sản xuất nh nào? sản xuất bao ... tế thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng vốn tiếp kiệm có hiệu Công ty Vật t ngân hàng đợc giao quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, giao quyền sử dụng vốn để Công ty tiến hành sản xuất kinh doanh mặt hàng...
 • 50
 • 322
 • 0

Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty CPTĐ thác bà

Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty CPTĐ thác bà
... xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh Công ty CPTĐ Thác đề xuất nhóm giải pháp hỗ trợ thực thi chiến lược Cụ thể, đề án giải nhiệm vụ nội dung sau: - Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh ... đề xuât chiến lược sau làm phân tích lựa chọn chiến lược sản xuất kinh doanh tối ưu cho Công ty CPTĐ Thác bao gồm: SO-1, SO-2, ST 19 3.2 Chiến lược SX-KD Công ty CP thuỷ điện Thác 2011-2020 ... Chiến lược kinh doanh Công ty CPTĐ 2011 -2020 3.1 Xác định lựa chọn chiến lược kinh doanh tối ưu 3.1.1 Ma trận SWOT: Trên sở nội dung thực xây dựng chiến lược mục tiêu chủ yếu Công ty CPTĐ Thác...
 • 25
 • 228
 • 0

Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần gang thép thái nguyên đến năm 2020

Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần gang thép thái nguyên đến năm 2020
... PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2013 3.1.Giới thiệu Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên 3.1.1 Thông ... gang thép Thái Nguyên Tại Việt Nam có 60 doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng doanh nghiệp sản xuất thép Nội dung luận văn xây dựng chiến lƣợc sản xuất kinh doanh cho TISCO - đơn vị sản xuất thép ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN QUANG TIẾN XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành:...
 • 93
 • 903
 • 16

Luận văn thạc sỹ: Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài

Luận văn thạc sỹ: Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài
... dựng thực chiến lợc SXKD cho công ty CPDV hàng không sân bay Nội Bài Chơng III: Xây dựng chiến lợc sản xuất kinh doanh cho công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài Trớc vào phần nội dung ... thuộc công ty tổ chức trực tiếp sản xuất kinh doanh Mô hình tổ chức công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài nh sau: 22 Công ty CP dịch vụ hàng không sân bay nội Đại hội đồng cổ đông công ty Hội ... chung công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay 19 Nội Bài - NASCO 2.1.1 Sự hình thành phát triển Ngày 01/7/1993, công ty dịch vụ cụm Hàng không Sân bay Miền Bắc, tên ban đầu công ty dịch vụ Hàng...
 • 65
 • 193
 • 0

Hoàn thiện xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang

Hoàn thiện xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang
... doanh, góp phần làm rõ số phương pháp luận chủ yếu xây dựng hoàn thiện chiến lược kinh doanh công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang sở phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh môi trường kinh doanh ... Nguyễn Quang Huy CHƯƠNG II PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TUYÊN QUANG I Quá trình phát triển lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang Quá ... đặt 1.2 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh: Nó tương tự việc xác định chiến lược kinh doanh cho công ty kinh doanh ngành nghề Với sản phẩm mà công ty sản xuất, kinh doanh, công ty cạnh tranh công...
 • 101
 • 229
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC XÂY DUNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC XÂY DUNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
... - kinh doanh Xây dựng phơng án sản xuất - kinh doanh Thông qua định kế Lựa chọn phơng án sản hoạch sản xuất xuất - kinh doanh - kinh doanh tối u 2.4 Phơng pháp xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh ... khác, kế hoạch sản xuất tiêu thụ gồm hai phận kế hoạch sản xuất kế hoạch tiêu thụ Nội dung kế hoạch sản xuất thể qua tiêu sản lợng, sản phẩm chủ yếu mà loại sản phẩm tính đơn vị vật Nội dung kế hoạch ... Phơng pháp luận xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh 2.1 Những yêu cầu đổi công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Công tác lập kế hoạch sản xuất chế tập trung quan liêu có lợi...
 • 20
 • 355
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
... tiêu phương pháp dài hạn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phát triển liên tục vững môi trường kinh doanh đầy biến động kinh tế thị trường - Chiến lược kinh doanh phác thảo phương ... động IV- KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ VẬN DỤNG VÀO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Trên thực tế nước có kinh tế phát triển việc hoạch định chiến lược kinh doanh tất ... công hoạt động sản xuất kinh doanh Trong trình vận dụng lí thuyết thực tế thực hiện, họ rút nhiều kinh nghiệm bổ ích công tác hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh như: - Hầu hết doanh nghiệp...
 • 27
 • 267
 • 0

CHƯƠNG 3 CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CHƯƠNG 3 CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
... hướng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Khái niệm: Phương hướng sản xuất kinh doanh biểu mặt định hướng chuyên môn hóa phối hợp ngành doanh nghiệp nuôi thủy sản Xác định phương hướng sản xuất doanh ... nuôi trồng thủy sản Đây tiêu phản ánh kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nó biểu cụ thể lực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 33 - Giá trị tổng sản lượng bao gồm toàn giá trị khối lượng sản phẩm ... trình sản xuất kinh doanh - Thu hẹp quy mô Trong trình sản xuất kinh doanh lúc nào, doanh nghiệp gặp điều kiện thuận lợi doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản Có lúc điều kiện khách quan, chủ quan mà doanh...
 • 10
 • 268
 • 0

Hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựngsản xuất vật liệu số 7 giai đoạn 2006 đến 2010

Hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu số 7 giai đoạn 2006 đến 2010
... liãn doanh 1.1.5 Phán loải chiãún lỉåüc sn xút kinh doanh Trong thỉûc tãú, chiãún lỉåüc kinh doanh cọ nhiãưu dảng tu thüc vo âiãưu kiãûn kinh doanh ca doanh nghiãûp, lénh vỉûc, ngnh nghãư kinh doanh, ... xút kinh doanh cho Cäng ty Cäø pháưn xáy dỉûng v sn xút váût liãûu Säú giai âoản 2006- 2010 VI Bäú củc ca lûn vàn Ngoi cạc pháưn måí âáưu, phủ lủc, ti liãûu tham kho, näüi dung chênh ca lûn vàn ... liãn doanh liãn kãút v ngoi nỉåïc; mỉïc âäü phủ thüc ca cạc doanh nghiãûp khạc vo doanh nghiãûp; thỉång hiãûu ca sn pháøm âäúi våïi khạch hng [9 ,76 ] Bo âm an ton kinh doanh: Sn xút kinh 11 doanh...
 • 65
 • 318
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤTKINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
... Chiến lược sản xuất kinh doanh xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với chiến lược khác doanh nghiệp Chiến lược kinh doanh xây dựng thời gian dài cho vài năm dạng phương án kinh doanh Trong doanh nghiệp, ... hiệu Chiến lược sản phẩm đảm bảo cho xí nghiệp thực mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh Phân loại chiến lược sản phẩm: - Căn vào thị trường chiến lược: + Chiến lược chủng loại + Chiến lược ... NGHĨA CỦA CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Một chiến lược kinh doanh đắn đảm bảo tồn lâu bền doanh nghiệp thị trường, củng cố vị trí họ mang lại lợi ích dài hạn cho doanh nghiệp Chiến...
 • 21
 • 622
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy trình xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanhxây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay nội bàixây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpcông ty đã đề ra chiến lược sản xuất kinh doanh trong 5 năm 2005 2010xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanhhướng dẫn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanhchiến lược sản xuất kinh doanh là gìphương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanhkhái niệm chiến lược sản xuất kinh doanhgiáo trình chiến lược sản xuất kinh doanhvai trò của chiến lược sản xuất kinh doanh5 bước hình thành chiến lược sản xuất kinh doanhchiến lược sản xuất kinh doanh quốc tếchiến lược sản xuất kinh doanh của công tychiến lược sản xuất kinh doanh của vinamilkchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả